Jump to content

Leek

Senior
 • Content Count

  60
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Voor mijzelf kan ik al vooruit met het antwoord van Odeon, en het advies van de notaris en fiscalist. ""In het leventestament zou je kunnen opnemen dat je erfgenamen het bestuur over je BV mogen overnemen als je daartoe niet meer bekwaam bent. De erfgenamen zouden dan ook kunnen besluiten om de aandelen aan henzelf te schenken, al dan niet met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. zodat de BV uit je vermogen is."" Toch zijn er verschillende visies, en als belastingwetgeving veranderd moet je mogelijk alsnog aanpassen. Ik begrijp ook wel dat je niet alles kunt regelen en dat t bij vermogen altijd geld kost. Maar het is wel fijn als je daar een beetje invloed / sturing op kunt hebben. Mocht iemand nog ideeën of suggesties hebben zijn ze welkom, met name het facet dat je nog leeft maar niet meer handelsbekwaam bent. Als je niets regelt moet blijkbaar de rechterlijk macht mee gaan beslissen, en moet er telkens bij bewind, mentorschap en curatele, verantwoording worden afgelegd. (misschien vindt de rechter wel dat t vermogen nog niet verdeeld mag worden omdat ie het standpunt inneemt dat het geld nog weleens nodig kan zijn voor de verzorging of de kans groot acht dat de handelsonbekwame weer beter wordt?) (of juist vindt dat iets te gelde moet worden gemaakt en het geld op een veilige spaarrekening moet worden gezet tot de kinderen meerderjarig zijn, terwijl de partner vooruit wil omdat die kansen ziet?) ________________________________ Dit staat ter informatie op de site van de ABN, en er zal nog wel ergens wat staan. Als DGA bent u naast privépersoon ook aandeelhouder en bestuurder van de bv. Een levenstestament richt zich normaal gesproken op uw privé-hoedanigheid. Hoe kunt u rekening houden met uw andere 2 petten? Aandeelhouderspet Als aandeelhouder neemt u deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Dat is het belangrijkste orgaan van de bv. Deze vergadering ontslaat en benoemt bijvoorbeeld bestuurders. Wat zijn hier de 3 belangrijkste aandachtspunten voor uw levenstestament? 1. Heeft uw gemachtigde voldoende zakelijke kennis om u als aandeelhouder te vervangen? 2. Zijn er naast u nog andere aandeelhouders? Dan heeft u wellicht afspraken gemaakt met deze aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst. Uw levenstestament moet hierop aansluiten. 3. Is uw B.V. zelf aandeelhouder van één of meerdere bv’s? Het uitgangspunt is dat uw levenstestament alleen ziet op de bv-aandelen die uzelf bezit. Wilt u ook regelingen treffen voor de andere bv’s? Dat moet dan apart gebeuren. Check daarbij ook de statuten van de dochtervennootschap op dit punt. Bestuurderspet Is het de bedoeling dat uw gemachtigde ook namens de bv kan handelen als bestuurder? Dan moet u dat apart regelen. De aandachtspunten stapelen zich op: 4. De bv is een aparte rechtspersoon. Als bestuurder treedt u op als vertegenwoordiger van de bv. Als bestuurder kunt u zo een ander machtigen om namens de bv te mogen handelen. Dat is een aparte regeling in uw levenstestament. 5. De statuten van de bv kennen hiervoor mogelijk ook een regeling. Uw levenstestament moet hierop aansluiten. 6. Gelden er beperkingen in de volmacht? U doet er dan verstandig aan de volmacht in te schrijven in het handelsregister. De voorwaarden gelden dan ook voor derden. 7. U kunt ook volmacht geven om namens u als bestuurder te kunnen handelen. Dat is niet altijd hetzelfde als kunnen handelen namens de bv. Een volmacht van een bestuurder eindigt bij zijn overlijden. Een volmacht namens de bv eindigt dan niet. Laat dus geen misverstand bestaan over het soort volmacht dat u verleent. 8. Heeft uw gemachtigde voldoende kennis om de zaken in de bv goed waar te kunnen nemen?
 2. Ik begrijp dat je veel zaken kunt regelen. Het gaat me met name over het fiscale. Indien de B.V. in tact blijft, (ondanks dat er minder activiteiten c.q. omzet zou zijn ), en jezelf in een zorginstelling zit en alles zou in BOX 2 blijven vallen , zou dus alleen het saldo wat je nog tegoed hebt van de B.V. rekening courant ( geld wat eigenlijk al van je is (ter beschikkingstelling) maar dat nog in de BV zit) meetellen voor het bepalen van de eigen bijdrage?
 3. Een leventestament is tegenwoordig hip. Er worden een aantal zaken geregeld als je zelf niet meer in staat ben te kunnen handelen. Maar hoe zit het als ondernemer met de B.V.? Als je komt te overlijden en er is niets geregeld valt de B.V. in de erfenis. Maar wat als je in een zorginstelling zou komen? Wat zou je kunnen opnemen in het leventestament, of waar moet je aan denken, met betrekking tot de onderneming (B.V.) voorals onverhoopt de situatie mocht ontstaan dat je in een zorginstellingen zou geraken dat het fiscaal zo gunstig mogelijk is. Zover ik begrijp moet je min of meer je bezit/vermogen (dus ook het ondernemersvermogen waar je eigenaar van bent) na een bepaalde tijd "opeten" als je niets regelt.
 4. Moet een bestuurder DGA zijn, of kan een persoon alleen bestuurder zijn? In en VOF/eenmanszaak is het dus gemakkelijker
 5. Naar antwoorden zoals het laatste ben ik op zoek. Belastingdienst stelt zich op standpunt dat je een verzoek moet indienen (vormvrij) en moet aangeven hoe de gezagsverhoudingen liggen en hoe de situatie is, om zo te bezien of je alleen loonbelasting en werkgeversheffing zorg.wet moet betalen, maar vrijgesteld wordt van de andere heffingen (wao/iva/wga/zw/ww) die je voor een werknemer met een normaal dienstverband wel per maand zou moeten afdragen. Ze gaan in beginsel uit van een normaal dienstverband met alle heffingen. Later zou kunnen blijken dat je wel vrijgesteld had kunnen worden , of dat je geen rechten aan (wao/iva/wga/zw/ww) kunt ontlenen ondanks premie afdracht Indien het een VOF/eenmanszaak betreft zou het wel makkelijker zijn dan mag je invoeren Looncode: 15- overige werknemers, code dienstbetrekking : overige fictieve dienstbetrekking code invloed verzekeringsplicht: A-familie van eigenaar Naar een BV wordt dus anders gekeken zoals ik begrijp, en is het op voorhand niet duidelijk tenzij je een verzoek indient voor een uitspraak. Heeft iemand een andere zienswijze?
 6. Neen niet de vereenvoudigde regeling, gewoon per maand aangifte doen voor loonbelasting en Zorgverzekerings wet? Moet je hier vooraf goedkeuring van hebben van de belastingdienst?
 7. Kun je in een BV ook opteren voor de regeling "Meewerkend kind" (of is dat voorbehouden aan VOF/EENMANSZAAK) Is er dan een fictieve dienstbetrekking met inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en alleen de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet ( en dus niet voor de andere heffingen ww/wao etc)
 8. -Curator heeft me als concurrent schuldeiser betiteld nooit meer wat van gehoord -BTW is teruggevraagd -Holding zo garant staan, gefactureerd is op failliete BV Is de termijn van 5 jaar heilig? Wie kun je het beste inschakelen, Incassobureau, advocaat of deurwaarder?
 9. Moet je de vordering indienen binnen 5 jaar of kan dat altijd nog? Wanneer begint die 5 jaar te lopen? Hoe kan ik bewijzen dat ik tijdig aanspraak heb gemaakt op mijn vordering ervan uitgaande dat het getouwtrek gaat worden?
 10. Klant is failliet gegaan en had nog openstaande vordering maar daar was tot voor kort niets te incasseren en ook niet bij de holding welke garant stond. Inmiddels is de holding weer actief en in het bezit van positief saldo. Hoe kan ik mijn vordering veilig stellen zodat deze binnen 5 jaar niet verjaart. Het vermoede bestaat dat aangetekende stukken niet aangenomen worden.
 11. Dochter BV is failliet, Holding BV staat garant. Hoelang kun je proberen een vordering te incasseren van de Holding BV voor deze verjaard is? Wanneer begint deze periode te tellen? ( Faillissement dochter BV is nog steeds niet opgeheven bij gebrek aan baten, hoewel er niets meer te halen zal zijn). Kun je verjaring voorkomen, door tijdig bepaalde handelingen uit te voeren.
 12. Pensioen voor werknemers kun je in overleg laten overdragen naar een andere pensioenverzekeraar. (huidige verzekeraar wil contracten, bestaande uit beleggings-/kapitaalverzekering met pensioenclausule omzetten naar een ander contract, De vraag is of dat wel beter is?) Zijn er tegenwoordig ook andere mogelijkheden dan vroeger om pensioen op te laten bouwen voor de werknemer Bijv. Banksparen, of iets anders? (waarop dan wel de pensioenwet van toepassing is). Welke verzekeraars (als die er zijn) bieden andere producten aan dan de "oude" pensioenverzekeringen (beleggings-/kapitaalverzekering met pensioenclausule)
 13. Kan ik helemaal volgen en zo gaat het ook meestal. Maar wat zou de juiste weg zijn met betrekking tot B.T.W. indien de belanghebbende de rechtsbijstandverlener gemachtigd heeft om een eventuele kostenvergoeding (conform puntenstelsel AwB) rechtstreeks aan rechtsbijstandverlener uit te betalen en dit bedrag wordt gestort op de rekening van de rechtsbijstandverlener?
 14. Hoe zit het met BTW indien men een vergoeding ontvangt van gemeente of overheid volgens het puntenstelsel (Besluit proceskosten bestuursrecht) als bedrijf daar je beroepsmatig rechtsbijstand hebt verleend. Dit bedrag wordt uitbetaald zonder BTW, moet je dit bedrag dan als inclusief BTW zien en de BTW afdragen, of hoeft dit niet?
 15. Ik bedoel geen stamrecht dit is gelukkig al goed geregeld met de deskundige van Higherlevel. Het is gewoon pensioen in eigen beheer. Zover ik begrijp dient het bedrag wat op de balans staat als pensioenvoorziening jaarlijks opgerent te worden. Het zou wel mooi zijn als e.e.a. stop te zetten zou zijn of te wijzigen

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept