Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 29/07/20 in all areas

  1. 2 points
    Vraag je ons nou om je te helpen je te onttrekken aan verplichtingen die je zelf in het verleden bent aan gegaan? Ik weet niet, maar deze zin ontnam me meteen enige inclinatie om de rest nog te beantwoorden.
  2. 1 point
    Dank voor jullie reactie's. Weet ik waar ik aan toe ben. we hebben gedurende de periode dat het pand niet bruikbaar was geen huur betaald en tijdelijk andere (lees duurdere) huisvesting gehad elders. Er is overigens geen sprake van muffe lucht. De winkel is geheel gesloopt (casco), gedroogd en opnieuw opgebouwd. We hopen er weer jaren tegen te kunnen.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept