Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 28/07/20 in all areas

  1. 2 points
    alleen als er een vennootschapsovereenkomst met voortzettingsbeding is, anders eindigt de VOF van rechtswege, ongeacht het aantal overblijvende vennoten. Dat is dan geen keuze! Kortom: is er een vennootschapscontract en zo ja: bevat dat een voortzettingsbeding?
  2. 1 point
    Nick, je mag als je wilt wel contact met me opnemen voor deze vragen. Ik heb zelf 7 jaar een paintball en lasergame bedrijf gehad en heb ook zelf lasergamewapens gefabriceerd, dus ik denk dat ik je wel een beetje op weg kan helpen. Maar ik ga niet je plan schrijven hé, dat mag je echt zelf doen. ;-) Groet, Martin
  3. 1 point
    De wet financieel toezicht beperkt je in hoe en waar je om geld mag vragen, je kunt dus niet zomaar gaan adverteren op facebook en google ads.. Grote kans dat je advertenties worden niet eens worden geplaatst. Er zijn op dit moment heel veel regelingen van de overheid waarmee je tijdelijk geld kunt lenen. 1. Via de gemeente via een zogenaamd Tozo / BBZ Krediet van max 10.000 euro, hoeft pas vanaf jan 2021 terugbetaald te worden in max 36 maanden. 2. Er is een regeling Tegemoetkoming Vaste lasten waarbij een deel van je huur (en andere vaste lasten) kan vergoed krijgt via een schenking. 3. er zijn diverse kredietregelingen waar je tegen gunstige voorwaarden kan lenen zie het Ondernemersplein voor een overzicht van de regelingen https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept