Jump to content

Gelre-Finance Incasso

Junior
 • Content Count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  internationaal ondernemen
  columns en algemene informatie

Company info

 • Location
  Nijmegen
 1. Een service bijdrage bij verzekeringen worden inrekening gebracht door de tussenpersoon. Waar vroeg de tussenpersoon zijn/haar verdienste haalde uit de provisie die het van de verzekeringsmaatschappij kreeg als daar de verzekering werd afgesloten brengt de tussenpersoon nu gewoon zijn kosten rechtstreeks bij de klant inrekening. Vaak gaat het om een eenmalig, advies tarief, en dan een bedrag voor wijziging of beëindiging van de polis. Dit laatste wordt soms ook door een verzekeringsmaatschappij zelf inrekening gebracht. ook als je alles online zelf doet. Dan zijn het extra kosten voor de IT infrastructuur (Voogd en Voogd)
 2. Schuldsanering kent twee vormen Minnelijke regeling Natuurlijke Personen (MSNP) en een Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bij een MSNP is er vaak een regeling, met behulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening, tot stand gekomen. De afbetaling aan de schuldeisers gebeurt dan vaak via de gemeente. De schuldenaar betaalt zelf een maandelijks bedrag aan de gemeente die daarmee de schulden afbetaalt. Soms is er sprake van een saneringskrediet waarbij met dit krediet - een deel van -de schulden zijn afbetaald. De schuldenaar betaalt het krediet aan de gemeentelijke kredietbank terug. De schuldenaar krijgt van zijn werkgever gewoon het volledige loon uitbetaald. Soms kan er voorafgaand aan een schuldsaneringstraject worden besloten om een bewindvoerder, door de rechtbank te laten benoemen. De bewindvoerder opent een (beheer) bankrekening. De werkgever betaalt het loon naar deze bankrekening en de bewindvoerder zorgt voor alle betalingen, de schuldenaar krijgt leefgeld voor de dagelijkse boodschappen. Bij de WSNP is er ook sprake van een door de rechtbank benoemde bewindvoerder. Deze heeft ook een beheerrekening waar het loon op binnen komt. Deze schuldenregeling loopt in principe 36 maanden (3 jaar). Bij een WSNP traject is het gedurende de looptijd niet mogelijk voor schuldeisers om (loon)beslag te leggen. Bij een MSNP traject bestaat de mogelijkheid van beslag wel. Dit gebeurt haast nooit omdat er bij een MSNP traject, als het goed is, alle schuldeisers zijn betrokken. Deze zijn dan akkoord gegaan met een regeling en er is dan geen reden om, met extra kosten, beslag te gaan leggen. Een nieuwe werknemer aannemen die via de gemeentelijke schuldhulpverlening een MSNP traject heeft lopen of is toegelaten tot de WSNP levert geen extra risico op loonbeslag dan een ander werknemer.
 3. Bete Floor, Wij hebben binnen ons bedrijf een vergelijkbare situatie gehad. Bij ons ging het om het behouden van een onafhankelijke positie. Onze medewerkster zou, via haar echtgenoot, informatie kunnen krijgen die voor ons van belang zou kunnen zijn. Wij hebben deze zaak aan de toezichthouder voorgelegd en hun reactie was helder: Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is deze situatie onwenselijk. Let op : het is niet verboden maar om je geloofwaardigheid/ integriteit te bewaren moet je dit niet in stand houden. Stel dat jij een klant van je partner kan binnen halen en je partner daarmee een belangrijke klant verliest, waar ligt jou loyaliteit? Wil jij in die situatie terechtkomen? Niets zeggen tegen je werkgever is helemaal dodelijk. Je werkgever zal ook rond kijken wie zijn concurrenten zijn. Stel dat hij er achter komt dat het jou partner is?
 4. Een onderdeel wat nog niet aan de orde is geweest is hoe hoog de vordering is. Dit kan namelijk bepalen of een eventuele gang naar de rechter verstandig is. Is de vordering meer dan 25.000,- dan zal je om te procederen een advocaat nodig hebben. Je kan dan namelijk niet bij de kantonrechter terecht. De hoge kosten van de advocaat, die je ook als je in het gelijk wordt gesteld, maar ten dele vergoed krijgt moet je afwegen tegen het risico dat je de zaak verliest en nog meer kosten krijgt. Is je totale vordering minder dan den 25.000,- dan kan je, zonder advocaat, procederen. Er zal dan een dagvaarding moeten worden opgesteld. Deze moet door de deurwaarder worden betekend (uitgereikt). De kosten van het opstellen van de dagvaarding alsmede die van de deurwaarder en griffiekosten komen voor jou rekening, vaak als voorschot. Die kosten kan je op de tegenpartij verhalen maar krijg je alleen vergoed als je in het gelijk wordt gesteld. Wij kopen regelmatig vorderingen maar een vordering van 2,5 jaar oud en als daar ook inhoudelijk bezwaar tegen is gemaakt kopen wij niet op. Soms tezamen met andere, meer courante, vorderingen maar dan moet je denken aan een waarde van Max. 10 tot 15 % van het factuurbedrag. Voor wat er nu duidelijk is, en dat is niet veel, is eens advies inwinnen, en dat kan bij veel van onze collega kantoren gratis, de eerste stap.
 5. Jij hebt de inrekening gebrachte btw inmiddels afgedragen, je klanten de btw als vooraftrek terug gekregen. Beide hebben dus alleen nog maar de ex.btw bedragen te verrekenen. Op basis van deze bedragen ga je de nieuwe factuur opmaken. Eerst alles excl. btw ++ en -- en dan over het verschil de btw inrekening brengen.
 6. Zoals ik het begrijp is de waardebepaling nodig voor de vennoot die gaat scheiden omdat deze, zijn bezittingen/schulden moet verdelen met de a.s. ex partner. Nu hebben jullie een bepaling opgenomen in de overeenkomst die een afkoop regelt bij echtscheiding. Wat was de gedachte daar achter? Was dat om bij een echtscheiding tussentijds de balans op te maken, alsof jullie de VOF zouden beëindigen, om zo ieder een waarde toe te kennen? En zou dan die waarde in contanten beschikbaar zijn mits het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar zou komen? Met een dergelijke clausule hebben jullie je wel wat op de hals gehaald met name omdat je nu afhankelijk bent van hoe de echtscheiding verloopt en een van de betrokkene "het onderst uit de kan wil" en straks jullie waardebepaling ter discussie gaat stellen. Ik zou eerst eens afwachten of er een claim komt op het aandeel van jullie vennoot in de VOF.
 7. Ga in iedeer geval geen tijd besteden aan discussies bij BOL.COM met hun A.I. Klanten/partner service en chatbot's. Chats worden allemaal uitgevoerd door A.I. programma's. Stel tijdens een chat maar eens een rare vraag tussendoor. zoiets als "regent het bij jou ook?" het zal dan lang duren voor je een reactie krijgt. De chatbot weet namelijk niet hoe deze hierop moet reageren. Vaak zal de laaste vraag of opmerking van de chatbot worden herhaalt. Een menselijke reactie "wat bedoelt u of nee hoor hier is het droog" krijg je niet. Laat staan dat je een antwoord op je vraag of klacht krijgt. en de oplossing al helemaal niet. Met de telefoon is de kans op een menselijk contact iets groter tijdens rustige uren. Als het druk is krijg je weer een A.I. stem die op niet al te moeilijke vragen antwoord geeft en op moeilijke vragen zegt te laten terugbellen, het liefst door een ander afdeling...........
 8. De wetgeving in EU en dus ook in Duitsland is aangepast omdat er "misbruik"is gemaakt van de vrije handel binnen de EU lidstaten. Het verplicht hebben van een BTW nummer, in dit geval Duitsland, is alleen van toepassing als je, vanuit Nedreland, handel drijft via een web platform (E-bay e.d.). Dit komt omdat er zowel zakelijk als particulier gekocht kan worden. Bij zakelijke verkoop is het in rekening brengen van btw vaak niet nodig omdat je BTW verlegd of een ander regeling toepast. Bij verkoop aan particulieren moet je wel de Duitse btw (mwst) van 6 of 19% inrekening brengen als je vanuit Duitsland verkoopt. je verkoopt uit Duitsland omdat je, via een Duits platform verkoopt. Formeel gesteld je winkel (het platform) is gevestigd in Duitsland en je verkoopt in Duitsland dus dien je de in Duitsland geldende btw regels toe te passen, incl btw nummer. Je kan de regel omzeilen als je alleen advertenties plaats op het Duitse Platform maar als men wil bestellen dit uitsluitend kan doen bij je, in Nederland gevestigde, webwinkel. Dan gebruik je het web platform om te adverteren en niet om te verkopen.
 9. Waarom verhuist je Holding naar het buitenland? Een in Nederland gevestigde holding (BV) kan een in het buitenland wonende bestuurder en/of aandeelhouder hebben. de Holding moet dan wel een in Nederland gevestigd kantoor hebben. Bijvoorbeeld op hetzelfde adres als een van de werkmaatschappijen. De holding blijft gewoon vallen onder het Nederlandse Belastingregime. Als je in een ander EU land gaat wonen en je enige inkomsten zijn uit je holding (je hebt geen inkomsten, al dan niet in loondienst, in het land waar je daadwerkelijk woont) dan blijf je gewoon Nederlandse belasting betalen. Aangifte doe je via een M-formulier(aangifte wereld-inkomen). Dit is in ieder geval van toepassing als je in België of Duitsland gaat wonen. Nederland heeft namelijk met deze landen afspraken ter voorkoming van dubbele belasting, ook indien je looninkomsten hebt als DGA. In andere EU landen dien je je goed te laten informeren over de loonheffing. Vooral als je geen loon hebt uit de BV wat volgens Nederlandse wetgeving "gebruikelijk loon"voor een DGA is. In dat geval ben je afhankelijk van het wel of niet erkennen van (fictief) loon in je woonland. Let wel op dat dit alleen gaat over loon en niet over dividend. Bij het uitbetalen van dividen is de belastingwetgeving van je woonland van toepassing.
 10. Dat klopt, de BTW regels van het land waar de levering plaats vindt zijn van toepassing. Of je de 19 % btw in Duistland inrekening moet brengen of dat le "btw verlegd"op de rekening moet zetten wordt bepaald door de Duitse Belastingdienst.
 11. je levert binnen de EU (Duitsland) met belastingwetgeving in het VK voor en na de brexit heb je niets te maken. Wat je moet regelen mbt de btw kan je bepalen met deze rekenhulp https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-doen-btw-diensten-in-uit-buitenland
 12. De factuur dient door de debiteur gewoon incl. btw betaal te worden ook ingeval de invordering is uitbesteed aan een incassobureau. Als schuldeiser ben je opdrachtgever aan het incassobureau en deze brengen hiervoor kosten inrekening. (incassokosten) Dit gebeurt, meestal, pas achteraf. De opdracht was op basis van "No Cure No pay" dat wil dus zeggen dat als er uiteindelijk niet wordt betaald jij ook geen rekening krijgt. Deze kosten worden vervolgens samen met de hoofdsom verhaalt op de debiteur. Omdat deze de btw over de incassokosten kan aftrekken worden deze niet bij de debiteur inrekening gebracht. Als je als ondernemer geen btw kan aftrekken dan worden de incassokosten incl. btw bij de debiteur inrekening gebracht. Zodra er betaald is krijgt de schuldeiser een rekening van het incassobureau voor de werkzaamheden die ze hebben gedaan (incassokosten) inclusief btw. Het incassobureau zal bij de uitbetaling van het ontvangen bedrag de incasso factuur, incl. btw verrekenen. Het incassobureau moet natuurlijk wel een rekening versturen. De btw is inrekening gebracht en kan als voorbelasting worden afgetrokken.
 13. Allereerst is de vraag aan de orde wat wil je gaan aanbieden? Huishoudelijke hulp (WMO)? Dat kan zonder diploma's. Je hebt dan te maken met particuliere inhuur (mensen met een Persoons Gebonden Budget PGB voor huishoudelijke hulp) of een opdracht via de gemeente. * Medische handelingen? Deze vereisen personeel met een BIG registratie, jaarlijkse bijscholing, en daarbij een uitgebreid, en vaak vervloekt, patiënten registratie en administratie systeem. ** * De kosten die de gemeente uitgeeft aan huishoudelijke hulp (WMO) gaat naar contractpartijen. Om een contractpartij te worden moet je inschrijven/ medingen via een aanbestedingstraject. (www. aanbestedingskalender.nl) of op de website van de gemeente als ze een uitvraag hebben. Als je op deze website een aanbestedingsvraag ziet voor een project waar jij interesse in zou kunnen hebben vraag dan de documenten op met de informatie over het project. Je kan dan zien, zonder dat je er op gaat inschrijven, wat de criteria zijn en kan je zien waar je aan moet voldoen. De eisen die de ene gemeente stelt verschillen niet veel met de andere. Vaak zie je dan dat ze eisen stellen m.b.t. Verklaring omtrent gedrag (VOG) of verzekeringen. Wat vaak een punt is, en dat is als starter niet op te lossen, dat ze eisen stellen aan ervaring en financiële stabiliteit (solvabiliteit). Vaak moeten er 2 of meer jaarstukken kunnen worden overlegt. Op deze manier kan je zien of je aan de minimale eisen voldoet om voor gemeentelijke, opdrachten in aanmerking te komen. ** Hier heb je te maken met contracten die je moet afsluiten met zorgverzekeraar(s). De eisen die zij stellen zijn HEEEEL hoog. en het tarief (winstmarge) is laag. Dit is vaak alleen te doen op basis van grote volumes (meer dan 250 klanten). Wil je kleinschalig beginnen dan is het zaak om particuliere klanten te vinden met een PGB, ervaring opdoen en je netwerk uitbreiden binnen een gemeente. Eventueel samen werken met een bestaande organisatie.
 14. Het hebben van aandelen is niet gelijk een reden om deze in een (belegging) holding onder te brengen. de mate van belasting betalen is o.a.afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie, het dividend en eventuele winst bij verkoop van de aandelen. Het oprichten en instand houden van een BV brengt ook jaarlijks kosten met zich mee en het is maar de vraag of dit opweegt tegen de "besparing".
 15. U heeft helemaal gelijk omdat deze leeuw niet de zelfde Leeuw is van de KNVB. Het gaat om het gebruik van dezelfde leeuw in combinatie met schildvorm en kleur. Het plan is om het logo, voetballers/shirts te gebruiken in reclame uitingen. Dat maakt het gebruik nog gevoeliger.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept