Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 28/04/19 in all areas

  1. 1 point
    Dat is logisch - als je niet direct verwacht zoveel winst te maken dat de belasting een probleem wordt, en het gebeurt wel, dan kom je in deze situatie terecht. Uiteraard fijn dan het een succes is, maar zoveel aftikken in een land waar je niet eens verblijft is dan ook wrang. Dat de doelgroep Nederlanders zijn doet er overigens niet toe, dat vereist geen vestiging of aanwezigheid in Nederland. Praktisch heb je wellicht wel een NL bankrekening nodig om de inkomsten te ontvangen etc. Gezien je straks niets meer met Nederland van doen hebt afgezien van je nationaliteit zul je het bedrijf elders moeten inschrijven. Singapore zou een optie kunnen zijn, daar betaal je 9% belasting over de winst tot 300.000 sin dollar, en kun je die winst belastingvrij als dividend uitkeren. Je hoeft er niet te wonen om er een private limited te hebben. Voordeel is wellicht dat je gewoon persoonlijk aanwezig kan zijn om het op te richten, het is wel zo'n land waar je met een visa run doorheen komt ;)
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept