Jump to content

Gelre-Finance Incasso

Senior
 • Content Count

  35
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  internationaal ondernemen
  columns en algemene informatie

Company info

 • Location
  Nijmegen
 1. Helaas is de verwerkingstijd van een BBZ aanvraag bij de meeste gemeente's zolang. Ook de aanvraag van een uitkering (Bijstand/participatiewet) duurt een behoorlijk aantal weken. Onze ervaring leert dat die tijd er vaak niet is. Als het echt een levensvatbaar bedrijf is zou je eerst de vraag moeten stellen, als de achterstanden die er zijn er niet (meer) waren zou je dan door willen gaan met de onderneming. Als het antwoord daarop JA is dan zal de gespecialiseerde schuldhulpverlener gaan kijken of een saneringskrediet of een regeling met de schuldeisers mogelijk is. Als het antwoord NEE is dan zal je eerst moeten kijken naar een nieuwe bron van inkomsten (werk vinden). En als dat gelukt is het bedrijf afwikkelen en regelingen treffen met schuldeisers. De oplossingen zijn er wel maar de ondernemer moet de eerste stap richting die oplossing zetten en die is vaak dichter bij dan je denkt. ;) !
 2. Als ik het verhaal zo lees lijkt het erop dat het niet 5 voor 12 is maar eerder 5 over twaalf. Tijd is in dit geval het grootste probleem. De aanvraag van een BBZ-krediet, als je die al krijgt, duurt afhankelijk van de gemeente en kredietbank op dit moment zo'n 6 tot 12 weken. Hoe en op welke wijze een oplossing mogelijk is hangt onder andere af van de status van de schulden. Zijn er al gerechtelijke procedures geweest van schuldeisers? Zijn er dwangbevelen van de (gemeentelijke) belasting(en)? Dan is er niet zoveel ruimte meer om diverse oplossingen te onderzoeken. Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ)-Krediet, Minnelijke schuldenregeling (MSNP), wettelijke schuldenregeling (WSNP), faillissement, elke oplossing heeft zijn voor en tegen. wat de beste keus is is afhankelijk van de actuele situatie (en die wisselt per dag). Mijn advies is praat met een schuldhulpverlener die gespecialiseerd is op het gebied van schuldhulpverlening voor (ex) ondernemers. Let daarbij wel op het volgende : voor een natuurlijke persoon (geen BV o.i.d.) ondernemer of niet, is schuldhulpverlening altijd gratis. Het is wettelijk verboden om geld te vragen voor schuldhulpverlening ook in een verplichte combinatie met een ander dienst.
 3. Beste TwaBla, Als dat zo zou zijn dan zouden bedrijven uit het buitenland of met weinig personeel nooit met een aanbesteding kunnen meedoen omdat zij geen extra personeel nodig hebben of een werkplek hebben waar ze aan het werk kunnen. Soms staat in de aanbestedingsdocumenten al specifiek aangegeven waar men de socialretur wenst terug te zien. Bij het inschrijven op de aanbesteding dient vaak al te worden aangegeven op welke wijze de socialreturn moet worden ingevuld. Wij hebben dit bij twee gemeentes gedaan door jaarlijks personeel en vrijwilligers, die werken in door de gemeente gesubsidieerde buurthuizen, trainingen en cursussen te geven. Maar daar ging het de vragensteller niet om. Deze is bezig in de administratie posten voor socialreturn op te nemen terwijl dat door de subsidieverstrekker helemaal niet wordt gevraagd. Je kan volstaan met je verantwoording van de bestedingen ten aanzien van je subsidie/aanbesteding bedrag.
 4. Je maakt het jezelf moeilijker dan nodig is. In je administratie hoef jij de socialreturn helemaal niet als socialreturn te verantwoorden. Je subsidiegever wil weten waaraan jij het subsidiegeld hebt uitgegeven. Dat staat los van je financiële administratie. Stel je krijgt E 1.000,- subsidie dan moet je E 50,- uitgeven aan aan een sociaal project. Bijvoorbeeld bij jullie in de buurt is een ouderenproject die geld nodig heeft om elke week koffie te kunnen schenken. Jullie bijdrage aan de koffie is E 50,- en je hebt aan je verplichting voldaan. Je zal die 5% aan iets moeten uitgeven in de buurt of in zelfde gemeente waar je de subsidie van krijgt. Als je dat doet voldoe je aan de subsidie verplichting.
 5. Standaard is de volgende regeling van toepassing op levering van elektronische diensten Diensten via internet Diensten die via internet worden aangeboden kunnen worden aangemerkt als elektronische diensten. Dit zijn diensten die via de elektronische weg worden verricht. Het gaat daarbij om diensten die via internet worden verleend, die wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in beperkte mate menselijk ingrijpen vergen en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Een voorbeeld daarvan is het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma’s en uitrustingen zijn voorbeelden van elektronische diensten. Per 1 januari 2015 zijn de plaats van dienstregels voor elektronische diensten aan niet-ondernemers in de EU veranderd. Dergelijke diensten zijn vanaf 1 januari 2015 altijd belast in het land waar de afnemer woonachtig is.
 6. Mijn eerste reactie is; Wie gaat je betalen? Zijn de instanties waar jij mee gaat samenwerken bereid om je te betalen voor extra diensten? waarschijnlijk alleen als zij ook meer geld krijgen omdat ze een beter zorg (jou initiatief) kunnen aanbieden. Er zijn vaak initiatieven die eerst aan de slag gaan, laten zien dat ze een meerwaarde hebben, en dan gaan praten over een vergoeding. Dit is vaak het geval als je te maken gaat krijgen met gemeentes, provincies of zorgverzekeraars. Die zal je eerst moeten overtuigen, met aantoonbaar resultaat, dat je een meerwaarde bent of in ieder geval ergens ander kosten bespaart.
 7. Zolang je ondernemer bent hanteert de Belastingdienst strengere regels ten aanzien van (af) betalingsregelingen dan als je gestopt bent. Zolang je een onderneming hebt heb je met strengere regels te maken zoals; De gouden regel waar ze nooit vanaf wijken is dat ze niets kwijtschelden. Alles zal moeten worden betaald omdat ze anders aan concurrente vervalsing zouden meewerken. De ene ondernemer betaald niet al zijn belastingen, en is daardoor goedkoper uit, terwijl de andere alles uit de kast (van z'n bankrekening) moet halen om zijn belastingen op tijd te betalen. De openstaande vorderingen moeten binnen 12 maanden worden voldaan. Soms wijkt men daar, uit coulance, vanaf door 24 en in bijzondere gevallen 36 maanden toe te staan. Meer dan 36 maanden werkt men niet mee. De lopende en nieuw opkomende betalingsverplichtingen moeten op tijd worden betaald. Als er langdurig betalingsachterstanden ontstaan wordt dit gezien als een structureel probleem. Je zal dan moeten aantonen dat "het lek" is gevonden en gedicht en je aan de lopende verplichtingen tijdig kan voldoen. Alle wetten en regels die er zijn rondom invorderen, betalingsregelingen e.d. waar de Belastingdienst zich aan moet houden kan je vinden in "leidraad invordering 2008" via Google of www. rijksoverheid.nl / wetten en regels kan je de hele tekst vinden. Zorg wel dat je kijkt bij de leidraad van de rijksoverheid en niet die van de gemeentelijke overheid. Op een aantal punten verschillen deze.
 8. Je kan eenvoudiger met je bestaande bedrijf hier in Nederland een vestiging openen. Zeker als je werkelijke activiteiten niet meer zijn dan promotieactiviteiten op beurzen en de werkelijke boekingen (omzet) via internet plaatsvinden. Wil je lid worden van de ANVR e.d. moet je minimaal 250.000,- euro aan omzet halen. Kijk voor alle voorwaarden op https://www.anvr.nl/bedrijven/Keurmerk criteria/keurmerk.aspx
 9. Een service bijdrage bij verzekeringen worden inrekening gebracht door de tussenpersoon. Waar vroeg de tussenpersoon zijn/haar verdienste haalde uit de provisie die het van de verzekeringsmaatschappij kreeg als daar de verzekering werd afgesloten brengt de tussenpersoon nu gewoon zijn kosten rechtstreeks bij de klant inrekening. Vaak gaat het om een eenmalig, advies tarief, en dan een bedrag voor wijziging of beëindiging van de polis. Dit laatste wordt soms ook door een verzekeringsmaatschappij zelf inrekening gebracht. ook als je alles online zelf doet. Dan zijn het extra kosten voor de IT infrastructuur (Voogd en Voogd)
 10. Schuldsanering kent twee vormen Minnelijke regeling Natuurlijke Personen (MSNP) en een Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bij een MSNP is er vaak een regeling, met behulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening, tot stand gekomen. De afbetaling aan de schuldeisers gebeurt dan vaak via de gemeente. De schuldenaar betaalt zelf een maandelijks bedrag aan de gemeente die daarmee de schulden afbetaalt. Soms is er sprake van een saneringskrediet waarbij met dit krediet - een deel van -de schulden zijn afbetaald. De schuldenaar betaalt het krediet aan de gemeentelijke kredietbank terug. De schuldenaar krijgt van zijn werkgever gewoon het volledige loon uitbetaald. Soms kan er voorafgaand aan een schuldsaneringstraject worden besloten om een bewindvoerder, door de rechtbank te laten benoemen. De bewindvoerder opent een (beheer) bankrekening. De werkgever betaalt het loon naar deze bankrekening en de bewindvoerder zorgt voor alle betalingen, de schuldenaar krijgt leefgeld voor de dagelijkse boodschappen. Bij de WSNP is er ook sprake van een door de rechtbank benoemde bewindvoerder. Deze heeft ook een beheerrekening waar het loon op binnen komt. Deze schuldenregeling loopt in principe 36 maanden (3 jaar). Bij een WSNP traject is het gedurende de looptijd niet mogelijk voor schuldeisers om (loon)beslag te leggen. Bij een MSNP traject bestaat de mogelijkheid van beslag wel. Dit gebeurt haast nooit omdat er bij een MSNP traject, als het goed is, alle schuldeisers zijn betrokken. Deze zijn dan akkoord gegaan met een regeling en er is dan geen reden om, met extra kosten, beslag te gaan leggen. Een nieuwe werknemer aannemen die via de gemeentelijke schuldhulpverlening een MSNP traject heeft lopen of is toegelaten tot de WSNP levert geen extra risico op loonbeslag dan een ander werknemer.
 11. Bete Floor, Wij hebben binnen ons bedrijf een vergelijkbare situatie gehad. Bij ons ging het om het behouden van een onafhankelijke positie. Onze medewerkster zou, via haar echtgenoot, informatie kunnen krijgen die voor ons van belang zou kunnen zijn. Wij hebben deze zaak aan de toezichthouder voorgelegd en hun reactie was helder: Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is deze situatie onwenselijk. Let op : het is niet verboden maar om je geloofwaardigheid/ integriteit te bewaren moet je dit niet in stand houden. Stel dat jij een klant van je partner kan binnen halen en je partner daarmee een belangrijke klant verliest, waar ligt jou loyaliteit? Wil jij in die situatie terechtkomen? Niets zeggen tegen je werkgever is helemaal dodelijk. Je werkgever zal ook rond kijken wie zijn concurrenten zijn. Stel dat hij er achter komt dat het jou partner is?
 12. Een onderdeel wat nog niet aan de orde is geweest is hoe hoog de vordering is. Dit kan namelijk bepalen of een eventuele gang naar de rechter verstandig is. Is de vordering meer dan 25.000,- dan zal je om te procederen een advocaat nodig hebben. Je kan dan namelijk niet bij de kantonrechter terecht. De hoge kosten van de advocaat, die je ook als je in het gelijk wordt gesteld, maar ten dele vergoed krijgt moet je afwegen tegen het risico dat je de zaak verliest en nog meer kosten krijgt. Is je totale vordering minder dan den 25.000,- dan kan je, zonder advocaat, procederen. Er zal dan een dagvaarding moeten worden opgesteld. Deze moet door de deurwaarder worden betekend (uitgereikt). De kosten van het opstellen van de dagvaarding alsmede die van de deurwaarder en griffiekosten komen voor jou rekening, vaak als voorschot. Die kosten kan je op de tegenpartij verhalen maar krijg je alleen vergoed als je in het gelijk wordt gesteld. Wij kopen regelmatig vorderingen maar een vordering van 2,5 jaar oud en als daar ook inhoudelijk bezwaar tegen is gemaakt kopen wij niet op. Soms tezamen met andere, meer courante, vorderingen maar dan moet je denken aan een waarde van Max. 10 tot 15 % van het factuurbedrag. Voor wat er nu duidelijk is, en dat is niet veel, is eens advies inwinnen, en dat kan bij veel van onze collega kantoren gratis, de eerste stap.
 13. Jij hebt de inrekening gebrachte btw inmiddels afgedragen, je klanten de btw als vooraftrek terug gekregen. Beide hebben dus alleen nog maar de ex.btw bedragen te verrekenen. Op basis van deze bedragen ga je de nieuwe factuur opmaken. Eerst alles excl. btw ++ en -- en dan over het verschil de btw inrekening brengen.
 14. Zoals ik het begrijp is de waardebepaling nodig voor de vennoot die gaat scheiden omdat deze, zijn bezittingen/schulden moet verdelen met de a.s. ex partner. Nu hebben jullie een bepaling opgenomen in de overeenkomst die een afkoop regelt bij echtscheiding. Wat was de gedachte daar achter? Was dat om bij een echtscheiding tussentijds de balans op te maken, alsof jullie de VOF zouden beëindigen, om zo ieder een waarde toe te kennen? En zou dan die waarde in contanten beschikbaar zijn mits het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar zou komen? Met een dergelijke clausule hebben jullie je wel wat op de hals gehaald met name omdat je nu afhankelijk bent van hoe de echtscheiding verloopt en een van de betrokkene "het onderst uit de kan wil" en straks jullie waardebepaling ter discussie gaat stellen. Ik zou eerst eens afwachten of er een claim komt op het aandeel van jullie vennoot in de VOF.
 15. Ga in iedeer geval geen tijd besteden aan discussies bij BOL.COM met hun A.I. Klanten/partner service en chatbot's. Chats worden allemaal uitgevoerd door A.I. programma's. Stel tijdens een chat maar eens een rare vraag tussendoor. zoiets als "regent het bij jou ook?" het zal dan lang duren voor je een reactie krijgt. De chatbot weet namelijk niet hoe deze hierop moet reageren. Vaak zal de laaste vraag of opmerking van de chatbot worden herhaalt. Een menselijke reactie "wat bedoelt u of nee hoor hier is het droog" krijg je niet. Laat staan dat je een antwoord op je vraag of klacht krijgt. en de oplossing al helemaal niet. Met de telefoon is de kans op een menselijk contact iets groter tijdens rustige uren. Als het druk is krijg je weer een A.I. stem die op niet al te moeilijke vragen antwoord geeft en op moeilijke vragen zegt te laten terugbellen, het liefst door een ander afdeling...........
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept