Jump to content
 • Heb je een column, artikel of opiniestuk geschreven over innovatie en/of ondernemerschap? Dan plaatsen we deze na een redactionele check graag op Higherlevel.nl! Middels "voeg column toe" kun je de column plaatsen. Let op: de columnsectie is niet bedoeld voor Online Marketeers die werkzaam/ingehuurd zijn om producten/diensten onder de aandacht te brengen.

 • Guest

  Semler

  By Guest

  De eerste keer dat ik van Ricardo Semler hoorde, was begin jaren negentig. Door sterke groei waren we gedwongen ons bedrijf anders in te richten. We moesten naar een structuur met managers, processen en afdelingen.
   
  In mijn zoektocht naar hoe zoiets slim te organiseren, vond ik een boekje van Semler. Ik werd gegrepen hoe hij door het breken met alle managementconventies een nieuw type onderneming had gecreëerd.
   
  Revolutionaire aanpak
  Zo had hij met zijn revolutionaire aanpak het verliesmakende bedrijf van zijn vader ‘Semco’ getransformeerd tot een winstgevende onderneming met zo’n 900% groei in tien jaar. Zijn — zeker toen — bijzondere bedrijfsfilosofie is gebaseerd op openheid en volledig vertrouwen. Semler vindt de wijze waarop veel bedrijven zijn georganiseerd contraproductief. Controle, opdrachten en procedures zijn dogmatische managementmechanismen die slechts schijnzekerheid creëren.
  Juist de bevoegdheid om zelf beslissingen te mogen nemen en actieve participatie in het bedrijfsbeleid zijn factoren die medewerkers echt intrinsiek motiveren. Bij Semco bepaalt men zelf hoe laat men begint en wanneer men naar huis gaat. Ook bepalen mensen onderling hun compensatie en of er mensen moeten worden aangenomen of ontslagen.
   
  Totale transparantie
  Sleutel van het succes van dit nieuwe denken is totale transparantie. In Semlers visie is toegang tot informatie meestal de bron waarop macht binnen een bedrijf is gebaseerd. Het afschermen, filteren of achterhouden van informatie dient dan ook alleen degenen die in oude machtsstructuren denken. Overboord dus daarmee. Semlers gedurfde democratische aanpak heeft wereldwijd veel erkenning gekregen. Hij heeft een gastleerstoel aan Harvard en is een van de rijkste ondernemers van Brazilië. Maar belangrijker, hij heeft duizenden ondernemers geïnspireerd hun bedrijf mens­gerichter in te richten.
   
  Maandag zag ik bij toeval een Nederlandse documentaire over hem. Het deed me denken aan twee jaar geleden, toen ik hem mocht ontmoeten op een congres van mijn ondernemersclub. Opmerkelijk om te zien hoe eenvoudig en bescheiden hij is. Het was inspirerend te horen hoe hij nog steeds alle ’normale’ conventies ter discussie stelt. Waarom is onderwijs niet veel leuker? Waarom sturen we bij zakentransacties niet meer op geluk? Waarom doen we dingen zoals we ze doen en waarom veranderen we dat dan niet naar iets wat intuïtief veel beter voelt?
   
  Als ik terugdenk, vind ik mezelf nog steeds laf dat ik zijn denkbeelden niet rigoureuzer heb toegepast. Mensen betrekken, informatie delen, platte organisatie, ja. Maar een revolutionair ander bedrijfsmodel implementeren en echt iets veranderen, eh, nee. Wat een gemiste kans. Als het toch kan, waarom creëer je als ondernemer dan niet iets echt unieks? Tja.
   
  ----- noot ------
  Het Financieele Dagblad participeert met Higherlevel.nl. Dit doen ze door met ons columns te delen. De auteur zelf zal, indien relevant, feedback geven op mogelijk binnenkomende reacties op de column.
   
  Lees ook de andere columns van Kees de Jong.
   
   
   
  Vorige maand stelde ik dat naar mijn inzicht het woord waagkapitaal de beste vertaling is van venture capital en dat ik zou uitleggen hoe dit inzicht het voor startups makkelijker maakt om kapitaal aan te trekken.
   
  Het begrip waagkapitaal, dat in Zuid Afrika en Duitsland (Wagniskapital) doorgaans wordt gebruikt als vertaling van venture capital, hangt natuurlijk samen met het oudhollandse spreekwoord “wie niet waagt die niet wint”. Maar het gaat ook terug naar het eeuwenoude begrip van de waag. Een waag is een ouderwets Nederlands woord voor een grote weegschaal die in vorige eeuwen werd gebruikt bij de handel. Een aantal Nederlandse steden hebben nog altijd een gebouw dat “De Waag” heet. In dergelijke gebouwen werden in de hoogtijdagen van de VOC stoffen afgewogen, zoals lakens en specerijen, om te bepalen wat de handelswaarde was van deze materialen.
   
  Een bedrijf beschikt over meerdere weegschalen
  Met dat beeld wil ik illustreren dat wagen niet alleen maar gaat om durven en risico’s nemen, zoals met de woorden durfkapitaal en risicokapitaal wordt uitgedrukt. Wagen betekent eerder: zaken tegen elkaar afwegen. Een operationeel bedrijf kent meerdere cijfers die voortdurend op een soort weegschaal gewogen moeten worden: cijfers die voortdurend veranderen, afhankelijk van het verloop van omzet en de kosten. In veel eenpersoonsbedrijven, bijvoorbeeld van een advocaat of een communicatiedeskundige, is het belangrijkste cijfer misschien wel de omzet, want de omzet is bijna gelijk aan de inkomsten van de ondernemer. Er zijn nauwelijks bedrijfskosten, behalve de kosten die in de privé-sfeer worden gemaakt. Voor veel kleine detailhandelsspeciaalzaken is de winst de belangrijkste stuurvariabele en deze bestaat uit omzet minus kosten of de aantallen verkochte producten maal de marge.
   
  Sturen op ratio's
  Het zijn de bedrijven die het potentieel hebben van ongelimiteerd succes die in aanmerking komen voor investeringen. In dergelijke bedrijven stuurt de ondernemer niet op omzet of winst, want dat deze variabelen zijn daarvoor veel te simpel. Er wordt gestuurd op complexe ratio’s waar omzet en winst soms deel van uitmaken en soms niet. Vrijwel iedere serieuze investeerder bewaakt een aantal van dat soort zogenoemde “metrieken”, waarbij veel van die getallen ook tegen elkaar worden afgewogen.
   
  Ratio's drukken rendement uit
  Bij het beoordelen van een businessplan gaat het dan bijvoorbeeld om ROI (return on investment), ROE (return on equity) en ROA (return on assets). Deze ratio’s zijn een indicatie voor het rendement dat de investeerder kan maken. Een andere belangrijke ratio is de schuld als deel van het totale vermogen. Die wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in de debt to equity ratio (DTE), de schuld in verhouding tot het aandelenkapitaal, of in de debt to capital (DTC) ratio, de schuld in verhouding tot het totale kapitaal. Dit laatste geeft de mate van hefboomwerking aan.
   
  Marketing-kant
  Naast de puur financiële metrieken bestaan er voor de serieuze startup de minstens zo belangrijke ratio’s aan de marketing-kant van de business: de CPA (cost per acquisition) staat voor de kosten om een nieuwe klant te werven. Daarnaast zijn er de ratio’s die klantenconversie aangeven. Stel, je doet een marketingactie en je vindt dat van de 1000 prospects er 33 overgaan tot bestelling. De prospects/bestellingen-metric is voor het voorspellen van de omzet erg belangrijk. Dan is er nog de LTV, de life time value van de klant: hoeveel besteedt een nieuwe klant gedurende zijn hele leven bij een bedrijf?
   
  Sommige investeerders zijn zeer gecharmeerd van de relatie tussen de CPA en de LTV (life time value van de klant). Een investeerder merkte eens op dat zodra de CPA daalt onder de LTV het moment aanwezig is voor een massieve investering.
   
  Cockpit
  De metrieken zijn voor een startup zo belangrijk, omdat ze voor een investeerder het gereedschap vormen voor het beoordelen van een investering, maar ook het voor het begeleiden van een portfolio-bedrijf. Voor de ondernemer dringt de analogie zich op van de piloot van een vliegtuig dat van A naar B vliegt. In de cockpit beschikt hij over enkele tientallen metertjes die worden afgelezen om van A naar B te kunnen vliegen. Snelheid, hoogte, stijgingsgraad, windrichting, etcetera.
   
  Een succesvolle startup is zo ingericht dat deze via de metrics naar een doel kan worden toegevlogen. Als de omzet tegenvalt, moet er meer worden verkocht. Als de klanten te laat betalen, loopt de rekening courant-schuld op en slaat de DTC in het rood. Dan kan de bank gaan piepen.
   
  Voor een portfoliobedrijf van een investeerder is de hoogst mogelijke winst meestal niet het belangrijkste doel, althans niet in het begin. Een startup koerst bijvoorbeeld eerst naar een lagere CPA of een hogere LTV en vliegt daarna bijvoorbeeld door naar het break even point.
   
  Een virtueel track record voor startups
  Nu we hebben kennisgemaakt met het belang van het sturen op ratio’s voor een professionele startup, gaan we de volgende keer in op de vraag hoe een virtueel track record kan worden gecreëerd, het Ei van Columbus voor startup-financiering. Door creatief gebruik te maken van het internet hoeven startups tegenwoordig namelijk geen daadwerkelijke omzet meer te maken om indruk te kunnen maken op een investeerder. We zullen verkennen hoe een startup zelfs zonder te beschikken over een echt product of echte klanten al accurate prognoses kan maken over de ontwikkeling van omzet en winst.
   
  De eerste aflevering van dit feuilleton gemist? Klik hier.
  Het nieuwe jaar is begonnen en ik ben hard op weg met het uitvoeren van mijn goede voornemens, net als de rest van Nederland. Sommigen zetten door, sommigen zijn alweer gestopt, enkelen zijn niet eens begonnen.
   
  Tot die laatste categorie behoren mijn vaste fans. Zij sturen mij met grote regelmaat brieven inclusief nota, met het vriendelijke verzoek om binnen 5 dagen de nota te voldoen. Zij doen niet aan goede voornemens, zoals het niet versturen van hun zogenaamde nota's. Stiekem zijn dit immers geen nota's voor geleverde diensten, maar slechts offertes. Betalen is akkoord gaan volgens de kleine lettertjes.
   
  Zo is mijn eerste nota voor 2013 ook alweer binnen. Of ik een bedrag van 189 euro wil voldoen omdat ik ben opgenomen in een soort van online telefoongids. Ondanks dat het lijkt op een factuur, worden wederom kleine lettertjes gebruikt om mij duidelijk te maken dat dit een aanbieding is en geen factuur. De 'aanbieding' is vlak daarna door de versnipperaar gegaan.
   
  Enige tijd geleden heeft de Kamer van Koophandel een rechtszaak aangespannen tegen het Kantoor voor Klanten, dat geheel toevallig ook als afkorting KvK had. Nog veel toevalliger was het feit dat ook het logo overeenkwam met dat van de Kamer van Koophandel. Om ingeschreven te blijven diende een bedrag van 149 euro overgemaakt te worden door de onoplettende ondernemer. Dit was uiteraard slechts een aanbieding, geen factuur. De Kamer van Koophandel heeft deze rechtszaak gewonnen, de daders zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld én er is aangifte gedaan van oplichting.
   
  Helaas blijkt het bovenstaande geval een uitzondering. Door de overheid wordt weinig ondernomen tegen de praktijken van dit soort bedrijven. Dat is ook lastig: de bedrijven schieten als paddestoelen uit de grond en zijn vaak ondoorgrondelijke bv-constructies die gedeeltelijk vanuit het buitenland opereren.
   
  Behalve dat er door de overheid weinig wordt ondernomen, onderneemt de individuele ondernemer ook niets. Voor hem heeft het geen zin om een rechtszaak op te starten en hij ziet zijn honderd of tweehonderd euro maar als 'leergeld'. Logisch: hij is geen ondernemer geworden om rechtszaken te voeren en voor een paar tientjes begin je daar ook niet aan.
   
  Daarom is het beter om die situatie te voorkomen. Het lijkt enorm voor de hand liggend, maar controleer de facturen die je betaalt of instrueer degene die deze facturen betaalt dat hij of zij deze correct controleert en ze niet routinematig afhandelt. Wanneer we allemaal geen spookfacturen meer betalen, zal het verzenden daarvan ook stoppen. Het probleem wordt zo aangepakt bij de bron. De enige reden dat deze facturen nog steeds verstuurd worden is omdat mensen ze betalen.
   
  Het is nooit te laat om samen een nieuw goed voornemen te maken: het beter controleren van facturen en daardoor het niet meer betalen van spookfacturen. Daarmee houdt u als ondernemer een hoop geld in uw zak, wordt spookfacturen verzenden uiteindelijk onrendabel en maken we zo samen de ondernemerswereld in het nieuwe jaar een stukje leefbaarder.
   
  Doen? Dan wens ik u allemaal een gelukkig en spooknotavrij 2013!
  Zijn we te zuur in dit land? Is onze nationale PH-waarde in gevaar? Drinken we te veel azijn bij het ontbijt? Te veel zuur in ons desem?
  In contact met anderen valt me wel eens op dat we in Nederland vaak uitgaan van het negatieve. Als iemand met een idee komt dan zijn er vaak heel snel negatieve reacties. De positieve blijven vaak uit. Als het niet over de inhoud gaat dan gaat het wel over de vorm. “Er zit een spelfout in!”
   
  Uitspraken als: “Zou je dat nou wel doen?” “Ik weet niet waarom, maar het lijkt me gewoon niet zo’n goed idee.” “Interesseert niemand” “Zal niet verkopen.” “Wat moet ik ermee?” zal toch iedereen wel bekend in de oren klinken.
   
  Zit het in ons systeem dat we automatisch zo reageren? Waar komt de hang naar negatief toch vandaan? En het lijkt erop dat we steeds somberder aan het worden zijn. En mij maak je me niet wijs dat dit alleen aan de crisis ligt. We zijn al heel lang aan het mopperen, zeuren en klagen. Snijden we elkaar elke ochtend en avond chagrijnig op de snelweg de vangrail in. Is de standaard manier van communiceren bij de bushalte de klaagzang over politiek, de medemens en lichamelijke ongemakken.
   
  Het tegenovergestelde en ook niet wenselijke is de Amerikaanse manier. “What a great idea!” “You can do this!” “I don’t know why but you will be succesfull.” Waarbij ik me vaak afvraag of het sociaal onacceptabel zou zijn om daar als een Nederlander op te reageren. Misschien wel? Zoals het hier eigenlijk vreemd is als iemand enthousiast zou roepen: “Dat is een goed idee, dat gaan we doen!”. Blind juichen bij alles wat een ander zegt lijkt me ook niet de juiste manier.
   
  Misschien als je het Amerikaanse en Nederlandse nationale gemoedstoestands-DNA in een blender zou doen. En vervolgens daar mensen van zou kleien dat je dan de juiste mix krijgt. Een positief ingesteld, weldenkend mens die op een rationele weloverwogen manier er helemaal voor wil gaan.
   
  De enige die vaak nog geloof hebben in eigen kunnen zijn de ondernemers. Die gaan er nog wel eens voor! Ik hoop daar bij te gaan horen met mijn eigen plannen. Maar als land zitten we in een negatieve spiraal waar we uit moeten zien te komen. Zou zo’n negatieve spiraal te veranderen zijn? Door een televisieprogramma of boek? Door een inspirerende leider? Of wordt het tijd dat we anti-depressiva in ons kraanwater gaan doen? Dan maar met zijn allen chemisch blij.
   
  De overheid kan ook wel blijven roepen dat we geld moeten gaan uitgeven aan leuke dingen. Dat zal de economie wel helpen. Maar ik vraag me af of we daar een blijer volk van worden. Misschien zijn we na decennia van kopen en nog meer kopen tot de conclusie gekomen dat we daar niet heel veel blijer van worden. Eventjes ben je wel blij met je nieuwe TV. Eventjes... Maar ook uit psychologisch onderzoek blijkt dat mensen langduriger gelukkiger worden van ervaringen met mensen dan van spullen. “De mooiste dingen in het leven zijn vaak geen dingen.” Een prachtige uitspraak.
   
  Het lijkt wel hoe rijker we werden, hoe verwender, chagrijniger en zinlozer het bestaan leek. “Is this all there is?”. Je hebt alles en nog meer en toch levert dat geen gelukkig mens op. Misschien is deze periode van crisis weer even een “reset”. Even weer prioriteiten herijken. De echt wezenlijke belangrijke zaken: vriendschap, liefde, warmte, eten & drinken en een dak boven je hoofd. En je dan goed realiseren dat de rest onzin is. Kan leuke onzin zijn. Zoals een nieuwe 42 inch LED flat screen TV met 3D en internetaansluiting ;-). Maar je realiseren dat de vrouw of man, of het kind waarmee je zit te kijken naar dat ding hoger op de lijst staat van dingen die je redt uit een brandend huis.
   
  [uTOPIE AAN]
  Het lijkt me wel leuk als we nu naar aanleiding van deze column gewoon besluiten een stuk vrolijker te worden. Weer even weten wat belangrijk is. Elkaar op de snelweg de ruimte gunnen bij het ritsen en invoegen. Elkaar wat positiever bijstaan. Niet gelijk allerlei dingen verzinnen waarom iets niet kan, maar eerst eens kijken of het ook wel kan. Kritiek moet ook blijven maar meer in de trant van: “Misschien kan je beter….” dan “het is helemaal niks”. Constructief met elkaar bezig. Elkaar weer het licht in de ogen gunnen. De zon schijnt. Bloemen in je haar…
  [uTOPIE UIT]
   
  Laten we eens beginnen met een tijdelijk verbod beren op de weg gooien. Zien we daarna wel weer verder.
   
  Je hebt verschillende soorten klanten. Klanten die je kent, klanten die bij je concurrent zitten en klanten die je nog niet kent.
   
  Ze zijn allemaal belangrijk voor je bedrijf. Immers, zonder klanten geen omzet, en zonder omzet geen droog brood op de plank, laat staan dat er wat beleg op zit.
  Onlangs las ik een kort stukje waarin gesproken werd over de klantenladder.
   
  Die klantenladder ziet er als volgt uit:
   
  [*]Topklanten – De klanten die de meeste omzet bij je genereren, of in ieder geval het meest winstgevend zijn
  [*]Gewone klanten – De klanten die de massa vormen van je omzet/winst
  [*]Prospects - De potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in je product of die momenteel nog bij je concurrent zitten
  [*]Suspects – Mensen in je doelgroep waarvan je vermoedt dat ze wel eens je klant zouden kunnen worden.
  Wat is nu het doel van marketing? Eigenlijk heel simpel: Er voor zorgen dat ze allemaal een treetje hoger op je ladder komen.
  [*]Maak van Suspects Prospects
  [*]maak van Prospects gewone klanten
  [*]maak van je gewone klanten topklanten.
   
  Iedere stap hoger op de ladder vraagt een andere aanpak. Immers, iemand die jouw geweldige product nog niet kent moet je overtuigen om met je in zee te gaan.
  Dat is iets anders dan iemand die jouw product al kent en koopt overtuigen om meer bij je te kopen.
   
  Voorbeeld? Een voorbeeld
  Ik host wat domeintjes bij Bedrijf X.
  De marketingfocus van Bedrijf X lag op het binnenhalen van nieuwe gewone klanten. Dat deden ze onder andere door forse kortingen op hun hosting in het eerste jaar aan te bieden. Gevolg: Nieuwe Gewone Klanten.
   
  Echter, op het moment dat je als klant binnen was stopten de kortingen. De stap van Prospect naar Gewone Klant was gemaakt en Bedrijf X was tevreden.
  Ik wilde na een jaar echter de hosting verbeteren en dus het premium-pakket aanschaffen. Daar waar nieuwe klanten korting kregen op dat Hostingpakket, kreeg ik die korting als bestaande tevreden klant niet.
   
  En dat is raar. Vind ik dan. Nieuwe klanten die je niet kent beloon je, maar mensen die al klant bij je zijn en meer van je willen afnemen beloon je niet.
  Het gevolg kan zomaar zijn dat ik wegga bij Bedrijf X. En dat is jammer voor mij en voor bedrijf X. Ze hebben geld uitgegeven om me binnen te halen als gewone klant, maar zien niet in dat ze meer geld aan me kunnen verdienen door me te verleiden meer bij ze af te nemen. Dus verliezen ze ineens geld aan me in plaats van dat ze meer verdienen.
   
  En hoe doe jij dat?
  Ik ben wel benieuwd hoe jullie het doen.
   
  Heb je verschillende marketingactiviteiten voor verschillende doelgroepen in je branche?
   
  Gok je er op dat je klanten toch wel blijven als ze al klant zijn en doe je verder niets voor ze?
   
  Heb je sowieso wel inzicht in je eigen marketingactiviteiten?
   
  Bron klantenladder
   
   
  Ik ben sinds kort bezig met een (non-profit) initiatief dat de Burgerspeech heet. Ik wil met dit initiatief de burger de mogelijkheid geven een speech te geven in de Tweede Kamer. Elke maand weer een andere burger die zijn ervaringen, kennis en ideeën met de Tweede Kamer en met zijn/haar medeburgers kan delen. Dit kan een ondernemer zijn, maar ook politieagent, een verpleegkundige e.a. Het is niet de bedoeling een uitlaatklep te zijn voor mensen die hun frustraties even willen ventileren, maar er zijn zat mensen die zinnige dingen te zeggen hebben. Ideeën waar wel eens naar geluisterd mag worden. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers. De motor van onze economie treft nog wel eens door de overheid verstrekt zand in de tandwielen aan. En ik ga er van uit dat er ondernemers zijn die daar iets over willen vertellen.
   
  Ik heb al veel enthousiaste reacties gehad, de petitie wordt getekend maar er is uiteraard ook kritiek. Een van de tegenargumenten die genoemd worden zijn dat we een representatieve democratie hebben.
   
  We kiezen een volksvertegenwoordiging en die moet zijn werk doen.
  Mijn tegenargument bestaat uit de vraag of u zich wel vertegenwoordigd voelt de laatste jaren op de manier waarop de politiek wordt bedreven? Hebt u het idee dat wat er gebeurd in de Tweede Kamer iets met u te maken heeft? Of zit u vol verbazing naar de televisie te kijken en soms zelfs te hopen dat u weer eens mag gaan stemmen? De Burgerspeech zal geen macht hebben, maar ik hoop wel invloed. Een echt verhaal van een echte burger die misschien dagelijks tegen een betonnen muur aanloopt. Daar kan dan niemand meer omheen. Bedrijven en instanties worden vertegenwoordigd in de vorm van lobbyisten die politici beïnvloeden. De Burgerspeech kan dat kanaal zijn voor de burger.
   
  Je kunt toch een Kamerlid of vakbond mailen met vragen, ideeën, klachten e.d.
  Ik heb ook een aantal e-mails gestuurd maar meestal krijg je geen of een standaard antwoord. Of een politiek (ja duhe!) correct antwoord waar je niks mee kan. Ik heb niet het gevoel dat er veel bereikt wordt door deze manier van communicatie. Bovendien zijn er dingen die men in een Burgerspeech aan politiek Den Haag kwijt zou willen maar ook aan mede burgers. Als land als geheel.
   
  Wie wil er nou naar een burger luisteren?
  Deze quote van Winston Churchill is vast en zeker bekend: \"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.\" (Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer.)
  Maar ik denk desondanks deze uitspraak dat er veel mensen zijn die hiernaar willen luisteren. Er zijn zat mensen die goede ideeën kunnen hebben, die zinnige dingen te zeggen hebben en die duidelijk kunnen verwoorden wat een bepaalde groep mensen meemaakt en ervaart. Daar kunnen andere mensen weer van leren.
   
  Ik heb onlangs een lang gesprek gehad met de wijkagent. Ik heb wat tegen hem staan mopperen over de dingen die mij wel eens frustreren bij de politie en hij kwam met een hoop dingen die ik niet wist. Ik snap nu wat beter waarom de dingen soms gaan zoals ze gaan. Dat effect zou er ook kunnen zijn door een Burgerspeech. Meer begrip voor elkaar. Hoe we elkaar kunnen helpen en begrijpen. Ik ben getrouwd met een allochtone vrouw en daar heb ik ook veel van geleerd door de manier zoals zij tegen dingen aankijkt (gastvrijheid bijvoorbeeld). Dat zou ik wel willen delen met anderen.
   
  Maar hoe selecteren we dan wie de Burgerspeech mag houden?
  Het voorlopige idee is via de website www.burgerspeech.nl. Mensen die de Burgerspeech willen houden kunnen dan een overzicht/synopsis plaatsen van wat de potentiële spreker wil gaan zeggen in zijn/haar speech. Bezoekers kunnen daar dan op stemmen. Maar dit staat allemaal niet in beton. Andere ideeën zijn ook welkom en ik hoop dat we dat dan met elkaar kunnen vormgeven. Het doel is dan ook dat de Burgerspeech van ons allemaal wordt. Doel is eerst om het belang ervan duidelijk te maken door het ondertekenen van de petitie.
   
  Om terug te komen op de titel van deze column vraag ik me af hoe ver we zijn als land. Als bevolking. Zijn we murw van alle ontwikkelingen? Zijn we te druk met de crises het hoofd te bieden? Vinden we het allemaal wel prima zo en is het gemopper een soort nationale hobby? Of kunnen we wel wat inspiratie gebruiken en willen we elkaar weer vinden in de weg voorruit? Ik hoop het laatste en dat het Burgerspeech initiatief hierbij kan helpen.
   
  Geen nood als de 6 weken bezwaartermijn voor uw aanslag voorbij is, er zijn nog mogelijkheden. Ik zal eerst de basisbegrippen nader uitleggen, en voor de liefhebber de wetsartikelnummers.
   
  AWR: Algemene wet rijksbelastingen: hierin staat het formeel recht, d.w.z. de voorschriften op welke wijze de belastingwetten moeten worden toegepast. In art. 11, lid 3 en 4 AWR staat dat de overheid 3 jaar de tijd heeft om de aanslag (lees definitieve aanslag) op te leggen en wel vanaf het tijdstip dat de belastingschuld ontstaan is. En deze is ontstaan op het tijdstip waarop het tijdvak eindigt. Voor de inkomstenbelasting is dit tijdvak het kalenderjaar en eindigt dit dus op 31 december, voor de vennootschapsbelasting is het tijdvak het boekjaar en kan dit dus afwijken van het kalenderjaar. Op de aanslag kan men bezwaar maken en wel binnen 6 weken vanaf de dag die volgt op de datum van dagtekening op het aanslagbiljet. Heeft men nog alleen maar een voorlopige aanslag ontvangen, heeft men dus nog ruimschoots de tijd omdat de overheid nog altijd een definitieve aanslag moet opleggen. Het is zelfs mogelijk je oorspronkelijke electronische aangifte te wijzigen en deze opnieuw te versturen om een fout recht te zetten.
   
  Als u dan op de juiste wijze en binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend, is de inspecteur verplicht een uitspraak hierover te doen en is tegen deze uitspraak bezwaar en beroep mogelijk bij de bevoegde rechtbank. In veel gevallen is het echter ook nog mogelijk om bij de inspecteur te verzoeken om een ambtshalve ontheffing of vermindering (art. 65 AWR) en wel binnen de termijn van van 5 jaar na het onstaan van de belastingschuld. De inspecteur moet zich hierbij houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Mocht hij er toch niet op willen ingaan, dan staat de mogelijkheid open om zich te beroepen op de Nationale ombudsman die een behoorlijkheidstoets toepast en op zijn beurt de Staatssecretaris van Financiën kan verzoeken om de inspecteur op te dragen toch aan het verzoek van de ondernemer tegemoet te komen. De uitspraak op dit bezwaar is echter niet vatbaar voor beroep bij de rechter. Een uitzondering bestaat voor een foutieve vermelding van de inkomensgegevens in de basisregistratie inkomen (art. 21k AWR), hierbij is wel beroep op de uitspraak mogelijk.
   
  Wanneer kan men nu ambtshalve ontheffing of vermindering vragen:
   
  * De ondernemer moet rederlijkerwijs in aanmerking komen voor de vermindering. Er kan bijvoorbeeld een nieuw feit aan het licht komen waardoor de belasting fout berekend was.
   
  * De inspecteur neemt wel alle feiten mee, ook als blijkt dat voor een ander feit te weinig belasting is ingehouden (of zelfs bij een ander waar het niet meer invorderbaar is), wordt dit verrekend.
   
  * Als een arrest voor de Hoge Raad of een beleidsbesluit hiertoe leidt, dan wordt er geen ontheffing gegeven als de aanslag al onherroepelijk vast staat.
   
  * Als men geen bezwaar heeft ingediend en de inspecteur heeft toegezegd een arrest af te wachten, moet de inspecteur i.v.m. het vertrouwensbeginsel, ook al is de 5 jaar voorbij, toch ontheffing verlenen.
   
  * Als de ondernemer tijdens een aangifte een fiscale keuze heeft moeten maken of een verzoek om een zaak heeft moeten doen én de aanslag staat onherroepelijk vast, dan is het niet mogelijk om die keuze terug te draaien of om alsnog zo'n verzoek in te dienen.
   
  Tips:
  * Weet dat als er een fout is gemaakt bij de vaststelling van het verzamelinkomen, wat gevolgen heeft voor de toekenningen voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, dat dit altijd te herstellen is.
   
  * Heeft u achteraf een foutieve keuze gemaakt door bijvoorbeeld te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, dit is nog terug te draaien voor de aanslag onherroepelijk vast staat. Let hierbij wel op voor de inhaal- en terugploegregeling.
   
  * Bezwaartermijn van 6 weken is erg kort, maar de definitieve aanslag laat meestal veel langer op zich wachten. Dan heeft u nog genoeg tijd om bezwaar te maken.
   
  'Waar ben ik aan toe met het nieuwe ontslagrecht?' is de vraag die veel werkgevers zich de afgelopen periode hebben gesteld. De berichtgeving over dit onderwerp blijft doorgaan, vooral nu PvdA en VVD in een tijd zitten waarin ze akkoorden smeden (en deze vervolgens heroverwegen).
   
  De gemiddelde ondernemer heeft natuurlijk het liefst niet te maken met het ontslaan van werknemers. Niet enkel omdat hij liever geen reden heeft om werknemers te ontslaan, maar tevens omdat hij bang is om verloren te raken in een web van juridische ontslagregels. Termen als 'ontslagverboden', 'duaal ontslagstelsel', 'kantonrechtersformule' en 'kennelijk onredelijk ontslag' dragen hun steentje bij aan de schijnbare ondoorzichtigheid van het huidige stelsel.
   
  Met het nieuwe ontslagrecht moet het ontslaan van (voornamelijk langzittende) werknemers gemakkelijker worden. De hoofdlijnennotitie uit juni 2012 geeft inzicht: de twee ontslagroutes die we nu hebben worden omgevormd naar één ontslagroute, een ontslagvergoeding wordt verre van standaard en de opzegtermijn is altijd twee maanden. Gemak dient de mens, of in dit geval: de ondernemer. Het mooiste voor de ondernemer is dat er vooraf geen toestemming meer nodig is van UWV of kantonrechter, zolang de ontslagprocedure maar zorgvuldig is. De eerste zes maanden van de WW komen wel voor zijn rekening.
   
  Er moet enkel nog het een en het ander uitgewerkt worden in wetsvoorstellen, maar de zogenaamde 'Kunduz-coalitie' staat achter de plannen, blijkt uit het Lente-akkoord. Geen vuiltje aan de lucht, de wetsvoorstellen worden eind 2012 verwacht.
   
  Althans, dat was het plan. Niet meegenomen in die verwachtingen was de mogelijkheid dat VVD en PvdA samen een meerderheid in de Tweede Kamer zouden kunnen krijgen. In de onderhandelingen die volgen na de verkiezingen wordt besloten om de plannen aan te passen. 'Den Haag' besluit onder andere dat de opzegtermijn niet standaard twee maanden moet worden, maar beter variabel kan zijn. Ook de voorafgaande ontslagtoets door het UWV blijft bestaan. Hoe het zit met het betalen van de eerste zes maanden van de WW van de werknemer is onduidelijk.
   
  Wat er nu precies op de arbeidsmarkt gaat gebeuren is onzeker, voor zowel ondernemer als werknemer. Het lijkt ook niets uit te maken in de publieke opinie: de zorgpremie is het onderwerp dat een grote schaduw werpt over de rest van het regeerakkoord.
   
  Die zorgpremie zorgt op 12 november dan ook voor een aanpassing van het regeerakkoord. Een aanpassing van de zorgpremie en van de inkomstenbelastingtarieven. Mooie bijkomstigheid is dat er ergens 250 miljoen euro overblijft om de maatregelen op het gebied van ontslag en WW te verzachten. Wat er precies verzacht wordt is onduidelijk.
   
  Dat is het woord dat centraal staat in deze column: onduidelijk. Onduidelijk wanneer het nieuwe ontslagrecht komt, onduidelijk wat in de wetsvoorstellen zal staan, onduidelijk of er nog een aanpassing komt, onduidelijk of het in dat geval bij die ene aanpassing blijft en onduidelijk welke gevolgen het voor werkgevers en werknemers heeft.
   
  Zelfs als de wetsvoorstellen zijn gemaakt én door de Tweede Kamer zijn aangenomen, is de strijd nog niet beslecht. Veel ondernemers zullen zich het debakel met de 'nieuwe personenvennootschappen' herinneren, waarvan het wetsvoorstel jarenlang geblokkeerd werd in de Eerste Kamer waarna het werd ingetrokken.
   
  Gaat dat ook gebeuren met het nieuwe ontslagrecht? In de Tweede Kamer zouden ze zeggen: 'Mevrouw de voorzitter, dat is momenteel nog onduidelijk'.
  Vanwege enkele recente zaken in mijn praktijk wil ik hier wat brainfarts over de BV ondernemer en zijn loon plaatsen.
  Eigen ervaring
  Voor mijzelf was het overstappen naar een BV structuur, nu meer dan 15 jaar geleden, een verademing, omdat ik een strikte scheiding, in financiële zin, kon maken tussen privé en zaak. Het geld dat ik als loon ontving vanuit mijn BV was privé vrij te besteden en ik hoefde op geen enkele wijze rekening te houden met belastingheffingen, in privé over dat loon. In de BV was het ook duidelijk, want de boekhouder vertelde mij bij elke loonverwerking precies welk bedrag aan loonbelasting overgemaakt moest worden. Ik wist niet beter dan dat dit ook de normale manier was. Ondanks dat mijn BV maar één werknemer had, werd er een complete loonadministratie opgezet. Op zich ook handig, want af en toe huurde ik ook wel mensen in, en die konden dan via diezelfde loonadministratie verloond worden.
   
  Andere invullingen I
  Later kwam ik ook andere invullingen tegen, waarbij er helemaal geen loonbelasting ingehouden werd, maar de belasting in de IB sfeer afgedragen werd. Op zich natuurlijk lood om oud ijzer, want de hoogte van de belasting is hetzelfde en het scheelt de hele rompslomp van een loonaangifte, LB nummer, loonstroken, etc.
  Deze andere invulling heeft echter in juridische zin wel een belangrijk verschil: de loonbelasting wordt, formeel, door de BV afgedragen, terwijl de IB door de werknemer wordt afgedragen. In veel gevallen zal de directeur-aandeelhouder ook in privé aansprakelijk zijn voor de LB afdracht, maar dat is niet per definitie het geval.
  In de praktijk kom je ook de situatie tegen dat de hele loonadministratie na-ijlt. Er wordt dan gewerkt met opnames uit de BV, die als 'voorschot' worden geadministreerd en af en toe wordt er eens een totaaltelling gemaakt van die voorschotten, waarover dan aangifte wordt gedaan.
   
  Problemen
  Ondernemers raken helaas ook wel eens in zwaar weer en dan lijkt de 'andere invulling' heel handig, omdat je er in privé extra liquiditeit mee creëert, op de korte termijn en je, door handig met je aangifte om te gaan, de heffing uit kunt stellen. Dat is op zich een ondernemersrisico wat ik nog wel begrijp.
  Wat echter problematisch is, is dat het bedrag dat maandelijks daadwerkelijk van de BV naar privé gaat het hele bruto inkomen is. Dat betekent dat bij een loonbeslag onder de BV, ten laste van de directeur, er zowel beslag komt te liggen op het netto loon als op het deel dat eigenlijk bedoeld is om als IB betaald te worden aan de fiscus. Een loonbeslag leidt in die situaties dus tot veel grotere problemen dan in de klassieke situatie waar loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen.
  Hetzelfde probleem kan zich ook manifesteren wanneer er beslag wordt gelegd op de banktegoeden van de directeur-aandeelhouder. Als dat beslag wordt gelegd op het moment dat het loon net is ontvangen, maar de op dat moment of kort daarna verschuldigde IB nog niet is betaald, komt de hij of zij door zo'n beslag in veel grotere problemen dan in de klassieke situatie waar loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen.
  Daarnaast komt het voor dat ondernemers wel eens aan moeten tonen wat hun inkomen is. Bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld een financiering of tegenover een schuldeiser of diens advocaat of deurwaarder. Als er sprake is van een klassieke situatie, kun je als ondernemer dan volstaan met loonstroken te overleggen. Heb je een andersoortige constructie, dan kom je in de situatie dat je van alles uit moet leggen en niemand het meer snapt. En als niemand het snapt, omdat het ongebruikelijk is, dan wekt het de indruk dat je de waarheid geweld aan doet. En die indruk is funest voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag of een betalingsregeling.
   
  Advies
  Mijn dringende advies, zowel op basis van mijn eigen ervaring als ondernemer met een BV als op basis van de problemen die ik in de praktijk tegen kom, is wanneer je je onderneming in een BV hebt, te zorgen voor een strikte financiële scheiding:
   
  [*]Maak onder geen beding gebruik van de privé rekening voor zakelijke betalingen of van de zakelijke rekening voor privé betalingen.
  [*]Leg een volledige loonadministratie aan, waarbij de BV loonbelasting inhoudt en afdraagt.
  [*]Betaal je salaris vanuit de BV uit op basis van die loonadministratie. Neem geen voorschotten op, zorg dat elke betaling overeenkomt met een loonstrook.
  [*]Raakt de BV achter, meldt dan meteen betalingsonmacht bij de fiscus, zodat je niet privé aansprakelijk wordt gehouden voor de afdracht van de loonbelasting.
   
  Guest
  Bij de verwerking van inkoopfacturen maken veel gezondheidszorginstellingen gebruik van scansoftware en een zogenaamde workflow managementsysteem (WFM systemen). Met behulp van een WFM systeem worden de inkoopfacturen digitaal verzonden naar de budgethouder. Na accordering kan de inkoopfactuur geboekt worden in het financieel systeem en klaargezet worden voor betaling.
   
  Ondanks het feit dat de inkoopfacturen digitaal beschikbaar zijn voor de organisatie, bewaren instellingen in veel gevallen ook de originele inkoopfacturen. Dit is onnodig. Het bewaren van deze facturen brengt onnodige handelingen met zich mee en neemt onnodig (archief)ruimte in beslag.
   
  In deze publicatie wordt ingegaan op de aandachtspunten om de vernietiging van inkoopfacturen te realiseren. De wetgever stelt namelijk wel enkele eisen. Om aan deze eisen te voldoen, dienen waarborgen in de organisatie aanwezig te zijn.
   
  Wet- en regelgeving - wettelijke eisen (digitale) facturen
  In februari 2009 heeft (toenmalig) Staatssecretaris van financiën, De Jager, besloten om alle extra eisen voor de elektronische factuur af te schaffen (CPP2009)/ 263M, Stcrt. Nr. 32). Door dit besluit worden elektronische en papieren facturen op dezelfde manier behandeld.
   
  De wettelijke eisen voor facturen zijn het volgende:
  - Op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staan.
  - Aantoonbaar dat de factuur door de afzender is verstuurd en niet is veranderd.
  Het is van belang dat bewezen kan worden dat de factuur werkelijk door de afzender is gestuurd (de factuur is authentiek) en niet is veranderd (de factuur is integer). Naast technische maatregelen is het ook mogelijk om middels documenten (opdrachtbevestiging, order, contract, pakbon) de authenticiteit/ integriteit van de inkoopfactuur aan te tonen.
  - De Belastingdienst moet de factuur kunnen controleren.
  Net als bij papieren facturen moeten de digitale facturen overhandigd kunnen worden als een inspecteur daar bij een controle om vraagt. Facturen worden 7 jaar bewaard en facturen met betrekking tot onroerende zaken 10 jaar.
  Beheersmaatregelen in de organisatie
   
  Om te voldoen aan de eisen die de wetgever stelt is het van belang dat de organisatie mogelijke risico’s in kaart brengt en aan de hand van het scanproces beheersmaatregelen analyseert en eventueel aanvullende beheersmaatregelen ontwerpt en implementeert om deze risico’s te mitigeren. Hieronder staan enkele aandachtspunten vermeld.
   
  Wettelijk verplichte gegevens
  De wetgever verplicht dat op de factuur de wettelijk verplichte gegevens staan. Dit is echter een eis voor de partij, die de factuur verzendt. Bij de behandeling van inkoopfacturen is het wel raadzaam om te beoordelen of de verplichte gegevens vermeld staan (KvK, BTW nummer, contactgegevens etc). Indien niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan is het verstandig om de crediteur hiervan op de hoogte te stellen.
   
  Authenticiteit/ integriteit van inkoopfacturen
  Om de authenticiteit/ integriteit van inkoopfacturen te kunnen waarborgen is het van belang dat het scanproces nader onder de loep wordt genomen. Met name mogelijkheden tot het wijzigen van inkoopfacturen en toegankelijkheid tot de scanapplicaties/ database vormen mogelijke bedreigingen voor deze eis van de wetgever. Daarnaast is het van belang dat de audit trail tussen het financieel pakket, de digitale factuur en de achterliggende bewijsstukken (dagafschriften, offertes, order, opdrachtbevestiging, contracten, pakbon, correspondentie) duidelijk aanwezig is.
   
  Beschikbaarheid inkoopfacturen
  Aangezien de wetgever een bewaartermijn heeft ingesteld is het van belang dat de organisatie maatregelen neemt, om gegevensverlies te voorkomen. Van belang zijn hierbij adequate back up & recovery procedures. Daarnaast dient gewaarborgd te worden dat inkoopfacturen juist (duidelijk zichtbaar, geen ontbrekende of scheve/ onleesbare pagina’s) en volledig worden ingescand. Schenk hierbij bijvoorbeeld aandacht aan hoe wordt omgegaan met dubbelzijdige facturen, facturen die bestaan uit meerdere pagina’s en facturen met eventuele bijlagen. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan hoe wordt omgegaan met overige mogelijkheden van factuur ontvangst, zoals facturen die via email worden ontvangen of die in een portal worden klaargezet. Het uitprinten en vervolgens scannen van deze facturen is niet de bedoeling, aangezien hierdoor sprake is van een conversie en mogelijk verlies van echtheidskenmerken. De termijnen gaan overigens in, vanaf het moment dat een laatste toevoeging is gedaan op de factuur (bijv. aantekeningen/ blokstempel, ontvangstdatum etc.).
   
  Stappenplan
  1) Onderzoeken mogelijkheid/ doelstelling vernietiging inkoopfacturen
  Het is in eerste instantie van belang dat intern de noodzaak en de voordelen van de vernietiging van inkoopfacturen worden onderzocht. Hierbij is het tevens van belang om de relatie met mogelijk andere activiteiten te bekijken. Papieren facturen kunnen namelijk gebruikt worden bij andere activiteiten (bijvoorbeeld bij het betaalproces o.i.d.). Daarnaast is het van belang te onderkennen dat door de vernietiging de inkoopfacturen louter elektronisch beschikbaar zijn. Enkele werknemers zullen echter de voorkeur geven om te werken met een papieren inkoopfactuur. Dit kan derhalve tot weerstand leiden in de organisatie. Goedkeuring vanuit het management van de organisatie is ook een voorwaarde.
   
  2) Inventariseren activiteiten/ risico’s/ beheersmaatregelen scanproces
  Om mogelijke risico’s te onderzoeken is het van belang dat in eerste instantie de activiteiten van het scanproces worden beschreven. Vervolgens kunnen risico’s worden geïdentificeerd (bestaan uit operationele en financiële risico’s en risico’s t.a.v. het niet voldoen aan de eisen van de wetgever). Om deze risico’s te kunnen mitigeren is het van belang dat de beheersmaatregelen worden geïnventariseerd. Bij leemten is het noodzaak om beheersmaatregelen te ontwerpen en te implementeren. Middels interviews met betrokken medewerkers, kennisnemen van procesbeschrijvingen en werkinstructies en het verrichten van een lijncontrole (in kaart brengen van één gehele transactie) wordt inzicht verkregen in de opzet en het bestaan van het proces en beheersmaatregelen.
   
  3) Interne controle
  Om te kunnen waarborgen dat beheersmaatregelen daadwerkelijk effectief werken, is het van belang om intern het proces te testen. Hiervoor is het van belang om onderscheid te maken tussen IT-gerelateerde beheersmaatregelen en handmatige beheersmaatregelen.
   
  4) Afstemming met de fiscus
  Het is niet verplicht om goedkeuring te vragen van de fiscus om de vernietiging van inkoopfacturen te implementeren. Het is echter wel aan te raden om overleg te plegen en transparant hierin te zijn. De EDP auditors (IT accountants) van de fiscus kunnen advies geven over het proces en eventueel beheersmaatregelen controleren.
   
  5) Implementatie
  Na het succesvol doorlopen van voorgaande stappen kan daadwerkelijk worden overgegaan tot het vernietigingen van inkoopfacturen, nadat het scannen heeft plaatsgevonden.
   
  6) Evaluatie
  Het is raadzaam om periodiek het scanproces te evalueren.
   
  Conclusie
  De wetgever stelt eisen aan het gebruik van elektronische inkoopfacturen. Er zijn echter geen verschillen tussen de eisen die de wetgever stelt aan elektronische of papieren inkoopfacturen. Veel organisaties digitaliseren inkoopfacturen ten behoeve van de routing van facturen naar budgethouders. In veel van deze gevallen worden de papieren inkoopfacturen bewaard. Dit brengt echter onnodige handeling en onnodig gebruik van (archief)ruimte met zich mee. In dit geval is het goed om te overwegen of het vernietigen van papieren inkoopfacturen een optie is. Het is echter van belang om hierbij de eisen van de wetgever in acht te houden en het scanproces te onderzoeken op mogelijke risico’s en bijhorende beheersmaatregelen. In het artikel zijn stappen geformuleerd die doorlopen dienen te worden.
  In het Lente-akkoord van onze overheid is besloten om het gangbare (ook wel hoge) BTW tarief te laten stijgen naar 21%. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent:
   
  Prestaties geleverd voor 1 oktober
   
  Indien u diensten of goederen levert voor 1 oktober, dan past u het tarief van 19% toe. Ook als u deze diensten of goederen pas in oktober factureert aan uw klant.
   
  Prestaties geleverd vanaf 1 oktober
   
  Indien u diensten of goederen levert vanaf 1 oktober, dan past u het tarief van 21% toe. Ook als u deze diensten of goederen al voor 1 oktober factureert aan uw klant.
   
  Doorlopende prestaties voor en na 1 oktober op 1 factuur

  Indien u prestaties verricht voor en na 1 oktober die u in een factuur aan uw klant in rekening brengt, moet u de prestaties splitsen in de leveringen voor en na 1 oktober en op beide delen het correcte tarief toepassen.
   
  Reeds vooruit gefactureerde prestaties die na 1 oktober doorlopen of plaatsvinden

  Indien u reeds een factuur tegen het oude tarief van 19% verstuurd heeft voor prestaties die na 1 oktober plaatsvinden (denk aan abonnementen op jaarbasis of levering van goederen na 1 oktober met (aan)betaling voor 1 oktober), dient u voor (het deel van) die prestaties die na 1 oktober verricht worden een aanvullende factuur te sturen aan uw klant met de extra BTW. Dat geldt ook voor levering aan consumenten met wie een prijsafspraak bestaat inclusief BTW.
   
  Voorbeeld: jaarabonnement van 1.200 + 228 BTW reeds gefactureerd in januari 2012.
   
  Vanaf 1 oktober geldt echter 21%. Het abonnementsgeld omgerekend per maand bedraagt 100 euro. De BTW daarover dus 21 terwijl pas 19 in rekening is gebracht. U stuurt nu een factuur aan uw klant voor 3 maanden maal 100 euro maal (21-19%) = € 6. Dat lijkt weinig, maar tel het aantal orders maar eens op dat onder deze regeling valt voordat u het afdoet als zinloos (dus een afweging voor ieder voor zich).
   
  Voor levering van goederen en diensten die plaatsvinden na 1 oktober, maar die al voordien (aan)betaald zijn met 19% BTW mag u een aanvullende BTW nota sturen naar de klant voor 2% van de prijs exclusief BTW.
   
  Margeregeling

  Verkoopt u goederen onder de margeregeling dan moet u er rekening mee houden dat vanaf 1 oktober de BTW verhoging ten koste gaat van uw winstmarge als u geen actie onderneemt. Als u immers de verkoopprijzen gelijk houdt, blijft ook uw winstmarge gelijk. Echter, uit die winstmarge betaalt u zelf de BTW. Als die stijgt naar 21% betaalt u de BTW-verhoging uit eigen zak.
   
  Voorbeeld: de winstmarge op een tweedehands fiets bedraagt 100. Uit die 100 moet u 19% BTW betalen, namelijk 15,97. Als u na 1 oktober de prijs niet verhoogt, bedraagt de winstmarge nog steeds 100. Alleen betaalt u uit die 100 dan 21%, zijnde 17,36. U verliest dus 1,39 euro winst per 100 euro marge.
   
  Kassasystemen en boekhoudsoftware

  Een tip tot slot: indien u met een kassa werkt, wijzig dan NIET het tarief van 19% naar 21%, maar maak een nieuwe omzetgroep aan op de kassa met 21% als BTW-tarief. Datzelfde geldt voor uw boekhouding. In 2012 zullen namelijk omzetten met 21% en 19% naast elkaar bestaan. Het enkel wijzigen van het tarief van 19 naar 21% geeft fouten in de BTW berekening bij prestaties die betaald zijn voor 1 oktober en pas na 1 oktober verricht worden en omgekeerd.
   
   
  Ik beoog niet volledig te zijn. Vorenstaande bevat voor 95% van de ondernemers voldoende informatie. Uitzonderingen in bijv. de bouw en woningverkoop zijn dermate specifiek dat het te ver gaat om dat hier ook op te dreunen.
   
  Open desgewenst een nieuw topic in het fiscale board.
   
  groet
  Joost
  Guest

  Moore Energy

  By Guest

  Voor onze economie is energie reuze belangrijk geworden. Omdat we energie momenteel grotendeels winnen uit grondstoffen (kolen, aardgas, aardolie) zijn diverse oorlogen al het gevolg geweest en desondanks is de voorraad eindig. Daarbij kunnen we die grondstoffen waarschijnlijk beter gebruiken om andere producten zoals medicijnen of kunststoffen mee te maken. Op termijn moet het dus anders.
   
  Er zijn een aantal gebieden waar we de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt hebben. De ICT-industrie heeft zich bijv. enorm ontwikkeld en de mobiele netwerken zijn er pas kort en zijn nu al onmisbaar. Wat daarbij een gemeenschappelijke factor is, is de Wet van Moore.
  Moore was 1 van de oprichters van Intel en poneerde ooit de stelling dat het aantal transistoren per oppervlakte zou verdubbelen per 1,5 jaar. Ondanks dat het geen echte natuurkundige wet betreft, voldoet de chip-ontwikkeling de afgelopen 40 jaar aardig aan die wetmatigheid.
  Ook producten welke dezelfde productietechnieken gebruiken (denk aan harddisks, USB-sticks of optische disks) ondergaan dezelfde snelle ontwikkeling. En omdat die chipontwikkeling zo snel gaat, profiteren ook alle technieken die hierop gebaseerd zijn mee en dus groeit de waarde van computer, mobieltjes, datacentra e.d. snel.
  En daarmee ook de producten die daar weer op gebaseerd zijn, zoals de software producten.
   
  Terug naar onze energie
  We willen meer en betaalbare energie welke zonder conflicten is te vergaren.
  Laten we eerst eens kijken naar windmolens, welke ik verder windturbines zal noemen:
  Al eerder was duidelijk dat we met kleine windturbines weinig kunnen bereiken (zie rapport kleine windturbines inzake proef Delta in het Zeeuwse Schoonedijke). Dus we moeten grote windturbines plaatsen, liefst >10MWatt. En zelfs met dergelijke grote jongens levert de wind slechts 4% van onze energie... Als het al waait. Zie rapport: 'Energiebeleid in de ban van een hersenschim: wind'.
  We kunnen meer/sneller bouwen, maar het zullen grote kostbare bouwwerken blijven met een matige productiefactor en we kunnen hier nimmer het effect van de \"Wet van Moore\" krijgen.
   
  Als we echter naar zonnepanelen kijken, dan zien we dat die met een techniek gemaakt worden welke sterk overeenkomt met chips/transistoren hebben. Op die techniek en de gevolg-producten is de \"Wet van Moore\" wel van toepassing.
  De kosten van zonnepanelen gaan dus (net als eerder die van computers, harddisks of USB-sticks) dalen en de capaciteit gaat stijgen met ruwweg een verdubbeling per 18 maanden.
   
  Over 10 jaar
  Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de \"Wet van Moore\" de komende jaren ineens zou staken en dus hebben we over 10 jaar zonnepanelen die ca. 60x (10/1.5)^2) zoveel energie voor dezelfde prijs bieden. En als dat niet voldoende is, dan wachten we nog 6 jaar en dan hebben wij 1000x zoveel energie voor dezelfde prijs.
   
  We krijgen teveel energie.
  Het klinkt wellicht dus gek, maar gelet op het feit dat de ontwikkeling van de zonnepaneel zich zal gedragen conform de \"Wet van Moore\", kan het niet anders dan dat we teveel energie gaan krijgen. En dan blijkt dus over 20 jaar dat we geen aardgas of aardolie meer hoeven te verbranden voor energie en dat het isoleren van onze huizen alleen nog zinvol is als het geluidsisolatie betreft.
   
  Energieopslag
  Ik hoor het al.... Diverse lezers schreeuwen dat we niet altijd zon hebben, net zo min als we niet altijd wind hebben. OK, dat klopt.
  Allereerst is er het misverstand dat zonnepanelen zon nodig zouden hebben. Dat is niet zo. Een zonnepaneel heeft voldoende aan licht. Een zonnepaneel werkt in het voorjaar zelfs beter dan hartje zomer omdat de hoge temperatuur dan het rendement beperkt. Maar goed... we hebben ook niet altijd licht. Dat zal betekenen dat we innovatief moeten gaan worden om dit op te lossen.
  Enkele suggesties:
  - We gaan elektrische auto's rijden en die auto's koppelen we aan onze huizen/kantoren als ze niet rijden zodat die dan gratis accu-capaciteit krijgen.
  - We gaan zonne-energie importeren uit zonnegebieden. We kunnen bijv. zonne-energie uit Spanje en Griekenland gaan importeren (vergelijkbaar zoals we nu gas importeren uit Noorwegen).
  - We gaan wellicht mensen stimuleren om overdag te wassen i.p.v. 's avonds?
  Overigens is het Nederlandse bedrijf Nedstack (nee, geen aandelen) actief met brandstofcellen en hoera.... op hun productietechnologie is waarschijnlijk de \"Wet van Moore\" ook van toepassing zodat dit goed moet komen.
  En tja..., wellicht zijn niet alle technische problemen rondom de gewenste energie-opslag en energietransport vandaag al opgelost, maar dan liggen hier wel bijzonder mooie innovatiekansen. De innovatiekansen zijn alleen anders dan we een tijdje terug hadden gedacht want de innovatiekans zal worden: Hoe gaan we morgen om met Moore energy ?
   
  Je ben het vast en zeker wel eens tegengekomen. HET ideale verdienmodel waarbij je met een website of webwinkel binnen de kortste keren een frequent (hoog) inkomen kan genereren. Een prachtig fenomeen waar menig niet-wetende Nederlander instinkt.
   
  Maar dan een hele grote MAAR. De ideale geldmachine bestaat niet. De ideale geldmachine is simpelweg een flappentap, oftewel pinapparaat, die wegens een storing geld blijft strooien. Een op hol geslagen flappentap waar jij toevallig langsliep. Een mooi fenomeen, waarbij de kans uiterst klein is dat je het ooit zal meemaken. Helaas pindakaas.
   
  De ideale geldmachines, gegarandeerde verdienmodellen of 'wordt-miljonair-binnen-één-jaar-methodes' van de welbekende internetguru's, blijken niet te bestaan. En niet zo gek ook. Onze 'oh zo vriendelijke' internetvrienden vullen in de meeste gevallen zelf hun zakken, zonder dat de goed-gelovige 'starter' het zelf doorheeft. Ik zie nog het beeld voor me waarin tientallen ondernemers lovende woorden uitspreken over web- of seminar die ze zojuist hebben ondervonden. Wat een ramp. Niet weten dat zij zojuist véél te véél geld hebben betaald voor desbetreffend 'summit' of 'marketing training', waarbij de nadruk wordt gelegd op de presentatie van ideale verdienmodellen waarin zelfs Jan Kees de Jager jaloers op zou zijn. Ondertussen verdiend de organisator bakken met geld. Linksom en rechtsom.
   
  Daarnaast het feit dat de meeste webwinkels stranden in het eerste levensjaar. Een hoop (zogenaamde) startende ondernemers onderschatten het exploiteren van een webwinkel enorm. Mede gezien het feit van alle mooie verhalen van desbetreffende internetguru's dat iedereen, ongeacht levensovertuiging, kennis, ervaring of financiële situatie, het zogenaamde ideale verdienmodel kan uitvoeren. Regelrechte onzin. We zouden er met zijn allen wat aan moeten doen.
   
  Gelukkig bestaan er wel alternatieven om online te slagen. Het (ideale) verdienmodel kan weldegelijk bestaan. Dit verdienmodel begint echter met het uit je hoofd zetten van idealen en ideeën over gemakzuchtig online geld verdienen. Online geld verdienen met niets doen is vooralsnog een idee die niet haalbaar blijkt op de korte termijn. Het (ideale) verdienmodel begint bij de ondernemer zelf. Het begint in het hoofd. Met een visie of idee, met daaraan direct verbonden een DOEL. Een doel moet daarentegen goed genoeg zijn om voor te gaan. Een doel moet iets in de ondernemer naar boven laten komen, waardoor hij of zij nog sterker het gevoel krijgt ook echt wat voor dat doel te willen doen. En wat is een doel? Een doel is het bereiken van iets, waar je op voorhand dacht dit niet (gemakkelijk) te kunnen bereiken.
   
  Geld verdienen op de automatische piloot blijkt dus niet mogelijk. Wanneer een ondernemer als doel vaststelt om 'veel geld te verdienen' of 'ontzettend rijk te worden', moet de ondernemer zich afvragen of dit wel het juiste doel is. Al helemaal wanneer dit doel 'slapend' wordt bereikt door middel van een zogenaamd ideaal verdienmodel. Zet het uit je hoofd. Dit gaat hem niet worden!
   
  Voor alle zogenaamde startende ondernemers die denken met een simpel webwinkeltje binnen één week doorgewinterde ondernemers weten te evenaren; Kans van 1 op 1.000.000.000 dat dit gaat lukken. Kijk eens verder dan je neus lang is en probeer je onderneming zodanig te structureren, dat deze succesvol kan blijken.
   
  Stap daarnaast af van de internetguru's die pretenderen jou op weg te willen helpen met verdienmodellen die jou Ferrari's, Lambo's en grote huizen moeten opleveren. Wanneer je denkt dat dit te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo.
  Als startende ondernemer ben je ambitieus. Altijd bezig met jouw idee, dienst, product en bedrijf. Iedere keer een extra stap, nieuwe klanten, meer omzet en een hogere winst. Je springt in het diepe, maakt een vliegende start en met jouw vakkennis haal je de eerste doelstellingen met gemak.
   
  Achteroverleunen is er niet bij. Je bent ambitieus en je wilt meer. Schouders eronder en groeien. Maar dan kom je erachter dat ondernemen meer is dan vakkennis. Klanten en omzet blijven achter bij jouw doelstellingen of je loopt vast en je gaat op zoek naar expertise om jouw ambities waar te maken.
   
  Je merkt al gauw dat die expertise volop aanwezig is. Marketing, reclame, financiering, allemaal vakgebieden die nodig zijn om jouw ambities waar te maken. Maar expertise inhuren is beslist niet gratis en hoewel je ambitieus bent, laten de resultaten die kosten nou net niet toe.
   
  Geen nood, internet is een bron van kennis en een zegen voor de ondernemer. Je zoekt en zoekt en komt al snel terecht op Higherlevel. Een prachtig forum waar duizenden ondernemers hun kennis en expertise met je willen delen. Soms wat oppervlakkig, maar vaak met prima tips en helemaal voor nop.
   
  En dan ineens wordt door dat forum een fantastische aanbod gedaan: “The Next Event”. In een ontspannen sfeer informatie delen, kennis op doen en jouw vragen en plannen laten beantwoorden en toetsen door ervaren ondernemers en coaches. Naar eigen behoefte kun je deelnemen aan thema's als “Samenwerken in netwerken, De bank voorbij, Help ik zit vast, Klant waar zit je”. Daarnaast bieden we je aan om gratis je eigen marktkraam in te richten om je product en/of dienst te presenteren.
   
  Maar, wil je jouw ambities eens een dag thuis laten dan is dat ook geen probleem. The Next Event is als offline bijeenkomst van Higherlevel.nl bij uitstek geschikt om kennis te maken met de gezichten achter de namen. In een ongedwongen setting kan je van 12:00 tot 23:00 gezellig bijpraten op het terras, waterfietsen, kanovaren en/of speel je een partijtje volleybal en schuif je 's avonds aan bij de barbecue.
   
  Een informatief én ontspannen programma voor maximaal 100-150 deelnemers voor slechts 65 euro incl. eten en drinken. Daar moet je als de kippen bij zijn.
   
  Om met de woorden van een groot energie bedrijf te spreken: IK ZEG DOEN!
  Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met wanbetalers. Wat doe je indien jouw factuur niet wordt betaald?
   
  Betalingsherinnering
  Het eerste wat je zelf kunt doen bij een onbetaalde factuur, is je debiteur tot betaling aanmanen. Gebruikelijk is om eerst een betalingsherinnering te sturen.
   
  Doel van de herinnering
  Een betalingsherinnering is een vriendelijke herinnering dat de betalingstermijn van de factuur is verstreken. Het doel van de betalingsherinnering is het attenderen van de debiteur op de ontstane betalingsachterstand. Verder wordt de debiteur verzocht om op korte termijn te betalen.
   
  Welke termijn hanteert u voor de herinnering?
  Een relatief korte termijn verdient de voorkeur voor een betalingsherinnering. Voorkomen dient te worden dat de debiteur een ruime betalingstermijn opvat als vrijbrief om facturen in het vervolg veel later te mogen voldoen. Bedraagt de standaard betalingstermijn bijvoorbeeld 14 dagen, dan ligt het niet voor de hand om debiteuren standaard nogmaals 14 dagen betalingsuitstel te geven.
  Bovendien verdient het aanbeveling om bij het incasseren van vorderingen altijd zo snel mogelijk te incasseren. Dat verhoogt de kans op betaling namelijk. Een korte termijn verdient daarom de voorkeur.
   
  De debiteur bellen
  Is de betalingsherinnering gestuurd, maar betaalt de debiteur nog steeds niet? Dan is het tijd om de debiteur even te bellen.
  Het bellen van de debiteur om hem te confronteren met de betalingsachterstand is doorgaans effectief. Vaak betaalt de debiteur de factuur alsnog op korte termijn. Waak wel voor smoezen of en vage betalingstoezeggingen.
   
  Doel van het bellen
  Doel van het gesprek is het maken van een duidelijke afspraak binnen welke termijn de debiteur de factuur alsnog betaalt. Probeer daarom een concrete datum af te spreken waarop de factuur uiterlijk dient te zijn voldaan.
   
  Tips bij het afspreken van een betalingsregeling
  Indien blijkt dat de debiteur betalingsproblemen heeft, kun je eventueel een betalingsregeling afspreken. Let er hierbij wel op dat de eerste termijnbetaling op korte termijn plaatsvindt. Anders weet je namelijk niet snel of de debiteur de betalingsregeling wil en kan nakomen. Het is belangrijk om de betalingsregeling schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Let er op dat je hierbij uitdrukkelijk vermeldt dat de betalingsregeling vervalt indien deze niet wordt nagekomen en dat de vordering dan onmiddellijk volledig opeisbaar is.
  Een voordeel van het bellen is dat u je debiteur zo wellicht niet hoeft aan te manen. Zo voorkom je dat de relatie met uw debiteur onnodig onder druk wordt gezet.
   
  Aanmaning
  De betalingsherinnering gestuurd en debiteur is ook gebeld, maar er is nog steeds niet betaald. Dan is het tijd om de debiteur een aanmaning te sturen. Dit om de debiteur een laatste betalingsmogelijkheid te geven voordat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
   
  Doel van de aanmaning
  De aanmaning is dwingender van toon dan de herinnering en dient ertoe uw debiteur een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden. De debiteur wordt hierbij gewaarschuwd dat de vordering anders ter incasso uit handen wordt gegeven. Verder wordt de debiteur gewaarschuwd voor de consequenties van niet betalen, zoals het moeten betalen van rente en incassokosten.
   
  Welke termijn hanteer je voor de aanmaning?
  Net als bij de herinnering dient ook deze termijn kort te zijn. Bij voorkeur is deze termijn nog korter. De korte termijn zorgt ervoor dat de debiteur meer druk zal ervaren.
   
  Niet betaald? Vervolgstappen!
  Na het versturen van de herinnering en aanmaning en het telefoongesprek met de debiteur, heb je zelf gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht om jouw factuur betaald te krijgen.
   
  In dat geval kun je twee logische vervolgstappen nemen.
   
  Verplichtingen opschorten
  Indien er nog resterende verplichtingen jegens de debiteur zijn, is het wellicht verstandig om de resterende verplichtingen op te schorten. Mogelijk kunt je de debiteur hiermee onder druk zetten en kun je zo alsnog betaling afdwingen. Door over te gaan tot opschorting voorkomt je ook dat de vordering verder oploopt. Het verdient aanbeveling om de debiteur schriftelijk (of per e-mail) te waarschuwen indien je tot opschorting overgaat.
   
  Incassoprocedure starten
  Indien het niet gelukt is om de vordering zelf te incasseren, kun je een incassospecialist inschakelen om de vordering te laten incasseren. Wacht daar niet te lang mee. De vordering is doorgaans sneller betaald indien snel wordt geïncasseerd. Zeker indien er meerdere schuldeisers zijn. De debiteur zal de schuldeisers die het snelst en het lastigst zijn vaak namelijk als eerste betalen. Dat zou je zelf toch immers ook doen?
   
  Veel succes met het aanpakken van uw wanbetalers!
  Zoals jullie al een aantal keren hebben kunnen lezen, geloof ik in crowdfunding. Crowdfunding is een waardevolle toevoeging aan bestaande financieringsbronnen voor entrepreneurs en ondernemers. Ik denk dat ook banken en investeerders blij zijn met de extra toegang tot geld. Door het hoge risico kunnen en willen de meeste banken en investeerders de meeste bedrijven die geld vragen via crowdfunding toch niet financieren. Terwijl, als deze bedrijven succesvol verder groeien, ze toch weer aankloppen bij banken en/of investeerders. Als ze geen geld van de crowd hadden gekregen, hadden de meeste van deze bedrijven niet bestaan. Ook overheden zijn blij met crowdfunding omdat deze bedrijven voor extra groei van de economie zorgen met meer banen.
   
  Kortom, iedereen tevreden met alweer een voorbeeld van innovatie via het Internet.
   
  Iedereen? Nee, niet iedereen, want hoewel ik een believer ben, wil ik toch een kanttekening plaatsen bij crowdfunding. In feite is crowdfunding een openbare markt voor geld waarbij een beperkt aantal bedrijven geld vraagt aan een vrijwel onbeperkt aantal potentiële geldaanbieders. Als we deze openbare markt voor leningen vergelijken met de openbare markt voor aandelen (zoals Euronext of NYSE) dan valt op dat alleen de aandelenmarkten gereguleerd zijn. Dit ter bescherming van de geldaanbieders of mensen zoals jij en ik. Deze bescherming ontbreekt bij crowdfunding en ik verwacht dan ook vele teleurstellingen als de populariteit van deze wijze van geld aantrekken groter wordt.
   
  De risico’s bij het financieren van bedrijven, lenen en investeren zijn groot. Dit merken investeerders en banken dagelijks. Niet voor niets steken financiers veel energie in het onderzoek naar de achtergrond van de entrepreneur. Juist dat is in de crowd niet mogelijk en er zijn op deze wereld veel would-be entrepreneurs én boefjes.
   
  NB. Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) oriënteren zich op crowdfunding (zie http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2011/dnb251580.jsp).
   
   
  Ties van der Laan
  2 juli 2012
   
  Nederlandse ondernemers zijn sinds enige tijd in de ban van crowdfunding. Crowdfunding is een financieringsvorm die de belofte in zich draagt dat kleine of startende ondernemers op laagdrempelige wijze ideeën of projecten kunnen financieren met geld dat ze zelf niet hebben. Het basisidee is dat de financiering kan worden gerealiseerd door de geldbehoefte te betrekken uit een groot aantal bronnen, de crowd. Crowdfunding is daarmee een variant op crowdsourcing.
   
  Kapitaal aantrekken uit een groot aantal bronnen is niet nieuw, maar eeuwenoud. De eerste openbare aandelenemissie ter wereld, die van de VOC in 1606, was waarschijnlijk de eerste vorm van crowdfunding. Alle openbare en onderhandse aandelenemissies, ook die van Facebook vorige week, zijn een vorm van crowdfunding. Het verschil is dat als wordt gesproken van “crowdfunding” , bedoeld wordt dat gebruik wordt gemaakt van internetplatforms die crowdfunding faciliteren. Daarbij gaat het vrijwel nooit om de emissie van aandelen, maar om het aantrekken van leningen.
   
  De hype rond crowdfunding is in Nederland een jaar of anderhalf geleden begonnen, zoals te zien is in Google Trends. Op de meeste internetforums voor ondernemers begint nu de teleurstelling rondom crowdfunding door te sijpelen. Dat is een begrijpelijke ontwikkeling, omdat de verwachtingen rond crowdfunding altijd veel te hooggespannen zijn geweest. De verwachtingen en de daarop volgende teleurstelling rondom crowdfunding volgen vrij exact de contouren van de Gartner Hype Cycle van marktonderzoeksbureau Gartner Research.
   
  Crowdfunding zit nu in de Vallei van Desillusie en daarom is nu het moment gekomen om duidelijk te maken waarom crowdfunding in 95 procent van de gevallen niet werkt. De redenen zijn dezelfde redenen die ervoor zorgen dat ook het aantrekken van kapitaal van professionele investeerders in 95 procent van de gevallen niet werkt .
   
  Financiering aantrekken is in de basis afhankelijk van twee dingen. Een rendement, de geloofwaardigheid van dat rendement en de contractuele vorm. Geloof het of niet, maar het overgrote deel van de kapitaalzoekers, ook die gebruik maken van crowdfunding, heeft geen enkel idee welk rendement ze aan investeerders kunnen bieden. Op dat punt gaat het dus al mis. Maar als er een rendement kan worden beloofd, dan is bij crowdfunding de geloofwaardigheid vrijwel altijd het probleem. Geloofwaardigheid is afhankelijk van het vertrouwen dat de financiers moeten hebben in de ondernemer. Vertrouwen door financiers is op zijn beurt afhankelijk van vaste factoren zoals persoonlijk contact, bekendheid met de persoon, goede communicatie, een track record dat de kwaliteiten van de ondernemer bewijst en een controlemechanisme.
   
  Bij aandelen die op de beurs genoteerd staan, is geen persoonlijk contact aanwezig tussen directie en beleggers. Het vertrouwen wordt onderhouden door een professionele communicatie via de media, het opbouwen van een track record en het controlemechanisme van de wettelijke verplichte verslaggeving voor NV’s en BV’s. Als kleine bedrijven zoeken naar professionele investeerders is het persoonlijk contact wel aanwezig en kunnen een track record en een controlemechanisme worden opgebouwd.
   
  Crowdfunding verloopt via internetplatforms en het spreekt vanzelf dat een stuk software voor geen enkele van deze factoren kan zorgen. Het platform verzorgt geen persoonlijk contact, de ondernemers hebben geen track record en een controlemechanisme is er ook niet. Het platform biedt alleen de illusie dat contact met “investeerders”, bij deze platforms gaat het helaas meestal om gokkers en goedbedoelende amateurs, leidt tot een investering.
   
  Het is niet moeilijk te voorspellen dat het overgrote deel van de crowdfunding-platforms binnen enkele jaren is verdwenen. De teleurstelling zal zowel van de kant van de kapitaalzoekers komen, die geen geld weten aan te trekken, als van de kant van beleggers die hun geld niet meer terugzien. De uitzonderingen zijn de platforms waar de financieringsaanvragen door de eigenaren van het platform worden gescreend op terugbetaalcapaciteit. Zo wordt de kans vergroot dat de “investeerders” hun geld terugzien en wellicht een rendement maken.
   
  Crowdfunding werkt dus in 95 procent van de gevallen niet, maar even interessant is het om te zien wie de 5 procent zijn die wel in staat zijn kapitaal aan te trekken. Daartoe behoren uiteraard de kapitaalvragers die door het platform op terugbetaalcapaciteit worden gescreend. Deze werkwijze is geschikt voor de verbouwing van een winkelpui of voor verhuizing van een bedrijf naar een goedkoper pand. Kortom, voor bestaande bedrijven met gegarandeerde inkomsten. De werkwijze is echter niet geschikt om de start of groei van een bedrijf te financieren. Dan is de terugbetaalcapaciteit niet aanwezig, want al de omzet wordt in de groei van het bedrijf gestoken.
   
  Bedrijven die met succes groeifinanciering aantrekken via crowdfunding zijn er vrijwel niet, maar degenen die er toch in slagen, zijn de bedrijven die er veel werk van gemaakt hebben: ze hebben een business plan, bieden een rendement aan, mobiliseren het eigen netwerk en hebben een duidelijke overeenkomst klaar liggen voor de investeerder. Het opvallende is dat met deze benadering ze ook voor professionele investeerders interessant zijn. Dat lijkt me ook een betere route, want professionele investeerders hebben een toegevoegde waarde die crowdfunding-platforms niet hebben: ze kunnen ook hun eigen expertise en netwerk aanbieden om de groei van het bedrijf te versnellen.
   
  Wat is dan uiteindelijk de toegevoegde waarde van crowdfunding? Crowdfunding is interessant voor projecten waarbij voor de financiers het behalen van een rendement niet het belangrijkste doel is. Het gaat dan meestal om kleine bedragen waarmee bijvoorbeeld het maken van een nieuw product, zoals een stijlvol horloge, door een groep afnemers wordt voorgefinancierd. De financiers wilden dat product toch al hebben. De financiers schieten in feite als collectief het bedrag voor dat ze later toch moet betalen en maken daarmee de productie mogelijk. In ruil krijgen ze een korting. De geldzoeker kan daar nog aardige strategieën omheen bouwen, bijvoorbeeld: hoe eerder de belegger inschrijft, hoe groter de korting. De financiers moeten van hun kant bereid zijn hun geld te verliezen, want controles op het nakomen van de afspraken zijn er in het algemeen niet. Maar bij kleine bedragen is dat niet onoverkomelijk. Het gevoel om iets goeds te hebben gedaan voor de wereld, is soms voldoende compensatie.
   
  [Noot: deze column is ook verschenen op Venture Media
  Ik zag ik er weer een voorbij komen hier op Higherlevel. Een ondernemer in spe die met veel energie een prachtig ondernemingsplan in elkaar gezet heeft met een van de vele modellen die op internet te downloaden zijn. Meestal leidt dit echter tot niets is mijn mening. Eigenlijk hoeft er maar 1 zin bij te staan om zo’n model naar waarde te schatten: “het volledig invullen van dit model maakt nog geen goed ondernemingsplan!” En ja, ook deze ondernemer was teleurgesteld dat zijn investering van 6 maanden hard werken aan een in zijn ogen goed ondernemingsplan uitmondde in een afwijzing van zijn plannen. Weg droom!
   
  Wat is er dan niet goed aan zo’n model?
  Een ondernemingsplan moet inspireren; dat in de eerste plaats. Als het niet inspireert, sta je als starter bij een toetser op achterstand. Hij of zij moet tegen zijn zin in door zo’n 30-35 pagina’s ploegen met steeds bekende vragen en onbekende antwoorden. Geen wonder dat aan het eind een hele opsomming aan kritiekpunten verzameld zijn. De man of vrouw is terecht geïrriteerd en niet zelden heb ik de indruk bij het lezen van het bijbehorende adviesrapport, dat men maar de helft gelezen heeft. Ik snap dat niet iedereen de capaciteiten van een romanschrijver of journalist heeft, maar zou die toetser begrip en inlevingsvermogen hebben? Ik durf te beweren van niet!
   
  Is zo’n model nutteloos dan?
  Nee, nutteloos is het niet, maar zie het als een tussenstap. Als je zo’n model compleet ingevuld hebt, heb je wel al het materiaal om een goed ondernemingsplan te schrijven. Dat is toch heel veel waard, niet dan? Zie het als een vijver waar je vrij in kunt vissen naar inhoud voor je uiteindelijke plan.
   
  Wat is dan wel een goed ondernemingsplan?
  Een inspirerend verhaal over wie je bent, wat je wil gaan doen, in hoeverre de markt daar op zit te wachten en hoe je dat aan gaat pakken qua marketing en organisatie (wie, wat, waar, waarom en hoe). En natuurlijk met een compleet financieel verhaal dat goed afloopt aan het eind en geen fouten bevat. Ben je er dan? Nou nee, nog niet helemaal. Het financiële plaatje moet passen binnen de rest van het plan. Het verhaal over wie, wat, waar, waarom en hoe dient als ‘bewijs’ dat je cijfers kloppen, dat je ze niet uit je duim gezogen hebt. En dat kan alleen als de cijfers voldoende toegelicht worden in de tekst. De tekst is dus ondersteunend aan het financiële deel en dat wordt wel eens vergeten. Een ondernemingsplan wordt uiteraard vooral beoordeeld op de financiën (positief eindresultaat, compleet en geen fouten), maar het moet ook geloofd worden. En dat vergeet men nogal eens. Goede cijfers produceren in een prognose is zo lastig niet. Wat wel lastig is, is deze goede prognose geloofwaardig te laten zijn.
   
  Hoe lang is zo’n verhaal?
  Als het inspireert is het niet zo belangrijk; dat leest lekker weg. Ideaal is in mijn ogen ongeveer 15 pagina’s; dan heb je voldoende ruimte om alles toe te lichten en heb je je plan lekker beknopt beschreven.
   
   

  Knoop in je zakdoek ...

  By John B

  “Ik leg wel een knoop in mijn zakdoek, dan vergeet ik het niet”. Tegenwoordig hoor je het niet vaak meer, maar ik kan me de tijd nog wel herinneren dat het niet alleen gezegd werd, maar dat soms de daad ook echt bij het woord werd gevoegd.
   
  Toch kon die fysieke herinnering niet garanderen dat de afgesproken actie ook werd uitgevoerd. Bovenaan de excuus-top-3 stond “ik ben al weken niet meer verkouden geweest”, direct gevolgd door “ik zag de knoop wel, maar wist niet meer waar die voor was” en “ik denk dat mijn vrouw die zakdoek in de was heeft gedaan”.
   
  Met de komst van horloges met alarmfunctie, mobiele telefoons, de elektronische agenda op de PC en handhelds in allerlei soorten en maten, is de knoop-in-de-zakdoek langzamerhand van het toneel verdwenen. Als iets maar een beetje lijkt op een actie of een afspraak, dan is die na een klein minuutje drukken, klikken, vegen en/of tikken onuitwisbaar vastgelegd. Daarmee zijn ook meteen alle smoezen die voor de “knoop” golden onbruikbaar geworden. Immers, al dat elektronisch vernuft wordt meerdere malen per dag te voorschijn gehaald, herinnert de gebruiker met hoorbare en voelbare signalen en geeft ook nog eens in detail aan wat er moet gebeuren. Ik hoorde laatst nog wel van iemand wiens broek compleet met mobieltje in de wasmachine was gegaan, maar dat is ongetwijfeld de uitzondering die de regel bevestigt.
   
  En toch, ondanks dat alles, maak ik het nog maar al te vaak mee dat gemaakte - en in mijn aanwezigheid vastgelegde - afspraken volledig worden vergeten. Nieuwe uitvluchten dienen zich aan: “mijn agenda herinnert mij maar één keer en als ik de actie dan niet meteen doe of opnieuw inplan verdwijnt die uit het zicht”. Maar ook “hij stond in het verkeerde mapje” en “er moet iets fout zijn gegaan bij de synchronisatie” scoren hoog.
   
  Het is regelmatig om te huilen. Deden al die actiehouders dat ook maar wat vaker. Dan konden die als extra geheugensteuntje weer hun zakdoek gaan gebruiken. En misschien dan met een dubbele knoop?
  Een verrassende uitspraak van de Hoge Raad met mogelijk verstrekkende gevolgen voor zowel ZZP-ers als bedrijven die ZZP-ers inhuren : de zorgplicht voor veilige werkomstandigheden die een werkgever voor werknemers heeft, is ook van toepassing op ingehuurde ZZP-ers.
   
  De case
  Een ZZP-er raakt in 2005 door een bedrijfsongeval bij een bouwbedrijf zijn been kwijt. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf dat hem inhuurde aansprakelijk omdat de machine waaraan hij reparatiewerkzaamheden uitvoerde niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Na 7 jaar procederen heeft de Hoge Raad nu bepaald dat het bedrijf moet aantonen dat aan hun zorgplicht is voldaan, ongeacht dat het slachtoffer geen werknemer is. Lukt dat niet, dan draait het bedrijf op voor de schade.
   
  De gevolgen
  De uitspraak van de Hoge Raad houdt voor bedrijven in dat ook de arbeidsomstandigheden van ZZP-ers moeten voldoen aan de Arbo-normen. Dat betekent voor de bouw o.a. veilige werkomstandigheden, beschermingsmiddelen, instructies en toezicht op handhaving. Maar op basis van dit Arrest kan in de toekomst wellicht ook een IT-bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de burn-out of RSI van een ZZP-er.
   
  Nieuwe Risico's
  Voor bedrijven die ZZP-ers inhuren levert dit een onverwachts nieuwe risico’s op. Voor de eigen werknemers zijn de risico’s bij arbeidsongeschiktheid beperkt tot 2 jaar loondoorbetaling, eventueel een WIA opslag en aansprakelijkheid voor bijkomende kosten. Uiteraard doet ieder bedrijf er alles aan om dit soort schade te voorkomen, maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dan is de impact weliswaar groot, maar goed verzekerbaar.
  Een claim van een arbeidsongeschikte ZZP-er daarentegen, is niet begrens tot 2 jaar: in theorie zou de HR het bedrijf kunnen veroordelen tot het compenseren van alle inkomensverlies en gemiste carrièrekansen van de ZZP-er tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij het ArenA arrest (werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen) in 1996 en een arrest in 1998 werd al respectievelijke claims van € 600.000,- en € 800.000,- toegewezen aan werknemers, voor ZZP-ers zouden deze claims ongetwijfeld nog veel hoger zijn uitgevallen.
   
  Wat doen verzekeraars?
  Vraag is hoe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars met deze nieuwe situatie omgaan. Het lijkt er op dat dit risico nog niet verwerkt zit in de huidige voorwaarden en tariefstelling. Interessante vragen daarom voor uw verzekeringsadviseur of direct writer:
  [*]is het risico nu verzekerd op uw huidige bedrijfsaansprakelijkheidpolis?
  [*]zo niet, wanneer komt de verzekeraar met een aanpassing?
  Als het risico verzekerbaar is, zou het ook wel eens een goede aanleiding kunnen zijn om het verzekerde bedrag op te hogen van EUR 1.250.000,- naar EUR 2.500.000,- per gebeurtenis,.
   
  Niet verzekerbaar, wat dan?
  Wat als het risico niet verzekerbaar is? Gelet op de houding van verzekeraars bij eerdere risicoverzwaringen op grond van Arresten van de Hoge Raad is dat helemaal niet ondenkbaar. In dat geval zou een bedrijf wellicht van de ZZP-ers moeten gaan verlangen dat ze aantonen dat ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, om op deze wijze het risico voor het bedrijf tot acceptabel niveau terug te brengen.
   
  AOV Eigen verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend?
  Het eerste debat over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers is al losgebarsten: VNO NCW en MKB Nederland vinden dat ZZP-ers een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Die eigen verantwoordelijkheid wordt alleen wat minder vrijblijvend. Aangezien veel ZZP-ers, met name in de bouw, zo’n verzekering niet hebben – en sommigen op grond van hun leeftijd en/of medisch verleden ook niet meer eenvoudig in aanmerking komen voor zo’n verzekering , kan dat wel eens tot onverwachte neveneffecten leiden, zoals het uitsluiten van toch al kwetsbare groepen.
   
  Vraag is of de HR al deze consequenties voor ogen had met de uitspraak.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Zojuist is op Molbog een netwerk blootgelegd dat tot doel had bepaalde bedrijven hoger in de zoekresultaten te krijgen, door middel van links op fora vanaf anonieme accounts.
   
  Dit is, na ons bericht over Groupon, het tweede grote geval van georganiseerde linkspam van een stel linkmiegels in krap een week tijd.
   
  Het betreft tientallen fora met honderden, zoniet duizenden berichten die linken naar een beperkt aantal bedrijven.
  Doel van die berichten is in veel gevallen pure linkbuilding en anderzijds buzz te creëeren rondom marketingcampagnes van die bedrijven, negatief te zijn over concurrenten, of negatieve aandacht voor het eigen merk te bestrijden.
   
  Zoals op Molblog uitvoerig toegelicht wordt, betreft het spamlinks die verwijzen naar (websites van) KPN, Randstad, Douwe Egberts, Skoda en Volkswagen en nog een handvol kleine bedrijfjes.
   
  Higherlevel is fel gekant tegen dit soort zogenaamde black-hat technieken en tegen spam in het algemeen.
   
  Net zoals alle andere fora verbieden we zelfpromotie, linkspam en andere valse getuigenissen uitdrukkelijk in de gebruiksvoorwaarden. Desondanks is dit black-hat netwerk jarenlang onopgemerkt gebleven.
   
  Jaren waarin consumenten structureel zijn misleid, op fora die als onafhankelijk te boek staan.
  Jaren waarin een beperkt aantal bedrijven heeft kunnen profiteren van hogere plekken in de zoekmachineresultaten en bijbehorend hogere inkomsten.
   
  Dankzij oplettende leden van Higherlevel is zowel Groupon als dit netwerk aan het licht gebracht.
   
  Wat nu?
   
  Op Higherlevel zijn afgelopen 3 jaar bijna 10.000 berichten de prullenbak ingekieperd, omdat ze niet voldoen aan onze regels. Dit is dus geen op zichzelf staand geval, en waarschijnlijk het topje van de ijsberg.
   
  Één van de oorzaken dat de achterliggende patronen niet eerder duidelijk zijn geworden, is dat de meeste websites worden gemodereerd door vrijwilligers die primair op het schoonhouden van het eigen forum zijn gericht, en dat is al werk genoeg.
   
  Een oplossing zou zijn dat er een centraal overlegpunt forummoderatie komt, waar forumeigenaren gezamenlijk trachten de fora schoon te houden van deze troep.
   
  Dat er aan een dergelijk platform haken en ogen zitten met betrekking tot privacy van leden beseffen wij ons terdege, maar mag geen reden zijn om de mogelijkheden daartoe niet te onderzoeken.
   
  Het alternatief zal zijn dat moderatoren zich achter de schermen meer en meer informeel gaan organiseren in de strijd tegen dit soort vormen van laaghartige internetmarketing.
   
  Verder speelt mee dat linkspam, ondanks uitspraken van Google, voor google helemaal geen hot issue is., en de consequenties dus aanvaardbaar zijn indien het niet in de openbaarheid gebracht wordt.
   
  En wat doen we met dit netwerk?
   
  Het is aan ieder forum voor zich om de betrokken profielen te blokkeren en de berichten op te schonen. Op Higherlevel doen we het volgende:
   
  [*]Higherlevel heeft inmiddels de gevonden profielen op HL geblokkeerd.
  [*]In de loop van de dag zullen we in de profielen een verwijzing naar het artikel op molblog opnemen.
  [*]De links naar o.a. skoda zullen blijven staan, echter inactief gemaakt worden, en tevens worden voorzien van een link naar het artikel op Molblog.
   
  Als ieder getroffen forum dit doet, werkt de linkbuilding die de afgelopen twee jaar is opgezet een keertje omgekeerd.
  Verder zullen we in de reacties onder dit topic tzt een lijst publiceren met de profielen die het betreft en op welk forum ze gevonden kunnen worden.
   
  We hebben zeer waarschijnlijk nog niet iedereen kunnen traceren, maar met jullie hulp komt dat vanzelf.
   
  Rest ons nog de tipgever te bedanken die bij een bericht van MaximePurdy schreef \"Skoda lijkt het nieuwe Groupon! \"

  Moderatoren Higherlevel
   
  PS. Wat wij ons nog afvroegen: Welke onvoorstelbare onbenul haalt het in zijn hoofd om nog geen week nadat wij over Groupon berichtten te gaan lopen spammen over Skoda?
   

  Pers: Bij vragen of opmerkingen over dit artikel kunt u een email sturen naar onze forummanager Mikky Vrolijk: mikky@higherlevel.nl
   

  De bank voorbij

  By KarenRomme

  Van alle veranderingen is het meest ingrijpende gevolg van de komst van internet dat de afgelopen tien jaar meer en meer mensen zichtbaar zijn geworden voor anderen. Internet heeft de zorgvuldig rondom bedrijven opgebouwde muren stukje bij beetje afgebroken.
   
  En niet alleen de mensen ín bedrijven zichtbaar gemaakt, maar juist ook bij dienstverlenende bedrijven leveranciers en klanten met elkaar in contact gebracht. Niets voor niets hebben allerlei tussenpersonen steeds meer last van internetplatformen die aanbieders en zoekers met elkaar in contact brengen.
   
  De sector die in 2011 ongetwijfeld de grootste ontwikkeling op dat gebied heeft doorgemaakt is die van de bedrijfsinvesteringen. Na enkele jaren met uitprobeersels zijn afgelopen jaar de serieuze crowdsourcingplatformen als paddestoelen uit de grond geschoten. Maar of die platformen een succes worden betwijfel ik, want steeds meer ondernemers bedenken zelf creatieve constructies om het door hen benodigde kapitaal bij elkaar te brengen en benaderen daarmee vervolgens hun netwerk.
   
  Een financieringsgeval volgens zo’n creatieve constructie, speelt zich op dit moment af in cyberspace. En in Zeeland. Daar woont en werkt slijter Petra de Boevere. Die loopt sinds kort met een plan rond, #plan2012 genaamd. Een uitstekend plan. Kosten €100.000.
   
  Bedenkend hoe ze daaraan kan komen, heeft ze tweede kerstdag thuis voor haar webcam een filmpje opgenomen en op internet gezet. Daarin legt ze uit hoe ze 100 wijn- of whiskyliefhebbers met een inleg van € 1000, een rendement biedt van 20% op hun ‘investering’. Geïnteresseerden leggen nu € 1000 in en krijgen in ruil daarvoor 24 tegoedbonnen van € 50 (in totaal dus voor € 1200). De bonnen zijn vanaf 1-1-2013 te verzilveren. Bedrijven en particulieren die investeren kunnen die bonnen vervolgens uitdelen als relatiegeschenken of gebruiken om zelf drank bij haar te kopen.
   
  Als slijter maakt Petra marge op de drank die haar investeerders kopen. Daarom hoeft ze niet de gebruikelijke 100% van een lening vermeerderd met rente en kosten aan een bank terug te betalen. Maar betaalt zij – ondanks een investeerdersrendement van 20% – beduidend minder dan de honderdduizend euro die ze nodig heeft. Een klassiek gevalletje win-win. Het zal dus niemand verbazen dat ze in de eerste vier dagen na het delen van het internetfilmpje de eerste 25 ‘investeerders’ binnen had. En met zo’n rendement laten de andere 75 laten ongetwijfeld niet lang op zich wachten.
   
  Wat internet de komende jaren nog meer gaat veranderen weet ik niet, maar ik weet wel dat een actie als die van Petra geen uitzondering zal blijven. En dat ondernemers in 2012 steeds vaker banken en platformen zullen passeren als ze geld nodig hebben. Zij zijn gewaarschuwd.
  Analogiën
  Soms kunnen analogieën verduidelijking geven over een ingewikkeld onderwerp.
  Ondernemen, (beter nog: ondernemingsplanning) is zo'n voorbeeld: het is soms moeilijk uit te leggen of te begrijpen vanuit enkel de bijbehorende, theoretische materie. Wat echter belangrijk is om te onthouden, is dat een ondernemingsplan een soort instrumentenpaneel, een dashboard, is, waarmee de gehele onderneming continu kan worden aan - en bijgestuurd.
   
  Eerste analogie: het dashboard
  Je zult allereerst dienen te snappen op welke resultaten, activiteiten en processen je invloed moet hebben en houden, want op basis daarvan bouw je het instrumentenpaneel of dashboard op. Dus door dat goed te onderzoeken en te beredeneren, komt dat inzicht steeds beter tot stand en zal het dashboard daadwerkelijk fungeren als belangrijk onderdeel in de 'stuurhut' van de onderneming.
   
  Enerzijds gebruik je diverse gegevens om het doel te bepalen, eenmaal onderweg gebruik je de gegevens om aan- of bijsturing aan de koers te geven. Een plan moet daarom altijd actueel zijn. Het moet steeds kunnen worden geraadpleegd om te toetsen of de organisatie optimaal wordt ingezet c.q. afgestemd op het bereiken van de doelstellingen. Zoals een brandstofmeter die informatie geeft over de mogelijkheden om met de aanwezige hoeveelheid het doel te bereiken, de GPS die jou informeert waar jij je bevindt of de snelheidsmeter waaruit je kunt afleiden wanneer je het doel zou kunnen bereiken.
   
  Tweede analogie: vakantieplannen
  Een onderneming ontstaat uit een idee, een visie, die wordt verankerd in een missie en een strategie. Uit de visie, missie en strategie, blijkt de ambitie van een onderneming. Lekker theoretisch, maar in een volgende analogie wellicht wat duidelijker:
   
  Wanneer ik over een vakantie nadenk, heb ik bijvoorbeeld in mijn hoofd eerst alleen maar een beeld van zon, zee, strand en zwoele avonden op terrasjes met lekker eten en drinken, geheel en al ontspannen, geen wekker, nooit haast en rust. Heerlijk om daarover te dagdromen, maar het is verre van concreet, dit is namelijk mijn visie op mijn ideale vakantie. Het zegt iets over mij: wie ben ik, wat wil ik, maar wat kan ik eraan doen om het waar te maken?
   
  Ik moet dan nog wel even uitzoeken waar die combinatie van mijn vakantiewensen zich zoal ter wereld bevindt, wat qua budget haalbaar is en of het nog beschikbaar is, enzovoorts. Wanneer je op zo'n moment in de plannenmakerij alvast op reis gaat, maar tijdens een regenachtige periode in een motel ergens langs de snelweg in Duitsland of Oostenrijk bent beland, kun je moeilijk achteraf tevreden terugkijken op jouw 'vakantie'. Het voldeed namelijk op geen enkel punt aan jouw visie.
   
  Om zo'n visie werkelijkheid te laten worden, is het denkproces dat men 'missie' noemt, noodzakelijk. In de visie vind je uitsluitend de kernwaarden terug, in de missie stel je in concept de processen vast die het bestaansrecht van jouw visie kunnen verwezenlijken, hoe is het te bereiken?.
   
  Als je dan nog een stap verder gaat, dus echt bezig gaat met het concreet organiseren van die verwezenlijking, ben je bezig met de strategie, met het beantwoorden van de vraag: \"Wat is er nodig om het te bereiken?\"
   
  Strategie is dus vanuit de visie en de missie het concreet maken, het vaststellen van de optimale inzet en een op het doel afgestemde organisatie, door middel van de drie M's: mens, middel en de manier van (samen)werken.
   
  Ik ga daarom na waar ik binnen mijn mogelijkheden (budget, periode, etc…) toch vakantie kan vieren die volledig aan mijn visie voldoet. OK, om een lang verhaal kort te maken: ik kies ervoor om in september via vliegveld Eelde lekker 12 dagen aan de Algarve te vertoeven in een hotel aan het strand in een plaats (Monte Gordo) waar veel terrasjes zijn, etc… Daarvoor zijn diverse acties condities noodzakelijk: reis boeken, een geldig paspoort hebben, koffer pakken, enz… De vertaling van het visionaire beeld is nu in zoverre op haalbaarheid getoetst en concreet gemaakt dat het ook uitvoerbaar is.
   
  Een visie over een ideale vakantie mondt dus uit in een plan wat op haalbaarheid is getoetst en in acties die nodig zijn om het te bereiken. Het wordt steeds concreter, dus de acties moeten kloppen - zonder concessies aan de visie - met de hoofddoelstelling: in september 12 dagen vliegvakantie aan de Algarve in een hotel aan zee in een plaats met veel terrasjes. Dit is een zogenaamd SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden gemaakte - doelstelling.
   
  Ook de acties die daarvoor nodig zijn, moeten in kaart zijn gebracht en SMART zijn. In oktober pas een afspraak maken bij je gemeentehuis om je reeds verlopen paspoort te verlengen, zal bijvoorbeeld niet bijdragen aan je doelstelling als die in september moet zijn gerealiseerd.
   
  Derde analogie: Cake
  Stel je de volgende doelstelling eens voor:
  Morgen om half vier krijg ik visite en om drie uur wil ik een verse, zelfgebakken goudbruine cake uit de bakvorm laten glijden. Dat is een zeer SMART geformuleerde doelstelling. En ik weet waar ik nu al mee aan de slag moet, gelukkig is er veel bekend over het bakken van cake, (goed gejat is in dit geval beter dan slecht verzonnen) dus bij de supermarkt pak ik als eerste de cakemix uit het schap en daarop is al een compleet plan vermeld: het recept.
   
  Ik heb de visie: wie ben ik? wat wil ik? Antwoord: ik ben degene die morgen zijn visite versgebakken cake wil voorzetten. Wat kan ik? Antwoord: ik kan recepten lezen en leren hoe het moet
  Ook de missie is helder: hoe is dat te bereiken? Antwoord: door precies het recept te volgen
  Tot slot de strategie: wat is ervoor nodig om het te bereiken? Antwoord: mijn organisatie dat ik er op tijd mee begin, dat alle middelen aanwezig zijn: ingrediënten, een oven, een ovenwant, een bakvorm en dat ook de manier van werken duidelijk is die het recept aanbeveelt. Ik wil goed voorberied zijn dus om het te oefenen ga ik eerst een keer een test doen.
   
  Tijdens de test blijkt dat de cake zwartgeblakerd uit de bakvorm moet worden gehakt terwijl de binnenkant nog bleek en slap is. Ik kan nu dus het plan erbij pakken en alle output vergelijken met mijn input, mijn organisatie: heb ik het recept goed begrepen? Heb ik de juiste middelen in de juiste hoeveelheid met elkaar gemengd, heb ik de oven goed ingesteld? Nee, wacht! Dit is een heteluchtoven en ik heb de stand voor elektrische ovens gebruikt en ik had de bakvorm in moeten vetten.
   
  Aha, nalopen van je plan, van je recept, van de instrumenten op je dashboard leert jou dus dat alles verder klopte, behalve de temperatuurinstelling en het invetten van de bakvorm.
   
  Conclusie:
  Door het hanteren van je actueel gehouden plan als instrumentenpaneel heb je jezelf de mogelijkheid gegeven jouw onderneming aan - en bij te sturen naar de hoofddoelstelling (cake, vakantie, bedrijfsresultaat).
   
  Een ondernemingsplan dat na het opstellen in de la verdwijnt, is dus hetzelfde als …?
   
  Voetnoot:
  (De cursief gedrukte vragen in de tekst worden door mij vaak als op HL als methode geadviseerd en vormen de basis voor het vormen en verwezenlijken van ambities, ongeacht of deze nu door een individu of door een complexe onderneming gelden. Immers, een persoonlijk ambitieplan kan voor een werknemer uitmonden in een carrièreplan, maar evengoed kan een ambitieplan uitmonden in een complexe, beursgenoteerde onderneming. Hopelijk illustreert deze column de bruikbaarheid van de methode)

  Het geld ligt op straat…

  By StefanO

  Veel ondernemers hebben last van wat we collectief als crisis hebben bestempeld. Omzetten lopen terug, marges staan onder druk, de betaalmoraal van klanten verslechtert en banken geven weinig gehoor aan de hulpkreten. Nu kan je daarover klagen en bij de pakken neer gaan zitten, maar beter is het de kansen die het biedt te benutten. Je moet alleen blijven nadenken en het lef hebben om weloverwogen soms radicaal andere stappen te zetten. De nieuwe realiteit vraagt vaak om een onorthodoxe aanpak. Slimme ondernemers weten dit en grijpen de kansen terwijl anderen doodstil blijven zitten tot de storm voorbij is en niet veranderen.
   
  Drie tips om je voordeel mee te doen:
   
  1. Sluit slimme partnerships
  Het voordeel van collectieve ellende is dat iedereen openstaat voor een oplossing en niet meteen het onderste uit de kan wil hebben. Taboes worden doorbroken en de urgentie geeft creativiteit meer ruimte. ‘Kan niet’ is niet langer een optie, het moet! Dit biedt een perfecte basis voor slimme partnerships die tot superieure klantwaarde kan leiden en bange concurrentie het nakijken geeft.

  2. Kijk goed naar je inkoop
  Veel bedrijven kijken opeens naar de kosten en proberen met de teruglopende winstgevendheid als excuus leveranciers te dwingen lagere prijzen te hanteren. Ook worden betaalcondities eenzijdig opgerekt. Hoewel dat inderdaad financieel succes kan hebben, zou ik er toch mee oppassen. Met name voor leveranciers die kritiek zijn voor je eigen succes. De waarde van partnerships is immers belangrijk. Toch kan het ‘updaten’ van afspraken met leveranciers al snel 5% aan kostenbesparing opleveren. Maar dat is dan eerder de oogst van gebrekkig onderhoud uit het verleden.

  3. Update je pricingstrategie
  De impact van pricing wordt vaak zwaar onderschat. Internet maakt de markt meer transparant en daardoor denken veel ondernemers dat iedereen op prijs vergelijkt. Zeker in moeilijke tijden. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Prijs wordt pas doorslaggevend bij gebrek aan echte selling points. Het ontbreekt veel bedrijven aan creativiteit en lef om onderscheidende kenmerken aan hun waardepropositie toe te voegen. Het gevolg is een grote ‘me-too kermis’ van eenheidsworst.
   
  De clou zit er hier in dat je goed moet kijken naar de winstgevendheid per klant of product / dienst. Op sommige verdien je heel veel, op andere wat minder en op ongeveer 20% leidt je verlies (als je kosten juist toerekent). Dat verlies is behoorlijk. Professor Kaplan van Harvard heeft het over 125%. Nu komt dat cijfer mij niet meteen bekend voor, maar 30% verlies is echt geen uitzondering. Vaak wordt dit veroorzaakt door een enthousiast kortingsbeleid (bijv. omdat je ‘preferred supplier’ mag zijn), klanten die veel service vragen (en er niet voor betalen) en klachten. Probeer daarom ‘waarde elementen’ toe te voegen die onderscheidend zijn, weinig kosten en een hogere prijs rechtvaardigen.
   
  In moeilijke tijden komt het echt aan op je ondernemerschap. Je business draait niet meer vanzelf, maar dat geldt ook voor je concurrenten, je leveranciers en je klanten!! De nieuwe realiteit biedt kansen en het loont echt de moeite om met de tips aan de slag te gaan. Neem hierbij de klantbehoefte als uitgangspunt en organiseer de rest via partnerships er omheen. Pas vervolgens je pricingstrategie er op aan en zorg dat je aan alle activiteiten geld verdient.
   
  Warren Buffet zegt dat crisis rijk maakt. Logisch, het geld ligt namelijk op straat. Je moet alleen wel goed rondkijken om het te zien.
   
  De VEB (Vereniging van Effecten Bezitters) heeft als doel de belangen van particuliere beleggers te behartigen. Maar doet zij dat ook? De casus Ahold-Deloitte, waarin de VEB Deloitte en 178 individuele maten dagvaardt in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring op de jaarrekening van Ahold, doet het ergste vrezen.
   
  Wat is er gebeurd?
  Accountant Deloitte heeft de jaarrekening van grootgrutter Ahold goedgekeurd terwijl de directie van Ahold haar zou hebben voorgelogen. Ernstige fout, maar van wie? In ieder geval niet van Deloitte of haar 178 maten.
   
  Maar is de jaarrekening hierdoor nu geheel fout?
  In de jaarrekening is door het achterhouden van informatie een deelneming meegeconsolideerd terwijl dat niet had gemogen. Correct was geweest als deze deelneming tegen de netto vermogenswaarde op de balans bij deelneming had gestaan. Nu is deze deelneming volledig opgenomen onder aftrek van een minderheidsbelang. Per saldo geeft dit geen verschil in de eigen vermogen of het resultaat, niet echt een halszaak lijkt mij!
   
  Maar waar ligt het daadwerkelijke probleem dan?
  Het daadwerkelijke probleem ligt in de vraag hoe een accountant het belang in een vennootschap kan controleren. Dat is niet zo makkelijk. In het buitenland zijn er voldoende voorbeelden van landen waar helemaal geen gereguleerd registratiesysteem is. Notarissen zijn veelal niet nodig voor de overdracht van een onderneming! En uit eigen ervaring weet ik dat er dan vaak helemaal niets geregistreerd wordt.
  Nederland heeft een redelijk registratiesysteem, maar dit systeem is niet waterdicht.
  Bij een BV zorgt de notaris voor de overdracht, maar niet alle overdrachten worden geregistreerd in het aandeelhoudersregister. Maar hoe kun je achterhalen wie de aandeelhouders zijn van een beursvennootschap? Of van een gewone NV/coöperatie? Veelal moet hierbij worden uitgegaan van mededeling van de directies.
   
  Dus het probleem wat er bij Ahold is geconstateerd is er nog steeds!
   
  Maar wat is er in de tussentijd veranderd?
  Er zijn scherpere richtlijnen gekomen voor de jaarrekeningen. Er moet uniformiteit komen, IFRS, met verplichte waarderingen tegen reële waarden. Gevolgen: meer kosten voor de vennootschap en wellicht in het begin een “koerswinst”, maar niet gerealiseerd dus niet uitkeerbaar.
  Nu mag het duidelijk zijn dat de reële waarden veelal lager zijn, waardoor banken meer zekerheid zijn gaan stellen, banken activa’s hebben moeten afwaarderen en ga zo maar door. Kort door de bocht gezegd: dit is een van de oorzaken van de crisis waarin we nu zitten.
  Een ander gevolg is dat door verscherpte maatregelen tegen de accountancywereld er minder kantoren konden en wilden voldoen aan de eisen. Gevolg: minder concurrentie, normaal gesproken geen goed teken voor prijsontwikkeling.
  Accountants moeten meer controles uitoefenen, meer vinkjes zetten en meer verantwoording afleggen. Voordat ze nu kunnen en durven te tekenen, hebben ze veel meer procedures moeten doorlopen. Gevolg: nota’s voor de vennootschappen.
   
  Meer taxaties en hogere nota’s van accountants. De kosten van de accountants zijn in de laatste jaren dusdanig verhoogd (vaak verdubbeld), mede door de aangescherpte controles. Hoezo profiteren beleggers hiervan?
   
   
 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept