Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 25/03/20 in all areas

 1. 1 point
  Hallo, Ik heb navraag gedaan over deze kwestie bij Liantis Sociaal verzekeringsfonds in België: hier het antwoord van hen: "Nu wat België betreft is wat het overbruggingsrecht betreft de voorwaarde van woonplaats intussen opgeheven. Nederlanders die in Nederland wonen maar in België als zelfstandige verzekeringsplichtig zijn in het Belgisch sociaal statuut der zelfstandigen en voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht hebben daar recht op. U mag deze aanvragen van Liantisklanten gerust doorsturen naar overbruggingsrecht@liantis.be . Wat de Belgen als zelfstandige actief in Nederland betreft bemoeit Unizo zich momenteel hard om dit via Europa te regelen. Als u “weigeringsdossiers” van Belgen in Nederland heeft mag u mij deze bezorgen. We houden u op de hoogte hierover." Unizo is een ondernemersvereniging in Belgie, een hele grote. Tevens staat op de site van BBZ (van SVB) dat men in eigen woonland bijstand (NL) of een leefloon (OCMW in Belgie) moet/kan aanvragen. Succes aan alle ondernemers in moeilijkheden, ik hoor steeds meer schrijnende verhalen.
 2. 1 point
  3 maanden? Dat klinkt als een hoog bedrag?! Het bespreekbaar maken met je verhuurder is wel je eerste stap. Met onderbouwing hoe je aan het (geschatte) teveel betaalde bedrag komt. Je kunt eventueel als jullie er niet uitkomen gebruik maken/advies inwinnen bij de Huurcommissie.
 3. 1 point
  Zelf gebruik gemaakt van Kiyoh, Webwinkelkeur en Trustpilot. Trustpilot Hoewel het platform gebruiksvriendelijk is, zijn de kosten zeer hoog. Denk dat dit vooral voor grote bedrijven bedoeld is. Kiyoh Prima middenweg tussen kosten en functionaliteiten. Nagenoeg dezelfde functionaliteiten met uitzondering van "widgets op maat" en reviews op de eigen website weergeven. Webwinkelkeur Richt zich meer op webshops, is voordelig en heeft dezelfde functionaliteiten als Kiyoh.
 4. 1 point
  Dat een geadresseerde zijn brievenbus nooit leegmaakt, komt voor zijn rekening en risico. Probleem is alleen als de geadresseerde betwist dat de brief nooit is aangekomen. De verzender zal dan moeten bewijzen dat de brief de postbus heeft bereikt. Dat is lastig, zo niet onmogelijk. Er is voor de overheid een uitzondering op dit beginsel, maar omdat Higher Level een ondernemersforum is laat ik die uitzondering buiten beschouwing. Ook van een aangetekende brief zul je (bij betwisting) moeten bewijzen dat deze is bezorgd, of dat het afhaalstrookje/bericht is aangekomen. Dit is eveneens ongeveer onmogelijk. De eis in de algemene voorwaarden van de vorm van de opzegging (bijvoorbeeld aangetekende brief) is een overeengekomen vormvoorschrift. Een dergelijk overeengekomen vormvoorschrift heeft geen absolute werking. Het gaat er slechts om dat bewezen kan worden (bij betwisting van ontvangst van de boodschap van de opzegging) dat de opzegging is aangekomen. Ter vermijding van discussie is de overeengekomen methodiek wel verstandig. Een specifiek adres kan aangewezen worden, maar mag niet onredelijk zijn. Dit adres kan zelfs met uitsluiting van alle andere adressen. (de uitzonderingen laat ik hier wederom buiten bespreking). Ten aanzien van de huidige situatie: het kantoorpand is leeg. De brief wordt wel bezorgd, maar (dus) niet tijdig gelezen. Voor wiens risico komt dit? Wiens probleem is dit? Als jurist is hier geen absoluut antwoord op te geven. Een dergelijke situatie als de huidige met Corona is immers niet recent voorgekomen. Maar als ik uitga van de normale risicoverdeling, komt dit zeer waarschijnlijk voor risico van de geadresseerde. Relevant is dat het kantoorpand/brievenbus er nog gewoon is. De geadresseerde mag en moet ook verwachten dat er mogelijk aan hem brieven met opzegging worden verstuurd. Hij zal er voor moeten zorgen dat hij deze periodiek ophaalt en verwerkt. Het niet (tijdig/periodiek) leeghalen van de brievenbus komt voor risico van de geadresseerde. De situatie is (juridisch) mogelijk vergelijkbaar met een vakantie. (Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 23 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9222). Zelfs als de verzender weet dat de geadresseerde niet aanwezig is wegens vakantie, en dus pas na diens vakantie kennis neemt van de inhoud, geldt deze toch als tijdig aangekomen. Het op vakantie zijn is een omstandigheid die voor rekening en risico komt van de geadresseerde. Wel is een verschil met vakantie, dat een vakantie vrijwillig is en de huidige Corona-situatie niet vrijwillig is. Mocht je zekerheid willen dat je opzegging (tijdig) aankomt, is het laten bezorgen met een deurwaarder te overwegen. (Er zijn echter ook andere mogelijkheden). Zeker als de belangen groot zijn (bijvoorbeeld doorlopen van de huur met 5 jaar van een bedrijfspand), dan zijn deze kosten verwaarloosbaar.
 5. 1 point
  Arnoud Engelfriet heeft min of meer toevallig vandaag een stukje over overmacht.
 6. 1 point
 7. 1 point
  Om niet met allerlei wedervragen te komen, maar om een antwoord te geven, ga ik er nu van uit dat deze cijfers op de slotbalans kloppen. Dan ontbreekt er natuurlijk 4.000 ergens maar dat is niet van belang voor het antwoord op je vraag - dat zou bijvoorbeeld vaste activa kunnen zijn of een vordering op een klant. Of onverdeeld verlies. Of iets anders. Waar het om gaat is dat je partner eigenlijk 12.000 aan de VOF zou moeten betalen. Want hij/zij heeft 12.000 te veel opgenomen tot en met heden. (Misschien zelfs 14.000 als de ontbrekende 4.000 onverdeeld verlies zou zijn en de afgesproken winstverdeling 50/50 zou zijn! - maar dat terzijde.) Dat zal hij/zij wel weigeren denk ik (zo gaat dat meestal in de praktijk bij dit soort gevallen namelijk). Dus blijft er 40.000 aan geld over voor jou (en misschien ook zo'n 4.000 aan computerapparatuur, openstaande vordering of zoiets). En wat er ook overblijft is waarschijnlijk een flinke discussie met je ex-partner die misschien meent dat hij/zij de helft van het geld moet krijgen. Want zo gaat het ook soms/vaak bij een VOF.
 8. 1 point
  Zoals wat hierboven al beschreven is, al er sprake is van een proeftijd heb je niks te vrezen, en ben je zo weer van de werknemer af. Of er sprake is van overmacht? 27 februari is in Nederland de eerste Coronapatient waargenomen, terwijl op 31 december de eerste Coronapatient in China is ontdekt. En in dat korte tijdbestek is de hele wereld veranderd, toen kwamen de eerste maatregelen al, China nam vrij snel een draconische maatregel, een lockdown, daarna kwam de rest van de wereld, met allemaal hun eigen maateregelen. In hoeverre jij als ondernemer en werkgever niet had kunnen weten dat de wereld ging veranderen, en dat die veranderingen van invloed zijn op je bedrijf? Ach, ik zet je gewoon aan het denken.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept