Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/08/20 in all areas

  1. 2 points
    Je was je tijd ver vooruit. Je had er een boek over moeten schrijven:
  2. 2 points
    Nee dat is niet zo, want de huurder heeft zich niet aan de overeenkomst gehouden. De verhuurder hoeft niks te doen, dat iedereen hier roept dat je het maar moet accepteren en door moet gaan is iets heel anders. Als verhuurder hoef je niks te doen anders dan aan te tonen dat er huur betaald had moeten worden, dat die niet betaald is en dat je dus recht hebt op de borg. Als je heel snel een vervangende huurder vind dan kun je altijd nog bekijken of het juridisch handiger is om formeel de oude te beëindigen en eventueel batig saldo. maar zolang het pand leeg staat kun je gewoon de borg gebruiken om de huur te dekken. En wat opmerkelijk is, is dat de huurder wel een makelaar 4000 euro heeft gegeven, terwijl als hij die aan Piet35piet had gegeven had hij vrijwel geheel aan zijn verplichtingen voldaan. en ik denk dat als er dan nog 1000 euro ofzo openstond dat Piet35piet dan ook niet moeilijk had gedaan.. wat mij betreft is het dus zaak om alle opties open te houden 1. Opzegging niet accepteren, hoe hangt af van de formulering in het contract, maar hoogstwaarschijnlijk dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is 2. Bank informeren dat de huur niet betaald is en het er alle schijn van heeft dat hij is vertrokken. In het ergste geval moet je wachten tot de achterstand is opgelopen tot 6000+ maar vaak kan het bedrag ook in delen vrijgegeven worden. Ook hier geld hangt af van de afspraken met de bank. 3. Nieuwe huurder gaan zoeken. Zodra er een nieuwe is voordat de 8 maanden voorbij zijn dan bekijken hoe je het oude contract kunt beëindigen en omdat de oude huurder op dat moment al langere tijd in gebreke is gebleven zal dat juridisch een formaliteit zijn. Het kan wel zijn dat je tussentijds nog een aantal formele aanzeggingen moet doen maar ook dat is een kwestie van bekijken en bespreken met een jurist. Wellicht is het nog een optie om voor beide een prettige oplossing te hebben bijvoorbeeld door nu bepaalde renovatie of moderniseringswerkzaamheden te doen nu het pand toch leeg staat, formeel zal je de huurder dan vrijstelling van huur moeten geven als hij niet over het pand kan beschikken. Maar dan heb jij over 8 maanden weer een beter verhuurbaar pand en de huurder blijft niet met een schuld op zijn nek zitten..
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept