Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/10/19 in all areas

  1. 3 points
    Dit topic begint ook een zeer hoog Groundhog day gehalte te krijgen, elke reactie van jou bevat min of meer dezelfde informatie als al eerder gegeven. Maar net als aan de Film Groundhog day komt ook aan dit topic eens een einde, om te voorkomen dat we in een oneindige loop terechtkomen.. Voor de zoektocht naar (gelijkgestemde) businesspartner, kun je een oproep plaatsen in onze vraag en aanbod sectie. https://www.higherlevel.nl/vraag-en-aanbod/ Veel succes met het vinden van nieuwe inspriatie.. "Roll credits" "The End"
  2. 1 point
    Let op. Vliegtuigen vallen onder de categorie buitenland als ze hoger dan 900 meter zijn.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept