Jump to content

Pretax

Junior
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Male
 • Address
  Enschedepad 21, Almere, 1324GA, Netherlands
 • First name
  Wim
 • Last name
  Flaat
 • Company or organization name
  Pretax
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Zibb, Kluwer, Elsevi

Company info

 1. Deze discussie is een beetje de verkeerde richting op gegaan. De oorspronkelijke vraag, ongeacht de motivatie is: wat zijn de gevolgen van een deponering van de jaarcijfers als die aantoonbaar onjuist zijn. Dàt er een vordering is maakt het voor mij 'makkelijk' te zien dat de jaarrekeningen onjuist zijn. Verder is die vordering voor mijn vraag onbelangrijk.
 2. Chantage heeft weinig zin in deze, wetende dat er weinig tot niets te halen valt. Het gaat mij er meer om een dossier op te bouwen waarmee duidelijk gemaakt kan worden dat de vordering bij mij van de balans gehaald kan worden en de btw teruggevraagd, zonder kosten te maken die ook nooit betaald zullen worden...
 3. Daar heb je dan in mijn ogen ongelijk in, want het hele proces van publiceren is bedoeld om de crediteuren te 'beschermen'. Dus gaat het mij (en met mij de overige crediteuren) wel aan om te bepalen of en welke rechtsmaatregelen te nemen zijn. En daar wil ik graag wat meer van weten...
 4. daar wordt uiteraard hard aan gewerkt, maar een dossier opbouwen kost tijd en dan helpen dit soort zaken ook.
 5. Dit is te herleiden, omdat mijn vorderingen hoger zijn dan het totaal aan vorderingen die op de balans genoemd worden...
 6. Doordat wij een betalingsdispuut hebben met een voormalige cliente, is de jaarrekening over twee jaar nooit opgemaakt en niet gedeponeerd bij de kvk. Nu blijkt dat de cliente zelf jaarrekeningen over latere jaren heeft ingezonden bij de kvk, waarin de vorderingen die wij hebben niet zijn opgenomen. Dus zijn de jaarrekeningen niet correct. Nu mijn vraag: wat zijn de gevolgen voor de onderneming? Buiten de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders bij een faillissement, en de mogelijke boete...
 7. Als ZZP-er heb je bij inschrijving in de registers van de KvK altijd maar één registratie en die staat op je echte burgerlijke naam. Alle andere inschrijvingen zijn handelsnamen, officieel dus: hodn XYZ. De volgorde daarvan maakt dus helemaal niets uit. Bij het zoeken naar de naam in het register op de website van de KvK komt iedere handelsnaam naar voren, met (als er een uittreksel wordt opgevraagd) altijd de persoonlijke gegevens met de daarbij behorende handelsnamen. De wet kent twee soorten personen: de natuurlijke persoon en de rechtspersoon. Iedere ondernemer (ZZP of niet) is een natuurlijk persoon, behalve als die een BV of stichting (of wat daarop lijkt) heeft opgericht via de notaris, dan is er sprake van een rechtspersoon. Voor de BTW kun je wel verschil maken/vragen. Voor iedere handelsnaam kun je de belastingdienst verzoeken om een specifiek BTW nummer (bij een natuurlijkpersoon is altijd het BSN-nummer een deel van het BTW nummer) hierbij wordt dan in de plaats van B01 bijvoorbeeld B02 na het BSN nummer toegevoegd. Wat het nakijken van BTW nummers betreft: voor zover ik weet is het alleen mogelijk om te controleren of een BTW-nummer voldoet aan de wettelijke eisen van de verschillende lidstaten. Als ik een BTW-nummer opvraag, krijg ik op de officiele EU website alleen maar te zien of het betreffende nummer een bestaand/juist codenummer is. Er staan nooit namen bij het resultaat.
 8. Ik denk dat hier twee dingen door elkaar heen lopen... (alleen voor de zzp-er) 1. De BTW op de bedrijfskleding is uitsluitend aftrekbaar als deze aan de voorwaarden voldoet zoals die beschreven zijn op de site van de belastingdienst. 2. De kleding die je als ZZP-er aanschaft voor je werkzaamheden, is aftrekbaar van de winst (met of zonder BTW verrekening) als deze eigenlijk alleen gebruikt wordt tijdens werk. De inspecteur mag namelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en beslissen wat jij als ondernemer in de uitvoering van je werkzaamheden draagt. Dus als je een overall (voor de bouwende/sleutelende zzp-er) koopt bij de kledingsuper, dan is het volledige bedrag aftrekbaar in de winst. Alleen de BTW kan/mag niet verrekend worden. Behalve als je er een logo op laat zetten van >70 cm2. Een net pak voor de consulent/verkoper zzp-er valt daar weer niet onder. Het verschil zit in het kunnen en willen dragen van de kleding buiten werk(uren). Al zijn daar ook weer uitzonderingen op aan te voeren: de zzp-er die bij een opdracht in driedelig rokkostuum moet werken, zal hier niet in zijn vrije tijd mee willen lopen. Er is niet zo lang geleden een uitspraak geweest in een zaak waar een DGA (ook zzp-er) die een maatkostuum (heel duur) als bedrijfskosten had opgevoerd in zijn V&W door de rechter in zijn gelijk werd gesteld omdat de belanghebbende aan kon tonen dat het kostuum zijn bedrijf niet verliet (behalve tijdens werktijden). Als je de 'baas' bent met personeel dan is het bovenstaande weer niet helemaal een-op-een. De belastingdienst heeft het dan meer over het ter beschikking stellen van kleding aan personeel, waar het wel of niet in de loonbelasting betrokken moet worden. Maar dat is weer een andere discussie...
 9. Jammer genoeg houdt de belastingdienst hier in het geheel geen rekening mee. In alle uitingen staat dat de te betalen bedragen uiterlijk op de vastgestelde datum op de rekening van de belastingdienst moet staan. Met daarbij de waarschuwing dat het vaak een week of langer duurt voordat betalingen zichtbaar zijn. Nu is het onofficieel anders. De belastingdienst schrijft pas aanmaningen en boetes uit op het moment dat ongeveer zeven dagen na de uiterste betaaltermijn het te betalen bedrag niet op de rekening is verwerkt. In de praktijk zal het daarom bijna niet voorkomen dat er door een storing (zelfs die meerdaags duurt), tijdige betaling niet heeft plaats kunnen vinden.
 10. Ik heb op het forum een aantal zaken onderwerpen gevonden die met retentierecht 'te maken hadden' maar geen enkele 'harde' uitspraak. Wel de voorbeelden die op alle sites wordt aangedragen: de schoenmaker en de garage. Zijn er onder u juristen/deskundigen die een specifieke zaak kennen waar ik informatie uit kan halen? Even kort iets meer info: Client wil de openstaande declaraties niet betalen (inroepen recht van retentie door ons) Nu wordt gedreigd met kort geding als de documenten (ordners c.q. schoenendoos) niet worden afgegeven. Uit overige bronnen begrijp ik dat er een verband moet bestaan tussen werkzaamheden en retentierecht op documenten. Volgens mij hebben wij dat: uit de ordners (en ...) moesten jaarrekeningen worden opgesteld, zonder dat er een elektronische administratie aanwezig was. De jaarrekeningen zijn gemaakt, de declaraties dus niet betaald. Ik hoor/lees graag jullie reactie(s)
 11. Ik denk dat je eerste stap zou moeten zijn: een simpele administratie in de vorm van een 'ouderwets' kasboek. Wel met iets meer kolommetjes dan de inkomsten en uitgaven. Denk aan een spreadsheet (zoals bijgesloten). Dan heb je in ieder geval een meer inzicht over de gang van zaken dan bij een 'schoenendoos' administratie. Uit ervaring weet ik dat op deze manier beginnen met een administratie, al veel inzicht geeft in de onderneming. Het is voor de ondernemer dan ook een 'eenvoudige stap' om, als de groei er in komt, het echte werk uit te besteden. En daarbij dan toch nog de touwtjes in handen heeft. Boekhouding_Voorbeeld.xlsx
 12. De BTW bereken je over het factuur bedrag. Dat is de enige toegestane rekenwijze. Helaas.
 13. Een kleine nuancering: 75% van de BTW van de autokosten is via de voorheffing verrekenbaar...
 14. Het BTW tarief is weer afhankelijk van de dienst die je levert, maar ga voor de zekerheid uit van 19%. De website van de belastingdienst heeft onder het kopje: 'Ondernemers -> omzetbelasting' de officiële lijst met alle tarieven en vrijstellingen. Over je vraag of het stoppen van de hobby en omruilen voor diensten tegen betaling: Om ondernemer te zijn voor de belastingdienst is het beroemde uren-criterium van belang: aantoonbaar 1225 uur per kalenderjaar bezig zijn met de onderneming. Nu had je het over het oprichten van een stichting: dit geeft weer andere vragen en aandachtspunten. Een stichting is een onderneming voor de Vennootschapsbelasting als de belastingdienst vindt dat er een commercieel doel mee nagestreeft wordt, met andere woorden: je bent/wordt een concurrent van andere bestaande of niet bestaande ondernemingen. Ook wel beschreven als het meedoen in het economische verkeer. Wordt de stichting als belastingplichtig bestempeld, dan heb je te maken met de VPB tarieven over de winst (dus de omzet/ontvangsten minus de kosten, inclusief jouw salaris). Over je salaris is dan weer loonbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd. En zo zijn er nog een aantal punten waar je goed naar moet (laten) kijken. Succes
 15. Pretax

  ib aangifte

  En is die bijtelling dan hoger dan de totale som aan autokosten? Zo ja, dan is het maximum aan bij te tellen kosten gelijk aan de totale autokosten in de V&W Is de bijtelling van 25% lager dan de totale autokosten dan is de 25% het maximale wat er bij geteld dient te worden...
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept