Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/02/20 in all areas

 1. 4 points
  Beste Mark Op zich is het mogelijk en toegestaan, maar zorg wel dat de dekking van de stamrechtverplichting niet beïnvloed wordt door je ondernemingsactiviteiten. Voorkom in elk geval de neiging om in slechte tijden qua ondernemerschap het stamrecht geld te gebruiken om gaten te dichten. Tweede nadeel kan het uitkeren van dividend zijn aan privé zijn, ook als dat dividend ontstaan is uit de winst van je bedrijf. Voordat je dividend uitkeert aan privé, moet het bestuur eerst vaststellen dat de BV na de dividenduitkering kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Onder die verplichtingen valt ook het stamrecht. Door de huidige lage rekenrente op stamrechten, staan de meeste te laag gewaardeerd op de fiscale balans. Fiscaal reken je immers met 4% rente, terwijl de marktrente nu nul of ligt negatief is. Als je dat fiscale stamrecht nu zou moeten omzetten in een (commercieel te waarderen) uitkering (bijvoorbeeld vanwege echtscheiding of overlijden) dan komt de BV een gigantisch bedrag tekort. Wat op haar beurt betekent dat dividend uitkeren er vaak niet bij is. Of dit echt speelt hangt van jullie specifieke situatie af en van de stamrechtovereenkomst. Meest veilige zou zijn om naast de stamrecht BV's gewoon nieuwe schone holdings te gebruiken. Dat neemt ook een hindernis weg, mocht je de vof geruisloos in willen brengen in de BV. Dat kan namelijk alleen in een bestaande BV als die BV reeds voor de inbreng al dezelfde activiteiten verrichtte als de vof. Succes Joost
 2. 1 point
  Hmm... Ik heb de indruk dat deze conclusie niet is getrokken op basis van de antwoorden op dit forum dan.
 3. 1 point
  Wat voor soort onderzoek is dat eigenlijk? Zoek maar eens op leiderstypen of leiderspersoonlijkheid. Het goeroe-tiep waar je naar verwijst, heeft narcistische trekjes. Er zijn echter ook mensen die op natuurlijke manier inspirerend zijn. Wat is het verschil precies? Enkele jaren geleden was personal branding nogal een issue. Breng persoonlijkheid in jouw onderneming. Op zich prima, maar voor narcisten is dat koffie op de molen. Dus daar heb je al een leuke onderzoeksvraag.
 4. 1 point
  Heb je onlangs geadverteerd in lokale krantjes? Let dan goed op: Je kunt telefonisch (zonder nummervermelding) worden gebeld door iemand van deregiospecialist.nl . Zij doen het voorkomen alsof je bij hen recentelijk een advertentie hebt geplaatst en willen dan een bevestiging van je ,dat de advertentietekst en inhoud t.b.v. de laatste plaatsing nog één keer door je gecontroleerd wordt. Je moet daarna op een linkje in hun e-mail klikken. Hierin staat tevens een bedrag van rond de € 1.500 voor de zogenaamde plaatsing. Hoe komen ze aan je gegevens? Deze halen ze uit diverse tijdschriften waarin ondernemers vaak adverteren, waaronder lokale krantjes. Omdat ze een afbeelding van deze advertentie bijvoegen komt die je natuurlijk altijd bekend voor en denk je met het bedrijf te maken te hebben waarmee jij destijds afspraken gemaakt hebt. Trap hier dus niet in en controleer goed de afzender. Klik natuurlijk nergen op, want anders krijg je een vette rekening. Als je naar de website van deregiospecialist gaat, kom je bovendien al snel tot de ontdekking dat je met misleiding of oplichting te maken hebt. Nergens is een telefoonnummer te vinden, alleen maar contactformulieren. De secties Algemene Voorwaarden, Disclaimer etc. zijn leeg en bevatten geen tekst. EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE.
 5. 1 point
  In aanvulling op Steven: Ja, mits. Een onderzoek door een recherchebureau buiten medeweten van de medewerker is een zwaar middel en een inbreuk op de privacy. Dat is - blijkens een uitspraak van de rechter uit 2017 - alleen gerechtvaardigd als er sprake is van : zeer bijzondere omstandigheden waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen ter zake van ernstige overtredingen die een onderzoek buiten de betrokkene om noodzakelijk maken. Ik raad Hoffman bedrijfsrecherche aan. Ik heb ze al diverse malen ingeschakeld voor mijn relaties en met zeer goede resultaten: professioneel en discreet. Mee eens, maar het gebeurt niet. De rol van de Arbodienst gaat niet verder dan detecteren en rapporteren dat er meer speelt dan medisch verzuim... en helaas gebeurt dat al veel te sporadisch . Advies als er iets niet medisch (maar situationeels of bijvoorbeeld fraude) speelt, geeft de arbodienst niet; dat is een taak van een jurist en/of riskmanager. (Dit is een makke dat niet zo snel zal worden opgelost. Zelfs in de nieuwe verzuimontzorgverzekering houdt de externe casemanager zich alleen bezig met medisch verzuim en niet met andere componenten.. een gemiste kans)
 6. 1 point
  In dit soort gevallen is het een kwestie van een professional inschakelen. Hoffmann bedrijfsrecherche is de bekendste naam, maar er zijn er veel meer. Wat het niet verschijnen betreft: hij moet verschijnen en doet hij dat niet, dan kan dat reden zijn de salarisbetaling op te schorten. Ook kun je het UWV een deskundigenoordeel vragen of hij wel genoeg meewerkt aan de reintegratie, omdat hij bij herhaling niet verschijnt, terwijl je toch periodiek het plan van aanpak moet bespreken. Overigens zijn dit dingen waarvan ik vind dat je Arbodienst je daarin hoort te adviseren en begeleiden.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept