Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 26/06/19 in all areas

 1. 2 points
  Screenshot van betaling en kopie van factuur als to en cc naar beide partijen stuurt en deze een fijne zomerperiode wenst. Groet, Highio
 2. 2 points
  Snap ik.. maar als je met 3 bestellingen van 100 patronen per bestelling op pad gaat hebt rij je dus met 2,5 kilo rond, daarbij zou het kunnen dat voor scooters nog andere regels gelden. Het is simpelweg iets wat je op je lijstje van dingen die je uit moet zoeken of op zijn minst in gedachte moet houden. De boetes op overtreding zijn fors beginnen bij 400 euro En qua bezorggebied raad ik aan om je bewust te zijn van de beperkingen van een scooter en de afstand die ze kunnen afleggen in een redelijke tijd net als de beperking van 1 bezorger. Daarbij moet je niet alleen afstanden rekenen vanaf jullie bedrijfsadres maar ook van de uiterste locaties. Want stel jullie zeggen heel tilburg is te doen want wij zitten redelijk centraal in Tilburg dus kunnen in 20 minuten zowel in Noord Tilburg als Zuid Tilburg zijn. De problemen met bezorgtijden, zeker met maar 1 bezorger op de weg, ontstaan wanneer er om 22:00 een bestelling voor Tilburg Zuid komt en om 22:05 een bestelling voor Tilburg Noord. Heen en terug naar Tilburg Zuid is dan al 40 minuten en dan daarna nog naar Tilburg Noord met de bestelling ook nog eens 20 minuten dan zit de klant 2 dus al minimaal een uur te wachten. Dus alleen een cirkeltje trekken van 20 of 30 min scooter rijtijd rondom jullie locatie is niet de enige factor. Aantal bezorgers en spreiding van klanten speelt ook mee. Lange bezorgtijden zorgen vaak voor slechte reviews, zeker bij een bierkoerier, want aan de producten kan weinig misgaan, hooguit dat het bier niet koud genoeg is.. een doodzonde voor een echte bierliefhebber maar voor de gemiddelde party animal met dorst niet echt een doodzonde.. daar zal ongeduld waar het bier blijft sneller tot ontevredenheid leiden.. Starten met een groot verzorgingsgebied is dus waarschijnlijk niet mogelijk als je maar met 1 bezorger start. Dan zul je dus meer marktonderzoek moeten doen in welke postcodes je wilt leveren omdat daar de meeste potentiële klanten zitten.
 3. 2 points
  Hoi Baspal Even in hoofdstukjes: Storting in natura Inbreng van de software kan door deze te storten in natura op het aandelenkapitaal. Doorgaans wordt het aandelenkapitaal gestort in cash, maar storten in natura is ook mogelijk. Daarbij wel de belangrijke opmerking dat het aan de inbrenger (de eigenaar van de eenmanszaak) is om te verklaren wat die software waard is. En daar ontstaat ook de complexiteit! Waarde software De toegekende waarde van de software moet reëel zijn. Stel je de waarde te hoog vast dan loop je bij faillissement het risico dat de curator je daarvoor aansprakelijk stelt. Immers, iedereen kan roepen dat iets X miljoen waard is en als je dat doet bij storting in natura dan verklaar je dat op schrift (met een inbrengbeschrijving). Die verklaring is van grote waarde. Als de inbrenger verklaart heeft dat de software 1 mio waard is en de boel gaat failliet binnen een paar jaar, dan heeft een curator grond om de inbrenger aan te spreken vanwege die verklaring. Als een BV failliet gaat terwijl de inbrengbeschrijving een stuk software ter waarde van 1 mio laat zien, dan kun je je afvragen of die waarde wel terecht was en kan de curator de inbrenger voor het tekort hoofdelijk aansprakelijk stellen. Stel je de waarde te laag vast dan heeft de fiscus weer een probleem met de inbreng. Want: de eenmanszaak moet winst nemen (route daaromheen volgt verderop) op de software als de marktwaarde van de software bij de inbreng meer waard is dan wat het gekost heeft. In veel gevallen staat ontwikkelde software niet eens op de balans van de eenmanszaak. Dus als je opgeeft dat de software bij inbreng 50k waard is, maar die software staat niet op de balans, dan maakt de eenmanszaak 50k winst bij de inbreng. Dus zal de fiscus willen kijken of die 50k wel terecht is. Want als de fiscus kan aantonen dat die software ten tijde van de inbreng 500k waard was, dan zal de eenmanszaak een niet zo leuke aanslag te ontvangen. Tip: waardeer software waar nog geen geld mee is verdiend op de geïnvesteerde kosten. Is er wel een track record qua omzet uit de software dan moet je kijken naar de toekomstige kasstromen die die software gaat opleveren. Structuur en overdracht IP Doorgaans breng je de software eerst in in een Holding BV. Die Holding BV richt een werk BV op waarin de software geëxploiteerd wordt. De software blijft eigendom van de Holding! Je wilt die waardevolle software immers niet in de werk BV hebben, aangezien daar de risico's gelopen worden. Holding geeft de software dus in licentie uit aan de werk BV en factureert daarvoor een licentievergoeding. De overdracht van de software (IP) geschiedt dan ook via een overeenkomst tot levering van het eigendom i.c.m. een licentieovereenkomst. Fiscaal Zoals gezegd neem je als eenmanszaak in beginsel winst als je software inbrengt in een BV voor zover die software geld waard is boven de balanswaarde. Die winst (stakingswinst genaamd) hoef je niet per se af te rekenen met de fiscus. Je kunt dat voorkomen door gebruik te maken van geruisloze inbreng of ruisende inbreng. Geruisloos wil zeggen dat (dit stukje van) de eenmanszaak niet wordt geacht te zijn gestaakt, maar juist voortgezet door de BV. Ruisend wil zeggen dat je in beginsel wel afrekent over de meerwaarde van de software, maar dat je die meerwaarde omzet in een oudedagsvoorziening (lijfrente) bij de overnemende BV, maar daar zit wel een bovengrens aan van (doorgaans) 112k. Is de software meer waard dan die 112k dan moet je bij ruisende inbreng dus toch een deel afrekenen. Dat klinkt vaktechnisch en is het ook. Voor nu is het goed om te weten dat dit de opties zijn. De 30% aandeelhouder dan? Ik neem even aan dat jij de 30% houder wordt. Na een inbreng is het niet de bedoeling dat de verse Holding BV weer een stuk van zijn aandelen in de werk BV gaat verkopen. Bovendien is dat (aandelen werk BV krijgen) voor jou niet interessant omdat de werk BV geen eigenaar is van de software. Dus logischerwijs ontstaat dan de volgende structuur: 70% richt eigen holding op en brengt daarin de software in. 70% Holding richt een tussenholding op en brengt daar de software in (software zakt door). Tussenholding richt werk BV op en verleent aan die BV de licentie. Jij richt een Holding BV op. Die BV neemt voor 30% deel in de tussenholding. Dat doe je niet door aandelen te kopen van de 70% Holding, maar doordat de tussenholding aan jouw Holding nieuwe aandelen uitgeeft. Klinkt als semantiek (uiteindelijk heeft jouw holding 30%), maar is fiscaal van wezenlijk belang. Vanwege de inbreng mag de 70% holding geen aandelen in de tussenholding verkopen. Wel mag de tussenholding nieuwe aandelen aan jouw Holding uitgeven, MITS, jouw Holding daar een marktconforme prijs betaalt! En daar wringt het. Want hoe meer de software waard is geworden, des te hoger de prijs van de aandelen voor jou! Ook al heb je er jaren onbetaald aan gewerkt! Zoals in mijn vorige reactie: arbeid wordt bruto betaald, ook als dat in aandelen gaat. Dus...? Wat je hiervoor gelezen hebt is in feite een supersnelcursus inbreng in BV. Hopelijk geeft het je richting. Voor jou hoop ik dat het verdedigbaar is dat de software nog niet te veel waarde kent. Dat scheelt enorm bij de verkrijging van de aandelen. Stuur sowieso aan op het gebruik van een tussenholding waar het eigendom van de software in komt en dat jouw Holding 30% nieuwe aandelen koopt in de tussenholding. Succes Joost
 4. 2 points
  Je hoeft als kleine ondernemer overigens niet altijd BTW daadwerkelijk af te dragen. Zie http://www.belastingdienst.nl/download/511.html voor meer informatie. Het topic is al meer dan een maand oud, dus het lijkt mij dat de TS al geholpen is :).
 5. 1 point
  Volgens mij moet je bij alle banken een PSD2 vergunning hebben. Hoewel deze voor alleen rekeninginformatie wel dat minder streng schijnt te zijn. https://www.toezicht.dnb.nl/4/1/50-236570.jsp https://www.toezicht.dnb.nl/3/50-236677.jsp https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/psd2/index.jsp Eventjes programmeren en klaar is er dus niet bij
 6. 1 point
  Dat zou op de factuur moeten staan (met wat extra zinnetjes onderaan). Volgens mij moet de freelancer de factuur ook goed laten keuren door de factoring maatschappij. En daar mag volgens mij dan geen banknummer van de freelancer opstaan want dat geeft alleen maar verwarring (zoals hier). Wie heeft er contact met wie opgenomen? Heb jij gezien dat er nog een rekeningnummer opstond en heb je zelf gebeld of heeft de factoring maatschappij contact opgenomen met jou? Als je n.l. zelf gebeld hebt hoeft het niet eens zo te zijn dat deze factuur door de factoring maatschappij 'aangenomen' is. (Ze hebben dat misschien niet eens goed uitgezocht) Dus ik zou eerst even verduidelijking zoeken bij de freelancer.
 7. 1 point
  De moraal van het verhaal is dat die Pool zíjn tarief omhoog kan doen. Hij heeft immers geen tijd om op vakantie te gaan vanwege het grote aanbod aan werk. Prijzen worden vaak bepaald door vraag en aanbod. Zelfstandige bouwvakkers en schilders krijg je onder de €40,00 per uur haast niet meer te pakken, en dan zitten de agenda's nog voor maanden vol. Het probleem ontstaat pas zodra er een nieuwe crisis gaat komen. De metselaar die het werk nu voor €80,00 per uur aan neemt word dan door niemand meer gevraagd.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept