Jump to content

UwJurist

Legend
 • Content Count

  575
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Everything posted by UwJurist

 1. De enige voor wie het zuur is, is de ander: die heeft onverschuldigd betaald en jij bent daardoor ongerechtvaardigd verrijkt. Dat wordt nu weer gladgestreken. Niet meer dan normaal.
 2. Ja, dat bent u verplicht (ongerechtvaardigde verrijking). Men kan dit tot 5 jaar terugvorderen.
 3. Het is allemaal niet zo moeilijk, sluit een addendum (aanvulling op overeenkomst) dat werknemer tijdelijk van ... tot .. de functie van ... zal vervullen en dat daarom het maandsalaris (of uurloon) tijdelijk ... i.p.v. ... zal zijn.
 4. Ik sluit mij volledig aan bij Steven. O.a. vanwege het behouden van alle intellectuele eigendomsrechten lijkt een licentie op het eerste oog de beste keuze, maar er is veel meer informatie nodig. Ga overleggen met een juridisch specialist op dit gebied en voor de fiscale aspecten met je/een accountant.
 5. Je gaat in dit geval (als vermeende schuldenaar) natuurlijk niet zelf een rechtszaak beginnen. Het is vreemd dat de leverancier en het incassobureau niet inhoudelijk reageren op de bezwaren. Vraag nogmaals waarom men meent in dit geval een factuur te kunnen sturen. En hoezo een schoonmaaksom? Is er schoongemaakt dan? Geef a.u.b. een volledige en heldere uitleg.
 6. Een vrouw mag blijkbaar niet reageren / hoeft blijkbaar niet te reageren. Beetje seksistisch, niet? En wat is er arbeidsrechtelijk aan deze kwestie? Niets. Verkeerde rubriek ...
 7. Nee. Dat is dus niet het statutaire adres (dat is de plaats volgens de statuten), maar het vestigingsadres.
 8. Ik kan op dit moment niet inhoudelijk reageren maar ik adviseer u dringend om uw naam en gebruikersnaam te wijzigen als u nu uw eigen naam gebruikt!
 9. Ik gaf niet aan dat de politie mee moet gaan, enkel om het daar voor de volledigheid te melden. Dat is altijd raadzaam. In gevallen als deze moet je met minimaal 2 personen zijn, liefst meer. En wel als getuigen én voor je eigen veiligheid. Beeld/geluidsopnamen zijn ook aan te raden. Bewoners/verblijvers hebben geen rechten, alleen huurders dan wel legale onderhuurders, dus personen met wel een recht of titel. Daarvan is nog niets gebleken uit de aangedragen gegevens. Het is hier bovendien een ondernemersforum, dus waarom hebben we het eigenlijk hierover 🙂
 10. De huurders hebben het pand verlaten geeft u aan. Dan gebruiken de huidige - u onbekende - personen het pand onrechtmatig, dus zonder recht of titel, zoals dat juridisch heet. Heel in het kort doet u het volgende: 1. Licht de politie in van het onrechtmatig gebruik door u onbekende personen, ga naar het pand toe (niet alleen!), vervang de sloten (cilinders), breng extra knippen aan de binnenkant aan, en doe dat zodanig dat ze er absoluut niet meer in kunnen. 2. Hang een brief op voor hen dat ze op afspraak hun eigendommen kunnen ophalen tegen betaling van vergoeding van de schade. 3. Hang ook een brief zichtbaar maar niet verwijderbaar op voor een eventuele slotenmaker met de mededeling dat u de eigenaar bent, er geen rechtmatige huurder of gebruiker is, niemand het pand binnen mag en de cilinders niet vervangen mogen worden en dat men contact met u op kan nemen via telefoonnummer x. 4. Sluit gas, water, licht etc. af/zeg het op als dat op uw naam staat, maak foto's van alle meterstanden, liefst met een krant erbij waar de datum op staat. En sluit ook de toegang tot de meterkast af.
 11. Een koper van een appartementsrecht is altijd van rechtswege, dus automatisch en verplicht, lid van een VvE.
 12. Er is van rechtswege een Vereniging van Eigenaren indien een gebouw is gesplitst in 'appartementsrechten'. Dat geldt ook voor een bedrijfsverzamelgebouw. Er is dan ook een splitsingsakte, splitsingsreglement enz. Wel kan een vereniging slapende zijn en wakker moeten worden gemaakt.
 13. Er gelden voor studenten geen andere regels dan voor andere werknemers. Dus de wet geldt, alsmede een eventuele cao. Nulurencontracten zijn dus (tijdelijk) mogelijk.
 14. Wat wijsheid is, is alleen in te schatten met kennis van het hele dossier, dus met alle contracten, alle feiten en omstandigheden en dus ook de (hopelijk schriftelijk) gemaakte afspraken waar nu van wordt afgeweken.
 15. Was dat wel een huurrecht specialist? Of, zoals ik het vaak zie gaan (met alle gevolgen van dien), een neefje van de vriendin van de buurvrouw die bestuursrecht doet of zoiets .... Want vernietiging op grond van dwaling/bedrog, zoals ik eerder aangaf, lijkt echt wel een reële optie gezien de omstandigheden
 16. Opschorten van het huurgenot kan niet. De eenmanszaak huurde ook, dus de vrouw is en blijft aansprakelijk. Er is op basis van een ROZ contract in principe sprake van huurbescherming (huur winkelpand e.d. langer dan 2 jaar) dan wel ontruimingsbescherming (kantoorpand, loods e.d. en korte contracten winkelpand). Als ik het zo lees lijkt de beste optie nog om de huurovereenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Schakel direct een huurrechtjurist in om de zaak op de juiste manier aan te pakken, én overleg met de politie.
 17. Een cao moet (in principe en in dit geval zeker) verplicht gevolgd worden. Lees de desbetreffende cao dus door, deze is online te downloaden.
 18. UwJurist

  UwJurist

 19. Je kunt ook kiezen voor een mix: een laag uurtarief plus commissie over omzet.
 20. Graag gedaan en goed dat het zo uitpakt! Hopelijk is de nieuwe machine geen maandagochtendexemplaar. En blijft de huidige machine als backup voorlopig staan zoals ik adviseerde?
 21. Even een andersoortige reactie vanuit mijn achtergrond: ik hoop dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten van de maker. Zie bijvoorbeeld https://pictoright.nl/ Dan bent u namelijk het haasje zoals zovelen.
 22. Nee, niet altijd. Professionele partijen (B2B) mogen met elkaar overeenkomen dat niet tussentijds mag worden opgezegd.
 23. Dat klopt maar voor een klein deel. De verliezer moet uiteindelijk de buitengerechtelijke incassokosten het griffierecht en de deurwaarderskosten betalen, maar van de gerechtelijke juridische bijstand wordt bijna altijd maar een (klein) deel van de werkelijke kosten vergoed. En dat gaat volgens een bepaald puntensysteem. Tarieven-kosten-vergoedingen
 24. U zit flink in de nesten om het populair te zeggen. Hebt u getuigen van de 'afspraken' en zijn die bereid verklaringen op papier te zetten? Verder is van belang wat er precies verkocht is en of hij klanten nog benadert (en u dat kunt bewijzen). Kortom, het hangt van de omstandigheden, de overeenkomst en bewijzen af of u tegen de concurrentie iets kunt doen of de overeenkomst kunt vernietigen op grond van dwaling. Schakel een jurist in.
 25. Dit lijkt op een kruising van een overeenkomst van opdracht op provisie basis (no cure no pay) en een agentuurovereenkomst (ook op provisiebasis). Het is hoe dan ook maatwerk om dit goed vast te leggen, zodat niet (de schijn van) een VOF (vennootschap onder firma) ontstaat. Een provisie op basis van omzet is daarom ook beter dan een percentage van de winst. Als er langdurige omzet ontstaat kan er ook vastgelegd worden dat er recht is op langdurige provisie. Ook het intellectuele eigendom moet worden vastgelegd. En ook een intentieverklaring om afhankelijk van bepaalde omstandigheden wel tot een VOF of andersoortig gezamenlijk bedrijf te komen is mogelijk.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept