Jump to content

Joost Rietveld

Moderator
 • Content Count

  18,090
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Joost Rietveld last won the day on February 21

Joost Rietveld had the most liked content!

Community Reputation

1,143

Personal info

Register

 • You are:
  adviseur
 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  financiering
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management

Company info

 • Location
  Schoonhoven of mobiel 06-53948795
 • Phone number
  06-53948795
 • Branch
  Administratie & accountancy
 • Branch 2
  Juridisch
 • Website address

Vision

 • My opinion about entrepeneurship
  Denk na over wat jouw competenties zijn. Wat kun jij beter dan jouw concurrent, maar ook beter dan jouw leveranciers. Ondernemen is meer dan nadenken over jouw doel. Beoordeel wat jij beter kunt dan een ander en pas jouw businessplan daarop aan.
 1. Het gaat om de feitelijke situatie. Wat je op schrift stelt, is het begin. De uitvoering is leidend
 2. De gedachte "inkomsten uit een buitenlandse dienstbetrekking" komt meteen in mij op. Als de fiscus van mening is dat jij in dienstbetrekking staat tot je opdrachtgever dan is dat hun stok om mee te slaan. Ze kunnen niet heffen in de UK, maar ze kunnen het inkomen van jouw BV wel belasten als inkomsten uit een buitenlandse dienstbetrekking. Punt is dat je moet kunnen aantonen dat er geen dienstbetrekking is. Persoonlijke arbeid en betaald krijgen, ligt voor de hand. Rest dus om jouw opdracht in te kleden zonder gezagsverhouding. Zijn ze daarvoor te porren in de UK? Eigen tijden, locatie en middelen, geen aansturing? Groet Joost
 3. Dag Martijn, Helaas is de wet zo geschreven dat je als starter pech hebt. Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kennen we niet voor ondernemers die in aanmerking komen voor de startersaftrek. "In afwijking in zoverre van het tweede en vierde lid bedraagt het bedrag van de zelfstandigenaftrek niet meer dan het bedrag van de winst. De eerste volzin is niet van toepassing op een ondernemer die in aanmerking komt voor de verhoging (de startersaftrek) van de zelfstandigenaftrek, bedoeld in het derde lid." Dat betekent voor jou helaas een negatief inkomen dat verrekend is met 2014. Ook als dat niets oplevert omdat je toch al niets verschuldigd was. Alternatief is wellicht nog om voor 2017 alsnog af te zien van de zelfstandigenaftrek via een gecorrigeerde aangifte. Dan pak je die in 2018 en verder en heb je in 18 tm 20 de startersaftrek nog. Groet Joost
 4. Dat topic mist 1 element: er zijn andere aandeelhouders in de vraag van topicstarter. Helaas biedt de wet die mogelijkheid (geruisloze inbreng in een bestaande BV met andere aandeelhouders) niet. Eis 1 is dat de bestaande BV reeds dezelfde activiteiten voert als de in te brengen onderneming. Maar eis 2 luidt: "Bij inbreng van een onderneming in een door een bestaande vennootschap gedreven onderneming dient de inbrenger reeds op het overgangstijdstip enig aandeelhouder te zijn" Dus ja, je kunt wel inbrengen tegen uitreiking van aandelen, maar dan zul je in de IB gewoon moeten afrekenen. Je kunt dan wellicht de stakingswinst omzetten in een lijfrente bij die BV om afrekenen te voorkomen. Besef wel dat die lijfrente dan rust in een BV met meerdere aandeelhouders (of zij dat goed vinden is een ander verhaal) en dat die BV die verplichting moet nakomen zodra je met AOW mag, dus wellicht erg langdurig! Groet Joost
 5. Het gaat er niet om daar de site bijdraagt aan de winst, maar of de site zelf een economische functie heeft, denk webshop.
 6. Beste Frank De verhuur van een enkele woning valt buiten onze scope qua ondernemen. Topic gaat daarom op slot. Groet Joost HL admin
 7. Beste Jos De relatie met ondernemen ontbreekt in je vraag, en ondernemen is het doel van HL. Vandaar het slotje. Groet Joost HL admin
 8. Zou het niet weten, maar voor auto's geldt dat inderdaad
 9. Ehm, een zakelijk geleaste auto wordt niet geregistreerd bij het BKR....
 10. Dag Tom Dan zijn de kilometers heen en terug zakelijk.
 11. Beste Gijs, Norbert doelt op de premie die doorbelast wordt naar de holding van de rokende aandeelhouder en naar de werk-BV . Daardoor zou in theorie een deel van de uitkering belast worden in zijn holding en een deel in de werk-BV! Immers, die BV's betalen uiteindelijk de premie, die is daar aftrekbaar en dus de uitkering daar belast. Althans, tot zo ver mijn theoretische logica. Ik ken de situatie zoals jullie die opstellen niet uit de praktijk, dus ik kan ernaast zitten, maar doorgaans volgt de belasting van een uitkering dezelfde route als de aftrek van de premies. Wellicht nog even terug naar de tekentafel. Groet Joost
 12. Als ik niet elke keer de adresgegevens van mijzelf en de klant hoef in te typen. Maar goed, dat hoeft in excel ook niet en bij menig ander factuurprogramma evenmin. Het is te eendimensionaal. Jouw doelgroep zit niet te wachten op een factuurtje per keer aanmaken. De meeste software bedrijven leveren deze dienst ook al gratis. Kijk maar eens bij Jortt, wefact of rompslomp. Voor hen is het een gratis tool in de hoop dat gebruikers betalende klanten worden voor de meer uitgebreide administratiesoftware. Groet Joost
 13. De vrijstelling ziet op de VPB bij een BV. Indien je arbeid verricht voor die BV val je gewoon onder het gebruikelijk loon. Eventueel kun je, bij dermate weinig arbeid, een beroep doen op een gebruikelijk loon < 5k per jaar, zodat je geen loon hoeft op te nemen. De vrijstelling betekent ook dat verliezen niet aftrekbaar zijn. Dus zou het gebruikelijk loon van toepassing zijn, dan gaat dat van de winst van de BV af. Vraag is of er dan nog winst resteert.... Alsdan, bij verlies, ben je beter af met een eenmanszaak. Lees dan ook de bijdrage van Ron. Groet Joost
 14. Nee, gaat niet om handelsnamen, maar om activiteiten. Dus hoeft het ook niet te gaan om staking gehele eenmanszaak

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept