Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 16/09/19 in Posts

 1. 2 points
  Wat hebben zij aan een afnemer ogenschijnlijk niet krediet waardig is? Is het een spaans merk?
 2. 2 points
  Waarom word je zelf geen distribiteur als je het zelf beter denkt te weten en kunnen? Groet, Highio
 3. 2 points
  Een VoF kan, afhankelijk van jullie persoonlijke omstandigheden en wat jullie gaan doen, fiscaal en juridisch een minstens even goede oplossing zijn als een bv. Het probleem is meer dat men voor het opzetten van een vennootschapsstructuur met bv's gaarne bereid is een paar duizend euro uit te trekken voor advies, terwijl men het oprichten van een VoF afdoet met op een zondagmiddag aan elkaar geknutselde, van internet geplukte voorbeelden van vennootschapsovereenkomsten. Als het dan fout gaat, komt dat niet door de gekozen rechtsvorm, maar door hoe die keuze tot stand kwam: zonder deskundig advies. Welkom op Higherlevel!
 4. 2 points
  Als ik de hierboven voorgestelde leerstijl indertijd gedurende mijn opleiding tot explosievenspecialist had gehanteerd, had ik dit hier wellicht niet kunnen typen... Soms is een beetje voorbereiding aan te raden i.p.v. meteen volop de praktijk in te duiken...
 5. 1 point
  Jij wist zeker dat dezelfde kwaliteit elders te koop is, en Cosara twijfelt of je daar zo zeker van kan zijn. Bluf (power talk / sales speak) of helderziendheid (profetie) - dat was waarschijnlijk cynisch bedoeld. Schouders ophalen en niet op reageren als dat tot eindeloos gehakketak gaat leiden, is mijn advies. Al is dat soms niet vol te houden. Dan wil een politiek incorrect plaagstootje nog wel eens helpen, maar dan krijg je weer andere mensen in je nek. Forum als bezigheidstherapie, zucht. 😎
 6. 1 point
  Daar zal de Nederlandse distributor niet blij meer zijn ... en die gaat, al dan niet via de producent, klagen bij Duitse/Deense distributor ... en dat kan weer consequenties hebben voor de Duitse/Deense reseller. Straks is heel Europa in oorlog voor één factuurtje. Ik zou toch maar eens om tafel gaan zitten en een kopje koffie drinken. Met rancune over en weer wordt helemaal niets opgelost.
 7. 1 point
  Ach, Lego is ooit begonnen met speelgoedeendjes, soms moet je wat...
 8. 1 point
  Het advies op een forum kan niet verder reiken dan de informatie die is verstrekt.
 9. 1 point
  De woordkeuze uitbuiten en wurgovereenkomsten duidt op een levendige fantasie. Of heb je bewijzen voor zulke beweringen? Let op je woorden, want een verkeerde keuze kan kostbaar blijken.
 10. 1 point
  Strak design! Ik moet alleen wel steeds aan "Kia" denken...☺️
 11. 1 point
  Bij een eenmanszaak is er juridisch geen verschil tussen overmaken naar de zaak en overmaken naar privé. De zaak en de ondernemer zijn één. Wel is er een boekhoudkundig en fiscaal verschil, al zal dat hier niets uitmaken; het geld is expliciet overgemaakt voor investeringen, dus is het overgemaakt naar de zaak, ook als is dat via de privérekening gedaan. (Dit betekent overigens ook dat je privérekening nu tot je zakelijke administratie hoort.)
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept