Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Het is me gelukt om het over te zetten naar de foutloze versie. (En ik heb ondertussen toch weer wat geleerd over debiteuren en crediteuren en schulden en vorderingen.) dank voor de hulp
 3. Vergeet ook niet de mensen die nergens aangenomen worden vanwege vaak uiterlijke kenmerken, en dus als zelfstandige aan de slag gaan. Ik ben er zelf zo een. Vanwege mijn lange haar nam niemand mij aan. Als zelfstandige heb ik het daarmee wel 45 jaar volgehouden.
 4. Beste Allen, Mijn vrouw is helaas ook slachtoffer van deze organisatie. In het verkoopgesprek ( waar ik zelf ook bij was, speaker aan gezet)) werd geen mededeling gedaan over een lidmaatschap dat 359,00 exclusief btw zou kosten, er zouden louter alleen maar voordelen zijn ivm de 35% korting die ze konden geven. Ook in het opname gesprek ( we hadden hem op speaker ) werden er geen kosten benoemd voor het lidmaatschap en heeft mijn vrouw verder overal "ja " op gezegd. Ze mochten de info opsturen en mijn vrouw heeft helaas door drukte de mail niet goed gezien ( er waren al 9 dagen overheen gegaan) totdat wij op 20 januari de rekening kregen voor het abonnement. Daar stond dus in dat we die 434,39 moeten betalen . Toen heb ik meteen gebeld dat het niet klopte en dat we misleid waren, en dat ik af zie van hun lidmaatschap. Ik had gezegd dat tijdens de beide gesprekken er geen bedrag werd vernoemd. De dame aan de telefoon stond mij verder netjes te woord, zei wel dat ik aan het lidmaatschap vast zit ivm te laat opzeggen, en ze zou de bandopname nakijken en deze opsturen als hun toch in hun gelijk stonden. De bandopname hebben we dezelfde dag nog ontvangen, je kon horen dat mijn vrouw wat later "ja " zegt als dat de vraag gesteld werd. Ook op de vraag dat het lidmaatschap 359,00 exclusief btw koste. Als wij dit tijdens de opname hadden gehoord, hadden we al meteen "nee" gezegd . Hier ruikt het naar misleiding van bandopname. Wij moeten de rekening betalen voor 3 februari, maar gaan dit niet doen. Ik heb gelukkig dit Forum gevonden en alles gelezen. Dank allen voor jullie info, ik wil graag aansluiten voor eventueel verdere stappen. Ik kan de bandopname eventueel wel opsturen naar Twabla. Verder zit ik ook te denken om aangifte te doen bij de politie en/ of onze rechtsbijstand verzekering in te schakelen.
 5. Hallo mensen, Ik heb een tweetal vragen over aangifte omzetbelasting. Een antwoord waardeer ik enorm. 1) Voor mijn e-commerce onderneming heb ik producten weg gegeven in ruil voor reviews. Dat wil zeggen dat mensen mijn product kopen (op bol.com), een review achterlaten en ik dan vervolgens het aankoopbedrag op hun rekening stort. Moet ik hierover toch het BTW overdragen aan de belastingdienst? Of hoeft dit niet aangezien ik hier geen winst over maak? Ik neem aan dat ik het aankoopbedrag in ieder geval als bedrijfskosten kan opboeken? 2) Klopt het dat wanneer een Nederlandse expediteur vracht voor mij verzendt vanuit China naar Nederland (door-to-door, DDU), er door de expediteur geen BTW aan mij doorbelast voor het vervoer, opslag en dergelijke? Ik heb het dan niet over de BTW dat over de waarde van de goederen wordt gerekend. 3) In q3 2019 heb ik opgaaf ICP gedaan per kwartaal. In q4 2019 heb ik niet intracommunautair geleverd, dien ik dan alsnog een ICP opgaaf te doen? Bij voorbaat dank!
 6. Today
 7. Deze hele discussie draait vooral om flexibele arbeid in welke vorm dan ook : ZZP-ers, payrollers, freelancers, uitzendkrachten etc. Iedereen in Den Haag en bij de vakbonden beschouwt dat fenomeen als een groot maatschappelijk probleem dat vooral gedreven wordt door financiële prikkels van - afhankelijk per sector - de werkgever/opdrachtgever of de ZZP-er/opdrachtnemer/flexkracht. De oplossing lijkt dan simpel: wegnemen van al die perverse financiële prikkels en flexwerk op alle mogelijke manieren aan banden leggen ; dat is ook precies wat Borstlap in zowel zijn redelijke als botte bijl maatregen voorstel. Er is alleen één probleem: die aannames kloppen niet. De toename aan Flex en ZZP-ers en is niet alleen veroorzaakt door financiële prikkels ; die hebben alleen als versterker en versneller gewerkt (en vooruit: ook een paar cowboys aan een pervers verdienmodel geholpen) Flex en ZZP zijn een gevolg van een veel dieper fenomeen: een fundamentele behoefte aan meer vrijheid, verantwoordelijkheid en regelcapaciteit en het niet passen van die behoefte in grote delen van het krakende Nederlandse werknemersstelsel en arbeidsrecht. ZZP en Flex zijn niet de oorzaak , maar een symptoom , en de echte problemen en oplossingen daarvoor liggen vooral aan de kant van de werkgevers:hoge werkdruk, regeldruk, weinig regelcapaciteit, slecht en autoritair lijnmanagement in plaats van faciliterend leiderschap en achterhaald arbeidsrecht. (In de zorg stromen werknemers uit die anders letterlijk gek en ziek dreigen te worden van de regeldruk, de werkdruk en slecht management) Het zou zonde en een gemiste kans zijn om de problemen van een kwart miljoen schijnzelfstandigen in wellicht specifieke sectoren te proberen op te lossen door ze samen met 1,2 miljoen bewust zelfstandigen over één kam te scheren. Pak de cowboys aan, moderniseer het arbeidsrecht, reorganiseer het management (faciliterend in plaats van dwingend sturend), reken werkgevers vooral af op duurzame inzetbaarheid, verdere ontwikkeling van hun personeel en een gezond werkklimaat en zorg dat er in sectoren als onderwijs en zorg ook voldoende structurele financiële middelen beschikbaar zijn om personeel in vaste dienst te hebben en te houden. En last but not least: accepteer (en faciliteer!) dat er ook mensen zijn die niet in een dienstverband willen werken maar bewust kiezen voor zelfstandigheid en ondernemersrisico! In zo'n land wil ik werken! (Maar dan nog steeds als bewust zelfstandig ondernemer!)
 8. Bij 500 euro per maand gaat hij dus met een hoofdsom van 3500+rente minimaal 8 maanden bezig met terugbetalen. Dat zou ik alleen doen als het mislukken van het evenement een bijzondere oorzaak heeft. Bijv afgelast door noodweer.. 8 maanden over terugbetaling doen voor dat soort geringe bedragen is een hoog risico dat het alsnog niet binnenkomt en vind ik echt te lang. Ik zou er dan op zijn minst een max 8 maanden van maken en bijv 2 maanden 500 vragen en de eis dat hij extra inkomsten gaat genereren want ik ben het ook eens met de opmerking van Twa. Als er maar 1 evenement per maand moet het mogelijk zijn om er ook 1 of 2 extra te boeken.. en dan schiet zijn winst omhoog want kennelijk kunnen alle vaste lasten gedekt worden uit 1 evenement dus voor de extra evenementen hoeven alleen de variable kosten berekend te worden en als de entreeprijs of horeca wel de gebruikelijke opbrengst heeft is er al snel veel meer winst (en afloscapaciteit)
 9. Als je het gaat opsplitsen per sector (en per geslacht en per regio en per leeftijdsgroep) kom je er nooit uit. Dan liever eens fundamenteel kijken naar het fenomeen zelfstandig ondernemer. En later per sector aanvullingen en uitzonderingen gaan bedenken. Voor de binnenvaart bijvoorbeeld.
 10. Klopt, ik heb alle mits-bochten afgesneden. Er zijn talloze andere regels waar een product uit China aan moet voldoen, maar als het een verder legaal geleverd product is mag de producent jouw huismerk daar op zetten - als dat huismerk geen inbreuk maakt op andermans merk uiteraard.
 11. Cijfers van de grote groep als geheel. Prima, maar die zijn er genoeg. Waar ik met name op zoek naar ben is de impact per sector en de onderbouwing van jouw stelling dat er met name in specifieke sectoren sprake is van gedwongen zelfstandigheid én dat dat komt omdat werkgevers/opdrachtgevers daar financieel voordeel bij hebben. Ik heb 2 specifieke groepen genoemd waar mogelijk wat anders aan de hand is (zorg en onderwijs) en dat nader gemotiveerd. Als reactie kreeg ik terug dat dat wellicht zo kon zijn maar dat ik de argumenten in kleine stukjes knopte. Daar kan ik weinig mee en bij nader inzien vind ik dat ook een onargument want dat generaliseren in zogenaamde grote groepen is nu juist het grote makke van Borstlap en Koolmees: alles en iedereen wordt over één kam geschoren. Geen enkele maatregel is branche- of sectorspecifiek want kennelijk zijn de problemen dat ook niet. Ik geloof daar (=dat de problemen evenredig verdeeld zijn over en gelijk zijn in iedere branche ) eerlijk gezegd niets van. Ik zou nu wel eens willen zien waar die 250.000 niet-vrijwillige zelfstandigen zitten en wat er per sector speelt. Pas dan kunnen we de plannen en de 47 maatregelen van Borstlap ook echt op zijn waarde beoordelen. Nu kan ik dat niet omdat ik weet dat in minstens 2 sectoren (zorg en onderwijs) de voorgestelde maatregelen een sterk averechts effect zullen hebben omdat Borstlap de verkeerde oplossingen voorstelt voor de verkeerde problemen. In deze sectoren krijg je mensen met een stok niet meer terug in het werknemershok: de oorzaak van alle problemen zit namelijk in dat werknemershok zelf.
 12. Die optelsom wordt steeds ingewikkelder. Klant heeft een eigen locatie, maar daar is slechts 1 evenement per maand. Daarnaast doet hij af-en-toe evenementen elders, maar als die te groot zijn maakt hij verlies. Daardoor kan hij jou niet betalen. Maar als je meebouwt bij kleinere evenementen elders kunnen jullie het tekort samen terugverdienen. ... Als-ie nou eens 2 evenementen per maand in eigen huis verzorgt, kan hij jou terugbetalen zonder investering van jouw kant. Misschien...
 13. Dan zou ik daar eerst voor gaan, conform advies van Roel...
 14. Hier valt geen eenduidig antwoord op te geven. Zoals Shoptillyoudrop en Joost al aangeven: wat is je doel hiermee? Waarvoor heb je dit nodig? Op basis daarvan kunnen we je wellicht beter adviseren.
 15. Schadeclaim indienen, beslag leggen, civiel procederen, procedure voor de ondernemingskamer starten Genoeg middelen, maar alles vereist een ter zake kundige advocaat. En je overige vragen : die kun je alleen beantwoorden op basis van de inhoud van wat er overeengekomen is in oa statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, aandeelhoudersvergaderingen, correspondentie etc Nee! niet doen! Niet je werkzaamheden opschorten! Blijf actief. In alle openheid: Waarom? Twijfel je aan je advocaat of heb je moeite om zijn/haar kosten te betalen? In het eerste geval: zoek een ander of vraag een second opinion op bij een andere advocaat. In het tweede geval: dat wordt een lastige. Die advocaat is echt belangrijk. Doe wat nodig is, verkoop desnoods je auto, maar ga aub niet beknibbelen op deskundige bijstand: die is echt noodzakelijk. (ik spreek uit ervaring en ja, ik heb er destijds - gelukkig al weer heel wat jaren geleden -mijn auto voor verkocht.) Het enige dat ik jou en je advocaat wel wil meegeven: kom in actie.Tot nu toe ligt al het initiatief bij de wederpartij. Zorg dat je het initiatief terugneemt, anders laat je over je heen lopen.
 16. Dat meteen vermelden had dan zeker geholpen... Enne... Ander perspectief? Welk ander perspectief (dan juridisch) is er dan, denk je? Laat je goed ondersteunen door de reeds in de arm genomen hulp... succes!
 17. Ik wou inderdaad al antwoorden, maar toen kwamen er gezinsbeslommeringen tussen. Het 'Ja dat mag' van TwaBla is inderdaad wat kort door de bocht. Er kunnen nog wel tien redenen zijn waarom het niet zou mogen, en een patent is er daar een van. En vergeet ook slaafse nabootsing niet (google het maar eens). TwaBla heeft wel gelijk dat je best een ander merk op een product mag laten aanbrengen, maar daar ben je er niet mee. Aan de andere kant, je moet nu ook niet meteen bang worden voor alles, en alle theoretische mogelijkheden eerst van te voren 100% willen nachecken, want dan kom je nooit aan ondernemen toe, en je bent een hele hoop geld kwijt. Wat mogelijke inbreuk op patenten betreft bij het maken/importeren/verkopen van producten is mijn standaard, gezond boerenverstand advies aan kleinere ondernemers in het algemeen: gewoon doen, tenzij het om hoge bedragen gaat waar je nerveus van wordt, of tenzij je weet of vermoedt dat er wel eens een patent zou kunnen zijn. Ja, daar zit een risico aan, maar het risico is beperkt, en als het zich voordoet zijn de gevolgen voor de gemiddelde ondernemer meestal wel te dragen. Als je gaat werken vanuit de theoretische kans dat ergens een patent op zou kunnen zitten, zonder dat je redenen hebt om dat te vermoeden, stop dan maar meteen, want dan ben je te risico-avers om ondernemer te zijn.
 18. Bedankt voor de reactie, juridische ondersteuning heb ik zeker. Echter wil het eens vanuit een ander perspectief laten bekijken. Dus vandaar de oproep.
 19. Wij leveren helemaal niets aan deze locatie, alles is er aanwezig, wij leverde alleen voor de grotere evenementen zoals in de Silverdome. Het is wel een ingerichte locatie maar is er maar 1 evenement per maand. Ik waardeer jullie ideeen heel erg en geeft ook wel stof tot nadenken dit weekend. Maar ik denk dat 500 euro per maand het maximale is wat hij kan gaan ophoesten.
 20. Erg bedankt allemaal! Bij het openen van het account en overleggen van credit card en bankrekening documenten en vervolgens een appeal tegen hun beslissing, werd mijn account (tijdelijk) gebanned. Zie hieronder. Ik heb gelezen dat Amazon geen debit cards accepteert, alleen credit cards. Ik heb mij aangemeld om een Knab zakelijke credit card te krijgen, maar deze werd geweigerd vanwege onvoldoende inkomen. Toen heb ik vervolgens geprobeerd om een prive transferwise debit card te gebruiken, deze werd geweigerd. Daarna heb ik de credit card van een vriend gebruikt en deze werd ook geweigerd. Nu vertelt een andere vriend mij dat hij transferwise debit card gebruik voor amazon en dat deze is geaccepteerd. Ook kent hij andere sellers die dat ook gebruiken met succes. Het probleem lag hier in het feit dat ik een prive transferwise credit card had gebruikt en geen zakelijke met mijn bedrijfsnaam. Toch ben ik bang om een zakelijke debit card te gebruiken, ik ben bang dat Amazon hier heel streng op gaat reageren. Moeilijke beslissing... Advies is van harte welkom. Wellicht is het mogelijk om een zakelijke credit card te krijgen bij een instantie die niet moeilijk doet over het inkomen?
 21. Voor bedrijven vind ik dat er altijd een korte en duidelijke regeling moet zijn forse eerste betaling, richting 15-20% van totaal daarna 6-8 wekelijkse termijnen om het restant af te lossen. Op een vordering van 3500 euro mag je 475 incassokosten rekenen en 8% wettelijke rente (ca 23 euro per maand) rekenen. Dus dat zit ruim boven jou idee van 2% per maand (ofwel meer dan 24% per jaar) wat ik zou doen is hem dus nu die kosten in aanrekenen.. even kort door de bocht Hoofdsom 3500 incassokosten 475 3 mnd rente 70 euro totaal 4.045 euro. - Nu direct 500 euro betalen als eerste termijn. - Daarna 8 x 400 euro per week betalen dan heeft hij 3700 betaald en als hij dat voor 15 april doet (ca 10 weken na vandaag) hoeft hij de laatste termijn van 345 niet te betalen. Daarmee haal jij 200 euro extra op wat ongeveer in de buurt komt van de 2% per maand die jij wilt rekenen voor de lening. Voordeel is echter dat je het binnen de incassosfeer houd en er niet een leningsovereenkomst ontstaat met rente. ALs hij de regeling niet nakomt ben je al een stap verder in de procedure, dan reken je als eerste al de volle 475 en daar komt dan al snel nog extra kosten van een procedure bij (los van of je die daadwerkelijk start) Mijn ervaring is dat dit soort regelingen redelijk goed werken omdat mensen het gevoel hebben dat je ze wilt helpen omdat je niet de volle incassokosten doorrekend als ze zich aan de regeling houden. Elke onderneming moet in principe in staat zijn wekelijks af te lossen je kunt daar alleen van afwijken als je weet dat iemand (bijv als zzp-er) maar 1x per maand wordt betaald. Hier gaat het om een evenementenlocatie. Voordeel van wekelijkse betaling vragen is dat men het ook niet zo snel vergeet, maar ook in de onderhandelingsfase is het goed middel om uit te vinden hoe goed of slecht het gaat. als wekelijks kleinere betalingen al niet kunnen dan heeft een maandelijkse regeling met 3 of 4 termijnen ook weinig kans van slagen. Edit: voor de zekerheid.. er wordt natuurlijk geen nieuwe verhuur op krediet gedaan. als hij voor die kleine evenementen spullen van jou nodig heeft moeten die betaald voor je ze plaatst.
 22. Ik begrijp je punt, maar je leest zelf hopelijk ook wat je schrijft. Als hij niet zo'n gezonde winst draait, kan je iemand nog zoveel vertrouwen, maar de harde werkelijkheid is dat zijn betalingen aan crediteuren daaronder lijden, en daar ben jij er één van. Hij werkt voor een lage winst, verdient daardoor (te) weinig en verlangt dat jij dat ook gaat doen. Elk klusje dat jij nog voor hem gaat doen, doet de openstaande verder rekening oplopen en zorgt ervoor dat jij ook voor steeds minder winst moet werken. Ik snap jouw menselijke harT, maar adviseer je toch zakelijk harD te zijn.
 23. Vind het wel een voorbeeld van oplossingsgericht denken! Maar wellicht kan in plaats van Plan B ook een versie C overwogen worden. Hij organiseert een aantal kleinere events (of verhuurt zijn ruimte voor dat doel) en jij plaatst voorzieningen voor 150% van de gangbare prijs tot de schuld afgelost is. Overigens kan het best kloppen dat het gemiddeld maandbedrag 30 euro is, want aan het eind krijg je 2% over een nul-bedrag. Op papier ben je snel rijk. Op papier verdien je nu 20 euro per maand extra (24% ipv 8%), maar wat je in praktijk krijgt weet natuurlijk niemand. Jasper houdt wel van een gokje, vermoed ik.
 24. Beste mensen, Ik heb vragen over de administratie bij stille maatschap van DGA met eigen BV. Het is me nog niet geheel duidelijk hoe het in de praktijk gaat. De BV treedt naar buiten toe, neemt deel aan het rechtsverkeer. De stille maatschap treedt niet naar buiten. Doordat de BV naar buiten treedt, draagt de BV ook de aansprakelijkheid. De BV neemt het werk aan. Wie doet het eigenlijke werk? De BV of de stille maatschap? Schuift die BV het werk dan door naar de stille maatschap, waarna de DGA via zijn winstaandeel in de stille maatschap inkomen krijgt? In het geval er personeel is, waar zijn die dan in dienst? Bij de BV of de stille maatschap?
 25. Sorry moest het woord prevaleren eerst even opzoeken ;-) In Nederland heb je nu eenmaal niet veel mogelijkheden. De andere optie is procederen, wat een hoop geld kost en uiteindelijk krijg je toch niets. Of je moet het zoeken in het duisteren circuit, maar dat is voor mij geen optie meer. Het hoort bij het risico als je iemand vertrouwd. Op zich is de persoon zelf wel te vertrouwen, maar hij kan gewoon geen grote evenementen organiseren. Kleine evenementen kan hij wel. Alleen daar is de winst gewoon heel laag.
 26. Alles wat jij nu toegeeft aan de ideeën van deze debiteur, gaat ervoor zorgen dat je minder tot niets van het verschuldigde bedrag krijgt. Laat het zakelijke aspect prevaleren!
 27. Daar ben ik al van uitgegaan, ik wilde uitgaan van € 500,00.
 1. Load more activity
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept