Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 28/01/20 in all areas

  1. 2 points
    Euh, wat zegt de projectleider of contactpersoon? Of komt er een bewonersinformatieavond? Concreet wil je zoals ik het begrijp weten of klanten (en leveranciers) met hun auto's jouw zaak kunnen bereiken, toch? Hoe mobiel ben je zelf om op een andere locatie te beletteren of is dit zeer plaatsgebonden? Als de planning definitiever is, komt deze informatie dan wel beschikbaar? Riolering voor de hele straat duurt natuurlijk als project niet een paar dagen. Groet, Highio
  2. 1 point
    Volgens mij wordt dat per situatie bekeken en is dat ook bespreekbaar. Het vervangen van een riool is ingrijpend en vaak is het zeer ingewikkeld (en af te raden) om bereikbaarheid te garanderen. Het is wel handig om vooraf duidelijk vast te leggen hoe belangrijk de bereikbaarheid voor jouw bedrijf is, en daar ook reëel in te zijn. Voor een supermarkt is dat een stuk duidelijker dan voor een bedrijf met zowel activiteiten binnen- als buiten de deur. Misschien kun je al een hoop oplossen of anders inrichten als je ruim vooraf weet welke periode jouw bedrijf minder goed te bereiken is, bijvoorbeeld door (b2b) klanten in te plannen waar je op locatie kunt beletteren, door leveranciers een wat grotere voorraad te laten leveren, of eventueel door met een bedrijf dat wat verderop zit* af te spreken leveringen tijdens de afsluiting voor elkaar aan te nemen. * ver genoeg om in een andere periode afgesloten te zijn, dus.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept