Jump to content

kingdommlm

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Ik heb voor mijn bedrijf een auto gekocht via Financial Lease, waarbij de auto juridisch eigendom blijft van de Financial Lease maatschappij, totdat het hele krediet is afgelost. De som is als volgt opgebouwd: Aankoopprijs: € 8.800 Aanbetaling: € 1.800 Kredietvergoeding: € 2.620 Totaal kredietbedrag: € 9.620 Daarnaast heb ik begrepen dat je de BTW over het aankoopbedrag direct op de aangifte omzetbelasting kunt aftrekken. Hoe boek ik nu e.e.a. in mijn boekhouding van mijn eenmanszaak?? Ik neem aan dat de auto voor de aankoopprijs op de balans komt, en de BTW die erin zit als te vorderen, maar moet ik ook de kredietvergoeding al boeken? Dus wat wordt nu mijn journaalpost?
 2. Ik heb eigenlijk nog een hele andere aanvullende vraag in deze hectische problematiek. Ervan uitgaande dat de Wiebel-regeling pas 2017 ingaat, waar moet ik dan rekening mee houden in mijn persoonlijke scenario, die misschien net weer even wat anders is, als de meesten hier schetsen. Ik heb een huurwoning, daarin kantoorruimte, zonder gescheiden opgang etc.... Minimaal 10% zakelijk gebruik, allemaal prima...... Stel dat ik voor de jaren tot en met 2016 nog gebruik van de regeling (heb het nog niet eerder gedaan, dus weet niet of dit met terugwerkende kracht nog kan?), en onderstaande situatie speelt extra mee, wat zijn dan de consequenties? Aanvullend verhuur ik namelijk ook regelmatig via AirBNB een kamer in mijn woning. Dit doe ik weer buiten mijn eenmanszaak om. En die inkomsten zal ik natuurlijk ook moeten opgeven in mijn IB aangifte. Dus EN eenmanszaak voor minimaal 10% vanuit huurwoning EN kamerverhuur regelmatig. Kan ik de kamerverhuur dan beter via de eenmanszaak laten lopen, of heeft dit geen enkel effect? Beetje onsamenhangend misschien, maar hopelijk duidelijk om een goed antwoord te kunnen geven.
 3. Ik lees en hoor allerlei verschillende berichten over het al dan niet mogen aftrekken van een deel van de energiekosten (en de BTW hierover) wanneer je een eigen zaak aan huis hebt. Nu wordt er hier ook veel geschreven over dit onderwerp, maar voor zover ik kan zien voornamelijk gericht op de huurwoning, maar ten aanzien van de eigen woning vind ik weinig. Diverse sites, en ook energieadviseurs geven aan, dat je tegenwoordig (sinds vorig jaar) een deel van de kosten mag opvoeren als zakelijke kosten ook als de werkruimte geen eigen opgang, sanitair etc.... heeft. Een regel die vroeger wel bepalend was. Deze regel zou echter zijn afgeschaft. Kijk ik naar de website van de Belastingdienst, en ik pas de rekenhulp toe, dan wordt daar gezegd dat ik geen recht heb op aftrek omdat het pand tot het privévermogen behoort. Wat is nu waar ten aanzien van de eigen woning?
 4. Bedankt voor alle respons... Met al deze puntjes en extra commentaren ben ik erg geholpen en is het ook volledig gelukt om de aangifte goed in te vullen.
 5. Dan kom ik er toch niet helemaal uit. Op balansniveau lijkt het goed te gaan, de resultatenrekening gaat natuurlijk ook prima, maar op het gebied van kapitaalaandeel en winstaandeel gaat e.e.a. fout. Ik zie ook even niet waar ik de fout maak. Iemand die mij hier helderheid in kan geven? Volgens mij is het maar een klein dingetje die ik over het hoofd zie... Zie bijlage
 6. Dan heeft het dus blijkbaar ook geen zin om de "jaarstukken" op persoonlijk niveau in te dienen bij de Belastingdienst... Want die vraag stellen ze als één van de eersten, persoonlijk niveau of op samenwerkingsniveau. Dus heb ik het goed dat het dan beter is om voor wat betreft de jaarstukken in de IB aangifte te kiezen voor samenwerkingsniveau, zodat je inderdaad de stukken niet hoeft te "fileren"?
 7. Beste specialisten, Ik ben vorig jaar samen met een vriend een VOF aangegaan. De VOF is gestart op 1 augustus 2015, en ik moet nog aangifte IB doen. Hier kom ik niet uit, en in de eerste plaats weet ik of ik de aangifte op persoonlijk niveau moet invullen of op samenwerkingsverband niveau. We hebben nogal een eigenaardige constructie. We zijn met twee vennoten en nemen als privé opname als uitgangspunt onze eigen individuele omzet. De gemeenschappelijke kosten worden naar rato van de omzet verdeeld, en sommige kosten zijn specifieke kosten van één vennoot. Beiden hebben we aan het begin van de onderneming nog wat ingebracht. Ik wat activa, en de andere vennoot ook wat activa, een paar bankrekeningen en een omzetbelastingvordering vanuit zijn eenmanszaak die is overgegaan in de VOF. Nu hebben we aan het einde van 2015 een balans en resultatenrekening zoals in de bijlage. Ik heb van alles zelf geprobeerd, maar krijg geen aansluiting. Ik dacht simpelweg om voor de balans deze te verdelen waarbij ieder zijn eigen inbreng op zijn eigen balans in de aangifte zet, en de winst- en verliesrekening te verdelen zoals aangegeven in de bijlage, waarbij sommige kosten naar rato van de omzet worden verdeeld, en sommige kosten 100% voor één vennoot zijn. Hoe moet ik dit nu goed uitsplitsen, of maak ik een denkfout? Ik dacht dus de balans ook op persoonlijk niveau uit te splitsen, en misschien gaat het daar fout? Ik ben trouwens zelf vennoot 2 in het verhaal. Uitleg_balans_VOF_2015.xlsx
 8. OK, wordt mij e.e.a. nu wel duidelijk. Denk dan inderdaad dat het logisch om de VOF te beëindigen, die slotbalans op te maken, af te rekenen en een nieuwe eenmanszaak op te richten. Dank voor de antwoorden tot zover.
 9. Dus de VOF kan niet automatisch overgaan in een eenmanszaak? Het wordt dan een nieuwe KVK? Ze hadden namelijk bij de KVK gezegd dat ik het kon overzetten onder dezelfde KVK....
 10. Vorig jaar ben ik op 1 augustus 2015 een VOF aangegaan met een vriend. Wij hebben daarbij een contract gemaakt dat regelt dat beiden de omzet gerelateerd aan onze eigen klanten t.g.v. het kapitaal komt van degene die de klant behandeld (natuurlijk onder aftrek van kosten). Klanten die we samen behandelen worden 50/50 verdeeld. Algemene kosten worden verdeeld naar rato van omzet per partner in de VOF. Nu hebben we toch besloten met elkaar te stoppen vanwege andere inzichten. Ik wil zelf de VOF voortzetten als eenmanszaak, maar is dat verstandig, en wat zit hier allemaal aan vast? Of is het beter de VOF volledig te beëindigen, af te rekenen en een nieuwe eenmanszaak te starten? Hebben we daarnaast ook nog te maken met fiscale consequenties waar we rekening mee moeten houden? En als ik dan toch als eenmanszaak doorga moet ik dan per ingang van de doorstart als eenmanszaak een nieuwe boekhouding opstarten, omdat het resultaat natuurlijk per einde van de VOF (1 juli a.s.) moet worden verdeeld onder mij en mijn voormalig zakenpartner?
 11. Ik heb een vraag over voorzieningen op de balans. Ik ondersteun in mijn vrije tijd naast mijn ondernemerschap sinds kort een kerkelijke organisatie bij de administratie. Omdat ik relatief veel kennis heb van administratie is men mij dit gevraagd, en dit doe ik graag. Echter zie ik dat deze kerk allemaal voorzieningen opneemt op de balans (ten laste dus van de winst- en verliesrekening), en waarbij er een aantal zitten waar ik mijn vraagtekens bij heb. Zo is er bijvoorbeeld een voorziening die winst afroomt uit de resultatenrekening en die wordt gebruikt om een voorziening te treffen voor aflossing van leningen. De gedachtengang erachter is blijkbaar dat leden die giften doen op deze manier indirect meebetalen aan het aflossen van leningen. Dit wil men blijkbaar inzichtelijk maken. Aan het einde van de rit verdwijnen deze bedragen weer in de algemene reserve. Met andere woorden, we verschuiven winst naar de balans, vormen hiermee een potje, en op de beginbalans van het nieuwe jaar wordt dit potje weer geleegd op de beginbalans t.g.v. de algemene reserve. Ik kan me wel voorstellen dat je als kerk fondsen aanlegt voor toekomstig te verwachten kosten zoals vervanging van apparatuur, meubilair, gebouwaanpassingen, en evenementen/projecten. Is mijn gedachtengang logisch dat je alleen voorzieningen treft voor kosten die je verwacht, en niet voor betalingsverplichtingen die er al zijn voor bestaande leningen, om daarmee de winst af te romen. Ik had ook al contact met de accountant die aangaf dat veel kerken zo werken, maar ik krijg er een vreemd gevoel bij. Het schijnt te mogen, omdat een kerk niet hoeft te rapporteren volgens BW2, titel 9, zo zei de accountant, en een kerk mag rapporteren hoe deze wil. Het lijkt op deze manier heel erg op een tijdelijke vermogensverschuiving.
 12. Betekent dit dan ook concreet dat ik op de aangifte het eigen vermogen zodanig moet aanpassen zodat het totale eigen vermogen weer op het berekende eigen vermogen uitkomt? In de praktijk: - Commerciele winst: € 16.264 - Totaal prive opnames in boekjaar: € 20.186 - Totaal EV begin boekjaar: € 1.560 - Stand FOR begin boekjaar: € 1.560 Ik krijg dus een negatief EV van € 2.362 Klopt het dan dat ik dit als volgt moet invullen? Eigen Vermogen / FOR (afbeelding)
 13. Belastingdienst gebeld, inspecteur niet aanwezig.... Vaag antwoord bij uitleggen dat ze het wel vreemd vonden dat we dan toch een uitnodiging hebben ontvangen voor ondernemersaangifte, want volgens de betreffende dame zouden we dan een particuliere aangifte moeten krijgen. Maar wat we nu moeten aangeven kon zij ook niet vertellen. Dus tja, met de Belastingdienst schiet je ook niet veel op. Ik vestig dus mijn hoop nog maar even op iemand hier die wat duidelijkheid kan geven.
 14. Dank je wel voor het antwoord. En daar sta je dan een uur voor in de wachtrij bij de Belastingdienst, en krijg je dus een antwoord dat je dit allemaal niet mag, en dat het als prive onttrekking moet worden aangemerkt. Is er nog ergens iets waar ik dit allemaal kan nalezen?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept