Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 24/05/20 in all areas

  1. Het zal voor iedereen anders zijn. De afgelopen jaren ben ik iedere winter een periode in ZO azie geweest waarin ik goeddeels doorgewerkt heb. De reis- en verblijfskosten heb ik daarvan prive gedragen - naar mijn idee was het niet verantwoord deze als bedrijfskosten te tellen gezien het voor mijn activiteit niet noodzakelijk was die reis te maken. Kosten ter plekke, bijvoorbeeld huren van een werkplek met grote monitor, keyboard muis etc zou ik dan weer wel tellen als zakelijke kosten. Werken op een toeristenvisum blijft een heikel punt: Dat je ter plekk
    1 point
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept