Jump to content

UwJurist

Legend
 • Content Count

  590
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Everything posted by UwJurist

 1. Van belang is allereerst de bedoeling van partijen en wat men over en weer van elkaar mag verwachten. Zie het haviltex criterium op bijv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Haviltex. In het algemeen is de overeenkomst van meer betekenis dan een bijlage. E.e.a. is echter alleen goed te beoordelen door beide teksten in te zien.
 2. In aanvulling op bovenstaande: als de overeenkomst geen tussentijdse opzegmogelijkheid bevat, kunt u überhaupt niet opzeggen. Als die wel is opgenomen, hebt u er nog weinig aan, want u moet dan eerst een verbetertraject starten. Een proeftijd was überhaupt niet mogelijk bij zo'n kort contract. Kortom, maak er het beste van, haal een aantal taken bij haar weg en huur daarvoor een ander in. En wel via een uitzendbureau o.i.d. zodat u niet nog een keer met het zelfe probleem te maken krijgen.
 3. Ik raad aan dit zo snel mogelijk aan te kaarten. En bent u zeker van de tijd die u nog hebt? Meestal is de opzegtermijn namelijk een jaar.
 4. Wie eist, bewijst .... Mondelinge afspraken gelden, maar dan moet je ze wel kunnen bewijzen.
 5. U kunt een ingebrekestelling sturen. Als uw (toepasselijke) voorwaarden dit regelen, is wederpartij echter al in verzuim en hoeft dat niet. En als u in uw voorwaarden niets hebt geregeld over incassokosten bij zakelijke klanten, gelden wel de tarieven uit de WIK (wet incassokosten). Ter informatie: een bedrijf is een bedrijf, of de rechtsvorm nu een eenmanszaak of vennootschap is. Een zzp-er is geen rechtsvorm, deze kan handelen via allerlei rechtsvormen zoals bovengenoemde.
 6. Bewoner, dus ook een huurder/vruchtgebruiker? Of eigenaar (formeel: appartementsgerechtigde? En zijn die als contractspartij mede betrokken? Of puur praktisch gezien? Of moet de VvE de bewoners vervolgens iets opleggen? En welk juridische basis zou dat dan moeten hebben? En waarom 10 jaar? Dat raad ik elke VvE, bewoner, eigenaar, consument etc. af.
 7. Het herroepingsrecht voor consumenten is inderdaad niet van toepassing. Verder kan bij elke reparatie (van wat dan ook, niet alleen bij vloeren) achteraf blijken dat deze toch niet afdoende is / niet goed is gelukt. Een werkbon voor akkoord tekenen doet daar niet aan af, de klant (zakelijk en particulier) heeft het recht een klacht in te dienen, u in gebreke te stellen en herstel te eisen.
 8. Vanzelfsprekend is het slecht werknemerschap, vandaar een laatste waarschuwing. Voor ontslag op staande voet is het niet ernstig genoeg (op basis van wat hier genoemd is; daar komt meer bij kijken). Een waarschuwing van een paar jaar geleden is weinig relevant, zeker als het over iets anders gaat. Ter vergelijking: oude beoordelingen over functioneren zijn ook weinig tot niet relevant in ontslagzaken. Het gaat enkel om de laatste beoordelingen (tot zo'n 2 jaar terug). Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Daar komt nog bij dat je het ook moet kunnen bewijzen. Dus de klant om een schriftelijke verklaring moet vragen (en zo nodig ook om te getuigen).
 9. Nee, uiteraard niet zomaar. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. O.a. door het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden van de verschillende werknemers. Inclusief een overgangsregeling. Maar zoals gezegd, schakel hiervoor een deskundige arbeidsrechtjurist in
 10. Bovenstaande rijmt niet met elkaar. De klant heeft toch gevraagd of het bedrijf het werk wilde uitvoeren?
 11. 'daden van oneerlijke concurrentie' is vrij duidelijk (hoewel het zeker beter kan); wat werknemer deed (zijn diensten aanbieden i.p.v. die van de werkgever) valt daar wel onder.
 12. Hopelijk wel. Dat u dat niet weet, is wel een teken aan de wand 🙂. Staat het ook niet als bijlage in de overeenkomst genoemd (met de opmerking dat de bijlage is verstrekt, werknemer er mee instemt en de bijlage onlosmakelijk verbonden is met de overeenkomst) ?
 13. Het gaat in dit geval m.i. niet eens zozeer om de nevenwerkzaamheden an sich, maar vooral om het aanbieden aan klanten van werkgever (ook op te vangen door een relatiebeding dat geldt tijdens en na het dienstverband). Dit aanbieden aan klant is nog erger als het om hetzelfde werk gaat. Maar ook het aanbieden van ander soort werkzaamheden aan klanten van werkgever zou niet door de beugel horen te kunnen.
 14. Weigeren te tekenen voor ontvangst van een aangetekende brief komt voor zijn rekening en risico. Stuur de waarschuwing ook per mail. Maak een retour gekomen brief nooit open (laat dat aan de rechter over als het zover komt). U moet een reglement opstellen en iedereen ervoor laten tekenen uiteraard. Pas dan is het geldig. Ga niet klungelen met zoiets. Laat dit door een arbeidsrechtspecialist doen; die kan ook de arbeidsovereenkomsten aanpassen.
 15. Ontslag lijkt mij op dit moment niet mogelijk. Wel zou ik een formele waarschuwing geven (laat tekenen voor ontvangst). Tevens raad ik dringen aan om de arbeidsovereenkomsten aan te laten passen (indien mogelijk volgens de overeenkomst) of een personeelsreglement op te laten stellen, met onder andere regels over dit onderwerp (maar nog veel meer onderwerpen), inclusief de diverse sancties.
 16. De enige voor wie het zuur is, is de ander: die heeft onverschuldigd betaald en jij bent daardoor ongerechtvaardigd verrijkt. Dat wordt nu weer gladgestreken. Niet meer dan normaal.
 17. Ja, dat bent u verplicht (ongerechtvaardigde verrijking). Men kan dit tot 5 jaar terugvorderen.
 18. Het is allemaal niet zo moeilijk, sluit een addendum (aanvulling op overeenkomst) dat werknemer tijdelijk van ... tot .. de functie van ... zal vervullen en dat daarom het maandsalaris (of uurloon) tijdelijk ... i.p.v. ... zal zijn.
 19. Ik sluit mij volledig aan bij Steven. O.a. vanwege het behouden van alle intellectuele eigendomsrechten lijkt een licentie op het eerste oog de beste keuze, maar er is veel meer informatie nodig. Ga overleggen met een juridisch specialist op dit gebied en voor de fiscale aspecten met je/een accountant.
 20. Je gaat in dit geval (als vermeende schuldenaar) natuurlijk niet zelf een rechtszaak beginnen. Het is vreemd dat de leverancier en het incassobureau niet inhoudelijk reageren op de bezwaren. Vraag nogmaals waarom men meent in dit geval een factuur te kunnen sturen. En hoezo een schoonmaaksom? Is er schoongemaakt dan? Geef a.u.b. een volledige en heldere uitleg.
 21. Een vrouw mag blijkbaar niet reageren / hoeft blijkbaar niet te reageren. Beetje seksistisch, niet? En wat is er arbeidsrechtelijk aan deze kwestie? Niets. Verkeerde rubriek ...
 22. Nee. Dat is dus niet het statutaire adres (dat is de plaats volgens de statuten), maar het vestigingsadres.
 23. Ik kan op dit moment niet inhoudelijk reageren maar ik adviseer u dringend om uw naam en gebruikersnaam te wijzigen als u nu uw eigen naam gebruikt!
 24. Ik gaf niet aan dat de politie mee moet gaan, enkel om het daar voor de volledigheid te melden. Dat is altijd raadzaam. In gevallen als deze moet je met minimaal 2 personen zijn, liefst meer. En wel als getuigen én voor je eigen veiligheid. Beeld/geluidsopnamen zijn ook aan te raden. Bewoners/verblijvers hebben geen rechten, alleen huurders dan wel legale onderhuurders, dus personen met wel een recht of titel. Daarvan is nog niets gebleken uit de aangedragen gegevens. Het is hier bovendien een ondernemersforum, dus waarom hebben we het eigenlijk hierover 🙂
 25. De huurders hebben het pand verlaten geeft u aan. Dan gebruiken de huidige - u onbekende - personen het pand onrechtmatig, dus zonder recht of titel, zoals dat juridisch heet. Heel in het kort doet u het volgende: 1. Licht de politie in van het onrechtmatig gebruik door u onbekende personen, ga naar het pand toe (niet alleen!), vervang de sloten (cilinders), breng extra knippen aan de binnenkant aan, en doe dat zodanig dat ze er absoluut niet meer in kunnen. 2. Hang een brief op voor hen dat ze op afspraak hun eigendommen kunnen ophalen tegen betaling van vergoeding van de schade. 3. Hang ook een brief zichtbaar maar niet verwijderbaar op voor een eventuele slotenmaker met de mededeling dat u de eigenaar bent, er geen rechtmatige huurder of gebruiker is, niemand het pand binnen mag en de cilinders niet vervangen mogen worden en dat men contact met u op kan nemen via telefoonnummer x. 4. Sluit gas, water, licht etc. af/zeg het op als dat op uw naam staat, maak foto's van alle meterstanden, liefst met een krant erbij waar de datum op staat. En sluit ook de toegang tot de meterkast af.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept