Jump to content

Gelre-Finance Incasso

Senior
 • Content Count

  55
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  financiering
  ondernemingsplannen
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management

Company info

 • Location
  Almere
 • Phone number
  085-3030073
 • Branch
  Advies
 • Branch 2
  Administratie & accountancy
 • Branch 3
  Financiering & bankwezen
 • Website address

Recent activities

 1. Even een veel voorkomend misverstand wegwerken. De kosten van de deurwaarder komen voor jou, als opdrachtgever, rekening. De deurwaarder verhaalt deze kosten, namens jou, op de schuldenaar. (als er een gerechtelijke procedure is geweest zie je als laatste deel van de dagvaarding een heel stuk tekst over de kosten van de deurwaarder en het wel of niet kunnen verrekenen van BTW door de schuldeiser.) Omdat jij BTW plichtig bent kan jij de BTW kosten van de deurwaarder als voorbelasting aftrekken. De schuldenaar zal dan in het vonnis niet worden veroorde
 2. Beste Smily, VCA en VCC zijn eigenlijk alleen banken en bankrekeningen die online bestaan. Deze leveren alleen virtuele producten als bankrekeningen en creditcards. Kijk eens bij N26.com. Dat is zo'n bank. Lees vooral de voorwaarden goed. Let er wel op dat deze banken niet Real time bankieren zoals de meeste grote banken. Transacties na 16:00 uur en in het weekend (vrij na 16:00 uur) worden pas de eerst volgende werkdag verwerkt. Een betaalbewijs (bankafschrift) is geen garantie dat het geld ook op de rekening komt. Als er gedurende de verwerki
 3. Deze rekening voor niet tijdige betaling is, naar Duitse maatstaven, niet onredelijk. Niet tijdige betaling binnen 14 dagen (de Duitse wettelijke betaaltermijn als er niets anders contractueel is afgesproken) heeft tot gevolg dat er automatisch kosten bijkomen. Op een bedrag van E 16.000,- is E 3.000,- nog maar een begin. Als je niets doet kan het bedrag al snel met nogmaals E 4.500,- oplopen. Incassokosten zijn in Duitsland extreem en worden wettelijk niet beperkt. Nu is even de vraag of de Duitse invorderingswetgeving wel zo direct toepasbaar is maar dat moet blij
 4. Dit is nu een situatie waar de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) mogelijk een oplossing kan bieden. Deze wet kan gebruikt worden om te herstructureren of gecontroleerd (zonder een faillissement met een harde landing ) het bedrijf te beëindigen. Info WHOA Succes Harold
 5. Ik begrijp het misschien niet helemaal goed wat je bedoeld maar zoals ik je verhaal lees denk ik dat je een denkfout maakt. Nadat de ondernemer de auto heeft gekocht krijgt deze de betaalde BTW terug. De auto heeft dan de waarde incl. BPM en staat voor dat bedrag "in de boeken". Daarna ga je afschrijven op de auto. Op het moment dat je de auto verkoopt, als ondernemer, breng je op het verkoopbedrag BTW inrekening. Die BTW betaal je weer aan de Belasting. Als de particulier de auto verkoopt, aan de garage, kan deze niet verkopen als ondernemer en brengt du
 6. Het probleem zit in het inkopen en verkopen van goederen en de locatie (land) waar dat gebeurt. Zou je in Duitsland wonend en alleen diensten leveren in Nederland dan is een inschrijving geen enkel probleem. Voor een bedrag van E 50 -80,- per maand kan je een "virtueel" kantoor huren wat je als bezoek en vestigingsadres kan gebruiken. Let er wel op dat je bedrijf daar kan worden ingeschreven en niet alleen als postbus kan worden gebruikt. Vaak hebben deze verhuurders een goede doorzendservice van post. Dan is het hebben van een privéadres in Duitsland, geen enk
 7. Er kunnen twee redenen zijn om een startverklaring bij de rechtbank in te dienen. De eerste is er is door een schuldeiser een faillissement verzoek ingediend. Om het behandelen van het faillissement verzoek uit te stellen is een startverklaring nodig. of Je bent al zo ver met de een akkoord dat je verwacht binnen 2 maanden een akkoord aan de Schuldeisers te kunnen aanbieden. Die termijn kan door de rechtbank verkort worden als, naar oordeel van de rechtbank, de belangen van een van de schuldeisers door langer uitstel teveel worden geschaad. Is
 8. Een WHOA traject behoort niet meer tot de mogelijkheden omdat de faillissementswet alleen ruimte biedt voor een WHOA als een faillissement , binnen afzienbare tijd, (<1 jaar) te verwachten is. Is een faillissement al aangevraagd maar nog niet uitgesproken kan een WHOA nog wel worden aangevraagd door deponering bij de rechtbank. Dit heeft een opschortende werking op de faillissementsaanvraag. Let wel de tijd is maar beperkt. In dit geval is het van belang om te weten of de curator van plan is als er geen akkoord komt, de rechtbank te verzoeken het faillissement "wegens gebrek aan
 9. Een stichting moet een doelstelling hebben. Je kan niet een stichting voeren als een bedrijf. Commerciële activiteiten kunnen maar de opbrengst kan je niet zomaar, verkapt, onderbrengen in je eigen zaak. In de notariële akte van oprichting (verplicht bij een stichting) zullen de doelstellingen heel specifiek moeten worden omschreven. Een notaris kan je informeren over de mogelijkheden.
 10. Waarom je ja eigen administratiekantoor geen deponeringsverslag maken? Een accountantsverklaring is alleen verplicht als je aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet Waarde Activa meer dan 6 miljoen Omzet meer dan 12 miljoen minimaal 50 personeelsleden (geen ZZP'ers) op de loonlijst. In alle overige gevallen volstaat een, vereenvoudigde, jaarrekening die je zelf of je administratiekantoor kan opmaken.
 11. WW, WIA, Wajong en andere uitkeringen die worden betaald door het UWV zijn niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners. Wel is het totale inkomen van alle medebewoners bepalend voor toeslagen zoals Huur en zorgtoeslag waar iemand, individueel, recht op heeft. Dit is onafhankelijk van het soort uitkering of inkomsten die iemand heeft. Alleen als er sprake is van een (gemeentelijke) uitkering via een sociale dienst (uitkering in het kader van de participatiewet) is de hoogte van de uitkering mede afhankelijk van het inkomen van de medebewoners. Dit noemen ze de
 12. Beste Pasluy, Wat is er op tegen om de taxateur van de bank te accepteren? Meestal staat in de voorwaarden voor "bedrijfs" financiering dat een taxatie/ waardebepaling dient te worden uitgevoerd door een door de bank aangestelde taxateur. Of je het dan eens bent met de uitkomst van de taxatie is iets anders. Als je het niet eens bent met de taxatie kan je altijd nog een andere taxateur inschakelen voor een "second opinion".
 13. Je zou jezelf de vraag moeten stellen is er voor mij een voordeel als ik per 4 weken betaal. Voor de werknemer is, zoals Norbert al schrijft, het handigst om per maand te worden betaald. In de transportwereld (vrachtwagenchauffeurs) en bouw zie je vaak betalingen per 4 weken. Dit komt omdat er naast het loon ook vaak toeslagen en variabele onkosten worden vergoed die afhankelijk zijn van wat en waar er per week is gewerkt. Denk aan overnachtingskosten, maaltijd vergoedingen, reiskosten van en naar een project. Daar is het erg onhandig als een salaris betaalperi
 14. Ondernemers die wonen in België of Duitsland en een bedrijf hebben in Nederland welke is ingeschreven bij de K.v.K. kunnen m.i.v. 18 mei via de gemeente Maastricht een aanvraag doen voor ondersteuning. Er is een ondersteuning van E 4.000,- (gift) mogelijk voor zgn. getroffen sectoren. Of je onderneming behoort tot de deze sector hangt af van het SBI-codenummer dat op de K.v.K> inschrijving is vermeld. Sommige ondernemingen hebben meerdere SBI-codenummers. Is een van deze SBI-codenummers van toepassing kan je de aanvraag indienen. Dit was aanvankelijk anders want toen was alleen
 15. Beste Billy Jean, Belangrijk is om te weten welke afspraken je maakt met de verhuurder. Ten eerste met wie gaat de verhuurder het huurcontract aan? Ik kan mij voorstellen dat dat 1 persoon gaat worden en dat de verhuurder dan ook 1 aanspreekpunt wil hebben. Dat kan ook een stichting of vereniging zijn. Wat gebeurt er met de huurprijs die de klanten betalen als er klanten weggaan? Wie dekt het eventuele verschil? Zoals ik het begrijp wil hij verder geen bemoeienis en gaat hij de grond en de gebouwen( stallen) verhuren. Hoe zit het met elektra en
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept