ronaldinho

Legend
 • Aantal berichten

  3817
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  4

Alles dat geplaatst werd door ronaldinho

 1. Beginkapitaal zal wellicht privéstorting bij start zijn geweest? Dat levert dan wel weer een heel ander plaatje op.
 2. Simpel gesteld: de modelovereenkomsten zitten niet op het randje, maar ruim binnen de grenzen. De belastingdienst is niet van plan het begrip zelfstandig ondernemer op te rekken (of eigenlijk, het begrip dienstbetrekking te beperken), want dat staat haaks op de wensen van (o.a.) het ministerie. Zou je dan op het randje gaan zitten, dan kan het zomaar dat je ook een keer over het randje zit. Door het vertrouwensbeginsel zou dan toch het begrip dienstbetrekking (verder) worden beperkt. Want dat is namelijk het enige dat de modelovereenkomsten doen: vertrouwen wekken dat als je je daaraan houdt, er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het is geen vaststellingsovereenkomst tussen de belastingdienst en de gebruiker dat als je er van afwijkt, er wel sprake is van een dienstbetrekking. Gevolg is dat je, ook als je geen modelovereenkomst gebruikt en jouw overeenkomst en feitelijke situatie niet binnen de kaders van de bestaande overeenkomst vallen, je toch gewoon buiten dienstbetrekking kan werken. Uiteindelijk is dat immers aan de rechter en niet aan de belastingdienst.
 3. Je fiscale vermogen is meer dan alleen het saldo op je bankrekening. Het is het saldo van je zakelijke bezittingen en schulden. Dus als je 4500 op de bank hebt, en verder alleen een btw-schuld van 3000, dan is je vermogen 1500. Als je zaken hebt die je hebt gekocht en moeten worden afgeschreven, of iemand heeft wel iets bij je gekocht maar nog niet betaald, dan heb je een bezitting die je mee moet tellen. Daarom stel je vanuit je administratie een balans en een winst- en verliesrekening op. Als jouw saldo te betalen omzetbelasting over Q4 3000 is, dan zal daar toch best een aardige omzet bij horen (afgezien van eventuele privécorrecties). Als je dat dan doortrekt naar het hele jaar, dan ben ik erg benieuwd waarom een boekhouder te duur zou zijn, temeer daar "doe-het-zelven" menig ondernemer naar de afgrond heeft gedreven. Je posts stralen nou niet bepaald veel administratieve kennis uit. Het is ook ieder zijn ding, natuurlijk. Ik ga ook niet aan een lekke dakgoot prutsen, want dan is het maar de vraag wat er eerder beneden ligt: ik of de goot.
 4. Nienke, Welkom op Higherlevel! Even checken: je weet dat omzetbelasting en inkomstenbelasting heel weinig met elkaar te maken hebben? Als je alleen maar btw-belaste prestaties verricht en dus ook volledig aftrekrecht hebt, kom je in de aangifte inkomstenbelasting in beginsel alleen btw tegen als je gebruik maakt van de kleine-ondernemersregeling (KOR). Verder kun je op je balans nog een post te betalen/ontvangen btw vinden, maar die beïnvloedt niet het resultaat. De vermogensvergelijking is overigens als volgt (de volgorde en termen wijken wel eens af): Winst = eindvermogen -/- beginvermogen + privéonttrekkingen -/- privéstortingen. Er komt geen btw in die formule voor. Ben je in 2015 geïmmigreerd of geëmigreerd, en is je onderneming meegegaan? Heb je iemand die je helpt bij je administratie en aangifte?
 5. Het oprichten van een 'zzp bv', dubv of welke benaming je er ook aan wil geven, is niet het probleem. Dat gaat doorgaans wel goed (alleen als je een uitkering uit een van de werknemersverzekeringen wil aanvragen, zou je wellicht wat discussie kunnen verwachten). Het gekunstelde zit op het splitsen van een holding en onderling uitwisselen van zeggenschap daarover, om tot een zodanig minderheidsbelang te komen dat sprake is van een dienstbetrekking. Gek genoeg is dat met 3 dga's overigens wel weer een koud kunstje, namelijk gewoon zorgen dat de aandelenbelangen ver genoeg uit elkaar lopen, maar wel voor ieder onder de 50% blijven. De holding splitsen c.q. het je belang in de holding inbrengen in een persoonlijke holding is vaak wel weer aan te raden, maar dan dus gewoon recht-toe-recht-aan.
 6. Als je het pand voor meer dan 10% maar minder dan 90% zakelijk gebruikt, dan is het in beginsel keuzevermogen. Je mag dan kiezen om het in privé (box 3) te houden. Je mag dan een gebruiksvergoeding in aftrek brengen van maximaal het rendement dat in box 3 in aanmerking wordt genomen (in 2016 dus 4%). Eventuele huurderslasten mogen naar evenredigheid van het gebruik worden afgetrokken. Als je het pand volledig zakelijk gebruikt (voor meer dan 90%), dan heb je geen keuze, dan is het verplicht ondernemingsvermogen.
 7. Dat zijn allemaal zaken die niets met de aangifte te maken hebben, maar met je bedrijfsadministratie.
 8. Wat wil je hiermee bereiken / Hoe groot schat je de kans in dat bij een opdrachtgever van de werkbv zou worden geconstateerd dat een van jullie beiden daar verzekerd zou moeten zijn voor de werknemersverzekeringen? De gekunstelde structuur gaat daar dan geen oplossing voor bieden, want als puntje bij paaltje komt, hebben jullie uiteindelijk ieder gewoon 50% van de zeggenschap en ben je bij de werkmij dus nog steeds niet verzekerd.
 9. Op zich zie ik dat niet als een hele vreemde combinatie. Maar krijg je ook de bedrading netjes aangesloten en weggewerkt en kun je voldoende inschatten of een gevel sterk genoeg is voor de plannen van de bewoner? Ik heb op dat gebied wel vaker een gevalletje 'oeps' gezien.
 10. Tja, het beste is natuurlijk gewoon een sluitende urenadministratie. Maar ook zonder kun je een heel eind komen, zoals de ambulant kapster bij Hof Den Haag, 23 april 2002, nr. BK-99/30536: "Uitgaande van 995 directe uren acht het hof aannemelijk dat ten minste 230 uren bestaan uit indirecte uren, zoals onderhoudswerkzaamheden voor het materiaal, telefoongesprekken met klanten, administratie en aanverwante taken." Een IB-aangifte is uiteraard privé, niet zakelijk.
 11. In aanvulling op de andere opmerkingen: een managementfee is een vergoeding voor je werkzaamheden, niet voor je aandelenbelang. Dat de anderen meer aandelen hebben, betekent dat ze een groter deel van de overwinst krijgen en heeft niets met de managementfee te maken.
 12. Welkom op Higherlevel! Je hebt geen recht op ww, omdat de ww een werknemersverzekering is en je als vennoot in een VOF geen werknemer bent. Wil je daar wat aan doen, dan zul je het UWV moeten overtuigen dat je de afgelopen jaren toch geen vennoot was, maar in dienstbetrekking. Dat gaat je vermoedelijk niet lukken. Je zal moeten zorgen dat je inzage krijgt in de financiële stukken en aan de hand daarvan bepalen of jouw winstaandeel juist is vastgesteld en steeds volledig is uitbetaald. Tevens zal een eindafrekening moeten worden gemaakt. Is er een schriftelijke vof-overeenkomst of andere bewijsmiddelen waaruit onder meer de gerechtigdheid tot de winst en/of andere afspraken blijken? Zijn er jaarrekeningen opgesteld? Edit: Tuurlijk, het gras wordt weer voor mijn voeten weggemaaid...
 13. Je kunt de storting ook uitstellen, dat mag tegenwoordig gewoon. Dat kan je wel allerlei leuke discussies opleveren (er zijn wat fiscale bepalingen waarbij je een bepaald belang in het gestorte kapitaal moet hebben, bijvoorbeeld). Dan wel even de akte aanpassen aan de uitgestelde storting en voordat je spannende dingen gaat doen in de bv alsnog storten en die storting vastleggen.
 14. Niet uiteindelijk. Vanaf het begin. Hier lees je waarom. De handel in "plankvennootschappen" is eigenlijk al sinds het afschaffen van de verklaring van geen bezwaar dood en met de afschaffing van de minimumkapitaaleis ook begraven. Bestaande vennootschappen zijn gewoon risicovol. Bij hoge opstartkosten wil een winstvennootschap nog wel eens van toegevoegde waarde zijn, maar niet met dit soort bedragen. Eerst opbouwen en dan pas aandeelhouder worden is ook niet even handig. Je moet dan namelijk betalen voor iets wat je zelf opgebouwd hebt (ofwel aan je mede-aandeelhouder, ofwel aan de fiscus). In de huidige opzet zou ik ook eerder loon uit dienstbetrekking zien dan een factuur/uitbetaling aan derden (IB47). Ik snap dat het nu financieel misschien niet als het juiste moment voelt om advies in te kopen, maar dat is het absoluut wel.
 15. Je geeft wel erg weinig informatie. Als je in privé een woning verhuurt aan personeel van je bv, is in beginsel de tbs-regeling niet van toepassing. Je stelt immers niet aan je bv, maar aan het personeel ter beschikking. Zit de bv er op een of andere (reële) manier wel tussen, dan komt de tbs-regeling wel in beeld. Er zitten wel wat valkuilen in, bijvoorbeeld als je tegen een te lage prijs verhuurt aan personeel van de bv, dan zou dat bijvoorbeeld als loon kunnen worden aangemerkt.
 16. Niet bij een turboliquidatie. Ik kom echter zelden tegen dat er in het geheel geen baten meer zijn (althans als er externe schuldeisers in het spel zijn). Een discussie daarover ligt dan wel in de lijn der verwachting.
 17. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet en hoe het gebruikt wordt, maar meestal zal dit geheel als eigen woning kunnen worden aangemerkt.
 18. Er zijn verschillende mogelijkheden, voor welke heb je gekozen? Bijvoorbeeld: - auto helemaal van jou, zakelijk voor de btw met forfaitaire correctie privegebruik (1,5/2,7%)? Dan trek je gewoon alle btw af in jouw btw-aangifte en corrigeert het privégebruik. Of je je vrouw wel of niet wegbrengt, is niet relevant, want dat zijn voor jou privekm en dat zit al in het forfait. Je vrouw heeft geen btw betaald, maar ook geen aftrekrecht, maar daar merkt ze op dit punt dus niets van. - auto helemaal van jou, zakelijk voor de btw met correctie werkelijke privegebruik? De omrijkilometers* zijn prive en beïnvloeden dus de correctie privegebruik. Je zou eventueel kunnen doorbelasten, dan heb jij wel aftrek, maar de doorbelasting is met btw die je vrouw niet kan terugvragen. Dus dat heeft geen zin. * gebaseerd op een goedkeuring voor de IB, ik heb niet nagekeken of dit voor de btw ook zo geldt, maar ik acht het ten minste pleitbaar. - gedeelde auto: dat wordt wat ingewikkelder en duurder, door het ontbreken van aftrekrecht bij je vrouw. Vermoedelijk is dat niet de meest gunstige optie. (edit: oh ja, een VAR-WUO bestaat niet meer, maar had ook vroeger geen relevantie voor de omzetbelasting)
 19. Ik zit niet zo heel goed in de aftrek van energiekosten, maar als ik bijvoorbeeld HR 26 oktober 2007, nr. 43.567 lees, inclusief het vervolg in HR 18 september 2009, 08/02833, dan komen de energiekosten toch slechts voor het zakelijke deel in aftrek. Is op zich ook logisch, immers in het eigenwoningforfait zit geen onderdeel energiekosten, daar iedere eigenwoningbezitter die kosten daadwerkelijk moet maken. Het eigenwoningforfait is immers de waardering van het voordeel dat je hebt ten opzichte van een huurder (of beter: de huur die je zou ontvangen als je de woning zou verhuren, verminderd met de kosten, afschrijvingen en verhuurderslasten). Huurderslasten als energiekosten zitten daar dus niet in. Maar er kan natuurlijk in de tussentijd iets zijn gewijzigd. Edit: Ik zie intussen het volgende bericht vanuit de Belastingdienst verschijnen: 4. Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad in de praktijk? Een ondernemer moet, naast de wettelijke forfaitaire bijtelling, rekening houden met het privégebruik van de overige huurderslasten. Onder die overige huurlasten vallen ook gas, water en elektra.
 20. Het is nogal uiteenlopende materie, waar heel veel over valt te vertellen. Ik zal een poging wagen om een korte toelichting te geven. Als je van een (al dan niet failliete) ondernemer koopt, moet die daar in beginsel de normale btw-regels op toepassen. In faillissement kan daarbij onder omstandigheden de verleggingsregeling van toepassing zijn - je zal dan zelf de btw via je eigen aangifte aan de belastingdienst moeten afdragen, in plaats van via de curator (anders is de kans dat de btw nooit bij de fiscus terecht komt, vrij groot). Echter, er kan ook sprake zijn van een 'overgang van een algemeenheid van goederen', in welk geval geen sprake is van een levering of dienst. Zonder levering of dienst is er geen sprake van btw. Wel neem je dan bijvoorbeeld eventuele lopende herzieningstermijnen over, want je treedt in beginsel in de plaats van de overdragende ondernemer. In dat geval is geen sprake van margegoederen en moet je dus bij verkoop ook de normale regels toepassen (alsof het 'nieuw' is). Verder kan nog sprake zijn van vrijgestelde leveringen of diensten, bijvoorbeeld (gebruikt) vastgoed. Dat kent weer zijn eigen spelregels. Waar de te veilen goederen onder vallen, is nogal afhankelijk van de feitelijke situatie. Wat de gevolgen zijn, dus ook. In veel gevallen is het vrij eenvoudig: belaste inkoop = inkoopbtw terugvragen en bij verkoop over het hele bedrag btw in rekening brengen. inkoop zonder btw = margeregeling toepassen (mits je uiteraard als wederverkoper optreedt, maar dat is hier immers aan de orde) Vrijgestelde verkoop = geen btw in rekening brengen, maar ook geen inkoopbtw terugvragen (indien van toepassing). Maar soms is het ingewikkelder. Neem bijvoorbeeld verzendkosten. Bepaalde postdiensten zijn vrijgesteld van btw. Als je echter de verzendkosten in rekening brengt bij je klant, dan moet je daarover in beginsel dezelfde btw in rekening brengen als over de verzonden goederen. Als je btw betaalt over bemiddelingskosten, veilingkosten, etc., dan is die btw aftrekbaar als je deze diensten uiteindelijk gebruikt voor btw-belaste prestaties (wat bij margegoederen dan altijd extra opletten is). ----- Urencriterium: je vraagstelling klopt niet helemaal. Komt dat door de typesnelheid, of omdat je nog niet helemaal een beeld hebt hoe het werkt? Voor de MKB winstvrijstelling geldt het urencriterium niet (meer), om ook parttime-ondernemers daarvan te kunnen laten profiteren. Achtergrond was ooit het wat meer in balans brengen van de belastingheffing voor IB-ondernemers enerzijds en DGA's anderzijds, maar dat terzijde. Voor de overige ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek geldt het urencriterium nog onverkort: 1225 uur per kalenderjaar en, na de startperiode, ten minste 50% van de werkzaamheden die inkomsten uit arbeid genereren. Wachten op 2017 heeft niet zoveel zin. Starters krijgen extra voordelen, maar in de eerste 5 jaar kun je drie keer van de startersfaciliteiten gebruik maken. Dus dat je in 2016 niet aan de voorwaarden voldoet, betekent niet dat je uiteindelijk minder startersfaciliteiten krijgt. Bovendien heb je wellicht te maken met aanloopverliezen - dan wil je nu wellicht juist iets minder aftrekposten, maar wel alvast een negatief resultaat, dat je direct kunt verrekenen met eventuele looninkomsten in 2016 (en eventueel via verliesverrekening ook nog met inkomsten uit 2015). Dat kan je per saldo een aardig voordeel opleveren. ------ Meewerkaftrek: als je aan de voorwaarden voldoet, kun je voor je fiscale partner meewerkaftrek claimen. Een dochter en exvrouw zijn doorgaans geen fiscale partner. ---- Bedrijfsmiddelen die je voorafgaand aan de start hebt gekocht en bij de start inbrengt, kun je activeren en afschrijven. ---- Investeringsaftrek geldt per kalenderjaar en kun je niet doorschuiven. Als het gaat om nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen die nog niet volledig zijn betaald, dan moet je een deel juist wel doorschuiven, maar in dat geval schuif je alleen de aftrek zelf door. De hoogte van de aftrek stel je al wel vast in het jaar van de investering. Als je in dat jaar niet aan de voorwaarden voldoet (zoals het minimale investeringsbedrag), heb je geen investeringsaftrek en kun je daar dus ook niet een deel van doorschuiven. ----- Kosten schrijf je niet af, maar breng je ten laste van het resultaat. Huisvestingskosten zijn een wat bijzondere categorie. Met betrekking tot huurwoningen is daar laatst nog een interessant arrest over gewezen. Het is een veelbediscussieerd onderwerp hier. De kosten van externe opslag die je alleen zakelijk gebruikt, zijn uiteraard gewoon aftrekbaar. En voor de rest: ga veel lezen, bezoek startersbijeenkomsten, zoek een goede boekhouder/fiscalist met ervaring in jouw gebied en stel waar nodig concrete vragen!
 21. Het verwarrende is dat in de bijtellingsregels (3.20 lid 9) expliciet staat dat voor de toepassing van dat artikel woonwerkverkeer zakelijk is. Wie echter de parlementaire geschiedenis bij art. 3.15 leest, ziet dit: 'De verlaging van het zogenaamde normbedrag van artikel 3.15 hangt eveneens samen met de vereenvoudiging van de fiscale behandeling van het woon-werkverkeer. Zoals in onderdeel B is aangegeven komt het onderscheid tussen regelmatig woon-werkverkeer en zakelijk verkeer daarbij te vervallen. Dit betekent een verruiming van het regime voor de aftrek voor het woon-werkverkeer. Daar staat een verlaging van het aftrekbare bedrag voor zakelijke kilometers tegenover. Dit bedrag is ook van belang voor de bepaling van de hoogte van de aftrek van de in het eerste lid van artikel 3.15 genoemde kosten. Evenals in de voorgestelde tekst van artikel 3.17 geldt de beperking in artikel 3.15 niet alleen voor een auto, maar voor iedere vorm van privé-vervoer (fiets, motorfiets).' In 2013 is dit (uiteindelijk) niet gewijzigd.
 22. Ik zie toch nog wat angels, in aanvulling op de nuttige opmerkingen van Rachid. Zo is voor de eigenwoningregeling vereist dat deze leeg te koop staat. Zo gaat de woning die in afwachting van verkoop tijdelijk wordt verhuurd, direct over naar box 3. Na afloop van de verhuurperiode kan de woning onder voorwaarden weer terug naar box 1. In de tussenliggende periode ben je wel je hypotheekrenteaftrek kwijt. Bij gebruik door de onderneming moet je je afvragen of vanaf dat moment geen sprake is van verplicht ondernemingsvermogen. Dat kan voor het geheel zijn (je gebruikt de woning alleen voor de onderneming, want verder gebruik je de woning niet), of mogelijk alleen het gebruikte deel. Voor beide stellingen zijn valide argumenten te bedenken. Of dat heel erg is, is een tweede. De rente is aftrekbaar, maar ook de andere kosten. Daar staat dan de MKB-winstvrijstelling tegenover, terwijl je bij leegstand (ook) geen eigenwoningforfait hebt (het voordeel wordt op nihil gesteld). De waardemutatie is dan ook belast, c.q. aftrekbaar. Dat kan nadeel opleveren, maar juist ook voordeel als je de woning uiteindelijk tegen een lagere prijs moet verkopen. Als er overwaarde in de woning zit, loop je wel/ook nog tegen de bijleenregeling aan. Die geldt vanaf het moment van (al dan niet fictieve) vervreemding. Er bestaat wel een uitzondering voor de woning die tijdelijk overgaat naar box 3, maar niet voor de woning die (al dan niet tijdelijk) overgaat naar de onderneming. Daardoor is mogelijk een deel van de rente op de nieuwe woning niet meer aftrekbaar (het overbruggingsdeel, tenzij je er voldoende eigen geld in hebt gestoken). Hoe lang verwacht je de woning nog in de verkoop te hebben staan, waar zit je onderneming nu en waar gaat je onderneming naar toe als de woning verkocht wordt?
 23. Wel grappig, overigens, het verschil tussen een eenmanszaak en een BV. Wie in dienst is bij een BV, staat onder gezag van hetzij bestuur danwel AVA. Dankzij de Hoge Raad hoeven we dan niet verder te kijken naar wie het bestuur c.q. AVA is (grofweg tenzij het om de bestuurder gaat die in de AVA zijn eigen ontslag kan tegenhouden). Dat het bestuur feitelijk gevormd wordt door vader, die zoon echt niet gaat ontslaan, maakt niet uit (nogmaals, het is wat kort door de bocht). Formeel is het immers 'het bestuur', en niet 'vader' die beslist. Bij een eenmanszaak is dat ineens anders en speelt de familierelatie ineens wel weer een (grotere) rol. Want een eenmanszaak kent geen ('onafhankelijk') bestuur dat alleen naar het belang van de onderneming dient te kijken, maar dat loopt over in privé en dus speelt de familierelatie een rol. Voor wat betreft de gezagsverhouding in de BV: als die er niet is, struikel je in het voortraject mogelijk al: zonder persoonlijke arbeid, gezag en/of loon is er in beginsel geen sprake van een dienstbetrekking. Zonder dienstbetrekking kom je niet aan de vraag over verzekeringsplicht toe. Let wel, in veel gevallen zal toch sprake zijn van een dienstbetrekking, maar de verstrekte informatie biedt daarover geen aanknopingspunten.
 24. Nou ja, als er btw op een huurwoning in rekening gebracht zou worden, dan... Terugwerkende kracht is vrij beperkt, namelijk zolang de aanslag over het betreffende jaar nog niet definitief vaststaat. Dat geldt ook voor het te kennen geven van de keuze om zakelijk te etiketteren. Die keuze kan, bijzondere omstandigheden daargelaten, slechts worden herzien zolang er nog geen effecten van de keuze zijn te vinden in aanslagen die reeds definitief vaststaan.
 25. Bedtijd, Joost? ;) Althans ik zou alleen die afschrijving in de post auto verwerken: Auto 40 Eigen vermogen 50 privéstorting 4 Verlies boekjaar 14 -/- Maar het blijft natuurlijk gissen naar de feiten die aan de administratie ten grondslag liggen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.