Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/05/19 in all areas

  1. 1 point
    Dit soort max. celstraffen (4 jaar) en geldboetes (83k) zijn nog altijd heel makkelijk in te calculeren en compenseren door criminelen en katvangers... https://wetten.overheid.nl/zoeken en hoe zoek je dan? Met Artikelnummer invullen niet op 326, maar 326d aan elkaar geschreven kennelijk. Ik zie daaronder een Artikel 326e wat relevanter of bedoeld lijkt. Groet, Highio
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept