Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/07/19 in all areas

 1. 2 points
  Dat een beroep op zorgplicht wel degelijk zin heeft, ook door ondernemers blijkt uit een vonnis op 3 juli van de rechtbank te Roermond waarin het volgende wordt gesteld over de zorgplicht van het Invorderingsbedrijf. De rechtbank overweegt als volgt. Artikel 6:265 BW bepaalt dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is. Ter beantwoording van de vraag of de opdrachtgever een beroep toekomt op ontbinding dient allereerst te worden vastgesteld of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van het Invorderingsbedrijf. Ingevolge art 7:401 BW moet de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg voor goed opdrachtnemer in acht nemen die van een redelijk bekwame en redelijk handelende dienstverlener in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Het Invorderingsbedrijf heeft opdrachtgever het voorstel gedaan tot dagvaarding over te gaan omdat gelet op het belang van de zaak de kans groot is dat de baten de investering ruimschoots te boven gaan. Vast staat dat de door Invorderingsbedrijf te maken kosten, op het moment dat werd gedagvaard, de vordering al overstegen. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was voor Invorderingsbedrijf reeds duidelijk, althans had duidelijk moeten zijn, dat die kosten lopende de procedure jegens de debiteur van opdrachtgever hoe dan ook verder zouden stijgen. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van een professioneel incassobedrijf als Invorderingsbedrijf verwacht had mogen worden dat de opdrachtgever zou hebben geadviseerd niet te procederen ofwel opdrachtgever voor het uitbrengen van de dagvaarding een volledig beeld had moeten voorhouden van de te verwachten kosten en de opdrachtgever had moeten wijzen op het mogelijkerwijs niet kunnen verhalen van de (volledige) vordering en (volledige) kosten op de debiteur. Daar komt nog bij dat het Invorderingsbedrijf uiteindelijk naar het oordeel van de rechtbank een, in verhouding tot de vordering op de debiteur, exorbitant bedrag aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Op basis hiervan is de eis tot ontbinding van de overeenkomt met het Invorderingsbedrijf toegewezen en is Invorderingsbedrijf gehouden tot terugbetaling van de betaalde bedragen.
 2. 2 points
  Beste Bram Allereerst welkom op Higherlevel! Ja, de Waarborgwet Zou ik niet durven zeggen; toezichthouder van de Waarborgwet is Agentschap Telecom, wellicht kun je hun benaderen voor nadere informatie Wel is er een regeling voor handelaren voor tijdelijk bezit van ongekeurde sierraden, zie deze info, en er zijn in Nederland 2 erkende keuringsinstellingen.
 3. 2 points
  Met 100.000 winst is een eenmanszaak qua kosten (oprichten, administratie, jaarrekening) voordeliger en belastingtechnisch zeker nog aantrekkelijker (tenzij je geld wilt gaan oppotten in de BV). Het omslagpunt waar een BV goedkoper is, ligt hoger. Pas op voor een kokervisie omdat je zo graag een BV wilt. Stel dat je je nu met een eenmanszaak bij 100.000 winst € 5.000,- per jaar bespaart (bij lagere winsten nog flink meer) op kosten en belasting, en die eenmalige omzettting van een eenmanszaak naar een BV kost je 1 x € 1.000,- Is die BV nu dan nog steeds zo'n goed idee? Een bekend gezegde luidt: 1 BV is géén BV. Wil je bijvoorbeeld geld gaan oppotten in de BV, dan moet je dat zeker niet in de werkmaatschappij doen. De onvolprezen Joost heeft er een mooie column over geschreven : Eén BV is géén BV, maar waarom eigenlijk?. Eigenlijk verplicht leesvoer van iedereen van 8 tot 88 die een BV overweegt 😎
 4. 1 point
  Waanzin. Welnu, dan is het zeker een aanrader 😉. Voor starten/starters in het algemeen trouwens: teveel vragen bestaat niet. De domste fouten maak je alleen.
 5. 1 point
  Last minute aanvragen komen weleens voor, maar dan gaat het meestal over enkele dagen in plaats van enkele uren. Meestal is het inderdaad wel weken tot maanden van tevoren. Bij de websiteklussen krijg ik wel af en toe spoedopdrachten (help mijn website ligt eruit / is gehackt, moet NU opgelost worden), maar ook daarbij mail ik eerst een offerte en begin ik pas nadat ik daar een duidelijk akkoord op heb met werken. 10 opdrachten op 1 dag komt bij ons zelden voor, maar 5 of 6 regelmatig. Sommige collega dj bedrijven doen er echter rustig 40 op 1 dag. Hoeveel contact er is verschilt ook per klant. Bij de meeste klanten is er wel wat mailcontact: ik krijg meestal een aanvraag via de website, daarop stuur ik een offerte die de klant dan bevestigt,dan stuur ik een contract waarop de klant weer een mailtje terug stuurt voor akkoord, daarna volgt een aanbetalingsfactuur en ik vraag klanten ook altijd een vragenlijst met hun (muziek)wensen in te vullen. Tot slot bel ik (of de betreffende dj) enkele dagen voor het feest nog even om alles door te spreken. Ik heb echter ook een vaste klant waarbij die belt of ik beschikbaar ben, en vervolgens krijg ik alleen een mailtje met de tijden en het adres. Ik heb dan bij aankomst nog geen idee wat voor feest het is en wie het feest geeft, laat staan wat voor muziek er gewenst is enzo.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept