Jump to content

caesar

Junior
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1
 1. De belastingdienst denkt wel vaker niet na over bepaalde regels... ik raad het iedere eenmanszaak af om z'n BTW-nummer op de website te zetten (en daarmee dus z'n BSN-nummer). Ik heb ook nog nooit gehoord dat een eenmanszaak een boete kreeg, omdat hij z'n BTW-nummer niet op de site had staan. Van het BSN-nummer zegt de rest van de overheid namelijk dat je dat zo geheim mogelijk moet houden. Een paspoortkopie is dan makkelijk vervalst, en dan kunnen criminelen zo online een lening op je naam afsluiten. Of risico op andere vormen van identiteitsfraude. Minister Plasterk schreef in 2013 dat ondernemers zorgvuldiger dienen om te gaan met hun BTW-nummer, en dat alleen moeten vermelden als het nodig of verplicht is. In dat kader geeft de minister aan dat ondernemers zeker niet verplicht zijn om hun BTW-nummer te vermelden op een website. Zie deze brief En de Autoriteit Persoonsgegevens zegt daarover: Moet ik als eigenaar van een webwinkel mijn btw-nummer, dat mijn BSN bevat, op mijn website vermelden? Nee, u bent niet verplicht om uw btw-nummer op uw website te vermelden. U heeft wel de verplichting om uw btw-nummer aan uw (potentiële) klanten bekend te maken. Maar u kunt ervoor kiezen om dit op een andere manier te doen dan via uw website. U hoeft uw btw-nummer dus niet aan elke willekeurige websitebezoeker te tonen.
 2. Voor eenmanszaken bestaat het BTW-nummer vaak uit het BSN-nummer + 'B01'. Het BSN-nummer is absoluut geen publieke informatie. Daar zit het datalek dus... Op de BTW-site van de EU kun je wel BTW-nummers valideren, maar dat kan alleen als je het BTW-nummer weet. Je kunt niet zomaar nummers opzoeken aan de hand van een bedrijfsnaam. Ook op de website van de KvK kun je geen BTW-nummers opvragen van andere bedrijven.
 3. Op de website btw-zoeken.nl wordt als bron 'data.gouv.fr' vermeld. Hiermee doen ze vermoeden dat de Franse overheid alle Nederlandse BTW-nummers publiek toegankelijk heeft gemaakt. Als dat geen datalek is... alle BSN's gelekt van iedereen die een eenmanszaak heeft, ongelofelijk zeg. Ik heb net direct een melding gemaakt bij autoriteit persoonsgegevens. Ik moedig jullie aan om hetzelfde te doen. Ga naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . Klik rechtsboven op 'tip ons'
 4. De wet DBA heeft als enige doel dat de belastingdienst schijnconstructies kan aanpakken. Als je als zzp-ondernemer via een tussenpartij werkt, dan ziet de belastingdienst dat meestal als loondienst, dus een schijnconstructie. Zie ook deze link. Tussenpartijen moeten dus de meeste zzp-ondernemers in loondienst gaan nemen. Dat is ook de reden dat deze tussenpartijen de grootste schreeuwers zijn in de berichtgeving over 'wet DBA'. Want dan worden ze te duur voor opdrachtgevers. Let er maar eens op in de media... In werelden van zakelijke dienstverlening, ICT, media-bedrijven gaat er dus iets veranderen door deze wet DBA. Het gaat nu namelijk aantrekkelijker worden om zonder tussenpartij te werken in veel zzp-constructies. Natuurlijk wel op voorwaarde dat je je werkrelatie voldoende zelfstandig kunt vormgeven. Op zich zou dat best een vooruitgang zijn! Hoe denken jullie daarover?
 5. Waarom juichen al die ZZP'ers over dit uitstel van Wiebes? Doel van de wet DBA is en blijft om het aantal ZZP'ers terug te dringen dat ondernemersaftrek geniet en geen sociale premies betaalt. Er bestaat op de arbeidsmarkt een enorme kloof tussen vast werk en flexibel werk. Samen met de wet WWZ moet de wet DBA die kloof gaan dichten. De Europese Unie heeft hier ook herhaaldelijk op gehamerd. Nederland heeft immers relatief gezien het meeste ZZP'ers van Europa. Wiebes geeft in z'n brief knelpunten aan, en hoe de wet DBA verder vorm zal krijgen... Als ik de brief van Wiebes lees, zie ik 2 belangrijke punten: 1. er komt een nieuw debat over de termen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging'. Hopelijk wordt het dan duidelijker waar anno 2016 grenzen tussen zelfstandigheid en schijn-zelfstandigheid liggen. 2. de belastingdienst gaat vanaf 1 mei 2017 controleren. Eerst gaan ze veel waarschuwen ('coachen') en stimuleren om arbeidsrelaties zelfstandiger vorm te gaan. Vanaf 1 januari 2018 gaan ze strak handhaven. De reden van uitstel is niet dat Wiebes de wet over de verkiezingen wil tillen en zo de VVD aan stemmen helpt. De reden van uitstel is dat het tijd nodig heeft om deze wet te implementeren: - het duurt even voordat een gemiddelde zzp’er (volledig) in loondienst wil gaan. - de opdrachtgevers moeten (goedkope) zzp-functies vervangen door (duurdere) detachering of vaste banen. Dit proces kost ook tijd...
 6. Wiebes geeft 'uitstel' tot 1 januari 2018. Lijkt mooi op het eerste gezicht. Maar dit gaat niks oplossen, sterker nog: de periode van onzekerheid voor ZZP'ers wordt alleen maar verlengd... Bedrijven die al maatregelen hebben genomen vanwege deze wet DBA, zullen deze niet gaan terugdraaien. Hooguit zullen bedrijven die ermee bezig zijn nu het tempo wat afzwakken.
 7. Ik vind het ook een kostbare stap om voor één opdracht een hele Uniforce Declarabele Uren BV op te gaan starten. Ik heb me laten vertellen dat opstartkosten van de Uniforce BV ongeveer 4000 euro zijn en maandelijkse fee 175 euro. Daar komt ook nog de verplichte verzekering bij ziekte en de administratieve kosten. Dus Uniforce verdient er in ieder geval goed aan. Ik zou adviseren: kijk ook eens naar payroll. Bij payroll is er namelijk ook sprake van een normale arbeidsovereenkomst en loop je geen risico's m.b.t. wet DBA. Ikzelf werk nu 7 jaar in de ICT met een eenmanszaak. Ik werk regelmatig in agile scrum-teams voor 6-12 maanden achtereen en kon altijd prima voldoen aan de vragen die ik ingevuld heb voor aanvraag VAR-WUO. Ik verwacht dat het nu door de wet DBA voor mij een stuk lastiger wordt, want niet al m'n opdrachtgevers/intermediairs durven nog zzp'ers in te huren. Hierdoor komt urencriterium en mijn ondernemersaftrek snel in gevaar en dan is een eenmanszaak voor mij niet zo aantrekkelijk meer. Daarom ben ik van plan om een normale BV te starten en m'n eenmanszaak op te heffen. Dit ook vanwege aansprakelijkheidsrisico's van bepaalde opdrachten. Naast werk via de BV ga ik ook opdrachten via payroll van intermediairs doen als de opdrachtgever het anders niet aandurft. Bij payroll vraag ik dan wel een hoger uurtarief dan via de BV: bij opdrachten via payroll moet de opdrachtgever 15% meer betalen dan via de BV. Voor mijn netto inkomsten maakt het volgens mij niet uit: netto houd ik er dan ongeveer evenveel aan over na aftrek van ziekteverzekering. Kortom, dan kunnen mijn opdrachtgevers zelf kiezen hoe we zaken doen: - via mijn BV. Daarbij moeten we de gezagsverhouding vermijden in onze afspraken en werkwijze. - of tegen het 'stevige tarief' van payroll met dus 15% toeslag op het uurtarief Op deze manier kan ik dus het 'dilemma' inzichtelijk maken voor mijn opdrachtgevers en kunnen we op basis van kosten vs risico een afweging maken. Is dat misschien een bruikbaar idee voor je?
 8. Nedzhibe, zou je dit nader willen toelichten, waarom dit zo is ? Een gokje: Stel je bent zelf DGA in een BV. Als je (een beetje) personeel in dienst hebt, kun je een G-rekening openen. Dit is een verschil met een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP'er), want dan mag dit helaas niet. Je opdrachtgever kan op deze G-rekening het loonheffing-deel en premie werknemersverzekeringen storten voor jouw werkzaamheden. Hiermee loopt de opdrachtgever geen risico meer op naheffingen. Als DGA hoef je geen premie werknemersverzekeringen te betalen. Na controle door accountant (en belastingdienst) kun je dan de G-rekening laten deblokkeren en dit overgebleven bedrag op de rekening courant van je BV laten storten. Of maak ik dan ergens een denkfout? Hoeveel FTE personeel moet je hebben om de G-rekening te kunnen aanvragen?
 9. Er staat ook dat je 'indien mogelijk het beoogde resultaat' kunt noemen. Bij agile werken is dat niet mogelijk, daar hebben ze dus al rekening mee gehouden. Nederland ICT is een branche organisatie en ze hebben hun best gedaan om een zo bruikbaar mogelijke modelovereenkomst te maken voor zelfstandige ICT'ers. Ze hebben ook een eigen toelichting. De toelichting die ze bij de in te vullen omschrijving geven is deze: "Werk hier uit wat de opdracht behelst en welke specifieke kennis en ervaring de zelfstandige heeft om die opdracht te kunnen vervullen. Er moet voldoende uit blijken dat het om een zelfstandige opdracht gaat waarbij er door de zelfstandige niet onder leiding en toezicht van de opdrachtgever wordt gewerkt." Kun je daarmee uit de voeten?
 10. @Daan, over de overeenkomst: ik denk dat je je teveel blind staart op één generieke modelovereenkomst (die van 'geen werkgeversgezag'). Inmiddels zijn er meer modelovereenkomsten bijgekomen. Welke modelovereenkomst je kiest samen met je opdrachtgever, is afhankelijk van of je via een intermediair werkt of niet: - geen intermediair, dan kun je de modelovereenkomst van Nederland ICT pakken. Bij het opstellen hebben ze een resultaatverplichting zoveel mogelijk vermeden, onder andere vanwege de agile werkwijze die vaak gehanteerd wordt. - wel intermediair, dan kun je op de website van HeadFirst kijken. Daar kun je hun goedgekeurde overeenkomst voor tussenkomst downloaden. (deze is op basis van resultaatverplichting en/of vrije vervanging) Als je zo'n modelovereenkomst aanpast, is het van belang is dat je de geel gearceerde gedeelten laat staan, en dat je geen concrete aanwijzingen erbij zet die op een gezagsverhouding zouden kunnen wijzen.
 11. Dank voor je aanvulling. Er is inderdaad een verschil tussen wie je zelf bent als zelfstandig ondernemer voor inkomstenbelasting en of een opdracht die je doet wel/geen arbeidsovereenkomst is (=loonheffing). Pas had ik het met een nieuwe opdrachtgever over de wet DBA en de onduidelijkheid daaromtrent. En dan praat het toch makkelijker als je zegt dat je de opdracht 'op zelfstandige wijze uitvoert', dan wanneer je praat over 'het vermijden van een gezagsverhouding in je contract'. Wat ik gedaan heb, is duidelijk stellen dat ik de opdracht 'op zelfstandige wijze' wilde uitvoeren. En concreet betekende dat dat we alle bepalingen die zouden kunnen duiden op een gezagsverhouding hebben geschrapt. Met andere woorden: in de praktijk van contract onderhandelingen liggen 'zelfstandigheid' en 'vermijden gezagsverhouding' toch best wel dicht bij elkaar. Het is trouwens niet zo dat alleen een modelovereenkomst bepaalt of er wel/geen arbeidsrelatie is. De feitelijke werksituatie is belangrijker. Als je in de praktijk afwijkt van de modelovereenkomst, loop je nog steeds kans op naheffingen. En dit dwingt je als zzp'er om met je opdrachtgevers in gesprek te blijven rondom zelfstandigheid/gezagsverhouding... Wat ik trouwens ook bedacht over die afgekeurde overeenkomsten: de belastingdienst bouwt zo wel een handige database op waar ze volgend jaar op bezoek kunnen gaan om te checken op verkapte dienstverbanden, of niet?
 12. Het WOB antwoord is hier te vinden: WOB-verzoek Er is dus geen specifieke reden vastgelegd. Afgekeurd betekent simpelweg dat ze je geen 100% zekerheid kunnen geven voor de komende 5 jaar. Die mensen van de belastingdienst hebben het er maar druk mee... doorlooptijd is gemiddeld 10,8 weken. Interessant is ook dat diverse branches de grenzen van de wet DBA collectief aan het verkennen zijn. Bedrijven publiceren hun goedgekeurde modelovereenkomsten en anderen doen daar hun voordeel mee bij het indienen van hun overeenkomst. En er zijn ook al websites die tegen betaling een goedgekeurde modelovereenkomst voor je opstellen.
 13. Ik denk dat het gaat om opstartperikelen, en dat de belastingdienst de zzp-markt wil wakker schudden. De VAR-WUO trok teveel schijnzelfstandigen aan en dat willen ze nu corrigeren. Als de belastingdienst een modelovereenkomst afkeurt, is er nog geen man overboord. Het betekent wel dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer om de tafel moet: hoe kun je je werkwijze wellicht 'zelfstandiger' laten zijn? (en daarmee ook je contract en dan alle bepalingen schrappen die tegen zelfstandigheid in gaan) Over hoe zelfstandig je bent, heeft de belastingdienst pas ook een website gelanceerd. Zie http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/. Belangrijk doel van de website is om te helpen om je werkzaamheden meer als 'echte' zelfstandige vorm te geven. De belastingdienst geeft daar ook tips hoe je 'zelfstandiger' kunt worden als zzp'er. Voor de meeste branches zijn inmiddels wel voorbeelden beschikbaar van goedgekeurde modelovereenkomsten. Daar kun je de geelgekleurde stukken uit overnemen. Dus een nieuwe laten goedkeuren is vaak niet meer nodig.
 14. "Ik heb nu een zakelijke spaarrekening voor mijn pensioen zodat mijn spaargeld niet in box3 valt". Hier prikt de belastingdienst wel doorheen bij een controle, dus pas ervoor op. Voordelen banksparen in een potje op een 'echte' pensioen-bankspaarrekening: - geen box 3 belasting, het potje is namelijk gerelateerd aan box 1. Je trekt het ingelegde bedrag dit jaar af in je inkomstenbelasting. Je wacht met het betalen van die inkomstenbelasting (box 1) tot het moment van uitkering. - je kunt het geld vaak langer vastzetten in deposito's en/of (laten) beleggen - je erfgenamen krijgen dit potje, mocht je zelf eerder komen te overlijden. Hier betalen ze wel gewoon in box 1 belasting over bij uitkering. Nadelen: - je betaalt 20% boete als je het geld er wil afhalen voor je pensioenleeftijd - je keert deze pot uit gedurende 20 jaar vanaf je pensioenleeftijd (zeg 70). Als je dan 90 wordt, heb je vanaf dat moment geen uitkering meer. Natuurlijk heb je dan nog wel recht in de 1e pijler (AOW), maar dat is niet zoveel. Tegelijkertijd kun je je wel afvragen hoeveel geld je nog nodig hebt als je 90 bent... - Rentes die pensioenrekeningen nu bieden zijn laag, net als alle andere rentes. Dit kan in de toekomst natuurlijk verbeteren. Pensioen-inleg is gerelateerd aan box 1 inkomstenbelasting. Als je op dit moment in de 52% schijf inkomstenbelasting valt kan er nog een voordeel zijn. Je trekt de pensioeninleg af in de 52% schijf en straks betaal je daar dan minder belasting over (2015: 42%, 2016:40,4%), kortom een voordeeltje van ongeveer 10% netto. Als je niet al teveel pensioenuitkering hebt opgebouwd tenminste, want dan kom je vanzelf weer in de 52% schijf met je pensioen. Als je een rekening opent: je moet wel even uitzoeken hoe het allemaal werkt met jaarruimte en reserveringsruimte etc. Je mag niet onbeperkt inleggen, maar je kunt nog wel je inleg 'herstellen' van de afgelopen 7 jaar tot een bepaald maximum.
 15. @Avelache, punt 1 en 2 zijn helemaal nog niet duidelijk.. Het gaat immers om deregulering van de beoordeling van arbeidsrelaties. Wiebes wil onrust wegnemen terwijl de belastingdienst zo duidelijk mogelijk wil zijn. In twijfelgevallen zal de rechter eraan te pas moeten komen en dan gaat via jurisprudentie duidelijkheid ontstaan. Tot die tijd hopen dat je een aardige belastinginspecteur treft :-) Punt 3: Hangt er van af bij wie de naheffing wordt opgelegd. Bij opdrachtnemer of de opdrachtgever. Als jij als opdrachtnemer vanuit een eenmanszaak je inkomsten moet veranderen in gewoon loondienst, dan vervallen zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling, btw-voordelen. Daar kunnen ook nog werkgeverslasten bij komen. Boete bij naheffing kan oplopen tot een verdubbeling van het na te heffen bedrag. De hoogte van de boete is ondermeer afhankelijk van hoe 'pleitbaar' jouw standpunt is.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept