Jump to content

Gelre-Finance Incasso

Junior
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  internationaal ondernemen
  columns en algemene informatie

Company info

 • Location
  Nijmegen
 1. Bij levering van diensten (ontwerpen) buiten de EU breng je geen BTW inrekening en geef je deze ook niet aan in je BTW aangifte. Ook niet als intracommunautaire levering. Of je BTW moet betalen is afhankelijk van de regelgeving in het land van je afnemer. Er zijn landen waar je pas aangifte hoeft te doen als de waarde (factuurbedrag) boven een bepaald minimum uitkomt. Er zijn ook landen die het systeem van BTW helemaal niet kennen.
 2. Ik neem aan dat je een eenmanszaak hebt en geen bv of ander rechtspersoon. In dat geval gebruikt de K.v.K. je adres uit het GBA als inschrijfadres. Als je in het buitenland bent ingeschreven bij een gemeente dan lukt het niet om je in Nederland als bedrijf te registreren. ( uitgebreide info staat op de site van de K.v.K.) Eigenlijk heb je als enige een meest simpele oplossing maar een optie een "viirtueel" kantoor waarbij het huurcontract voldoet aan de eisen om daar je bedrijf in te schrijven. Vaak hebben aanbieders van dergelijke kantoor aanbieders ook een post service waarmee jij de post die naar je kantoor wordt gestuurd naar elk gewenst adres kan laten doorsturen. Met een VOIP telefoonaanbieder in Nederland kan je een telefoonaansluiting regelen ( bijvoorbeeld een 085- nummer wat niet gebonden is aan een (woon) plaats) waardoor jij waar ook ter wereld kan bellen en gebeld worden zonder dat de beller weet dat jij op dat moment niet in Nederland bent. Ook telefoonkosten technisch is dit veel voordeliger dan werken met een 06 nummer.
 3. In feite verschilt het aankopen van aandelen van een bedrijf in Engeland niet veel met dat in Nederland. Alleen, zoals Maxn schrijft, kennen ze in Engeland de notaris waar de aandelen overdracht wordt geregistreerd niet. Wel moet de nieuwe verdeling van aandelen bij de Engelse K.v.K. (Companies House) met een formulier ondertekend door alle aandeelhouders worden geregistreerd. Als (mede) aandeelhouder ben je in Engeland, mede, verantwoordelijk voor het indien bij Companies House van Jaarverslagen (annual returns), Jaarrekeningen (annual Accounts). Dit in tegenstelling tot Nederland waar de bestuurder van een BV primair verantwoordelijk is voor het indien van de jaarstukken. De Brexit zal niet al te veel gevolgen hebben zolang het economisch goed blijft gaan. Onduidelijk is wat de gevolgen voor de verhouding Pond / Euro en daarmee de waarde van je aandelen zal zijn.
 4. Ga eerst je idee met anderen bespreken. Zoek mensen die kritisch zijn en niet allen maar juichen bij elk woord wat je zegt. Wees niet bang om je plan/product te bespreken met "vreemden" met het idee dat als ze je plan goed vinden het voor je neus wegkapen. Je hoeft natuurlijk niet alle details te vertellen. Je plan kan beter in het begin worden "afgeschoten" of niet haalbaar blijken te zijn dan als je er al veel tijd en geld in hebt gestoken.
 5. Schijnzelfstandigheid is aan de orde als de verhouding tussen jou als opdrachtnemer en je opdrachtgever nagenoeg gelijk is aan een "normale" arbeidsverhouding. Belangrijke punten om te spreken van schijnzelfstandigheid is de gezagsverhouding... met andere woorden ... ben jij zelfstandig in het beslissen over werktijden, hoe jij je werk gaat uitvoeren, moet jij je vervanging zelf regelen bij ziekte, Mag jij tijdens een lopend project ook voor een ander "concurrerend" bedrijf werkzaamheden uitvoeren... dat zijn belangrijke indicaties om wel of niet te spreken over schijnzelfstandigheid. Daarnaast is het verstandig om te kijken naar de financiële risico's die je loopt als je volledig afhankelijk bent van één opdrachtgever. Stel dat om wat voor reden dan ook, je project plotseling stopt en je niet meer betaald kan worden, hoe snel heb je dan een ander opdracht. Kan je die periode opvullen met financiële reserves? Dan is vaak een arbeidsovereenkomst voor de looptijd van de opdracht gunstiger.
 6. Er lopen hier twee termen door elkaar heen. factoring en cederen. factoring wil zeggen dat het administratieve proces van factureren en betalen aan een andere partij is overgedragen. Je ziet dit vaak bij zorgverleners (artsen, tandartsen, fysiotherapie). Vooraf is vaak duidelijk aangegeven dat men gebruik maakt van een factoring maatschappij. Deze sturen uit naam van de ondernemer een factuur met een juist bankrekeningnummer. Cederen is iets heel anders, dan heeft een bedrijf een bestaande vordering, door middel van een akte van cessie, overgenomen. Dit zie je vaak bij telecomaanbieders als een vordering op een klant lang blijft openstaan. Ze betalen dan een bepaald bedrag voor de vordering en gaan proberen het volledige bedrag te incasseren. Zodra een bedrijf de vordering heeft verkocht (gecedeerd) moet hiervan melding worden gemaakt bij de debiteur. De nieuwe "eigenaar" van de vordering moet dit melden onder toezenden van een nieuwe factuur. De factuur welke wordt toegestuurd mag niet een (kopie) zijn van de originele factuur maar moet een nieuwe factuur op naam van de nieuwe eigenaar van de vordering staan. De akte van Cessie mag niet een, doorlopende, overeenkomst zijn. Dat wil zeggen dat de akte van cessie overeengekomen en getekend moet zijn nadat de vordering is ontstaan. Een van de grootste kopers van vorderingen in Nederland, uit Zweden, is hier al eens voor op de vingers getikt. Zij hadden een akte van cessie gesloten met een telecombedrijf en alle vorderingen die daarna zijn overgedragen onder die eerder overeenkomst laten vallen. Die werkwijze is door de rechtbank vernietigd. Als debiteur ben je dus alleen verplicht om een vordering aan een derde partij te betalen indien er sprake is van een akte van cessie als: * akte van cessie is opgesteld voor een op dat moment reeds bestaande vordering * van de verkoop van de vordering mededeling is gedaan aan de debiteur *de factuur als nieuwe factuur op naam van de "nieuwe eigenaar" is opgesteld.
 7. Kijk eerst eens of er Interesse is in het bedrijf door heel simpel een advertentie te zetten op marktplaats. Hou er wel rekening mee dat er via dit kanaal makkelijk en anoniem kan worden gereageerd zodat er ook niet serieuze reacties zullen komen. Maar het aantal reacties geeft een aardig beeld in de belangstelling voor een dergelijke overname. Heb je een contract met een brouwerij, praat dan ook met hun over je wens om te verkopen. Soms hebben zij een potentiële koper. Op deze site staat veel informatie over het verkopen van je bedrijf https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-stoppen-of-verkopen/
 8. Niet echt handig een factuur voor incassokosten en een afrekening in één. Je zou van je incassobureau een rekening moeten krijgen die gelijk is aan de inrekening gebrachte incassokosten. het voor jou geïncasseerde bedrag + rente blijft daar buiten, tenzij het incassobureau bovenop de incassokosten nog een fee over het geïncasseerde bedrag inrekening brengt. De afrekening van de hoofdsom hoeft niet op een factuur. Liever niet zelfs. Maar kan met een afrekeningsoverzicht. Dit maakt het voor beide partijen veel overzichtelijker.
 9. Beste Christiaan, Als de bank een lening aanvraag krijgt zal er altijd bij de BKR info over de DGA worden gevraagd. Bij het aanvragen van een financiering zal dit kenbaar worden gemaakt. Meestal zal een bank, voor extra zekerheidstelling, willen dat jij je ook privé garant stelt voor de financiering. Daarmee raak je de bescherming tegen het lopen van financiële risico's privé door het hebben van een BV, voor wat betreft deze lening, kwijt. De bank wil namelijk zo veel mogelijk verhaalsmogelijkheden hebben. Het kan zelfs zijn dat een eventuele partner van jou ook moet mee tekenen. Niet alleen om toestemming te geven voor de lening maar soms ook om met zijn/haar privé vermogen garant te staan. Hoe onzekerder de financiële situatie van de BV is (lees = Hoe groot is het risico dat de bank loopt) des te meer garanties/ zekerheden de bank zal verlangen. Met behulp van je DiGiD en een bankrekening op naam kan je bij de BKR direct de gegevens opvragen die zijn geregistreerd. Een A (achterstand) gevolgd door een H (hersteld) codering hoeft geen probleem te zijn voor een leningaanvraag. Er was sprake van een achterstand maar deze is ingelopen. Alle andre coderingen zijn meestal redenen om een aanvraag af te wijzen. Succes Harold

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept