Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 23/10/19 in all areas

  1. 2 points
    Geluk en pech beginnen al bij je geboorte. Daarna moet je er zelf het beste van maken.
  2. 2 points
    Soms is het krijgen van een deal ook een kwestie van gunnen. Dat noem ik ook geluk hebben. Daarnaast is er een mooi gezegde hierover: "The harder i work the luckier i get"
  3. 1 point
    Dan moet iedere B2C-er dat wel consequent toepassen ... zo niet dan prijs je jezelf uit de markt.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept