Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 21/10/19 in all areas

 1. 2 points
  Werkgevers die hun ziekteverzuim willen verzekeren op de conventionele manier (=verzekering salaris werknemer bij ziekte na een wachttijd ), kunnen vanaf 1 januari aanstaande gebruik maken van een nieuw soort product: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering is het resultaat van overleg tussen MKB Nederland, VNO-NCW, het verbond van verzekeraars ,de branchevereniging voor arbodiensten en Wouter Koolmees, de Minister van Sociale zaken. "Duidelijker, makkelijker en goedkoper" Werkgevers zijn verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte van hun werknemer in vaste dienst (of tot einddatum contract bij tijdelijke dienstverbanden) en zijn samen met de werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie.In het regeerakkoord was afgesproken om de loondoorbetalingsverplichting terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Ik heb al eerder in een column op Higherlevel geschreven dat dat geen goed idee was en kennelijk is de Minister daar nu ook van overtuigd De overheid wil wel “kleine” werkgevers (tot 25 personeelsleden) ontzorgen rond zieke medewerkers. De financiële verantwoordelijkheid en de wet- en regelgeving wordt door MKB werkgevers als onnodig complex en duur ervaren; de kans op fouten en boetes zoals een 3e jaar loondoorbetaling is groot en levert MKB-ers buitensporig hoge risico’s op. MKB ondernemers zijn daarom terughoudend met werknemers een vast dienstverband aan te bieden. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering moet daarvoor een oplossing bieden: minder rompslomp, minder risico’s en minder kosten voor werkgevers en daardoor meer vaste dienstverbanden. Kortom: duidelijker, makkelijker en goedkoper . De WAB-stok En mocht de wortel van deze MKB Verzuim-ontzorgverzekering de gemiddelde MKB-er nog niet overtuigen, dan heeft de Minister ook nog een stok om mee te slaan: de werkgeverslasten van tijdelijke contracten worden door de Wet Arbeidsmarkt in Balans straks een flink stuk duurder dan die van vaste dienstverbanden. Wat is het doel van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering? Het doel van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering (zoals de naam al doet vermoeden) is om de MKB werkgever volledig te ontzorgen en te ontlasten bij (langdurig) zieke medewerkers. Het is de bedoeling dat bij een zieke medewerker zowel de werkgever als de werknemer bij de hand genomen gaan worden. Uiteindelijk zal het resultaat moeten zijn dat medewerkers snel en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces zonder verrassingen achteraf. Uiteraard is ook het doel van de verzekering om de MKB werkgever financieel te compenseren voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering zal alleen uitgevoerd mogen worden door verzekeraars die zich hiervoor speciaal hebben gecertificeerd. Waaruit bestaat een MKB Verzuim-ontzorgverzekering? De MKB Verzuim-ontzorgverzekering bestaat uit de volgende onderdelen: Een conventionele verzuimverzekering (loondoorbetaling van een zieke medewerker na een wachttijd) Een aansluiting bij een arbodienst. Een koppeling tussen verzekering en de salarisadministratie Een gekoppelde casemanager die de regie voert over de re-integratie van het langdurig verzuim Deze verzekering is Poortwachter-proof. Dit betekent dat als de werkgever alle adviezen opvolgt, een eventuele loonsanctie van het UWV voor rekening van verzekeraar komt. Alle kosten voor re-integratie worden vergoed (of op naturabasis verstrekt) De case manager gaat financieel inzicht geven aan de zieke medewerker zodat deze een beeld kan vormen van zijn of haar persoonlijke financiële situatie. Dit gaat ongetwijfeld ook hernieuwde aandacht voor de WGA-gat verzekering en discussie over de zorgplicht van de MKB werkgever opleveren De MKB Ontzorgverzekering garandeert premiestabilisatie: na schade stijgt de premie niet extreem Heeft iedere kleine werkgever een MKB Verzuim-ontzorgverzekering nodig? Ik durf bijna te zeggen: ja. Het is duidelijk dat bijna iedere MKB werkgever vanuit risico overwegingen een verzuimverzekering nodig heeft en ook een arbodienst. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is op dit moment het meest volledige en meest veilige product dat er te koop is. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering kan interessant zijn voor kleine werkgevers omdat die meestal geen eigen HR-manager hebben die samen met een langdurig zieke werknemer kan zoeken naar oplossingen zoals aanpassingen in de huidige functie, complexe re-integratiebegeleiding en het herplaatsen van werknemers bij een ander bedrijf. Daarbij komt nog dat verzekeraars door de verplichte koppeling met de salarisadministratie geen risico meer lopen dat er over tussentijdse in- en uitdiensttredingen geen premie ontvangen wordt én er van uit gaan dat er door de casemanager beter wordt gekeken naar re-integratie en herplaatsen. Dit levert een lagere schadelast en daardoor een lagere premie op. Hierdoor kan de MKB Verzuim-ontzorgverzekering met alle bijkomende extra’s toch goed concurreren met losse verzuimverzekeringen waarin de MKB-ondernemer veel risico’s nog zelf draagt. Maar er zijn ook nu al producten in de markt zijn die bijna hetzelfde bieden als de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. In combinatie met een eigen (verzekerings-)adviseur met expertise op gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid bieden deze min of meer dezelfde veiligheid en kwaliteit. Het blijft dus nog steeds een kwestie van goed advies en weloverwogen keuzes maken Is dit product nu perfect en dus helemaal af? Nee. Er blijft wat mij betreft toch nog wel wat te wensen en te verbeteren over. In de eerste plaats biedt deze verzekering nog niet genoeg begeleiding bij situaties waar er mogelijk geen sprake is van (alleen) medisch verzuim, maar van werkweigering als gevolg van een arbeidsconflict of een veel groter probleem. (En dan schiet bij mij en overige vaste leden van Higherlevel ongetwijfeld het voorbeeld te binnen van de werknemer die zich ziek meldde vanwege schulden en loonbeslag: in die situaties voorziet de MKB Verzuim-ontzorgverzekering nu nog niet of niet genoeg) Daarnaast zou het product meer aandacht en energie mogen besteden aan preventie: zeker nu de arbeidsmarkt op termijn – door vergrijzing – gaat krimpen en we langer door gaan werken wordt het duurzaam inzetbaar houden van personeel steeds belangrijker. Bovendien is voorkomen altijd beter dan genezen Een praktisch tijdpad Het heeft voor de meeste MKB bedrijven met een bestaande verzuimverzekering geen zin om nu hals over kop offertes op te gaan vragen voor een MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Neem daar wat langer de tijd voor en zet het op de agenda voor 2020. Wacht ook weer niet te lang : begin er niet in het 4e kwartaal mee, maar bij voorkeur nog voor de grote vakantie Maar... mocht je nu nog geen verzuimverzekering hebben, gaat je huidige premie in 2020 stijgen, moet je nu weer kiezen voor een verlenging van 3 of 5 jaar of heb je negatieve ervaringen met de begeleiding van re-integratie en herplaatsing vanuit verzekeraar, casemanager of adviseur of zelfs een loonsanctie aan je broek , dan zou ik de optie van een MKB Verzuim-ontzorgverzekering per 2020 nu zeker overwegen. Infographic: (Met dank aan mijn B2Bsure collega-partners Robert Looren de Jong RCMC en Erik Kriboo voor hun oorspronkelijke artikel en input)
 2. 1 point
  Nee, want je bent niet verplicht om voor deze verzekering te kiezen. De producten zonder ge-integreerde arbodienst blijven gewoon bestaan.
 3. 1 point
  NEN 6075 https://www.brandveilig.com/nieuws/herziening-nen-6075-over-weerstand-tegen-rookdoorgang-31771 https://www.brandveilig.com/nieuws/sbrisso-publicatie-brandveilige-doorvoeringen-40354
 4. 1 point
  Dag Martijn, Helaas is de wet zo geschreven dat je als starter pech hebt. Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kennen we niet voor ondernemers die in aanmerking komen voor de startersaftrek. "In afwijking in zoverre van het tweede en vierde lid bedraagt het bedrag van de zelfstandigenaftrek niet meer dan het bedrag van de winst. De eerste volzin is niet van toepassing op een ondernemer die in aanmerking komt voor de verhoging (de startersaftrek) van de zelfstandigenaftrek, bedoeld in het derde lid." Dat betekent voor jou helaas een negatief inkomen dat verrekend is met 2014. Ook als dat niets oplevert omdat je toch al niets verschuldigd was. Alternatief is wellicht nog om voor 2017 alsnog af te zien van de zelfstandigenaftrek via een gecorrigeerde aangifte. Dan pak je die in 2018 en verder en heb je in 18 tm 20 de startersaftrek nog. Groet Joost
 5. 0 points
  Ik vind het een slecht openingsbericht, een slechte beloning en ik vrees voor jouw administratie en mogelijke, toekomstige aanspraken van de inpakker. ;) Groet, Highio
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept