Jump to content
 • Commissie Van Dijkhuizen


  ondernemer 1100

  Beste allen,

   

  Ik hoorde vanochtend wat over het uiteindelijke rapport van de commissie Dijkhuizen over vereenvoudiging belastingstelsel. Ik weet nog dat men vorig jaar een tussenrapport publiceerde met hele slechte plannen voor zelfstandigen (o.a. afschaffen zelstandigenaftrek), nog verder verhogen BTW....

   

  In de kranten lees ik vandaag echter weinig over de gevolgen voor zelfstandigen.

   

  http://nos.nl/artikel/519447-nieuw-eenvoudiger-belastingstelsel.html

   

  Heeft iemand een link met uitgebreidere info wat men nu van plan is?

   

  Mod-edit: titel gecorrigeerd
  User Feedback

  Recommended Comments  Hierbij het rapport:

   

  Belangrijke conclusie voor DGA: meer belasting betalen over een hoger loon -> huidige doelmatigheidsmarge van 30% voor bepalen gebruikelijk loon gaat naar 10%. Grotere kans op discussie met de Belastingdienst over hoogte gebruikelijk loon.

   

  Weinig veranderingen voor ondernemers zo lijkt het op het eerste gezicht.

  eindrapport-commissie-inkomstenbelasting-interactief.pdf

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Zelfstandigen moeten bloeden voor eenvoudiger belastingstelsel

   

  Korte samenvatting:

  De maatregelen van de commissie Van Dijkhuizen om de belastingen te vereenvoudigen, zullen kleine zelfstandige ondernemers hard treffen. Met name het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zijn een zware klap.

   

  Waarom vind je dit interessant of wil je dit delen?:

  Nogal relevant, als dit advies tot beleid wordt gemaakt zijn veel zelfstandigen de sigaar.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Eens kijken of de dames en heren die de ondernemers hier op HL namens de overheids instanties adviezen aanrijken een verdere toelichting kunnen verschaffen.

   

  Lijkt mij gewenst voor vele (kleinere/jonge) ondernemers en starters waar HL toch voor bedoeld is.

   

  Edit: sorry dit is al gebeurd door de titel minder dreigend te maken van topic. "Zelfstandigen moeten bloeden voor eenvoudiger belastingstelsel" was natuurlijk veel te confronterend.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Eens kijken of de dames en heren die de ondernemers hier op HL namens de overheids instanties adviezen aanrijken een verdere toelichting kunnen verschaffen.

   

  Lijkt me lastig Paul. Je kunt van de webcare van o.a. Belastingdienst moeilijk vragen om een toelichting te verstrekken op, laat staan een mening te verkondigen over, plannen die een door het (vorige) kabinet ingestelde commissie voorstelt en waarvan nog niet duidelijk is of en wanneer het tot aanpassing wetgeving komt.

   

  Het is niet de BD maar de politiek die dat bepaalt. Lijkt me dat met name de huidige regeringscoalitie moet uitleggen wat er met dit voorstel tot een best wel ingrijpende belastingherziening gedaan wordt. Den Haag bepaalt dat, de Belastingsdienst voert het vervolgens uit. Misschien wordt het wel eens tijd dat IB-ondernemers en DGA's zich op het malieveld laten horen!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik heb het net doorgebladerd.

   

  Geen zelfstandigenaftrek, geen startersaftrek, etc.

   

  Een citaat:

   

  "

  Naar een nieuw evenwicht tussen zelfstandigen en werknemers

   

  De lastendruk voor zelfstandigen is met name bij lage winsten lager dan die voor werk­

  nemers. Dit verschil is de laatste jaren sterk toegenomen. Hiervoor is slechts ten dele

  rechtvaardiging te vinden. Met name bij lage winsten geven de faciliteiten voor onderne­

  mers spanning omdat daar de verschillen met werknemers het grootst zijn. Voor de zelf­

  standigenaftrek en de startersaftrek zoals die thans zijn vormgegeven ziet de commissie

  daarom geen plaats meer. Deze geven een prikkel om ondernemer te worden, maar geen

  prikkel om door te groeien. De commissie stelt voor om deze faciliteiten over een peri­

  ode van acht jaar uit te faseren. De opbrengst wordt gebruikt om de arbeidskorting te ver­

  hogen, zodat alle werkenden profiteren."

   

  Slecht plan:

   

  *Waarom moet een ondernemer perse groeien?

  *Risico nemen wordt ontmoedigd, terwijl er als alternatief geen banen zijn.

  *Het CPB roept dat er 140 000 banen bijkomen. Maar:

   

  http://www.cpb.nl/publicatie/economische-effecten-pakket-commissie-van-dijkhuizen

   

  Daar in staat

   

  "Tot slot is het belangrijk te vermelden dat het effect van het inperken van de fiscale faciliteiten

  voor ondernemers niet in de participatie-effecten is meegenomen omdat hiervan geen

  inschatting kon worden gemaakt. "

   

  Ik ben benieuwd wat er in deze regering van VVD+PVDA gaat gebeuren. Lijkt me dat daar nog wel veel discussie over zal komen.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  De uitgangspunten waren budgettair neutraal en beperkte inkomenseffecten. Gelet op de benodigde extra bezuinigingen en/of lastenverzwaringen vermoed ik dat (een deel van) de voorgestelde lastenverzwaringen wel tot wetsvoorstel zal worden verwerkt en (een deel van) de lastenverlichtingen niet. Maar dat is natuurlijk afwachten.

   

  Wat mij opvalt is dat in de media vooral ook veel aandacht wordt gegeven aan zaken die al in het interimrapport waren opgenomen (btw-verhoging, schrappen c.q. omvormen zelfstandigenaftrek in combinatie met invoering winstbox, al was die winstbox nog niet ingevuld - en is dat helaas nog steeds niet het geval). In zoverre schort het dus wel wat aan nieuwswaarde.

   

  Voor ondernemers is de belangrijkste conclusie dat waar de laatste jaren met name de IB-ondernemer in box 1 meer faciliteiten heeft gekregen om een betere aansluiting met zijn DGA-collega's te krijgen, nu kennelijk het verschil met werknemers te groot is. Dus moeten IB-ondernemers en DGA's zwaarder belast worden om deze meer in lijn met werknemers te brengen.

   

  Meest concrete voorstel voor DGA's is invoering van een (al dan niet minimum) forfaitair rendement op box-2-vermogen. Dus eigenlijk een soort van box 3.

   

  Naast deze maatregelen ook bijvoorbeeld op termijn de overheveling van de eigen woning van box 1 naar box 3. Dat zou wel logisch zijn: we maken de hypotheekrenteaftrek zó ingewikkeld, dat niemand het meer erg vindt als het wordt afgeschaft.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  "Een herziening van het belastingstelsel is eens in de 10 jaar nodig, maar zal niet op korte termijn gebeuren. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z over het rapport van de commissie-Dijkhuizen over vereenvoudiging van het belastingstelsel."

   

  Meer op: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3460975/2013/06/18/Belastingherziening-niet-voor-korte-termijn.dhtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Naast deze maatregelen ook bijvoorbeeld op termijn de overheveling van de eigen woning van box 1 naar box 3. Dat zou wel logisch zijn: we maken de hypotheekrenteaftrek zó ingewikkeld, dat niemand het meer erg vindt als het wordt afgeschaft.
  En en passant wordt nu aflossen gestimuleerd om daarna het bezit in box 3 te kunnen belasten? Wat bedoel je met logisch?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Gaat we dan ons ondernemersrisico ook delen met werknemers?

   

  Ik heb het gevoel dat de leden van deze commissie op een andere planeet leeft. Hebben totaal geen idee van de inspanningen, creativiteit en motivatie van ondernemers. Op één hoop gooien met werknemers is niet alleen belachelijk, maar ook nog eens een grove belediging. Of komt er een onderscheid in groepen van ondernemers? Gaat men inzien dat het gros van het zzp-leger eigenlijk geen ondernemer is?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @PJ

  Je leest niet goed, de commissie vindt dat werknemers naar verhouding veel meer belasting af moeten dragen (ik denk dat ze de werkgever bedoelen) en dat willen ze nu even rechttrekken door ook ondernemers op gelijke voet met teveel aan belastingbetalende werknemers te brengen. Dat zelfstandigen oa geen ww premies afdragen omdat ze geen recht op ww hebben wordt in dit verhaal gewoon voor het gemak even genegeerd.

   

  Het doel is natuurlijk dat de overheid steeds maar verder oplopende kosten heeft en die moeten door zowel werknemers als ondernemers samen opgebracht worden. De overheid heeft op dit moment een paar grote debacle projecten lopen en de kosten die daar mee gemoeid gaan die moeten toch gecompenseerd worden.

  Ook het nieuwe JSF dingetje moet er natuurlijk komen want anders doen we niet meer mee in de grote meneer Catus show van Obama.

   

  Maar goed, maak je niet druk, deze week zijn het de ondernemers, volgende week is er weer een andere bevolkingsgroep die het onderspit delft. Doen ze handig, verdeel en heers.

   

  De vraag is alleen even, hoelang gaat dit (de steeds maar oplopende belastingen) nog goed want dit overheidsbeleid is natuurlijk net zo goed een bubble als de Nederlandse huizenmarkt dat is. Op een goed moment is de belastingdruk gewoon zo hoog dat de uitgaven alleen maar verder dalen omdat consumenten dat beetje geld wat ze nog hebben ook achter de hand houden.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Welke legitimatie is er voor de belastingvoordelen voor de IB ondernemer? Waarom moet ondernemerschap fiscaal beloond worden?

  Op dit moment is er juist op dat punt in een aantal sectoren een heel ongezonde situatie ontstaan: een grote groep mensen noemt zich ondernemer en verhuurt zich uurtje factuurtje in concurrentie met grotere ondernemers, die wel allerlei overheadkosten hebben.

  Met enige regelmaat komen er cliënten naar mij toe, vooral uit de bouw, die letterlijk hun hele personeelsbestand willen ontslaan, omdat ze a. nauwelijks werkvoorraad hebben en b. als ze werk hebben, meer verdienen aan het inhuren van een ZZP-er voor 15,-- per uur dan aan een personeelslid.

  De reden waarom ze zo laag gaan zitten is onder andere dat ze nauwelijks of geen belasting hoeven te betalen, maar ook dat ze als kleine ondernemer in staat zijn heel goed te sturen op hun kosten.

  Juist dat laatste is de kracht van ondernemers. Ik denk dat juist daarom het in tijden van noodzakelijke bezuiniging helemaal niet zo slecht is om ook op ondernemersfaciliteiten te bezuinigen. Wel vind ik dat daar tegenover moet staan dat beslissingen als vermogensetikettering herzien moeten kunnen worden bij zo'n wijziging.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik denk dat juist daarom het in tijden van noodzakelijke bezuiniging helemaal niet zo slecht is om ook op ondernemersfaciliteiten te bezuinigen.

   

  Is dat niet kiezen voor het moment nu en niet voor de toekomst? Nu is er een acuut probleem en dat wordt (deels) aangepakt door op ondernemersfaciliteiten te bezuinigen. Maar ja, wat je nu afbreekt komt natuurlijk mooit meer terug, ook niet als de bomen weer tot in de hemel groeien. En dit terwijl er wel degelijk goede redenen zijn om als samenleving ondernemersfaciliteiten te hebben.

   

  Er wordt gesteld dat deze faciliteiten miljarden kosten. De vraag is of die miljarden gerealiseerd worden, er wordt nooit gerekend met elasticiteit. De groep die je dan raakt zijn de "echte" ondernemers die gewoon ondernemer blijven. En die raak je niet met een bezuiniging maar met een ordinaire lastenverzwaring. Bovendien zal de fiscale drempel om te gaan werken vanuit een BV op een veel lager bedrag komen te liggen waardoor, zeker met de flex-bv, er best wel eens veel meer ondernemers voor die optie kunnen kiezen. Je krijgt dan een onbedoelde administratieve lastenverzwaring door een ongewenst boemerang-effect.

   

  Een ander effect is dat ondernemers door de hogere heffing minder financiële ruimte hebben om hun winst te investeren in het bedrijf (voorraad, machines etc.). Er wordt dus niet alleen aan de privé inkomsten van de ondernemer geknabbeld, maar ook aan de capaciteit die de ondernemer heeft om te investeren in de interne markt. Ik betwijfel of deze evonomische aderlating in het verdien-effect is meegenomen.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Welke legitimatie is er voor de belastingvoordelen voor de IB ondernemer? Waarom moet ondernemerschap fiscaal beloond worden?

   

  Kom op zeg.....meen je dit nu echt? ???

  Vergeet niet dat het sociale vangnet voor een IB ondernemer veel schraler is dan voor een werknemer. Neem hierbij in ogenschouw dat de IB ondernemer risico draagt en dat juist door de faciliteiten dit enigzins wordt gecompenseerd.

  Daarnaast is elke IB ondernemer (eenpitter) een potentiële werkgever en zorgt ook voor de nodige economische bewegingen in de markt. Ze verbruiken goederen en diensten. In tijden van een belachelijk hoge werkeloosheid en economische tegenwind is het juist van belang dat de, al dan niet in crisis verkerende, ondernemers juist wat meer "ruimte" hebben en houden om de motor in gang te houden dan wel meer toeren te kunnen laten draaien.

  Op dit moment is er juist op dat punt in een aantal sectoren een heel ongezonde situatie ontstaan: een grote groep mensen noemt zich ondernemer en verhuurt zich uurtje factuurtje in concurrentie met grotere ondernemers, die wel allerlei overheadkosten hebben.

   

  Valt deze discrepantie niet te wijten aan andere oorzaken? Noemen we dit niet marktwerking en een gevolg van de flexibilisering van de arbeidsverhoudingen en van de economische omstandigheden? Ik ben het met je eens dat wanneer een IB ondernemer verkapt of middels ondoorzichtige constructies voor slechts een opdrachtgever werkt de faciliteiten niet behoort te krijgen.

  Met enige regelmaat komen er cliënten naar mij toe, vooral uit de bouw, die letterlijk hun hele personeelsbestand willen ontslaan, omdat ze a. nauwelijks werkvoorraad hebben en b. als ze werk hebben, meer verdienen aan het inhuren van een ZZP-er voor 15,-- per uur dan aan een personeelslid.

  De reden waarom ze zo laag gaan zitten is onder andere dat ze nauwelijks of geen belasting hoeven te betalen, maar ook dat ze als kleine ondernemer in staat zijn heel goed te sturen op hun kosten.

  Juist dat laatste is de kracht van ondernemers. Ik denk dat juist daarom het in tijden van noodzakelijke bezuiniging helemaal niet zo slecht is om ook op ondernemersfaciliteiten te bezuinigen.

   

  Met alle respect, zaken die nu gebeuren zijn het gevolg van crisisgerelateerd handelen van de gehele populatie en de eerder genoemde flexibilisering van de arbeidsverhoudingen. Dat ze personeel moeten ontslaan door een te lage werkvoorraad is natuurlijk een gevolg van de "crisis" en beslissingen die de overheid de afgelopen jaren heeft genomen. Zaken worden op scherp gezet, de markt wordt in tijden van crisis altijd grimmiger en dat heeft (zie het hoge werkloosheidspercentage) direct gevolgen voor de factor zekerheid van zowel werkgever als werknemer. Daarnaast denk ik dat de door jou aangehaalde bouwbedrijven er goed aan doen om gebruik te maken van de flexibele arbeidsverhoudingen. Ergo, het is je aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Ook de door jou aangehaalde bedrijven kunnen dus sterk meedoen met het sturen op kosten!! :)

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Vergeet niet dat het sociale vangnet voor een IB ondernemer veel schraler is dan voor een werknemer. Neem hierbij in ogenschouw dat de IB ondernemer risico draagt en dat juist door de faciliteiten dit enigzins wordt gecompenseerd.

   

  Als dat dan zo zou zijn, waarom geniet een DGA die voordelen dan niet? Wat is daarvan de rechtvaardigingsgrond?

   

  Los daarvan: het sociale vangnet wordt door werkgever en werknemer zelf betaald,, en de IB ondernemer kan aan delen hiervan (ziektewet, WIA) vrijwillig deelnemen; voor een DGA is dat lastiger

   

  Begrijp met niet verkeerd: ik ben geen fan van afschaffen zelfstandigenaftrek (wél van de startersaftrek, andere discussie), maar heb wel moeite met de rechtvaardiging daarvan naar zowel werknemers als DGA's

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik wordt even niet goed........ Deze crisis is niet veroorzaakt door kleine ondernemers, maar door poenscheppers op een heel anders level. Een arts die een pil geeft voor huiduitslag, terwijl de patiënt klaagt over pijn aan de oren, is een slechte arts. Ik heb de indruk dat onze politieke leiders niet willen zien of accepteren, dat er toch echt andere maatregelen moeten worden genomen om de zaak weer gezond te maken. De grote jongens zijn vertrokken en komen echt niet meer terug om banen te scheppen. Het zal dus weer vanuit het MKB opgebouwd moeten worden. Helaas hebben we ook nog een heel leger pseudo-ondernemers, die "we" de zzp titel hebben gegeven. Van dat leger zal het herstel niet kunnen komen. Maar die groep zie ik dan ook (grotendeels) niet als een onderdeel van het MKB.

   

  Nieuwe producten ontwikkelen en productiemethoden verbeteren ofwel 2x slimmer maken dan de handjes in het Verre Oosten kunnen bijhouden. Dan zijn nu de productiekosten al lager dan het Verre Oosten. En dan natuurlijk weer gewoon zelf produceren en exporteren. DAT moet #1 op de agenda zijn om vanuit de politiek te stimuleren.

   

  En #2 is het heel sterk aan benden leggen van financieel gesjoemel op alle levels. MKB-ondernemers hebben altijd al een sterke gemeenschapszin gehad en zijn nooit weggelopen voor hun maatschappelijke verplichtingen. Maar het is zo eenvoudig om medewerkers van b.v. financiële gedrochten opdrachten te geven die eigenlijk niet maatschappelijk verantwoord zijn. We zullen ons moeten wapenen tegen dit soort bubbels en crisissen. En dat kan alleen als je veroorzakers aan banden legt.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @P.J: daarom zou juist innovatie en banen creeren gestimuleerd moeten worden in plaats van pseudo-ondernemerschap door fiscaal gesubsidieerde onder de prijs werkende zzp-ers die hun eigen sector kapot maken

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @P.J: daarom zou juist innovatie en banen creeren gestimuleerd moeten worden in plaats van pseudo-ondernemerschap door fiscaal gesubsidieerde onder de prijs werkende zzp-ers die hun eigen sector kapot maken

   

  psies.

   

  Maar ik zie hun ook als slachtoffer.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Mooie inhoudelijke discussie!

   

  Ik denk dat veel van de reactie veroorzaakt wordt door het gevoel dat goed verdienende ambtenaren en adviseurs oplossingen bedenken die de schuld misschien wel teveel afwentelen op ondernemers. Mensen die geen zak snappen van ondernemers. Of in armoede leven in dit land. Degenen die kopje onder gaan dankzij de crisis laten stikken en degenen die nog wel wat te bieden hebben in het economisch verkeer de duimschroeven aandraaien.

  Topinkomens blijven stijgen, bizarre aanschaffen worden gedaan (JSF), de Fyra kon zomaar gebeuren, energieleveranciers verkopen 'groene stroom' die dat niet blijkt te zijn, Chinese zonnepanelen worden kunstmatig duur gemaakt ... de wereld zit blijkbaar vol mensen die dit soort fratsen uithalen, en ondernemers zijn niet de enigen die worden geslachtofferd door een kabinet dat z'n hart wél op de verkeerde plek heeft zitten.

  De mensen die wel gezond verstand weten te paren aan compassie en begrip moeten volgens mij wel tegengas, tegengeluid blijven geven, al zal dat niet altijd helpen (kijk naar al die mooie orkesten en toneelgezelschappen die hebben moeten opdoeken). Als ik me probeer voor te stellen hoe het er uit zou zien als mensen dat niet meer zouden doen krijg ik koude rillingen.

  Dat betekent ook niet dat ondernemers niét hoeven mee te doen aan het ophoesten wat nodig is om het te redden, de vraag is hoe je geen appels met peren vergelijkt als het gaat over wat werknemers versus ondernemers. Je ziet overheden ook roepen dat er economisch herstel moet zijn, maar terug proberen te krijgen wat was lijkt mij geen herstel als je er van uit gaat dat de Aarde het draagvlak niet meer kan leveren voor die (giftige) lifestyle en gebruik van grondstoffen.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Als dat dan zo zou zijn, waarom geniet een DGA die voordelen dan niet? Wat is daarvan de rechtvaardigingsgrond?

   

  Los daarvan: het sociale vangnet wordt door werkgever en werknemer zelf betaald,, en de IB ondernemer kan aan delen hiervan (ziektewet, WIA) vrijwillig deelnemen; voor een DGA is dat lastiger

   

  Waar het mij om gaat is dat de IB ondernemer letterlijk voor eigen rekening en risico (volledige aansprakelijkheid) deelneemt aan het economisch verkeer. Een DGA acteert als "ondernemer" waarbij zijn privévermogen, in principe, is afgeschermd. Daarnaast kan er bij een adequate aandelenverhouding gewoon een beroep worden gedaan op de WW en andere voorzieningen. Hij betaalt daar dan overigens wel zijn premies voor. Ofwel, als de DGA een slimme verhouding hanteert kan hij gebruik maken van de reguliere voorzieningen. De IB ondernemer is daarin veel meer beperkt.

   

  Daarnaast ging mijn epistel niet zozeer over IB ondernemer in relatie tot en de DGA. Goed dat je het aanhaalt. :)

   

  Ik ben het met PJ eens dat er veel graaiers zijn geweest die zonder boeh of bah kunnen vertrekken (met veeeeeeel centjes) zonder feitelijk verantwoording en aansprakelijkheid te dragen over de ellende die is ontstaan. Dat maakt het voor velen erg zuur.......

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Vergeet niet dat het sociale vangnet voor een IB ondernemer veel schraler is dan voor een werknemer. Neem hierbij in ogenschouw dat de IB ondernemer risico draagt en dat juist door de faciliteiten dit enigzins wordt gecompenseerd.

   

  Als dat dan zo zou zijn, waarom geniet een DGA die voordelen dan niet? Wat is daarvan de rechtvaardigingsgrond?

  De DGA heeft een prachtige regeling waarbij hij een deel van zijn winst kan uitkeren via dividend waardoor de totale belastingheffing over dat bedrag daalt van 52% tot tussen de 40% en 43,75% (en voor DGA privé daalt tot 25%). Bovendien zijn er voor de DGA prachtige pensioenmogelijkheden binnen de BV waar de IB-ondernemer alleen maar van kan dromen.

  Er valt natuurlijk het nodige op af te dingen dat de DGA over zijn inkomen uit arbeid tot 52% belasting moet betalen. Daar staat tegenover dat het privé-vermogen van de DGA gescheiden is van dat van de vennootschap. Wederom een regeling waar de meeste IB-ondernemers alleen maar van kunnen dromen.

   

  Los daarvan: het sociale vangnet wordt door werkgever en werknemer zelf betaald...

  Grappig dat de overheid hier dan een bezuinigingspost in ziet dat in potentie miljarden euro's op kan leveren ;)

   

  ... en de IB ondernemer kan aan delen hiervan (ziektewet, WIA) vrijwillig deelnemen; voor een DGA is dat lastiger

  Maar alleen onder strikte voorwaarden waaronder de belangrijkste hobbel is dat dit alleen maar kan als je klant van het UWV bent (gelijkgesteld bent aan werknemer) of recentelijk werknemer bent geweest (valt onder de nawerking). Als je als zelfstandig ondernemer na een paar jaar besluit om je vrijwillig te verzekeren staan je voor net zo'n dichte deur als de DGA. En dan hebben we het nog maar niet over de kosten en de dekking (zie recente discussies op het forum).

   

  Begrijp met niet verkeerd: ik ben geen fan van afschaffen zelfstandigenaftrek (wél van de startersaftrek, andere discussie), maar heb wel moeite met de rechtvaardiging daarvan naar zowel werknemers als DGA's.

  DGA's hebben volgens mij dus niet zoveel te klagen. Met betrekking tot werknemers, zij betalen voor een prachtig gebouw met sociale zekerheden. Het is natuurlijk vervelend dat je steeds meer betaald voor steeds minder sociale zekerheid maar feit is dat wat resteert nog altijd vele malen beter is dan waar IB-ondernemers en DGA's op kunnen rekenen. Als werk wegvalt is er tot 38 maanden inkomenszekerheid, als een opdrachtgever wegvalt moet je maar zien hoe je aan je centen komt. Is dat niet voldoende rechtvaardiging?

   

  Ik denk zelf dat het niet redelijk is om deze drie categorieën met elkaar te vergelijken omdat ze zo verschillend zijn. Dat ze ieder fiscaal apart behandeld worden is niet zo vreemd. Fiscaal gelijk trekken is gewoon je afwenden van deze werkelijkheid. Als je dat doet zou je op op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om deze categorieën op op andere vlakken dichter bij elkaar te brengen.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Een ander aspect van deze crisis is het feit dat bij elke verslechtering en vermeerdering van het aantal werklozen, ook het aantal mensen dat wel eens wat extra's koopt, afneemt en het aantal dat alleen maar eerste levensbehoeften koopt, toeneemt. Voor veel MKBers betekent dat dus ook direct verminderde markt en omzet. Maar wat als je zelf die eerste levensbehoeften niet meer volledig kunt betalen? De voedselbanken kunnen de vraag niet meer aan. Misschien moeten we hier volgend jaar wel voor de buren gaan koken......

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Welke legitimatie is er voor de belastingvoordelen voor de IB ondernemer? Waarom moet ondernemerschap fiscaal beloond worden?

   

  Kom op zeg.....meen je dit nu echt? ???

  Yup.

  Vergeet niet dat het sociale vangnet voor een IB ondernemer veel schraler is dan voor een werknemer.

  Daarom betaalt 'ie ook geen premies.

  Neem hierbij in ogenschouw dat de IB ondernemer risico draagt en dat juist door de faciliteiten dit enigzins wordt gecompenseerd.

  Ik dacht altijd dat tegenover het risico het voordeel staat dat je meer geld kunt verdienen.

  Daarnaast is elke IB ondernemer (eenpitter) een potentiële werkgever

  De hele discussie ging toch over ZZP-ers?

  Daarnaast denk ik dat de door jou aangehaalde bouwbedrijven er goed aan doen om gebruik te maken van de flexibele arbeidsverhoudingen. Ergo, het is je aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Ook de door jou aangehaalde bedrijven kunnen dus sterk meedoen met het sturen op kosten!! :)

  Dan doen ze ook dankbaar, door als die nep-ondernemers die onder de prijs werken.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

   

  *Waarom moet een ondernemer perse groeien?

  Dat creeert banen. De overheid wil alleen dat je ondernemer bent als je banen creeert voor al die mensen die zelf geen banen kunnen creeren.

   

  *Risico nemen wordt ontmoedigd, terwijl er als alternatief geen banen zijn.

  Dat is niet bijzonder. Alles en iedereen in ons land ontmoedigt het nemen van risico's. Daarom is ons land de kampioen van de middelmatigheid.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Hoewel het mij al ZPér (zelfstandig professional) direct in de portemonnee gaat raken heb ik wel begrip voor de richting van de voorgestelde veranderingen. Het valt op dat mijn echtgenote, die werkt in loondienst, netto veel minder overhoudt dan ik. Als het ondernemerschap een aanzuigende werking heeft louter uit fiscale overwegingen zuigt dat belastinggeld weg voor ons allemaal. Ook eens dat het een marktverstorende werking heeft zoals Steven opmerkt.

   

  Ooit zijn de kleine ondernemers ontzien omdat een groot deel een heel kwetsbare groep vormde. Het gevaar van de voorgestelde veranderingen is dat die, op dit moment veel kleinere, kwetsbare groep niet ontzien wordt. Er zouden volgens mij dus extra fiscale mogelijkheden moeten komen voor starters die vanuit de WW komen (vooral ouderen die moeilijk werk kunnen vingen) en ondernemers die lagere tijd een minimaal inkomen weten te vergaren. Aangevuld met andere maatregelen om groepen die onevenredig worden gepakt te compenseren.

   

  Ik zie ook niet echt waarom het nemen ondernemersrisico fiscaal beloond zou moeten worden. Ook de WBSO kan wat mij betreft op de schop. Als er een hele bedrijfstak ontstaat om "goedkoop geld" binnen te harken is het tijd om innovatie op andere manieren te stimuleren.

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept