Jump to content

driehuis

Senior
 • Content Count

  69
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • You are:
  ondernemer in spe
 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  commercie en marketi
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Nijmegen
 1. @ pcdesk. Jouw stelling dat de BBZ alleen voor bestaande ondernemers is, is onjuist. Het BBZ is er zowel voor starters en als voor gevestigde zelfstandigen. Bijstanders die voor zichzelf willen beginnen kunnen BBZ aanvragen bij de gemeente. Daar krijgen ze eventueel begeleiding voor het schrijven van het plan, en soms ook nog een lening van max. 2K om marktonderzoek te doen.
 2. @ happy Ik vind de toon van je reaktie nogal misplaatst. Ik heb de wijsheid niet in pacht, ik ben immers geen BBZ adviseur. En dan vooral die laatste opmerking "als ik lees wat je kennis is.... Ik heb geen ervaring met schuldsanering. Gelukkig niet. We zitten hier allemaal om van elkaar te leren. Iets minder arrogantie lijkt mij dan ook op zijn plaats
 3. Wat mij opvalt is dat er een schuldhulpverleningsbedrijf is ingeschakeld. Die voeren toch geen BBZ-onderzoeken uit? Je bent inmiddels aangeschreven door een schuldhulpburo en die heeft uitstel van betaling gevraagd. Dit lijkt mij een aktie die niet past bij een BBZ-onderzoek. Ik denk eigenlijk dat je klant niet bezig is met BBZ maar met schuldhulp. Te meer omdat je klant aangeeft: we halen je uit de regeling etc... De opmerking van Happy...is daarom terecht De schuldhulpverlening behandelt alle crediteuren gelijkwaardig. En voor de BBZ zijn ze een gevestigde ondernemer. Een BBZ-adviseur bekijkt de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar en neemt in de prognoses alle uitstaande schulden mee. Niet 1 uitgezonderd. En zover ik weet gaat die echt de schuldenaren niet aanschrijven met een verzoek om uitstel. Het lijkt mij daarom dat er geen BBZ is aangevraagd maar schuldhulp. Zo weet ik oa dat het REgionaal Buro Zelfstandigen Rotterdam (werkt voor veel gemeenten in de regio) als voorwaarde voor BBZ stelt dat schulden gesaneerd worden of zijn. ik weet niet meer of ze daarmee bedoelden dat die gesameerd worden met de BBZ, of dat de BBZ pas in beeld komt als schulden gesaneerd zijn via schuldhulp. Die eisen ook een opgave van de fiscus omtrent schulden.. Het komt mij daarom voor dat jouw klant ook dit traject volgt: eerst schuldhulp, na sanering pas onderzoek naar levensvatbaarheid bedrijf. Dus zowel de schuldhulp als een BBZ-adviseur nemen alle schulden mee. ik vind het daarom een vreemd verhaal van je klant. En wat die BBZ verder nog betreft. Als de gemeente afwijst, dan wordt het een lang verhaal. Dat weet ik uit ervaring. Mijn gemeente is met 2 tussenuitspraken op de vingers getikt en moest alle onderzoeken over laten doen door een ander buro, terwijl dat buro ook moest reageren op mijn tegenadvies en contra-expertise , en in eindvonnis wederom terecht gewezen, besluit+rechtsgevolgen vernietigd. p dat moment waren er reeds 4 adviezen door de gemeente ingebracht. Weigeren dan een nieuwe beslissing op bezwaar incl. weer een nieuwe rapportage, dan moet je voor het uitblijven van een beslissing weer in beroep, uiteindelijk weer een afwijzende beslissing. Dus nu weer opnieuw in beroep. De aanvraag was juni 2010. De gemeente heeft 3 adviezen laten uitbrengen door het IMK in de aanvraagfase, en inmiddels zijn er ook 3 uitgebreide adviezen van een ander buro (zijn blijkbaar nogal onzeker van het opgeleverde werk). Tesamen et de proceskosten vergoeding heeft mijn aanvraag de gemeente erg veel geld gekost. Het is duidelijk dat mijn gemeente niet van plan is om zich over te geven. Dus ik raad je aan hier geen hoop op te vestigen.
 4. Als je een dagopleiding volgt, krijg je ook geen bijstand. Je bent dan nl. niet beschikbaar voor werk. Maar wellicht doe je een avondstudie? En reken er maar op dat als je bijstand aanvraagt,je ook geen tijd meer hebt voor je studie want in het merendeel van de gemeenten moet je "werken voor je uitkering". En zoals iemand anders al aangaf: als je meer verdient dan ca 935 netto (incl. vakgeld) dan zit je al boven de bijstandsnorm, dus heb je geen recht op WWB.
 5. Ik sluit mij aan bij de reaktie van Hans van den Bergh. Neem contact op met een reintegratiemedewerker van gemeenten. Ik weet dat bijv de gem Maassluis een eigen reintegratiebedrijf heeft (Dukdalf) met een eigen website waarop bijstanders in de etalage worden gezet. Daar kunnen werkgevers op reageren, soms is er dan ook een loonkostensubsidie En als je op je vacature dan nog de sticker plakt "leerwerkplek" dan krijg je de bijstanders gratis. Ja, helaas is dat zo. Bijstanders moeten tegenwoordig werken voor hun uitkering en zijn daarmee feitelijk de nieuwe lijfeigenen geworden. In het kader van dat pestbeleid zal de gemeente elke "leerwerkplek" met open armen ontvangen teneinde zoveel mogelijk bijstanders te ontmoedigen. Maar dat even terzijde.
 6. @ Ward. Dank voor je reaktie. ik zal even toelichten: Op deskundigenadviseren is de vergewisplicht, awb art. 3.9 van toepassing. Dit betekent dat het College zich ervan moet overtuigen dat het onderzoek op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. En aspect daarvan is, zoals gezegd dat alle relevante feiten onderzocht moeten zijn. Als er sprake is van onvolledig onderzoek dan leidt dat automatisch tot de conclusie dat het besluit onzorgvuldig is voorbereid omdat in de conclusie gebaseerd is op onvolledige feitenvergaring. Dus daarom probeer ik te achterhalen wat nu precies omvang/diepgang is. Het bestuur moet zich nl. ook overtuigen dat er voldoende onderzoek is gedaan. ZO niet, dan is er strijd met de vergewisplicht. En heb ik een argument om het besluit te laten vernietigen en te verzoeken op basis van mij tegenadvies te beslissen.
 7. @ Peter, dat lijkt mij inderdaad het meest logische. De aspecten van het plan zijn dan bijv. mijn prongoses, mijn marktverkenning, mijn SWOT, promotie etc. en die moeten dan onderzocht zijn en beoordeeld. Dus dan mijn mijn prognoses, marktverkenning etc. "relevante feiten" waarover de adviseur kennis moet vergaren, dwz dus moet onderzoeken of die op juiste wijze zijn vastgesteld. Dat is dan de omvang. En in hoeverre hij daarbij graaft in bijv. CBS, etc etc...dat is dan de diepgang. Dat zijn dan dus eigenlijk de bronnen die gebruikt zijn bij het onderzoek. Dus te onderzoeken aspecten=omvang welke gegevens daarbij zijn verzameld, hoe ver is gegraven, wat is allemaal geraadpleegd = diepgang. Ok, zo simpel is het dus. Dit lijkt me logisch. Hartelijk dank. vraag opgelost.
 8. @hans, Nee het is geen studieopdracht. Ik zit na vernietiging van een BBZ besluit, weer opnieuw in beroep bij de RB, Dus ik probeer nu aan de hand van een aantal punten vast te stellen of "er voldoende kennis omtrent relevante feiten "is vergaard :-) Volgens mij moet een adviseur MIJN plan beoordelen; het is immers mijn recept voor een taart waarvan ik heel lang hoop te eten. Maar er zijn door de adviseur wel prognoses gemaakt, maar ik denk dat hij had moeten beoordelen of ik op goede gronden tot MIJN prognoses ben gekomen. Dus daarom probeer ik uit te vinden of hij de goede aspecten heeft onderzoek en of hij daarvoor voldoende onderzoek heeft gedaan. En 1 van die punten in mijn gebrekenlijstje is dus: omvang/diepgang Wat kan ik daar over opmerken als een adviseur mijn plan niet beoordeeld Dus niet ingaat op mijn SWOT, niet ingaat op niets dat ik opschrijft, zelfs niet mijn prognoges beoordeeld, en neit in gaat op mijn concurantieanalyse en marktverkenning en in te zetten promotiemiddelen. Lijken mij allemaal van invloed op de omzet. M ar als de adviseur dus zelf prognoses maakt (natuurlijk negatief), geen SWOT, geen model van Porter (concurrentiekracht) etc. De adviseur zegt wij hebben marktgegevens gebruikt en de concurrentiepositie bekeken. Maar het enige dat ze aanvoeren is dat in jaar xx, yy vacatures zijn ontstaan. En ze noemen 3 concurrenten, en niet hun prijsnvio tov mijn assortiment. Dan heb je toch niet de concurrentiepositie in kaart gebracht??? En over de markt al helemaal niets, behalve dat ze zeggen dat de concurrentie hevig is (WAAR blijkt dat uit??). Ik lees niets over kansen/bedreigingen, trends, produktdifferentiatie enz. Er wordt niets gezegd over mijn assortiment (Digitale diensten). Ik heb op google een boekje gevonden mbt deskundigenadviseuren, en daar komt dit punt in voor. "moet voldoende diepgang hebben" > Maar wat is dat dan precies, want dan kan ik dat aanvoeren. Is omvang: de aspecten die in het plan naar voren komen, of betreft omvang het plan zelf, of zijn het de geraadpleegde bronnen? Dan zou dan ook nog het persoonlijke gesprek kunnen zijn. Of is dat juist weer diepgang?? En is diepgang dan: in hoeverre zijn de RELEVANTE aspecten (omzet, de ondernemer etc) onderzocht?? Gaarne julllie hulp.
 9. @Roel maar nu ingeval een ondernemingsplan. Is de omvang, de onderwerpen, zoals mijn SWOT, omzetpgrogose die onderzocht moeten worden? Of is dat nou diepgang? Hoe is dat van toepassing op een ondernemingsplan waarin ik de markt beschrijf, hoe ik tot mijn omzet ben gekomen, de promotie, (marketingmix enzo), concurrentiepositie, cncurrentievoordelen. Wat is hier nou diepgang en omvang?
 10. Als je een ondernemingsplan moet beoordelen, want wordt dan verstaan onder de omvang van het onderzoek. En wat is dan de diepgang dan bij onderzoek van een ondernemingsplan?
 11. Ik heb een dispuut nav een door mij opgesteld ondernemingsplan mbt omzetprognoses. Het plan betreft een online vacaturebank. Site is reeds gebouwd. Financiering nodig voor groei. Het adviesburo verwerpt mijn omzet, terwijl ik die geextrapoleerd heb nav een belcampagne in R.dam En komt na, na inmiddels een derde herziene versie (ze weten blijkbaar zelf niet hoe het moet?) -deze formule (die dus voor de derde keer andere variabelen heeft!!!). 1 -In jaar 1: 759000 vacatures ontstaan. 2 -Werkgevers gebruiken gemiddels 15 wervingskanalen per vacature 3- Per wervingskanaal berekenen zij 91080 vacatures ( 759000 ontstane / 15 kanalen*1.8 wervingskanaal per vacature 4- Er zijn 858 vacaturesite in NL 5- Werkgevers adverteren op meerdere sites tegelijk 6- Gemiddeld prijs conccurrenten 300eur p/vac 7- Bij mijn performance based baseren ze zich op een gemiddelde prijs van 275eur omdat ik dan onder de concurrentie blijf 8 - Te realiseren Marktpotentieel (wat is dat nou precies?) 9.1%, 10.7%, 11.9% en 13% MARKTPOTENTIEEL: 91080vac * 5sites /858 aanbieders *275eur = 145961eur Omzet jaar 1 wordt dan 15300eur etc etc. Een onzinformule. Het doet niet ter zake dat Werkgevers gemiddeld 1.8 wervingskanaal per vacature gebruiken wat het zegt niets over de mate waarin gebruik wordt gemaakt van een online jobboard. Zijn jullie dat met mij eens? Ik zou graag van jullie willen horen hoe jullie deze formule beoordelen. Hoe zouden jullie een goede omzetprogose maken?
 12. Het antwoord is heel simpel: als er in het contract geen afspraken zijn gemaakt over de intellectuele eigendom, dan rust het IE bij de programmeur. Alleen als in het contract afspraken zijn gemaakt dat de IE onder bepaalde voorwaarden (bijv. oplevering van termijnen en betaling daarvan) overgaat, dan is de opdrachtgever eigenaar van alle intellectuele rechten. Daarom moet je als opdrachtgever ook ALTIJD hierover een clausule opnemen in je contract. Dit geldt ook voor bijv. logo's; feitelijk is het wijzigen of verkopen daarvan ook een inbreuk op intellectuele rechten als daar ook geen afspraken over zijn gemaakt. Dus jij bent eigenaar van het systeem; de curator mag het niet verkopen zonder jouw toestemming. Zo simpel is het. E als het wel verkocht wordt, dan mogen er alleen wijzigingen aangebracht worden in de code met jouw toestemming.
 13. Heb je je al gemeld bij de sociale dienst van je gemeente?
 14. Als ik het goed heb begrepen is de enige die de vermelding ongedaan kan maken, de wanbetaler zelf. Dat kan alleen door betaling van de schuld waarbij contact met de website opgenomen moet worden. Maar ook al betaal je de vordering, je blijft aan de digitale schandpaal genageld: Google zorgt ervoor dat de wanbetaling nooit vergeten wordt. De website is geoptimaliseerd voor zoekmachines, zo geeft de site zelf aan (zie FAQ) en als ik daarbij het getwitter ook in aanmerking neem dat ook eeuwigdurend zichtbaar is, is dit register meer bedoeld als brandmerk dan als stimulans voor betaling. En blijkbaar moet je dan, volgens TS (maar dan kon ik niet vinden) ook nog betaling aan de site om je naam verwijderd te hebben??

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept