• 0

Hoe belonen/toetreden compagnon

Goedendag lezers,

 

Zo kort mogelijk de situatie en vraag om jullie opmerkingen/ideeën over het volgende:

 

Achtergrond:

 

[*]Goedlopend ICT bedrijf, dienstverlening, consultancy, beheer, detachering, 10 jaar lange zeer goede resultaten

[*]Was 1 BV met 1 DGA

[*]Sinds kort 1 werkmaatschappij BV met holding van DGA

[*]Goodwill zit in agio stock aandelen A in de werkmaatschappij, zodanig dat aandelen B gekocht kunnen worden tegen nominale waarde. Pand, DGA auto’s enz in holding.

[*]Compagnon in spe nu in loondienst in werkmaatschappij BV, die wil echter meer, is ook toegezegd, brengt zeker verbreding mee (nieuwe klanten) maar heeft zeker ook grens. Heeft geen geld, sterker schulden, aandelen kopen dus niet eenvoudig. Wil graag holding ivm bruto gelden en financieren eigen lening huis enz. Afgelopen jaar juist minder winst door groei, dit jaar wellicht kleine 10% meer winst.

 

Idee, mogelijke insteek:

 

[*]Bedrijf maakt 10 jaar lang groeiende winst, zeg over laatste 5 jaar gemiddeld X.

[*]Compagnon in spe nieuw holding en 50% gecertificeerde aandelen werkmaatschappij. Werkmaatschappij betaalt huidige DGA en nieuwe compagnon zelfde management fee. Bewust gelijk want door de koppeling zal een vraag om meer ook bij de ander terecht komen en wordt de winst geringer, zie onder.

[*]Werkmaatschappij betaalt aan holding huidige DGA een bedrag per jaar ter grootte van X voor: huur pand, gebruik eigen ontwikkeld ERP systeem, domeinnamen, merknaam werkmaatschappij, onderhoud contracten enz. enz. Dit moet dan op schrift worden gesteld.

[*]Alles wat er boven X winst wordt gemaakt kan dan 50/50 worden verdeeld over blijvende buffer in werkmaatschappij en dividend naar beide holdings.

[*]Per saldo ontstaat een situatie waarin de nieuwe compagnon rijkelijk beloont wordt, namelijk de helft van de meer winst, boven wat het bedrijf al deed, mits er inderdaad meer winst wordt gemaakt dan X, daaronder is er namelijk alleen management fee, die we dus redelijk beperkt houden om te voorkomen dat er ook zonder groei/meer winst een luxe situatie is.

 

Vragen aan jullie lezers:

 

[*]Wat is jullie eerste gevoel hierbij, reel, fair naar beiden? Te veel van het goede?

[*]Op termijn kan de compagnon in spe aandelen B kopen om zo ook tegemoet te komen aan zijn gevoel/wens wat betreft zeggenschap. Vooralsnog tegen nominale waarde met als argument dat hij door de winst die groter is dan X als heeft “betaald” voor de gegroeide goodwill, om te voorkomen dat de compagnon helemaal geen risico blijft lopen kan hij geld in zijn Agio storten? Daar zijn we echter niet zeker van, je zou ook kunnen zeggen dat de aandelen tegen werkelijke waarde gekocht moeten worden?

[*]Kan dit juridisch/fiscaal. Komt er niet iets op de hoek als opties en dus eerder fiscaal afrekenen? En e X die aan huur enz. wordt betaald, mag dat in de holding van de huidige DGA blijven, m.a.w. valt dat buiten de portie waarvan 70% minimaal als salaris moet worden uitgekeerd?

[*]In hoeverre zijn gecertificeerde aandelen dynamisch in de zin dat je dit jaar 40% hebt en volgende jaar 30% of 50%?

[*]Aan de constructie zie je dat de wens is om de bereikte stabiele winst X en de bereikte goodwill “veilig” te stellen voor de huidige DGA en de compagnon toch een riante positie te geven mits er ook riante dingen (lees omzet/winststijging) gebeuren. Zijn er wellicht andere manieren? Kan een en ander wellicht veel makkelijker (dus zonder vaste betaling voor huur, merknamen enz.) door preferente of zelfs winstdelende (cumulatief) preferente aandelen waar je ook een minder goed jaar mee schijnt te kunnen corrigeren? Kern van deze insteek was namelijk ook dat we aanliepen tegen dat dividend altijd een vast ratio kent (gelijk aan aandelen bezit beide holdings/compagnons) maar wellicht is dat niet zo?

[*]Zijn er onder jullie compagnons in spe die ook een motor in ons bedrijf zouden willen en vooral kunnen zijn? Steektermen: rijke ICT ervaring en dito netwerk, no nonsens, handen uit de mouwen, commercie, marketing, people management, liefst in staat zichzelf eventueel te gelde te maken in architect/projectmanagement rol.

 

Hartelijk dank voor jullie tijd en hopelijk reacties, wij zijn erg benieuwd,

 

Een vooralsnog anonieme groet,

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

3 antwoorden op deze vraag

 • 0

Het maakt het wellicht wat begrijpelijker als je niet in staccato bericht, maar in hele volzinnen schrijft. Een goede adviseur lijkt me hier overigens niet te kunnen ontbreken. Een paar eerste opmerkingen:

 

- Wat is nu de bedoeling van die aandelen A en aandelen B, welke rechten zijn/worden aan welke aandelen toegekend, welke aandelen worden er (wanneer) een de werknemer aangeboden en waarom zou je met certificaten gaan werken (als het puur om de zeggenschap gaat, kun je vanaf 1 oktober net zo goed met stemrechtloze aandelen gaan werken).

 

- Een gelijke managementfee is alleen eerlijk bij gelijke omstandigheden en gelijke werkzaamheden. Jij bent niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen, naar ik aanneem, je medeaandeelhouder zal dat op basis van de verstrekte informatie wel zijn ivm minderheidsbelang (met name zeggenschap). De werkmaatschappij draagt doorgaans zorg voor afdracht van de premies.

 

- Welke goodwill zit er nog in de werkmaatschappij als alle belangrijke activa (inclusief merknamen) in de holding zitten en de werkmaatschappij een zakelijke prijs moet betalen voor het gebruik? Hoeveel winst kan de werkmaatschappij dan nog behalen en hoe verhoudt zich dat tot de minimumwinst die moet worden behaald voordat je medeaandeelhouder überhaupt een euro winst zal kunnen krijgen?

 

- Lang niet in alle gevallen wordt het gebruikelijk loon vastgesteld volgens de afroommethode. Bovendien wordt de afroommethode toegepast op inkomsten die met arbeid worden verkregen, niet door middel van activa. Daar valt zo dus weinig over te zeggen.

 

- De fiscale gevolgen van de verkrijging van (opties op) aandelen door de werknemer zijn afhankelijk van de exacte vormgeving van de overdracht. Ook daar valt zo weinig over te zeggen.

 

Ik heb nog veel meer vragen en opmerkingen, maar kan die pas fatsoenlijk formuleren als ik weet wat er nu precies de bedoeling is.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Beste Ronaldinho,

 

Allereerst dank voor je interesse en respons. Inderdaad is het wat erg kortaf beschreven, daarmee hoop ik niet te veel lezers af te schrikken en het overzicht te behouden. Ik probeer puntsgewijs te reageren op jouw respons en hoop daarmee dat de jou ontbrekende informatie in wisselwerking naar boven komt, laat het me vooral weten als ik onduidelijk ben:

 

Goede adviseur: Reeds ingeschakeld is een fiscaal expert, een jurist, een accountant de fiscus zelf, een notaris, maar zoals bij veel dienstverleners krijg je toch op zijn minst licht verschillende antwoorden en ideeën, sommige zijn zelfs tegenstrijdig. Vandaar mijn toevlucht naar de mede ondernemers alhier!

 

Aandelen A en B: Dit idee is door de fiscaal expert opgeroepen. De compagnon in spe heeft namelijk amper geld en op deze manier kan zou hij aandelen B kunnen verwerven tegen nominale waarde terwijl de aanzienlijk goodwill in de aandelen A staat. Bovendien is het zo dat door het uitzakken we vanwege fiscale reden 3 jaar niet mogen verkopen. Op deze manier verkoop je niet, want dat zijn de aandelen A.

 

Management fee: Gelijke werkzaamheden/omstandigheden, eens maar dat blijft lastig af te dwingen, vandaar dat ik alles koppel aan de winst boven X. Verder klopt je opmerking over de premies en geeft aan dat je in de materie thuis bent. Ik begreep dat zolang een directeur min of meer de wacht kan worden aangezegd door 1 ander persoon de premies door de werkmaatschappij worden betaald. Dat moeten we dus in mindering brengen op de feitelijk management fee aan de compagnon in spe want de bedoeling is dat de beloning in die situatie (zonder dividend) gelijk is aan de huidige beloning in dienstverband (incl. auto, pensioen enz). Wat me niet duidelijk is of je hierdoor ook alsnog tegen ziekte kunt verzekeren zoals nu in loondienst, weet jij dat?

 

Goodwill en winst: De goodwill in werkmaatschappij zit opgesloten in de aandelen A (klantrelaties, contracten, en de met de discounted cashflow berekende waarde ongeveer 5x de gemiddelde winst de afgelopen 5 jaar) en natuurlijk een (beperkte ) hoeveelheid activa (meubilair, laptops enz). In de huidige holding zit vooral het pand, de DGA auto’s, het ERP systeem , de merknamen, zowel ivm toekomstig vermarkten van het eigen ontwikkelde ERP systeem (hetgeen geen kernactiviteit is van het bedrijf dat vooral infrastructurele dienstverlening biedt) als ook ivm de beoogde constructie war we het nu dus over hebben. Wat betreft de winst, je punt klopt, als er minder dan X winst wordt gemaakt zou alles naar de huidige holding gaan en er niets overblijven als dividend naar de beide holdings, maar dat is ook precies de bedoeling. Immers de inzet van de compagnon in spe levert dan blijkbaar ook niets extra’s, tenzij er een situatie is dat door blijvende invetseringen het bedijrf goed en gezond groeit, niet veel winst maakt, maar dan ongetwijfeld veel meer waard wordt door de grootte en potentie, en dat meer waard worden kan de compagnon in spe wel beter van worden want bij verkoop is 50% van de opbrengst - na aftrek van de agio in de aandelen A, ofwel de huidige goodwill die tot stand kwam zonder de compagnon in spe – voor de compagnon in spe! De andere zijde is dat als er heel veel extra winst gemaakt wordt X in het niet begint te vallen en er bijna 50/50 gespeeld zou worden, maar dat is dan prima, dan gebeurt er immers blijkbaar wat goeds door de samenwerking. Wat betreft de verhouding, dan moet je al snel de werkelijke getallen gaan noemen, maar ga er vanuit dat we nu vrij makkelijk 2x de huidige winst kunnen realiseren ofwel de compagnon in spe zou dan (2xX-X)/2=X/2 aan dividend kunnen zien. Relatief veel dus als je bedenkt dat daar 0 aan eigen geld of risico tegenover staat!

 

Gebruikelijk loon: Ben je bereid om hier nog wat toe te lichten? Wat houdt de afroom methode in? Ik heb hier verschillende zaken over vernomen. 70% zou je moeten verlonen, maar aan de andere kant schijnt het zo te zijn dat als je het erg goed doet het ook niet meer hoeft te zijn dan gebruikelijk loon. Maar ook dit is een reden voor onze constructie, het geld namelijk dat de werkmaatschappij betaalt voor de merknamen, het ERP systeem en de huur van het pand lijkt namelijk niet te worden gezien als direct door te verlonen? Of zit ik hier toch fout. Maw beoogd is dat de door de werkmaatschappij te betalen X in de holding blijft (eventueel weer terug te lenen als de werkmaatschappij geld nodig heeft) en dat de management fee voor het grootste gedeelte verloond wordt.

 

Fiscale gevolgen: Ik begrijp dat hier wat meer duidelijkheid en detail op tafel moet. Laten we eens beginnen met dit scenario: Stel je legt vast dat de aandelen B certificaten tegen nominale waarde gekocht worden, dan zijn dat volgens mij geen opties omdat ze op dat moment ook niets meer waard zijn, de waarde van het bedrijf zit namelijk in de aandelen A, eens? Maar wellicht is dit wel te ingewikkeld en is een en ander makkelijker met non preferente aandelen voor de huidige DGA? OF de genoemde winstdelende (cumulatief) preferente aandelen? Zie je dergelijke zaken als een ingrediënt in een goede oplossing. Nadeel van de certificaten is weer een extra STAK, maar voordeel is dat het toch lijkt at je bij een exit makkelijker van elkaar afkomt? Ook daar willen we op voorhand goed bij stilstaan?

 

Ik hoop dat ik hiermee weer iets meer duidelijkheid bied en ben erg geïnteresseerd in je verdere respons,

 

Alvast hartelijk dank,

 

Link naar reactie
 • 0

Als fiscalist kan ik natuurlijk alleen maar zeggen dat die jurist, accountant, fiscus en notaris er natuurlijk niets van hebben begrepen ;D

 

Ik sta natuurlijk wel op achterstand omdat ik niet dezelfde tijd en informatie tot mijn beschikking heb als je adviseurs. De voorgestelde structuur komt overigens vaker voor en kan prima werken, dus op zich is daar niet zoveel mis mee. Ik zou wel even nagaan of je nu zelf alles helemaal helder op een rij hebt (mijn vraag over de aandelen A en B had bijvoorbeeld als achtergrond dat je deze af en toe wat door elkaar lijkt te halen).

 

Kwa waardering en winstverwachting ben ik benieuwd hoe de compagnon moet zorgen voor extra winst, als hij nu al full time bezig is in de onderneming (als werknemer). Alle winst die uit de bestaande relaties komt (= goodwill) komt immers niet aan hem toe, maar alleen aan jou. Zou je de verdeling over de aandelen zo maken dat een deel van die goodwill toch aan de aandelen B toekomt, dan zou je de eerder verkregen faciliteit kunnen verliezen. Bovendien zou ik bij je fiscalist ook even navragen hoe de fiscale wetgeving inzake lucratieve belangen hier uitwerkt.

 

Klik hier voor het gebruikelijk loon.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  12 leden, 284 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.