Jump to content

UwJurist

Legend
 • Content Count

  622
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

UwJurist last won the day on January 17

UwJurist had the most liked content!

Community Reputation

96

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken
  expert advies

Company info

 • Location
  's-Hertogenbosch
 • Phone number
  073 8510480
 • Branch
  Juridisch
 • Branch 2
  Advies
 • Branch 3
  Personeel & opleidingen
 • Website address
 1. Ik neem aan dat het om een zogenaamde master franchise gaat. Ik zou proberen het niet alleen voor Nederland vast te leggen, maar bijv. ook voor België. Al dan niet via een optie. Verder: 2 jaar bewezen resultaat is niets in franchiseland. En in Europa hebben we ook de Europese Erecode Franchising, plus de Nederlandse Franchisewet die in de maak is. Hebben jullie je al verdiept in deze spelregels? Voldoet de formule en de overeenkomst met jullie daaraan? En hoe zit het met de overeenkomst die jullie met franchisenemers gaan sluiten. Hebben zij daar modellen voor? Hoeveel vrijheid heb je daarin? Is het hard franchise of soft franchise? En zo zijn er nog zoveel aspecten om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld: hoe zit het met de concurrentie voor de formule hier? Is er al een marktonderzoek gedaan? Schakel een franchisejurist in. Die heeft - als het goed is - niet alleen juridisch kennis van zaken, maar kan ook inschatten of een formule echt wel 'franchiseable' is. En heeft ook contacten om de formule op andere aspecten te beoordelen.
 2. Mijn praktijk blijkt ook ongevraagd op sites te staan, bijvoorbeeld op https://trustoo.nl/mediators/loosbroek/ Enkele dagen geleden ontving ik een mail met de volgende (geanonimiseerde) inhoud. Totaal ongevraagd en ook nog misplaatst ! Want ik doe geen echtscheiding mediation en ook nog ver uit mijn regio (bij mediation van belang). Een kwalijke zaak. Aanvraag van ....... voor een Scheiding / uit elkaar gaan Onderstaande aanvraag komt via trustoo.nl. ..... heeft voor uw bedrijf gekozen. Deze aanvraag is gratis. Neem direct contact op via e-mail of telefoon! Contactgegevens Aanvraag voor Scheiding / uit elkaar gaan Naam........ Plaats Loosbroek Telefoon 06373... klik voor volledige telefoonnummer E-mail ........ Of reply op deze e-mail (gratis) Gewenste reactietermijn Binnen één werkdag Contactvoorkeur Niet overdag bellen prijsopgave Aangevraagd op 2020-01 Staan de direct betrokken partijen achter bemiddeling middels een mediation traject? Ja Waarom krijg ik deze aanvraag via trustoo? Uw bedrijf staat in de top 10 beste mediators van Loosbroek en omstreken van trustoo. Hier zoeken nieuwe klanten naar de beste mediators in hun regio. Deze aanvrager heeft voor uw onderneming gekozen op basis van uw gratis bedrijfsprofiel. Wat kost mij dit? Deze aanvraag en het beantwoorden ervan is gratis. U kunt direct bellen of mailen naar de aanvrager. Dit schept geen enkele verplichting naar trustoo. Tip: claim gratis uw bedrijfsprofiel Als eigenaar kunt u uw gratis bedrijfsprofiel claimen. Hiermee kunt u uw gegevens controleren en aanvullen (Complete gegevens leiden tot een hogere trustoo score). Ook kunt u aangeven in welke plaatsen en voor welke diensten u gevonden wilt worden. Meer aanvragen ontvangen? Trustoo kan nog veel meer kwalitatieve aanvragen voor u verzorgen dan met uw gratis bedrijfsprofiel. Weten wat de mogelijkheden daarvan zijn? Neem dan contact op via 020 26 21 267. Vragen? We helpen u graag. Mail klantenservice@trustoo.nl of bel 020 26 21 267 (elke werkdag van 9:00 tot 17:00). Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Het trustoo team klantenservice@trustoo.nl www.trustoo.nl 020 26 21 267
 3. In mijn eerdere reactie ontbrak helaas een stukje. Hierbij alsnog: Waarom zou de factor van de dienstverlener berekend worden over het kale uurloon zonder deze toeslag?
 4. Waarom? Over het verlof enz. dat de anderen opbouwen (moet ook worden bijgehouden) krijgt de dienstverlener ook geen percentage.
 5. Welkom op dit forum. Dit valt onder contractsvrijheid, je kunt dus de fee overeenkomen die je wil. Dit verschil mag juridisch bestaan; het gaat nota bene om 2 verschillende bedrijven. De redenering is wel onlogisch.
 6. Tja. Daarom bestaan er juristen. Om alle ellende te voorkomen, dan wel deze in ieder geval niet groter te laten worden. U heb het onder andere over 'uitbreiding', 'aangekondigd' en ' indienen'. I.p.v. over: Wilt u mij even bevestigen wat we mondeling zijn overeengekomen in ons gesprek van ... jl, maar abusievelijk niet in de huurovereenkomst is opgenomen, namelijk dat ... Enfin. Ik raad u aan nu iets te schrijven als: Uw reactie verbaast mij zeer. Immers, dit is in strijd met wat we mondeling - in bijzijn van .............. en ................. - zijn overeengekomen in ons gesprek van ..... jl, maar abusievelijk niet in de huurovereenkomst is opgenomen, namelijk dat ... Het is slechts een formaliteit om dit aan te passen. Ik verwacht omgaande uw akkoord per email, en zo u dat nodig acht, een aangepaste overeenkomst. Ik zou het hier even bij laten en nog niet gaan schrijven wat u anders allemaal overweegt te gaan doen etc. Dat kan altijd nog.
 7. Ik hoop dat de tekst van uw 'verzoek' geen roet in het eten gooit. Alvorens aan te geven hoe u kunt reageren stel ik voor dat u die tekst hier even citeert.
 8. Dat schreef ik al. Artikel 6 Mededingingswet luidt overigens als volgt.: 1 Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 2 De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig. 3 Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen a. beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te schakelen. 4 Een onderneming of ondernemersvereniging die zich op het derde lid beroept, bewijst dat aan dat lid is voldaan. Het hangt van de situatie af of vraagsteller hier iets mee kan.
 9. Het gaat hier om 'contractsvrijheid'. Je mag dus overeenkomen wat je wil (tenzij strijdig met de wet, de goede zeden of de openbare orden). Zo simpel is het. En het hoeft niet alleen om een winkelcentrum te gaan bij dergelijke afspraken. Deze verhuurder heeft wellicht meerdere panden in de straat in bezit. Of er zijn afspraken met de winkeliersvereniging. En feitelijk hoeft de verhuurder helemaal geen verantwoording af te leggen. Overigens vind ik ijssalon, wafels, poffertjes etc. helemaal niet zo dicht liggen bij Italiaanse bollen, pizzastukken en panini's. Dan kan men ook friet en frikandellen gaan verkopen, of chinees eten o.i.d. Probleem in deze kwestie is dat er mondeling iets anders is afgesproken dan schriftelijk. En dan moet je dat proberen recht te trekken door middel van bewijzen (in dit geval getuigenverklaringen).
 10. Het gaat om de combinatie van het ontbreken van een periode/termijn (jaar) in de mail met de onduidelijke voorwaarden (een periode kan volgens die bepalingen van alles zijn). KVT zou dan op basis van de mail in combinatie met die voorwaarden dan zelfs kunnen gaan stellen dat het om bedragen per kwartaal of per maand gaat.... Ten eerste zou de aanbieding zelf al duidelijk horen te zijn. Maar omdat dat niet het geval is, zou in de voorwaarden zoiets hebben moeten staan als: Accounts/abonnementen hebben een looptijd van een jaar, tenzij in de offerte/overeenkomst anders is aangegeven.
 11. Op hun site staan de algemene voorwaarden https://www.klantenvertellen.nl/algemene-voorwaarden Daar staat onder andere het volgende: Artikel 6 Vergoeding en betaling 6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen. 6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst. Hier verschaft men dus geen duidelijkheid over de periodieke kosten van abonnementen (kan per maand, per jaar, per 2 jaar of wat dan ook zijn). Dat moet dan blijken uit de offerte/bevestiging zelf. Als er echt niets anders is geschreven dan "Kosten voor een Klantenvertellen account is op basis van 12 maanden €595,00 euro en op basis van 24 maanden €495,00 euro" staat KVT een stuk zwakker. Juridisch wordt namelijk het zogenaamde Haviltex-criterium gehanteerd. Dit komt erop neer dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen gekeken moet worden naar de taalkundige betekenis van de tekst, maar naar de betekenis die partijen aan die tekst mochten toekennen, gelet op de gegeven omstandigheden van het geval en op basis van wat zij van elkaar mochten verwachten. Van belang voor de vraag wat partijen mochten verwachten is onder meer tot welke maatschappelijke kringen zij behoren, hun rechtskennis, de context van het beding dat uitgelegd wordt en hoe dat beding tot stand is gekomen (en dus of partijen over het beding hebben onderhandeld). E-mails en brieven die voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over en weer verzonden zijn, kunnen dus van belang zijn bij de uitleg van de overeenkomst. KVT als professionele partij (met juristen in dienst) zou bij de rechter dan wel eens het onderspit kunnen delven.
 12. Dat mag een verhuurder wel degelijk. En dit gebeurt ook heel vaak. Bijvoorbeeld bij winkelcentra zodat de diversiteit behouden blijft.
 13. U kunt de afspraak dus niet bewijzen. Wacht af of ze het gesprek kunnen achterhalen. Dat zou m.i. moet lukken, ze nemen immers blijkbaar de gesprekken op. Probeer anders een compromis te sluiten. Verder ben ik het met Roel eens dat de klant geen hinder zou (hebben) moeten ondervinden van jouw fout, dus betaal zo nodig die 495 euro. En over de fout zelf: een overeenkomst die 2 jaar duurt voor minder geld dan een zelfde overeenkomst voor 1 jaar, is natuurlijk onwaarschijnlijk. Ergens zal ook wel gestaan hebben dat de prijzen per jaar zijn.
 14. Bel hen en vraag hen dit voor u te bevestigen per email. Neem de gesprekken voor de zekerheid ook op. Wijs verhuurder daarna op de gemaakte afspraken en verschaf hem de bewijzen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept