Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 24/05/20 in all areas

  1. 1 point
    Het zal voor iedereen anders zijn. De afgelopen jaren ben ik iedere winter een periode in ZO azie geweest waarin ik goeddeels doorgewerkt heb. De reis- en verblijfskosten heb ik daarvan prive gedragen - naar mijn idee was het niet verantwoord deze als bedrijfskosten te tellen gezien het voor mijn activiteit niet noodzakelijk was die reis te maken. Kosten ter plekke, bijvoorbeeld huren van een werkplek met grote monitor, keyboard muis etc zou ik dan weer wel tellen als zakelijke kosten. Werken op een toeristenvisum blijft een heikel punt: Dat je ter plekke niet in loondienst mag is helder, maar de rest? In bijvoorbeeld Thailand en Indonesie worden open werkplekken voor buitenlanders aangeboden - cyberspaces, dat soort dingen. Het is zonneklaar dat daar veelal westerse mensen zitten te werken voor westerse opdrachtgevers (westers als in US/EUR/AUS). Dit is zo openlijk en zichtbaar dat de overheid het gewoon moet weten. Verreweg de meesten zitten er op een tourist of social visa waarmee je niet mag werken. Ik heb echter nog nooit van iemand gehoord dat daarop enige controle is, laat staan dat iemand beboet en/of gedeporteerd is als gevolg. Wellicht vinden de overheden daar het allemaal wel best: je verdringt niemand van de locale arbeidsmarkt en geeft wel een bak geld uit.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept