Jump to content

Gelre-Finance Incasso

Senior
 • Content Count

  45
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  internationaal ondernemen
  columns en algemene informatie

Company info

 • Location
  Nijmegen
 1. WW, WIA, Wajong en andere uitkeringen die worden betaald door het UWV zijn niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners. Wel is het totale inkomen van alle medebewoners bepalend voor toeslagen zoals Huur en zorgtoeslag waar iemand, individueel, recht op heeft. Dit is onafhankelijk van het soort uitkering of inkomsten die iemand heeft. Alleen als er sprake is van een (gemeentelijke) uitkering via een sociale dienst (uitkering in het kader van de participatiewet) is de hoogte van de uitkering mede afhankelijk van het inkomen van de medebewoners. Dit noemen ze de kostendelers norm. Dat wil zeggen dat er vanuit gegaan wordt dat iedereen die op het zelfde adres staat ingeschreven en een eigen inkomen de gezamenlijke woonkosten, naar draagkracht, delen. De sterkste schouders (meeste inkomen) betaald meer mee aan de vaste kosten. Dat deel dat iemand met een uitkering hierdoor minder betaald is het deel dat gekort gaat worden op de uitkering.
 2. Beste Pasluy, Wat is er op tegen om de taxateur van de bank te accepteren? Meestal staat in de voorwaarden voor "bedrijfs" financiering dat een taxatie/ waardebepaling dient te worden uitgevoerd door een door de bank aangestelde taxateur. Of je het dan eens bent met de uitkomst van de taxatie is iets anders. Als je het niet eens bent met de taxatie kan je altijd nog een andere taxateur inschakelen voor een "second opinion".
 3. Je zou jezelf de vraag moeten stellen is er voor mij een voordeel als ik per 4 weken betaal. Voor de werknemer is, zoals Norbert al schrijft, het handigst om per maand te worden betaald. In de transportwereld (vrachtwagenchauffeurs) en bouw zie je vaak betalingen per 4 weken. Dit komt omdat er naast het loon ook vaak toeslagen en variabele onkosten worden vergoed die afhankelijk zijn van wat en waar er per week is gewerkt. Denk aan overnachtingskosten, maaltijd vergoedingen, reiskosten van en naar een project. Daar is het erg onhandig als een salaris betaalperiode ergens midden in een week eindigt en je kosten per dag moet gaan splitsen. In de meeste gevallen is het handigst : betalen per maand tenzij ....
 4. Ondernemers die wonen in België of Duitsland en een bedrijf hebben in Nederland welke is ingeschreven bij de K.v.K. kunnen m.i.v. 18 mei via de gemeente Maastricht een aanvraag doen voor ondersteuning. Er is een ondersteuning van E 4.000,- (gift) mogelijk voor zgn. getroffen sectoren. Of je onderneming behoort tot de deze sector hangt af van het SBI-codenummer dat op de K.v.K> inschrijving is vermeld. Sommige ondernemingen hebben meerdere SBI-codenummers. Is een van deze SBI-codenummers van toepassing kan je de aanvraag indienen. Dit was aanvankelijk anders want toen was alleen het SBI-codenummer van de hoofdactiviteit bepalend of je de aanvraag kon doen. Daarnaast kan een lening(financiering) worden aangevraagd. Deze aanvraag kan worden gedaan als je, door terugval in omzet door Covid-19, in acute liquiditeitsproblemen bent gekomen.
 5. Beste Billy Jean, Belangrijk is om te weten welke afspraken je maakt met de verhuurder. Ten eerste met wie gaat de verhuurder het huurcontract aan? Ik kan mij voorstellen dat dat 1 persoon gaat worden en dat de verhuurder dan ook 1 aanspreekpunt wil hebben. Dat kan ook een stichting of vereniging zijn. Wat gebeurt er met de huurprijs die de klanten betalen als er klanten weggaan? Wie dekt het eventuele verschil? Zoals ik het begrijp wil hij verder geen bemoeienis en gaat hij de grond en de gebouwen( stallen) verhuren. Hoe zit het met elektra en water? Wie regelt (betaald) de mestafvoer en doet het dagelijkse onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en terreinen? Het zal niet zo zijn dat de klanten alleen huur betalen en verder alles zelf doen. Je zal naast de huur in ieder geval water, elektra en andere gemeenschappelijke kosten moeten doorberekenen.
 6. Beste van der Vlugt, Dat zijn een heleboel vragen die in sommige gevallen een specialistisch antwoord verlangen. In het algemeen moet je het volgende in de gaten houden; Jij bent als leverancier product aansprakelijk. Dat wil zeggen je klant (consument) heeft met klachten alleen met jou te maken ook al heb jij het product niet zelf gemaakt of laten keuren. De rechten van de consument gaan vaak heel ver. Zo moet een product veilig zijn en voldoen aan de verwachtingen die een consument in het product mag hebben. Wat jij met je leveranciers afspreekt en al dan niet vastlegt in de overeenkomst met de leverancier is iets tussen jou en je leverancier. Je klant heeft hier niets mee te maken. Je kan dus niet zeggen de fabrikant heeft in zijn leveringsvoorwaarden naar mij aansprakelijkheid uitgesloten dus gaat hij het product niet vervangen of repareren,en daarom hoef ik ook niets te repareren of te vergoeden. Het kan je dus gebeuren dat jij, omdat het product niet deugt, de klant zijn geld moet terugbetalen maar dat je leverancier, vanwege zijn leveringsvoorwaarden, het product niet hoeft te vergoeden/ terug te nemen. Het is dus verstandig om met je leverancier af te spreken onder welke voorwaarden deze bedragen (reparaties) vergoed of een product terug neemt. Of een product op de Nederlandse markt kan worden verkocht en onder welke voorwaarden kan de Autoriteit Consument en Markt ( https://www.acm.nl/nl ) je precies vertellen. Dan weet je aan welke veiligheidsnormen, certificering een product moet voldoen en onder welke voorwaarden (gebruiksinstructie, documentatie bij het product en of vooraf keuring door de RDW ) je een product mag afleveren. Groet, Harold
 7. Beste Ria Starter, Let op dat je als bedrijf op dat adres kan worden ingeschreven als vestigingsadres. Niet alle aanbieders van postadres voldoen daar aan. Je moet een huurovereenkomst voor een, virtuele, kantoorruimte hebben. Vaak hebben die bedrijven een bedrijfsverzamelgebouw waar je, op basis van reservering, een werkplek daadwerkelijk kan gebruiken.Bijvoorbeeld om klanten te ontvangen. Voor dat gebruik betaal je dan wel iets extra's. Een dergelijke huurovereenkomst moet je vaak bij je inschrijving of wijziging van vestigingsadres bij de K.v.K. meesturen. Groet, Harold
 8. Het is even afwachten hoe de hulpmaatregelen kunnen worden aangevraagd en wat de doorloop tijd zal zijn tussen het moment van aanvragen en uitbetalen. a.s. maandag 23-3 moet daar meer duidelijkheid over zijn. Voor wat betreft de BBZ zal dit waarschijnlijk bij de gemeentelijke sociale dienst blijven. Zoals eerder ergens in deze topic aangegeven, de gemeente heeft de BBZ aanvragen bijna allemaal uitbesteed. en het is te hopen dat deze externe bedrijven er nu tussenuit worden gehaald. Voor ondernemers die onvoldoende inkomsten uit hun onderneming kunnen halen is een BBZ inkomensondersteuning het meest voor de hand liggend. Je netto besteedbaar inkomen wordt aangevuld tot bijstand niveau of gelijk aan het minimum loon op basis van een werkweek van 40 uur. het huidige voorstel gaat tot bijstand niveau, er lijkt een meerderheid in de tweed kamer te zijn om het minimum loon aan te houden. Als je een krediet voor je bedrijf nodig hebt om aan je lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, of als je straks als bedrijf weer open gaat je de eerste voorraden weer moet financieren, is een bankkrediet met 50 % staatsgarantie of een krediet via Qredits (min. EZ) nu eenvoudiger (met minder zekerheden) aan te vragen. Het is verstandig om, als je een aanvraag wilt gaan doen, dat je alvast wat cijfers paraat hebt. Zo dat je kan aantonen dat je omzet, na het uitbreken van de Coronacrisis, en dat hoeft niet alleen in Nederland te zijn, een omzet daling hebt gehad. Of een mailtje of brief van een opdrachtgever dat hij een opdracht of order terug trekt.
 9. Bij de keuze van een incassobureau, wel of niet werkend op basis van no cure no pay maakt niet zo veel uit, is het vooral zaak om op te letten hoe een dergelijk bureau te werk gaat. Vraag bijvoorbeeld naar voorbeeld brieven die zij versturen, heb je via hun website inzage in de status van het dossier, Houden zij je op de hoogte over het moment van het versturen van brieven en krijg je een afschrift zodat je weet wat je debiteur ontvangt. En wat handig kan zijn is een bureau in de arm nemen die ook voor jou, als proces gemachtigde, kan optreden als het tot een gerechtelijke procedure gaat komen. Je blijft dan altijd 1 aanspreekpunt, contactpersoon, houden gedurende het gehele proces. Let er daarbij op dat als je een vordering hebt met een hoofdsom van meer dan E 25.000,- een incassobureau ook een advocaat in dienst heeft of er een advocaat is die voor het bureau werkt. Vorderingen met een hoofdsom van meer dan E 25.000,- kunnen namelijk alleen door een advocaat worden aangebracht bij de rechtbank. Het incassobureau stelt de dagvaarding op en laat deze dagvaarding door de deurwaarder betekenen (uitreiken) Een deurwaarder is er voor het verrichten van de wettelijke verplichte ambtshandelingen en dat is bij een incassoprocedure beperkt tot het uitreiken aan de debiteur van de dagvaarding en als er een vonnis is met dit vonnis eventueel beslag leggen als de debiteur niet uit zichzelf betaald. Voor de ambtshandelingen van de deurwaarder gelden wettelijk vastgestelde tarieven, niet voor de, voorafgaande, incassowerkzaamheden.
 10. Je bedoelt het waarschijnlijk anders maar in je tweede post zeg je ik ga wonen (emigreren) naar Bulgarije en wordt dus Bulgaar. Bulgaar wordt je pas als je ook daadwerkelijk de Bulgaarse nationaliteit krijgt. En dan gaat er heel veel voor je veranderen en heb je met hele andere (belasting) wetgeving te maken. ik ga er even vanuit dat het alleen om emigratie gaat en niet om naturalisatie naar Bulgaar. Om alle wettelijke regeltjes iets te nuanceren het volgende: Waar heb jij straks het meeste inkomen vandaan? Waarschijnlijk Bulgarije. Dan loop je het risico op dubbele Belasting. Je inkomen wordt in Nederland al belast en de Bulgaarse belastingdienst gaat je totale inkomen belasten. Dan betaal je over het Nederlandse inkomen 2 keer belasting. Om die dubbele Belasting tegen te gaan sluiten landen overeenkomsten (belastingverdragen tegen dubbel belasting) Zijn die verdragen er niet, of leiden ze regelmatig tot (politieke)problemen (zoals tussen Nederland en Bulgarije inzake de zgn. Bulgaren fraude met toeslagen) dan zetten de beide belastingdiensten de hakken in het zand en ben jij het dupe. Is je inkomen in Nederland lager dan dat in Bulgarije en werk je meer dan 14 uur in Bulgarije dan vraag je na afloop van het kalender jaar, bij de Nederlandse belastingdienst een IB60 formulier. Met dit formulier ga je naar de Bulgaarse belastingdienst en toon je aan dat je in Nederland al Belasting hebt betaald over dat inkomen. Volgens het afgesloten verdrag is dan je inkomen uit Nederland belasting vrij voor de Bulgaarse Belastingdienst. Is je inkomen in Nederland hoger dan dat in Bulgarije en werk je minder dan 14 uur in Bulgarije dan blijf je volledig onder de Nederlandse belastingwetgeving vallen, inclusief verplichte zorgverzekering e.d. Bij je belastingaangifte in Nederland (aangifteformulier W voor wereld inkomen) moet je dan wel een inkomensverklaring van de Bulgaarse Belastingdienst (vergelijkbaar met de Nederlandse IB60) overleggen.
 11. Helaas is de verwerkingstijd van een BBZ aanvraag bij de meeste gemeente's zolang. Ook de aanvraag van een uitkering (Bijstand/participatiewet) duurt een behoorlijk aantal weken. Onze ervaring leert dat die tijd er vaak niet is. Als het echt een levensvatbaar bedrijf is zou je eerst de vraag moeten stellen, als de achterstanden die er zijn er niet (meer) waren zou je dan door willen gaan met de onderneming. Als het antwoord daarop JA is dan zal de gespecialiseerde schuldhulpverlener gaan kijken of een saneringskrediet of een regeling met de schuldeisers mogelijk is. Als het antwoord NEE is dan zal je eerst moeten kijken naar een nieuwe bron van inkomsten (werk vinden). En als dat gelukt is het bedrijf afwikkelen en regelingen treffen met schuldeisers. De oplossingen zijn er wel maar de ondernemer moet de eerste stap richting die oplossing zetten en die is vaak dichter bij dan je denkt. ;) !
 12. Als ik het verhaal zo lees lijkt het erop dat het niet 5 voor 12 is maar eerder 5 over twaalf. Tijd is in dit geval het grootste probleem. De aanvraag van een BBZ-krediet, als je die al krijgt, duurt afhankelijk van de gemeente en kredietbank op dit moment zo'n 6 tot 12 weken. Hoe en op welke wijze een oplossing mogelijk is hangt onder andere af van de status van de schulden. Zijn er al gerechtelijke procedures geweest van schuldeisers? Zijn er dwangbevelen van de (gemeentelijke) belasting(en)? Dan is er niet zoveel ruimte meer om diverse oplossingen te onderzoeken. Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ)-Krediet, Minnelijke schuldenregeling (MSNP), wettelijke schuldenregeling (WSNP), faillissement, elke oplossing heeft zijn voor en tegen. wat de beste keus is is afhankelijk van de actuele situatie (en die wisselt per dag). Mijn advies is praat met een schuldhulpverlener die gespecialiseerd is op het gebied van schuldhulpverlening voor (ex) ondernemers. Let daarbij wel op het volgende : voor een natuurlijke persoon (geen BV o.i.d.) ondernemer of niet, is schuldhulpverlening altijd gratis. Het is wettelijk verboden om geld te vragen voor schuldhulpverlening ook in een verplichte combinatie met een ander dienst.
 13. Beste TwaBla, Als dat zo zou zijn dan zouden bedrijven uit het buitenland of met weinig personeel nooit met een aanbesteding kunnen meedoen omdat zij geen extra personeel nodig hebben of een werkplek hebben waar ze aan het werk kunnen. Soms staat in de aanbestedingsdocumenten al specifiek aangegeven waar men de socialretur wenst terug te zien. Bij het inschrijven op de aanbesteding dient vaak al te worden aangegeven op welke wijze de socialreturn moet worden ingevuld. Wij hebben dit bij twee gemeentes gedaan door jaarlijks personeel en vrijwilligers, die werken in door de gemeente gesubsidieerde buurthuizen, trainingen en cursussen te geven. Maar daar ging het de vragensteller niet om. Deze is bezig in de administratie posten voor socialreturn op te nemen terwijl dat door de subsidieverstrekker helemaal niet wordt gevraagd. Je kan volstaan met je verantwoording van de bestedingen ten aanzien van je subsidie/aanbesteding bedrag.
 14. Je maakt het jezelf moeilijker dan nodig is. In je administratie hoef jij de socialreturn helemaal niet als socialreturn te verantwoorden. Je subsidiegever wil weten waaraan jij het subsidiegeld hebt uitgegeven. Dat staat los van je financiële administratie. Stel je krijgt E 1.000,- subsidie dan moet je E 50,- uitgeven aan aan een sociaal project. Bijvoorbeeld bij jullie in de buurt is een ouderenproject die geld nodig heeft om elke week koffie te kunnen schenken. Jullie bijdrage aan de koffie is E 50,- en je hebt aan je verplichting voldaan. Je zal die 5% aan iets moeten uitgeven in de buurt of in zelfde gemeente waar je de subsidie van krijgt. Als je dat doet voldoe je aan de subsidie verplichting.
 15. Standaard is de volgende regeling van toepassing op levering van elektronische diensten Diensten via internet Diensten die via internet worden aangeboden kunnen worden aangemerkt als elektronische diensten. Dit zijn diensten die via de elektronische weg worden verricht. Het gaat daarbij om diensten die via internet worden verleend, die wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in beperkte mate menselijk ingrijpen vergen en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. Een voorbeeld daarvan is het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma’s en uitrustingen zijn voorbeelden van elektronische diensten. Per 1 januari 2015 zijn de plaats van dienstregels voor elektronische diensten aan niet-ondernemers in de EU veranderd. Dergelijke diensten zijn vanaf 1 januari 2015 altijd belast in het land waar de afnemer woonachtig is.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept