Jump to content
 • Maak kennis met de grootste uitvinder aller tijden


  Arthur Tolsma

  Maak kennis met de grootste uitvinder aller tijden

   

  Korte samenvatting:

  Artikel van De Correspondent, de korte samenvatting daar is: "Ze heeft de meeste patenten op haar naam. Bijna alle grote innovaties van de afgelopen eeuw komen bij haar vandaan. Alleen: ze krijgt nooit de erkenning die ze verdient. Tijd om daar iets aan te doen."

   

   

  Waarom vind je dit interessant of wil je dit delen?:

  Omdat veel ondernemers 'De Overheid' als een (noodzakelijk) kwaad zien, of in ieder geval regelmatig vertellen dat de overheid geld verkwist. Ik wil niet zeggen dat de overheid géén geld verkwist ( :) ), maar het leek mij goed als meer bekend wordt dat overheden geld op heel goede manieren besteden om ondernemerschap te bevorderen.

   

   
  User Feedback

  Recommended Comments

  Mooi artikel.

   

  Ik vraag mij wel af in welke mate dit allemaal 'bewust' en 'gepland' is. Wordt er niet gewoon een bepaald percentage van het bbp gereserveerd voor innovatie en dat geld moet dan zowiezo opgebruikt worden want als er overschot is krijgt dat departement volgend jaar minder.

   

  Vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte wordt geld nogal een abstract gegeven, precies alsof het niet meer relevant is hoeveel iets kost. Het hangt dan vooral af van de (emotionele?) voorkeuren van de mensen die er toevallig bij betrokken zijn.

   

  'Hier een pak geld; doe er eens iets mee' is een manier om innovatie te bewerkstelligen.

   

  'Er is geen geld, er is wel een probleem; los het op' is een andere manier.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik vraag mij wel af in welke mate dit allemaal 'bewust' en 'gepland' is.

  'Hier een pak geld; doe er eens iets mee' is een manier om innovatie te bewerkstelligen.

  'Er is geen geld, er is wel een probleem; los het op' is een andere manier.

  De meeste baanbrekende innovaties ontstaan bij toeval, en zelden omdat men op zoek is naar die oplossing.

  (Zo werd Sildenafil ontwikkeld als medicijn tegen hartproblemen. Bij de tests bleek het medicijn andere positieve bijwerkingen te hebben, en werd het als Viagra erg succesvol)

   

  Ik vind de argumenten in dit en het andere topic om de overheid de credits te ontzeggen wel typisch... grappig bijna.

  Als de overheid een zak geld geeft aan onderzoekers om te freewheelen is dat kennelijk "budget opmaken". Maar als Apple exact het zelfde doet, noemen we het "innovatie" :)

   

  Bottom line wat mij betreft: zowel Apple als de overheid zijn niet zelf de uitvinder, maar de financier (en/of werkgever) die een team slimme mensen de ruimte geeft om iets baanbrekends uit te vinden. Ik heb nog geen goede reden gehoord of gelezen waarom we in dat geval Apple wel alle credits moeten geven, en de overheid niet

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Als uitvinder heb je ruimte en gereedschap nodig. Het voornaamste is ruimte in je hoofd.

  Een beetje ruimte om je ideeën uit te voeren op bijvoorbeeld een zolderkamer is ook handig.

   

  Gereedschap daarentegen is bijna altijd noodzakelijk. Eén van de gereedschappen is soms geld. En daar kan de overheid in sommige situaties een beetje bij helpen. Soms echter zit het geld danig in de weg. De creativiteit stroomt dan de kant van het geld op. En dat zie je bij veel bedrijven die gebruik maken van overheidssteun ook ontstaan. We ontwikkelen zaken die de overheid als speerpunt, als oplossing heeft genomen. Alles wat daar buiten valt is geldloos, terwijl dit ook heel goede initiatieven zouden kunnen zijn.

   

  De overheid lijkt de grootste uitvinder te zijn, maar hoeveel uitvindingen wachten nog op het goede moment om in de overheidspot te passen?

   

  Nee, een beter plan zou zijn als de overheid slechts richting gaf aan ontwikkelingen door eenvoudig ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen resoluut te verbieden met daaraan gekoppeld een vaste termijn van realisatie. Bijvoorbeeld kinderarbeid, kernenergie (zoals in Duitsland), luchtvervuiling, fysieke belasting, enzovoort.

  Uitvinders, bedrijfsleven EN overheid kunnen dan gezamenlijk werken aan de oplossing ervan.

  Een beetje geld als gereedschap helpt dan echt.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik kan de mening van het stuk niet delen. Als het goed is, is een overheid niets meer en niets minder dan een vertegenwoordiging van behoeften die wij allen hebben. Wij willen leiders kunnen kiezen, die ons beschermen, ons gidsen naar betere tijden. Wij willen ons veilig voelen en kunnen terugvallen op voorzieningen, als het nodig is. Daar willen wij democratisch keuzes in maken en op basis van die keuzes willen wij daarvoor betalen.

   

  Maar de overheid is steeds meer een log, op eigen koers varend instituut geworden, die de bevolking niet meer uit kan leggen waar het mee bezig is en wiens handelen meer vragen dan antwoorden oproept. Beslissingen worden genomen door politiek als doel en niet als middel te bedrijven en zich daarbij te laten beïnvloeden door talloze, vaak goedbetaalde lobbyisten.

   

  Dat een overheid dan patenten opkoopt, subsidies verstrekt e.d., heeft niets met groots uitvinder-schap te maken. Het heeft ermee te maken, dat de beste lobbyisten voor de machtigen op Aarde de grootste porties geld voor de grootste vergissingen van de mensheid kunnen lospeuteren, wat ten koste gaat van vele, betere alternatieven.

   

  Neem bijvoorbeeld het energievraagstuk: al in 1878 bewees ene mijnheer Mouchot dat zonne-energie - met de toenmalige stand der techniek - de enige, duurzame energiebron was, dat je op allerlei manieren kon omzetten naar bruikbare toepassingen (beweging van machines, verhitting, elektriciteit). Hij won er zelfs een prestigieuze prijs mee toen hij in Parijs demonstreerde dat je m.b.v. zonne-energie op een warme zomerdag ijs kon produceren. Helaas was de lobby vanuit de opkomende kolen- en oliebaronnen te groot, is de rest geschiedenis en staat de ontwikkeling van zonne-energie weer (of nog steeds) in de kinderschoenen, terwijl we nu misschien al meer dan 100 jaar van duurzame energie hadden kunnen genieten.

   

  Nog een energievoorbeeld: De tweede wereldoorlog ging haast vloeiend over in de koude oorlog en dientengevolge de wapenwedloop. In die tijd wist men uit thorium al ongevaarlijke en schone kern-energie op te wekken, maar de lobby van de wapenindustrie was sterker: er moest energie opgewekt worden d.m.v. uranium, want als dat was uitgewerkt in de kerncentrale kon het restproduct plutonium worden gebruikt om kernwapens van te maken.

   

  Nu wil men, gedreven door weer zulke 'verstandige' overheidsbeslissingen grootschalig windturbines gaan inzetten, een 17e-eeuwse oplossing voor een 21e-eeuws probleem, terwijl de werkelijk duurzame oplossingen, die echt onder onze neus liggen (wederom) onder de mat worden geschoven of tenminste op een laag pitje worden gehouden. Puur door slim ingezet lobbywerk!

   

  Wij hadden de grootste uitvindingen al heel lang duurzaam kunnen toepassen, maar betreffende overheden hebben mijns inziens dat soort grootste uitvindingen eerder terzijde geschoven dan dat er iets nuttigs mee werd gedaan, vanwege een paar domme kortetermijnbelangen (geld, geld en geld).

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik ben het wel geheel met de strekking van het stuk eens. Als je alleen al naar de effecten kijkt van de WBSO in het bedrijfsleven en gesubsidieerd onderzoek op universiteiten en hoge scholen dan zijn die enorm. Zonder een overheid die actief de innovatie bevordert zouden we als land bij lange na niet staan waar we nu staan. Het kan nog beter door de beschikbare gelden beter in te zetten. Maar dat het beter kan wil niet zeggen dat het nu slecht gaat, in tegendeel.

   

  Of we als samenleving voldoende profiteren van die investeringen kan je van mening verschillen. Hier en daar wordt een goudmijntje (zoals ASML) gecreëerd maar onderzoek waarbij de resultaten bijdragen aan een betere wereld (bijv. waterzuivering, betere gewassen, logistiek en alternatieve energiebronnen) zijn net zo belangrijk voor ons als exportland en voor de ontwikkeling en betere verdeling op wereldschaal.

   

  Of we moeten inzetten op de ontwikkeling en implementatie van zonne-, wind- of kern- of andere energie is zonder overheid vooral een kwestie van kosten tegen opbrengst. De Nederlandse overheid kan door belastingen en subsidies de mix sturen naar iets wat nooit optimaal kan zijn door ontbrekende consensus (Groen links / VVD) al het is steeds meer een Europese kwestie.

   

  Persoonlijk geloof ik weinig van de "Alu hoedjes argumenten" dat het bedrijfsleven grote innovaties tegen houdt omdat ze te veel verdienen aan de bestaande techniek.

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Hier en daar wordt een goudmijntje (zoals ASML) gecreëerd maar onderzoek waarbij de resultaten bijdragen aan een betere wereld (bijv. waterzuivering, betere gewassen, logistiek en alternatieve energiebronnen) zijn net zo belangrijk voor ons als exportland en voor de ontwikkeling en betere verdeling op wereldschaal.

   

   

  En vervolgens voeren de betrokken partijen onderzoek uit met technieken die >20 jaar geleden modern waren. Hierop schrijven ze een conclusie die echter totaal nergens op slaat.

   

  Prima als de overheid bijdraagt aan innovatie maar laat ze er dan voor zorgen dat ze ook mensen hebben zitten die op basis van kennis kunnen beoordelen of iets nuttig is.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik kan de mening van het stuk niet delen. Als het goed is, is een overheid niets meer en niets minder dan een vertegenwoordiging van behoeften die wij allen hebben. Wij willen leiders kunnen kiezen, die ons beschermen, ons gidsen naar betere tijden. Wij willen ons veilig voelen en kunnen terugvallen op voorzieningen, als het nodig is. Daar willen wij democratisch keuzes in maken en op basis van die keuzes willen wij daarvoor betalen.

   

  Maar de overheid is steeds meer een log, op eigen koers varend instituut geworden, die de bevolking niet meer uit kan leggen waar het mee bezig is en wiens handelen meer vragen dan antwoorden oproept. Beslissingen worden genomen door politiek als doel en niet als middel te bedrijven en zich daarbij te laten beïnvloeden door talloze, vaak goedbetaalde lobbyisten.

   

  Dat een overheid dan patenten opkoopt, subsidies verstrekt e.d., heeft niets met groots uitvinder-schap te maken. Het heeft ermee te maken, dat de beste lobbyisten voor de machtigen op Aarde de grootste porties geld voor de grootste vergissingen van de mensheid kunnen lospeuteren, wat ten koste gaat van vele, betere alternatieven.

   

  Neem bijvoorbeeld het energievraagstuk: al in 1878 bewees ene mijnheer Mouchot dat zonne-energie - met de toenmalige stand der techniek - de enige, duurzame energiebron was, dat je op allerlei manieren kon omzetten naar bruikbare toepassingen (beweging van machines, verhitting, elektriciteit). Hij won er zelfs een prestigieuze prijs mee toen hij in Parijs demonstreerde dat je m.b.v. zonne-energie op een warme zomerdag ijs kon produceren. Helaas was de lobby vanuit de opkomende kolen- en oliebaronnen te groot, is de rest geschiedenis en staat de ontwikkeling van zonne-energie weer (of nog steeds) in de kinderschoenen, terwijl we nu misschien al meer dan 100 jaar van duurzame energie hadden kunnen genieten.

   

  Nog een energievoorbeeld: De tweede wereldoorlog ging haast vloeiend over in de koude oorlog en dientengevolge de wapenwedloop. In die tijd wist men uit thorium al ongevaarlijke en schone kern-energie op te wekken, maar de lobby van de wapenindustrie was sterker: er moest energie opgewekt worden d.m.v. uranium, want als dat was uitgewerkt in de kerncentrale kon het restproduct plutonium worden gebruikt om kernwapens van te maken.

   

  Nu wil men, gedreven door weer zulke 'verstandige' overheidsbeslissingen grootschalig windturbines gaan inzetten, een 17e-eeuwse oplossing voor een 21e-eeuws probleem, terwijl de werkelijk duurzame oplossingen, die echt onder onze neus liggen (wederom) onder de mat worden geschoven of tenminste op een laag pitje worden gehouden. Puur door slim ingezet lobbywerk!

   

  Wij hadden de grootste uitvindingen al heel lang duurzaam kunnen toepassen, maar betreffende overheden hebben mijns inziens dat soort grootste uitvindingen eerder terzijde geschoven dan dat er iets nuttigs mee werd gedaan, vanwege een paar domme kortetermijnbelangen (geld, geld en geld).

   

  Door enkel de negatieve voorbeelden naar voren te halen geeft het nogal een vertekend beeld. Denk ook eens aan de volgende zaken die door overheidsgeld gevonden/begonnen zijn: Satelliet navigatie. De Microchip. Het Internet. Google. Barcodes.

   

  (Dit zijn voorbeelden van de VS overheid, maar daar zijn wat makkelijker bronnen voor te vinden.)

   

  Ik zeg niet dat de overheid altijd goede keuzes maakt in waar ze het geld besteed, maar dat er soms nuttige zaken uitkomen kan niemand ontkennen. Fundamenteel onderzoek is lastig en kostbaar, er zitten te veel risico's aan om het voor bedrijven met commerciële doelstellingen interessant te maken. Maar een overheid kan dit wel financieren omdat het geen commerciële doelstelling heeft. Maar zich moet meten aan de maatschappelijke waarde voor zowel de huidige als toekomstige generaties. En instrumenten zoals WBSO zijn dan een interessante tussenvorm om bedrijven de richting te laten bepalen maar voor de overheid om steun te verlenen.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Eens dat er soms ook geld over de balk wordt gegooid door subsidie te geven aan het oplossen van verzonnen problemen. Er is een hele bedrijfstak ontstaan die adviseert bij het aanvragen van subsidies en precies (zeggen te) weten hoe een aanvraag moet worden gedaan (juiste format) om geld te krijgen.

   

  Aan de andere kant is de subsidie nooit kostendekkend dus zal een aanvragende partij zelf ook geld over de balk moeten gooien. Dat laatste kan een enkele keer lucratief zijn om werkgelegenheid te behouden maar zal op de lange termijn altijd onhoudbaar zijn.

   

  Ben in principe een voorstander van een betere inhoudelijke screening maar dan krijg je al snel dat je innovatie remt door macht te geven aan mensen die naast inhoudelijke kennis ook een mening/voorkeur hebben. Een zekere ondoelmatigheid zal dus altijd blijven. De kunst is natuurlijk om die te minimaliseren.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Door enkel de negatieve voorbeelden naar voren te halen geeft het nogal een vertekend beeld.
  Dat zal zo zijn, maar het gaat wel over zaken die ons allen aangaan en waar de grootste belangen mee gemoeid zijn. Dat er ook zaken als voorbeeld kunnen worden genoemd, die later - onbedoeld - een andere, meer commerciële functie in de economie zijn gaan krijgen, is haast een bevestiging van mijn statement. Al die genoemde tegenvoorbeelden zijn voortgevloeid uit hetzelfde oogpunt van de koude oorlog: met satellieten kan worden gespioneerd, uit eenzelfde motivatie is de microchip ontstaan, internet komt daar ook uit voort om communicatie minder kwetsbaar te maken. Macht hebben, deze zeker stellen en uitoefenen lijkt voor overheden de eerste motivatie te zijn in plaats van belangen te dienen van de bevolking die zij juist behoren te vertegenwoordigen.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Volgens mij wordt het tijd voor splitsing van dit topic.

   

  Anyway, wijze mensen hebben al eens vastgesteld dat er internationaal geen duidelijke aanwijzingen zijn dat subsidies leiden tot meer of betere innovatie. Sterker nog, er is geen robuuste empirische evidentie te vinden. Dat is de mening van onze eigen overheid in een rapport uit 2010-2011 oid.

   

   

  Oh en Google is tot stand gekomen middels overheidsgeld, leg eens uit aub?

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik wil graag een kanttekening maken bij het stuk.

   

  De overheid financiert wetenschappelijk onderzoek. Dat is een taak van de overheid, de economie floreert door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Innnovatie is het toepassen van bevindingen en uitvindingen uit het wetenschappelijk onderzoek in de maatschappij. Om bij het voorbeeld van de iPhone te blijven: de Amerikaanse overheid heeft de uitvindingen betaald, Apple heeft de innovatie gedaan. En zo moet het ook. De overheid moet wetenschappelijk onderzoek financieren, hoe meer hoe beter, ondernemers moeten de uitvindingen daaruit omzetten in commerciele producten.

   

  Het is een misvatting te denken dat innovatiesubsidies leiden tot meer innovatie. Als er in de jaren '30 innovatiesubsidies waren geweest, dan zou er veen geld zijn gestoken in innovatie van triodebuizen, het essentiele onderdeel van radio's, televisies en computers. Dan zouden we nu super efficiente triodebuizen hebben. Maar omdat er geen innovatiesubsidies waren, maar wel vaste stof fysici die de halfgeleider ontdekten, hebben we nu chips en geen triodebuizen in computers.

  Daarom moet de overheid al het geld steken in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, en niet in innovatiesubsidies. Daarom moet wetenschappelijk onderzoek niet gestuurd worden door verwachtingen van de samenleving. Immers, die verwachtingen zijn "betere triodebuizen" en nooit "chips".

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

  In dat stuk wordt Dan Boneh genoemd. Dan is een van de oprichters van het bedrijf Voltage. Twee van zijn studenten waren afgestudeerd op een revolutionair nieuw encryptie algoritme, "identity based encryption". Wetenschappelijk IT onderzoek, betaald door Stanford University (een prive universiteit, niet de overheid). Met hun afstudeerscriptie zijn die twee studenten met Boneh naar Hummer Winblad getogen, om de scriptie om te zetten in een commercieel product. Hummer Winblad investeerde $5M, en het bedrijf Voltage Security was geboren. De twee studenten deden dus onder Boneh met universiteitsgeld hun onderzoek, hun uitvinding, en deden vervolgens de innovatie in een commercieel product met geld van een investeerder. Precies zoals alle succesvolle grote innovaties gaan. Google ging met Page en Brin immers precies zo: Brin en Page studeren af aan Stanford, presenteren hun wetenschappelijk werk aan een investeerder, en richten met geld van die investeerder Google op.

   

  Beide voorbeelden laten zien dat de kwaliteit van de uitvinding niet bepalend is voor het succes van het bedrijf. Brin en Page hadden een search algoritme, het financiele succes van Google kwam pas door het Adwords algoritme, dat met de originele uitvinding niks te maken had. Het startkapitaal van de investeerder bepaalde het succes van Google. Hetzelfde geldt voor Voltage. Het idee was prachtig, maar deugde niet voor commerciële ontwikkeling*. Omdat ze genoeg geld kregen van Hummer Winblad, waren ze toch succesvol, zeker toen Microsoft een aandeel in het bedrijf nam.

   

  * Ik kan daar een heel exposé over schrijven, maar dat voert hier op HL te ver. Het product dat ze heden ten dage leveren heeft alleen in naam nog iets te maken met hun originele uitvinding, en is verder conform de PKI c.q. PGP standaarden die alle andere producten ook gebruiken.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Jammer dat de innovatie-vouchers zijn uitgestorven. Heb dat als een simpele en bruikbare tool voor onderzoek/innovatie bij MKB-bedrijven ervaren.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ... maar vaak ook niet:

   

  http://www.nu.nl/gadgets/4028710/nederlandse-supercomputer-binnenkort-niet-snel-genoeg-meer.html

   

  De taak van de overheid is om de wetenschap op een hoog peil te houden, dan zorgen uitvinders en afstudeerders voor de innovatie die wordt betaald door investeerders en/of het bedrijfsleven. Maar als de overheid niet zorgt dat wetenschappers op een hoog niveau kunnen werken, dan stopt het hele circus. Zoals het artikel zegt, wetenschappers vertrekken nu al naar het buitenland. Haal die 100 miljoen weg bij de innovatiesubsidies, en investeer ze in de motor van de innovatie: de wetenschap.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept