Jump to content

UwJurist

Legend
 • Content Count

  615
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

UwJurist last won the day on November 26

UwJurist had the most liked content!

Community Reputation

93

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken
  expert advies

Company info

 • Location
  's-Hertogenbosch
 • Phone number
  073 8510480
 • Branch
  Juridisch
 • Branch 2
  Advies
 • Branch 3
  Personeel & opleidingen
 • Website address
 1. Dat schreef ik al. Artikel 6 Mededingingswet luidt overigens als volgt.: 1 Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 2 De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig. 3 Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen a. beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te schakelen. 4 Een onderneming of ondernemersvereniging die zich op het derde lid beroept, bewijst dat aan dat lid is voldaan. Het hangt van de situatie af of vraagsteller hier iets mee kan.
 2. Het gaat hier om 'contractsvrijheid'. Je mag dus overeenkomen wat je wil (tenzij strijdig met de wet, de goede zeden of de openbare orden). Zo simpel is het. En het hoeft niet alleen om een winkelcentrum te gaan bij dergelijke afspraken. Deze verhuurder heeft wellicht meerdere panden in de straat in bezit. Of er zijn afspraken met de winkeliersvereniging. En feitelijk hoeft de verhuurder helemaal geen verantwoording af te leggen. Overigens vind ik ijssalon, wafels, poffertjes etc. helemaal niet zo dicht liggen bij Italiaanse bollen, pizzastukken en panini's. Dan kan men ook friet en frikandellen gaan verkopen, of chinees eten o.i.d. Probleem in deze kwestie is dat er mondeling iets anders is afgesproken dan schriftelijk. En dan moet je dat proberen recht te trekken door middel van bewijzen (in dit geval getuigenverklaringen).
 3. Het gaat om de combinatie van het ontbreken van een periode/termijn (jaar) in de mail met de onduidelijke voorwaarden (een periode kan volgens die bepalingen van alles zijn). KVT zou dan op basis van de mail in combinatie met die voorwaarden dan zelfs kunnen gaan stellen dat het om bedragen per kwartaal of per maand gaat.... Ten eerste zou de aanbieding zelf al duidelijk horen te zijn. Maar omdat dat niet het geval is, zou in de voorwaarden zoiets hebben moeten staan als: Accounts/abonnementen hebben een looptijd van een jaar, tenzij in de offerte/overeenkomst anders is aangegeven.
 4. Op hun site staan de algemene voorwaarden https://www.klantenvertellen.nl/algemene-voorwaarden Daar staat onder andere het volgende: Artikel 6 Vergoeding en betaling 6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen. 6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst. Hier verschaft men dus geen duidelijkheid over de periodieke kosten van abonnementen (kan per maand, per jaar, per 2 jaar of wat dan ook zijn). Dat moet dan blijken uit de offerte/bevestiging zelf. Als er echt niets anders is geschreven dan "Kosten voor een Klantenvertellen account is op basis van 12 maanden €595,00 euro en op basis van 24 maanden €495,00 euro" staat KVT een stuk zwakker. Juridisch wordt namelijk het zogenaamde Haviltex-criterium gehanteerd. Dit komt erop neer dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen gekeken moet worden naar de taalkundige betekenis van de tekst, maar naar de betekenis die partijen aan die tekst mochten toekennen, gelet op de gegeven omstandigheden van het geval en op basis van wat zij van elkaar mochten verwachten. Van belang voor de vraag wat partijen mochten verwachten is onder meer tot welke maatschappelijke kringen zij behoren, hun rechtskennis, de context van het beding dat uitgelegd wordt en hoe dat beding tot stand is gekomen (en dus of partijen over het beding hebben onderhandeld). E-mails en brieven die voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over en weer verzonden zijn, kunnen dus van belang zijn bij de uitleg van de overeenkomst. KVT als professionele partij (met juristen in dienst) zou bij de rechter dan wel eens het onderspit kunnen delven.
 5. Dat mag een verhuurder wel degelijk. En dit gebeurt ook heel vaak. Bijvoorbeeld bij winkelcentra zodat de diversiteit behouden blijft.
 6. U kunt de afspraak dus niet bewijzen. Wacht af of ze het gesprek kunnen achterhalen. Dat zou m.i. moet lukken, ze nemen immers blijkbaar de gesprekken op. Probeer anders een compromis te sluiten. Verder ben ik het met Roel eens dat de klant geen hinder zou (hebben) moeten ondervinden van jouw fout, dus betaal zo nodig die 495 euro. En over de fout zelf: een overeenkomst die 2 jaar duurt voor minder geld dan een zelfde overeenkomst voor 1 jaar, is natuurlijk onwaarschijnlijk. Ergens zal ook wel gestaan hebben dat de prijzen per jaar zijn.
 7. Bel hen en vraag hen dit voor u te bevestigen per email. Neem de gesprekken voor de zekerheid ook op. Wijs verhuurder daarna op de gemaakte afspraken en verschaf hem de bewijzen.
 8. Heeft u getuigen van het gesprek die in uw voordeel kunnen verklaren?
 9. Mijn opmerking is een algemene. Net als mijn eerdere opmerking over dagvaarden.
 10. Een deurwaarder is formeel enkel nodig om de dagvaarding te betekenen aan gedaagde. Iedereen kan een dagvaarding opstellen. Of het verstandig is om dit zonder jurist/deurwaarder te doen is een tweede. Dat je in je recht staat ómdat werk slecht is uitgevoerd, hoeft ook niet het geval te zijn. Je moet immers iemand in gebreke stellen en een kans geven de gebreken te verhelpen / alsnog de overeenkomst na te komen.
 11. Pas op. U moet ruim een jaar van te voren opzeggen per aangetekende brief. Die brief moet de huurder namelijk vóórafgaand aan die laatste 12 maanden hebben bereikt.
 12. Wat voor huurrecht is van toepassing (populair gezegd gaat het om kantoorruimte/overige ruimte dan wel middenstandsbedrijfsruimte) en wat staat er in de overeenkomst precies over verlenging? Dat bepaalt of sprake is van een nieuwe termijn van 3 jaar of niet. Als juridisch gezien echt sprake is van een nieuwe termijn van 3 jaar, moet u de 3 jaar uitdienen. Tenzij u een andere deal weet te sluiten met verhuurder.
 13. 1. Met een vertrouwd persoon, bijv. een familielid. En de vof hef je daarna snel weer op. Bovendien kan je ook vastleggen dat dat de andere vennoot niet alleen beveogd is, of kun je kiezen voor een CV. De omschrijving van de activiteit vind ik inderdaad een lastige.
 14. Als het echt een derde bedrijf moet zijn (i.p.v .een samenwerkingsovereenkomst), kun je kiezen voor bijvoorbeeld een VOF of BV naast de eenmanszaken. De verschillen tussen deze soorten vennootschappen zijn eenvoudig online op te zoeken.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept