Jump to content
 • ZZP Netwerk Nederland pleit voor 3 jaar geen belasting voor starters


  Norbert Bakker

  ZZP Netwerk Nederland pleit voor 3 jaar geen belasting voor starters

   

  Korte samenvatting:

  Starters zouden over de eerste drie jaar van hun bestaan geen cent belasting moeten betalen. Daarvoor heeft ZZP Netwerk Nederland woensdag gepleit tijdens een hoorzitting over zzp'ers op het Ministerie van Financiën. De belastingvrijdom zou de innovatie stimuleren volgens de lobbyclub. Na afloop zou de ondernemer alsnog moeten afrekenen, met terugwerkende kracht.

   

  Ook zou de starters- en zelfstandigenaftrek geleidelijk moeten worden afgeschaft, " in het belang van de BV Nederland "

   

  Daarnaast pleit ZZP Netwerk Nederland in haar position paper (zie link bovenaan) voor afschaffing van de UWV startersregeling met behoud van WW en van de wettelijke bevallingsverlofuitkering voor ondernemers. Dat eerste (starten vanuit de WW) vooral om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

   

  Waarom vind je dit interessant of wil je dit delen?:

  ZZP Netwerk Nederland verkondigt - wederom - een standpunt dat sterk afwijkt van overige ZZP belangenbehartigers.

   

  Hierbij staat - volgens ZZP Netwerk Nederland - niet het belang van de ZZP-ers centraal, maar het belang van de BV Nederland als geheel

   

  Je kunt het er geheel of gedeeltelijk sterk mee oneens zijn, maar een prikkelende afwijkende zienswijze is het wat mij betreft wel.

   

  ...en wat mij persoonlijk betreft ook een redelijk naïeve: 3 jaar lang belastinguitstel en daarna alsnog moeten afrekenen lijkt mij meer problemen opleveren dan oplossen. (Te) veel startende ondernemers zijn immers slecht bekend met fiscale wet- en regelgeving, en missen ook de discipline om geld te reserveren voor toekomstige betaling. De drama's met de oude WW terugbetalingsregeling en het urencriterium spreken boekdelen....

   
  User Feedback

  Recommended Comments  Ook erg interessant zijn de vermeende dogma's die ZZP Netwerk Nederland in het position paper wil ontkrachten:

   

  ZZP’ers hebben eigen belangenbehartiging nodig!

  FOUT! ZZP’ers zijn ondernemers en kunnen uitstekend door een partij als MKB-Nederland worden

  vertegenwoordigd. ZZP’ers hebben helemaal geen afzonderlijke belangenbehartiging nodig want hun

  positie kun je 100% vergelijken met die van ondernemers mét personeel.

   

  Ondernemerschap is de smeerolie van de samenleving

  FOUT! Dit dogma is achterhaald. Ondernemerschap is helemaal niet de smeerolie van de

  samenleving. Dat zou de focus op talentontplooiing en de effectieve benutting van al dat talent moeten zijn. Als we dát goed oppakken, hebben we de beste smeerolie die we maar kunnen bedenken.

   

  ZZP’ers vormen één homogene groep

  FOUT! Het grootste deel van de ZZP’ers wil eigenlijk helemaal niet zelfstandig zijn. Dan is er een

  groep te benoemen die denkt dat ze zelfstandig is maar het bij lange na niet is. Ook kun je een groep

  onderscheiden die weet wat zelfstandigheid is, die graag zelfstandig wil zijn maar daar door wet- en

  regelgeving in wordt belemmerd. Deze laatste groep is tevens de groep die het minst naar binnen is

  gekeerd en ook oog heeft voor het belang van de BV Nederland als geheel. Het storende is dat noch

  politici, noch de ZZP-vakbonden, noch de media het onderscheid binnen de ZZP-populatie (willen?)

  maken. Hierin schuilt een gevaar: het ontstaan van wetgeving waarin we verplichtingen gaan opleggen

  die de talenten en de ontplooiing van talent beperken.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

  Ik begrijp dat "ZZP" iets anders is dan "ondernemer". Maar dan hoef je nog niet als organisatie die pretendeert ZZP'ers te vertegenwoordigen, onzin te verkondigen over ondernemers en ondernemerschap, toch? Ondernemers creëren banen en zijn daarmee de motor van de economie. De enige andere partij die banen creëert is de overheid, maar die banen kosten geld, die creëren geen economische waarde.

   

  Ik vind het een heel raar pamflet, en een heel rare club.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Wat is ZZP Nederland en wie is degene die FOUT! roept?

   

  ZZP’ers hebben eigen belangenbehartiging nodig!

  FOUT! ZZP’ers zijn ondernemers en kunnen uitstekend door een partij als MKB-Nederland worden

  vertegenwoordigd. ZZP’ers hebben helemaal geen afzonderlijke belangenbehartiging nodig want hun

  positie kun je 100% vergelijken met die van ondernemers mét personeel.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

  Ik begrijp dat "ZZP" iets anders is dan "ondernemer". ... Ondernemers creëren banen en zijn daarmee de motor van de economie. De enige andere partij die banen creëert is de overheid, maar die banen kosten geld, die creëren geen economische waarde.

   

  Ik heb hier een mening over die niet door velen zullen worden gedeeld en lastig in enkele zinnen uit te leggen is (aangezien nooit 100% van de ondernemers hetzelfde zijn).

   

  Maar ZZP-er is wel degelijk een ondernemer (zzp-er = eenmanszaak zonder personeel).

  Een ondernemer kan daadwerkelijk banen creeeren, maar dat gebeurd lang niet door iedereen. En ik denk dat je in deze tijd naar het gehele totaalplaatje moet kijken, dan wordt mijn conclusie juist dat er per saldo juist banen verdwijnen (door overheid, banken en/of nieuwe technologieen).

   

  Dit is door de overheid (fiscus en UWV) getracht op te lossen door het ondernemerschap te stimuleren met fiscale maatregelen en subsidies. Het gevolg hiervan is dat er mensen ondernemer zijn geworden waarvan een (groot) deel geen (ondernemers)vaardigheden hebben. Niet iedereen heeft dit of gaat dit ook leren (net zoals niet iedereen de VWO gaat afronden).

   

  Als voorbeeld zeg ik altijd, je kan de beste stratenmaker zijn van het bedrijf maar als jij niet weet waar je moet aankloppen voor opdrachten heb je echt een probleem. Bij het ondernemerschap komt marketing / administratie / persoonlijke aspecten kijken, die bij een baas niet van belang waren.

   

  Ik ben per saldo dus GEEN VOORSTANDER van (fiscale) maatregelen die het ondernemerschap stimuleren. Stimuleer liever om makkelijker personeel in dienst te nemen of te houden (timmerman heeft iemand 3 tot 4 jaar in dienst, wil graag verder met hem maar je loopt dan tegen de regels aan van vast dienstverband etc).

   

  Fiscale stimulansen voor zzp-ers, NEE niet doen.

  3 jaar geen belasting betalen of uitstellen, NEE niet doen.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik vraag me dan af, of zo'n club hun leden hebben geraadpleegd voor ze met dergelijke uitspraken komen... Ik denk het niet namelijk. Welke ZZP-er/eenmanszaak zit er nu op te wachten om de fiscale voordelen door de neus te laten boren?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Maar ZZP-er is wel degelijk een ondernemer (zzp-er = eenmanszaak zonder personeel).

   

  Ik zeg ook niet dat een zzp'er geen ondernemer is. Ik zeg dat zzp'er niet synoniem is met "ondernemer". Er zijn immers genoeg ondernemers die geen zzp'er zijn. Het zijn met name de niet-zzp ondernemers (de zmp'ers dus) die banen voor anderen creëren en de motor van de economie vormen. En wat ik zei is dat een zich noemend ZZP-platform geen uitspraken moet doen over ondernemers die geen zzp'er zijn.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Welke ZZP-er/eenmanszaak zit er nu op te wachten om de fiscale voordelen door de neus te laten boren?

  Even chargerend: die succesvolle ZZP-er /eenmanszaak die zonder die fiscale voordelen ook wel overeind blijft, en door het gemis van die fiscale voordelen een groot deel van zijn zwakkere concurrentie ziet afhaken.

   

  Voor de goede orde - voor mensen die niet zo goed kunnen lezen of de betekenis van het woord "chargeren" in deze context niet snappen : dát is niet mijn mening!

  Maar ik ken in mijn eigen netwerk wel een paar websitebouwers die het wel fijn zouden vinden als hun branche niet meer werd verpest door zwaar onder de prijs werkende starters die dat alleen kunnen doen en max 3 jaar kunnen volhouden dankzij WW startersregeling en startersaftrek.

  Die "ondernemers" creëren ook geen enkele toegevoegde waarde voor de BV Nederland (en ja, dat is wel mijn mening)

   

  Dus... hoewel ik de mening van ZZP Netwerk niet deel, vind ik het wel een verfrissende knuppel in het hoenderhok, hoewel ik mij terdege besef dat heel wat ZZP-ers totaal niet zitten te wachten op de zoveelste knuppel en wederom een discussie over starters- en zelfstandigenaftrek.

   

  Wat mij wel een keer zinnig lijkt is een discusie over hoe dit soort fiscale maatregelen op een andere wijze kunnen worden ingezet zodat het niet alleen de ondernemer zelf maar ook de BV Nederland ten goede komt. Bijvoorbeeld door de aftrek anders te verdelen tussen ZZP-ers en ZMP-ers.

   

  ZMP-ers zouden wat mij betreft meer gestimuleerd en ondersteund mogen worden dan ZZP-ers, zodat hopelijk ook meer kleine zelfstandigen in o.a. de retail of (het 'echte' kleinbedrijf, ) of dienstverlening de stap van ZZP-er naar ZMP-er maken.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Maar ik ken in mijn eigen netwerk wel een paar websitebouwers die het wel fijn zouden vinden als hun branche niet meer werd verpest door zwaar onder de prijs werkende starters die dat alleen kunnen doen en max 3 jaar kunnen volhouden dankzij WW startersregeling en startersaftrek.

   

  Niet helemaal waar, die kunnen dat met name doen omdat anderen kennis delen / beschikbaar stellen en tools lanceren (zoals plugins en thema's) waardoor het makkelijker wordt om websites te bouwen.

   

  Ook op mijn vakgebied, partijen als Accumulus stellen zelfs dat je geen boekhouder / boekhoudkennis nodig hebt om zelf de administratie te doen. Of op het gebied van verzekeringen zijn er vele vergelijkingssites etc.

   

  Dergelijke uitspraken, partijen en kennisdelers hebben tot gevolg (indien zij succes krijgen) dat andere partijen het moeilijker krijgen om zichzelf te verkopen, zeker nu er door het vrijgeven van vele markten en fiscale subsidies er veel succeszoekers op de markt komen.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Niet helemaal waar, die kunnen dat met name doen omdat anderen kennis delen/beschikbaar stellen en tools lanceren (zoals plugins en thema's) waardoor het makkelijker wordt om websites te bouwen.

  Echt waar Hermes?

   

  Ik herinner mij een discussie op een ander (starters)forum waarbij er een sitebouwer was die € 5,- per uur rekende en een complete site voor € 200,- maakte. En dit was dus geen bijklussende student of hobbyist, maar iemand die er zijn broodwinning van had gemaakt.

   

  Idem voor een boekhouder in het Gooi die erg lastig aan nieuwe klanten kon komen en daarom de eerste 3 jaar - dankzij de startersaftrek - een absurd laag uurtarief ging aanbieden van € 20,-.

  Zijn klanten waren stuk voor stuk prijskopers, en doorgaans ook bovengemiddeld lastige gevallen (veel schuldenproblematiek, fiscale problemen, gerommel met BV's en personeel, faillissementen etc).

  Na 3 jaar was het feest over en kon hij zelf aankloppen bij de BBZ

   

  Tuurlijk zijn dit uitzonderingen, en meestal ook excessen van ondernemerschap uit nood in plaats van uit een bewuste keuze, maar deze "overlevers" verpesten fiscaal gesubsidieerd wel de markt

   

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  En hoe komen zij aan de kennis om dit zo aan te kunnen bieden?

   

  De overheid moet (mijns inziens) voorwaarden stellen aan bepaalde beroepsbeoefenaars.

  Niet alleen voor accountants etc, maar ook voor fiscalisten / administratiekantoren / websitebouwers etc. Dat en minder fiscale subsidies moet de markt (die op dit moment teveel verpest wordt door gelukzoekers) weer recht trekken.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  En hoe komen zij aan de kennis om dit zo aan te kunnen bieden?

  Die kennis hadden ze al ? De boekhouder was daarvoor meer dan 20 jaar in loondienst.

   

  Eerlijk gezegd snap ik jouw link tussen prijsconcurrenten en kennis delen op fora nog niet helemaal :) Daarnaast vind ik het goed dat ondernemers kunnen beschikken over veel basiskennis, zodat degene die dat wil alleen voor de echt complexe zaken bij een specialist aan hoeven te kloppen.

  Maar de meeste van mijn klanten doet geen zaken met mij omdat ze het niet zelf zouden kunnen, maar vooral omdat ze zich het kunnen of willen veroorloven om het niet zelf te doen. Ze zijn dus bereid een ander (jou of mij) te betalen voor iets wat ze grotendeels ook zelf zouden kunnen doen.

   

  De overheid moet (mijns inziens) voorwaarden stellen aan bepaalde beroepsbeoefenaars.

  Niet alleen voor accountants etc, maar ook voor fiscalisten / administratiekantoren / websitebouwers etc. Dat en minder fiscale subsidies moet de markt (die op dit moment teveel verpest wordt door gelukzoekers) weer recht trekken.

  Ah, die toevoeging stond er nog niet toen ik bovenstaande reactie schreef.

  Eerlijk gezegd: ik heb begrip voor wat je stelt, maar niet helemaal voor de manier waarop. A.u.b. niet nog meer regelzucht. Websitebouwers lijken mij geen beroepsgroep met een dusdanige maatschappelijke impact dat daar meer eisen aan gesteld moeten worden ?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  En hoe komen zij aan de kennis om dit zo aan te kunnen bieden?

   

  Die kennis hebben ze niet. Ik merk dat in mijn vak. Sommige klanten vinden mij veel te duur, die huren iemand in die het voor minder dan de helft doet. Veel later bellen ze me dan. Of ik de rotzooi kan komen opruimen.

   

  Maar we dwalen af.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  A.u.b. niet nog meer regelzucht.

   

  +1. De markt reguleert zichzelf. De competente zzp'ers blijven vanzelf over.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  A.u.b. niet nog meer regelzucht.

   

  +1. De markt reguleert zichzelf. De competente zzp'ers blijven vanzelf over.

   

  Hoeft niet meer regelzucht te zijn hoor, kan wellicht vrij eenvoudig.

   

  Leg wat eisen aan een inschrijving kvk (zoals vroeger handelsdiploma etc) of geef een kenmerk aan van opleiding bij inschrijving KVK.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Leg wat eisen aan een inschrijving kvk (zoals vroeger handelsdiploma etc) of geef een kenmerk aan van opleiding bij inschrijving KVK.

   

  [off topic]

   

  Linksom of rechtsom toch regelzucht :). Wat ik mij dan vooral afvraag is waarom?.

   

  Regels moet je wat mij betreft vooral toepassen bij serieuze misstanden. Dus als er teveel beunhazen actief zijn die slecht advies geven en vooral aan hun eigenbelang denken. Bijvoorbeeld de oude bijna 20.000 oude verzekeringstussenpersonen anno 2005. Door strenge opleidings- en vergunningseisen, reguleren beloning, invoering beroepseed en controle/handhaving zijn de de beunen bijna allemaal weggesnoeid en blijven er spoedig - per 01-01-2016- nog 5.000 adviseurs over die voldoen aan de wettelijke basiseisen.

   

  Maar zolang de markt van administratiekantoren niet gekenmerkt wordt door slecht advies maar alleen zware prijsconcurrentie, lijkt mij dat nog geen reden tot regelgeving?

   

  [/off topic]

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Hoeft niet meer regelzucht te zijn hoor, kan wellicht vrij eenvoudig.

   

  Leg wat eisen aan een inschrijving kvk (zoals vroeger handelsdiploma etc) of geef een kenmerk aan van opleiding bij inschrijving KVK.

   

  Dat is toch regelzucht? Of ben ik nou gek?

  Die hele KvK is regelzucht.

   

  Maar we dwalen af. Het ging over een zzp belangenvereniging die belastingvrijstelling wilde voor zzp'ers. En over of ondernemers zzp'ers zijn. Ik vind "ZZP" trouwens maar een hype, als we wat ander ontslagrecht hadden dan zag de zzp-wereld er heel anders uit.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  1 regel voor alle ondernemers lijkt me beter dan de vele boekwerken die de DNB/AFM nu moeten bewaken en controleren mbt regels tot accountants / verzekeraars / trustkantoren etc etc. En slecht advies en slecht uitvoer is op alle vakgebieden van toepassing. Daarom duidelijkheid geven bij bv de KVK, zodat opdrachtgevers weten met wie ze te maken heeft en welk nivo ze hebben.

   

  Bij deze mijn laatste reactie.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  controleren mbt regels tot accountants / verzekeraars / trustkantoren etc etc.

   

  Ik dacht dat we het hadden over ZZP'ers, en dat zijn toch geen accountants/verzekeraars/trustkantoren? Of ben ik al jaren zonder het zelf te weten een trustkantoor?

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Lees ik nou dat jij een trustkantoor hebt? Wij moeten eens afspreken!

   

  On Topic: Jerry Helmers is een provocateur, mijns inziens, in de leuke variant van het woord. Ik heb de man overigens nog nooit in het echt gezien. ZZP Netwerk Nederland is in mijn ogen het vehikel waarmee Jerry Helmers zijn visie de wereld in slingert. Dat doet ie goed, want kennelijk was er ruimte genoeg voor een vierde (vijfde? zesde?) club die zzp'ers vertegenwoordigt.

   

  ZZP Netwerk Nederland (lees dat position paper waar Norbert naar linkt, het is leuk) heeft ruim 4500 leden volgens hun paper, en veel belangrijker, ze zeggen "we zijn niet de grootste, maar wel groots." Ik vind dat leuk.

   

  Het idee om de belasting over de eerste drie jaar uit te kunnen stellen, word ik niet echt warm van.

  Ik weet niet of ondernemers echt belang hebben bij uitstel.

  De uitstelregeling is al dusdanig riant dat je, als je een beetje je best doet en de grenzen oprekt, de belastingaanslag over 2012 pas in december 2014 ontvangt. Als je dat uitstel echt nodig hebt, gaat het of slecht met je onderneming, of je gaat slecht met je geld om. Daarnaast kent de regelgeving wel een aantal mogelijkheden tot belastingvermindering, en als meneer Helmers vindt dat dat allemaal veel simpeler moet, heeft ie misschien wel een punt.

  Maar meneer Helmers zijn grootste punt is dat een échte ondernemer zich niet zo stoort aan alle regelgeving maar 'gewoon' een zaak opzet. Ook al verdien ik mijn boterham met die regelgeving, ik vind dat een sympathiek standpunt.

   

  Vrijwel alle zzp-belangenclubs beperken zich tot het verdedigen van de voordelen die zzp'ers hebben, en regelen daarnaast inkoopcollectieven om korting te bedingen. Norbert heeft daar wel eens iets slims over gezegd. Deze club probeert iets verder te denken, en dat is eigenlijk wel tof.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  SLECHT IDEE! (hoe komen ze erop?!)

   

  Als het gaat om uitstel van belastingheffing dan help je hier niemand mee. Sterker nog, ik pleit er bij starters altijd voor dat ze in hun begrotingen en cashflow-overzichten een reservering aanbrengen voor de IB en dat ze ook daadwerkelijk een voorlopige aanslag IB en ZVW aanvragen.

   

  Uitstel werkt ontwijkend gedrag in de hand. "Het probleem is er nu nog niet en ik handel er wel naar als het probleem zich wel aandient". Dan kun je in juni denken dat je in de tweede helft van het jaar wel genoeg gaat verdienen voor de BTW en IB en ZVW die pas maanden later aan de orde zijn maar wat als die dromen niet uitkomen?

   

  Ik zou het juist willen omdraaien. Als je starters echt wilt helpen, maak ze dan bewust van de fiscale verplichtingen en zorg dat ze op voorhand die uitgaven meenemen in hun plannen. En zorg dus ook dat ze die belastingen meteen periodiek voldoen!

   

  Met een loondienstverband gebeurt dat immers via de loonheffing ook. Waarom dan als ondernemer niet? Boter bij de vis! Geen verrassingen achteraf.

   

  Mijn conclusie van 2 cent en ook in 2 seconden

  De IB drie jaar uitstellen? Wat kinderlijk naïef. Wat ZZP Netwerk Nederland in feite voorstelt, is een (eventuele renteloze) lening van de Staat! Jeeeeee, nog meer schulden maken! Was het soms nog niet duidelijk genoeg dat een van de grootste probleemfactoren in de crisis de schuldenlast van de NL burger is ???

   

  In de woorden van Louis van Gaal: "..."

   

  trusten

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ik ben het in eerste instantie dik eens met Joost zijn statements.

  Als men echter denkt aan minder (geen) belasting voor starters die gaan "handelen aan de onderkant van de maatschappij", dan is een algemene lage-inkomensbelasting-kwijtschelding wel iets om te overwegen. Dit als stokpaardje van een andere Van Gaal , Annemarie :

   

  Subsidies wegstrepen

  ’Als je kijkt naar de administratieve handelingen die mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven, moeten verrichten om toeslagen aan te vragen of van regelingen of kortingen gebruik te kunnen maken, dan zou ik voorstellen om alle toeslagen, heffingen en kortingen op te heffen en tot een bepaald inkomen geen belasting meer te heffen.’

   

  ‘Uiteindelijk kun je al die subsidies wegstrepen tegen de belasting die ze moeten betalen. Onder de streep is het nu vaak nul, alleen wordt er wel een heel circus in stand gehouden en kost het deze mensen onnodig veel energie. Ik zie liever dat deze mensen hun energie gebruiken om hun leven op te bouwen.’

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Wie vertegenwoordigt die ZZP Netwerk Nederland eigenlijk?

  Zelfstandigen zonder personeel die aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoen, zijn gewoon ondernemers met een eenmansbedrijf. Of is er ineens een heel andere categorie van mensen ontstaan? Er is geen aparte wetgeving voor ZZP ers en die moet er niet komen ook.

   

  Subsidies wegstrepen

  ’Als je kijkt naar de administratieve handelingen die mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven, moeten verrichten om toeslagen aan te vragen of van regelingen of kortingen gebruik te kunnen maken, dan zou ik voorstellen om alle toeslagen, heffingen en kortingen op te heffen en tot een bepaald inkomen geen belasting meer te heffen.’

   

  ‘Uiteindelijk kun je al die subsidies wegstrepen tegen de belasting die ze moeten betalen. Onder de streep is het nu vaak nul, alleen wordt er wel een heel circus in stand gehouden en kost het deze mensen onnodig veel energie. Ik zie liever dat deze mensen hun energie gebruiken om hun leven op te bouwen.’

   

  Nog eenvoudiger, en al eerder op dit forum besproken: De hele administratieve kermis van subsidies, toeslagen, belastingaftrek, studiebeurs en uitkering vervangen door een basis inkomen voor iedereen. Geen uitsluiting van basisinkomen als je wilt studeren. Geen wettelijke leeftijdsdiscriminatie. Geen vervolging van mensen die naast het basisinkomen geld verdienen. Want dat mag en zal dan iedereen gaan doen. Iedereen betaalt ook gewoon belasting over die inkomsten. Zonder speciale regelingen voor grote gezinnen, ondernemers, noem maar op. Het gecompliceerde stelsel van aanvraag, beoordeling, controle en sanctie wordt grotendeels overbodig. Dat maakt natuurlijk ambtenaren werkloos, maar die kunnen ook terugvallen op het basis inkomen en hebben tijd om iets nuttigs te gaan doen.

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

   

  Subsidies wegstrepen

  ’Als je kijkt naar de administratieve handelingen die mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven, moeten verrichten om toeslagen aan te vragen of van regelingen of kortingen gebruik te kunnen maken, dan zou ik voorstellen om alle toeslagen, heffingen en kortingen op te heffen en tot een bepaald inkomen geen belasting meer te heffen.’

   

  We hebben het hier over een utopie ... en daar gaat de wereld uit eindelijk ook naartoe ... we zullen later allemaal een standaard basis inkomen hebben ... en als je dat niet genoeg vindt mag je gaan werken.

  Zie onderstaande tegenlicht uitzending: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-noodzaak-van-een-utopie.html Zeer interessant

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Je kunt een land wel "BV Nederland" dopen maar daarmee is Nederland nog geen BV. Je kunt je wel opwerpen als belangenbehartiger van die "BV Nederland", maar - u ziet - hier gaat een logische redenering de mist in.

   

  Je kunt wel lopen te loeien dat ondernemers hun eigen broek moeten ophouden en niet gesteund hoeven te worden, maar dat is een onrealistisch plaatje en zal vooral mensen aanspreken die het lekker vinden om, al ellebogend, winst te maken over de rug van anderen. Als je aan het andere front pleit voor het afschaffen van belasting dan mag je wat mij betreft opzouten uit je hypothetische BV Nederland, want als je wil meeprofiteren van de commerciële mogelijkheden die hier zijn (je kunt hier ondernemen en winst maken) maar ervoor pleit dat je dan eerst drie jaar zonder belasting te betalen mag profiteren van de randvoorwaarden van een land (in het gunstige geval dat je bedrijf als zzp'er het goed doet) dan heb je twee gezichten. (En wat vinden we van mensen met twee gezichten? ;)

  We vormen met z'n allen een ecosysteem, niet een apenrots.

   

  Voor alle duidelijkheid: ik heb de oprichter van deze club wel eens 'gesproken' via Twitter, hij haakte zwaar in op onze - succesvolle - petitie "De Zelfstandigenaftrek Moet Blijven", waar hij het uiteraard niet mee eens was. Tsja.

   

  Daarnaast vind ik doen alsof je belangen van anderen behartigt en ondertussen een trits producten in de aanbieding hebben waardoor je aan zzp'ers verdient ... tsja.

   

  Dit soort denken is juist de ondergang van een florerende samenleving, niet een fundament. Hoe ik dat weet? Kijk maar even naar de afgelopen 100 jaar.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  allemaal een standaard basis inkomen (...) en als je dat niet genoeg vindt mag je gaan werken.

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-noodzaak-van-een-utopie.html Zeer interessant

   

  Leuke bijdrage. Met een link kun je soms meer zeggen dan met een heel betoog.

   

  Maar werken doen mensen niet alleen maar als ze niet genoeg financiën hebben. Zelf ken ik niemand die niets doet. Werken zonder er geld mee te verdienen, dat zie ik veel. Vrijwilligerswerk, klusjes voor buren en bekenden doen, zonder betaling te vragen. Maar ook nog steeds het werk waarvoor traditioneel nooit is betaald. En een beetje bijverdienen is ook populair.

   

  In de huidige opvatting van economie, wordt onbetaald werk niet geteld. Toch is het een belangrijk deel van alle werk dat wordt gedaan en waarschijnlijk zelfs onmisbaar voor de dingen die we wel tellen in de gangbare economische modellen.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept