Ga naar inhoud

UwJurist

Legend
 • Aantal berichten

  534
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  4

Alles dat geplaatst werd door UwJurist

 1. Uiteraard is het het beste om de jurist in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Om de jurist meteen aan tafel te zetten zorgt er naar mijn ervaring nog wel eens voor dat bij de andere partij de hakken in het zand gaan. Ik ben er - afhankelijk van de omstandigheden - in de regel voorstander van dat de jurist in eerste instantie op de achtergrond adviseert. Ook dan kom je beslagen ten ijs :-). Ik adviseer ook altijd om al aan het begin van het gesprek aan te geven dat niets definitief beklonken wordt, maar 'intern' overlegd moet worden.
 2. Nog een aanvulling: als men bereid is tot omruiling voor een nieuw exemplaar, leg dan wel goed schriftelijk vast dat u de overeenkomst alsnog direct mag ontbinden indien ook dit exemplaar weer uitvalt. Leg ook afspraken vast over een compensatie voor de veelvuldige uitval. Ik adviseer om zulke afspraken door een in contractenrecht gespecialiseerd jurist te laten controleren of opstellen. Hetzelfde geldt voor een ingebrekestelling.
 3. Beide opties zijn mogelijk. Maar als dit gesprek niets oplevert, zult u de formele weg moeten bewandelen en de leverancier in gebreke moeten gaan stellen. Ontbinden kan namelijk alleen na een ingebrekestelling en nadat de termijn die u geeft om e.e.a. op te lossen, is verlopen, zodat men in verzuim is. Bovendien moeten de gebreken de ontbinding rechtvaardigen, maar daar zal het hier niet op stranden, op basis van wat u schrijft.
 4. Dat niet direct (schijnzelfstandigheid heeft alleen te maken met de criteria van een dienstbetrekking: dus gezag, loon en persoonlijke arbeid) , maar de persoon loopt wel het risico met 1 opdrachtgever door de belastingdienst niet als ondernemer gezien te worden voor de inkomstenbelasting maar als "resultaatgenieter" en daarom een hoop fiscale voordelen zoals Zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB winstvrijstelling en willekeurig afschrijven etc. te moeten missen. Dat is een ander mogelijk gevolg. Het risico van een dienstbetrekking bestaat ook.
 5. Er was toch geen budget? Dus waarom dan duur pay-rolling? Waarom niet voor weinig kosten een goed tijdelijk nulurencontract aanbieden (niet die slechte exemplaren die op internet rondslingeren). Blijft overigens nog steeds het probleem voor het vervolg als er wel succes is. Als deze persoon maar 1 klant heeft is sprake van schijnzelfstandigheid.
 6. Of je neemt iemand tijdelijk in dienst (dus sluit je een arbeidsovereenkomst) tegen bijvoorbeeld het minimumloon plus een provisie. Of je werkt met iets als een agentuur, dus met iemand die al wel een bedrijf heeft. In het arbeidsrecht is prestatiebeloning zoals stukloon of provisieloon mogelijk, maar men moet (omgerekend) wel het minimumloon verdienen voor de gewerkte uren.
 7. Ter aanvulling op het correcte advies van Norbert: Dat je dit parttime doet is in zoverre van belang dat de verzekering goedkoper is, aangezien de hoogte van de premie bepaald wordt door de hoogte van de omzet.
 8. De werkgever heeft misschien al iemand op het oog die de wegvallende uren kan invullen maar een minimum aantal uren wil. En zo kunnen we nog wel meer redenen bedenken. Vraag het gewoon.
 9. Ter aanvulling op bovenstaande: De door jou ontwikkelde software blijft jouw eigendom tenzij je de rechten en broncodes uitdrukkelijk en schriftelijk overdraagt aan A (of wie dan ook). En de facturatiestroom kan losgekoppeld worden van de overeenkomst(en). Maar met wie je wat dan ook overeenkomt, regel het juridisch goed, zeker qua aansprakelijkheid. Dus laat een jurist naar de overeenkomst(en) kijken.
 10. UwJurist

  Verdeelsleutel garantstelling in privé

  Ik zie niet wat daar vreemd aan is. Overigens zal de financier zeer waarschijnlijk hoofdelijke aansprakelijkheid wensen; ieder is dus voor het geheel aanspreekbaar. De verdeling (welke percentages dan ook) geldt dus alleen onderling.
 11. UwJurist

  issue met privacy zeker

  Dat schreef ik al.
 12. UwJurist

  issue met privacy zeker

  Op https://store.privacyzeker.nl/ staat bij elke optie € xxx / per jaar. En zodra ik klik op 'bestellen' zie ik de volgende tekst: Privacy Zeker Vanaf: €175,00 / jaar Meer weten over Privacy Zeker? De prijs per jaar is afhankelijk van het aantal werkzame personen. Bij het invullen van het KvK nummer wordt een pakket gekozen, de werkelijke situatie blijft leidend. Abonnement is voor een periode van minimaal 2 jaar. Dat lijkt me behoorlijk duidelijk. Het is ook geen verstopte algemene voorwaarde. Ook al zal het ook in die voorwaarden staan. Een papieren contract vindt u logischerwijze niet, want het gaat om koop op afstand (online). Kijk in uw mailbox want u zult een bevestiging e.d. hebben ontvangen. En vraag anders om die mail nog even aan u door te zenden. En: zeg nu direct en aantoonbaar op en vraag om bevestiging. Bewaak ook of u die ontvangt.
 13. UwJurist

  Afname verplichting?

  Dat is niet te beoordelen zonder de stukken gezien te hebben. Er kan alleen in het algemeen gezegd worden dat je niet zomaar onder een overeenkomst uit kunt (als er een overeenkomst is, en dat is maar de vraag). Ontbinden is pas mogelijk als wederpartij in verzuim is. Dus alleen na een ingebrekestelling en nadat de redelijke termijn die je daarin geeft om alsnog na te komen, is verlopen, zodat men in verzuim is. Misschien kan er wel met succes gesteld worden dat geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 14. Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Deze treedt in werking per 1 april 2020 en een aanvraag om compensatie kan vanaf dan worden ingediend. De aanvraag voor compensatie die ziet op ‘oude’ (dat wil zeggen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) betaalde transitievergoedingen moet uiterlijk worden ingediend op 30 september 2020. De compensatie voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 worden uitbetaald (‘nieuwe gevallen’) moet binnen 6 maanden na betaling worden aangevraagd. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547.html
 15. Barbara Baarsma is het nieuwste lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het Comité zet zich in voor duurzame groei van het midden- en kleinbedrijf. Baarsma: “De ontwikkelingen gaan snel: we digitaliseren, we verduurzamen, we internationaliseren. Het Comité voor Ondernemerschap motiveert mkb’ers en overheden zich aan te passen. Daar werk ik met mijn kennis en netwerk graag aan mee.” https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/26/barbara-baarsma-nieuw-lid-van-nederlands-comite-voor-ondernemerschap
 16. Feitelijk is er geen volmaakte overeenkomst tot stand gekomen. Reageer kort en vriendelijk. Geef aan de inkoopvoorwaarden niet te accepteren en verwijs daarbij naar de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden. Vraag of men de bestelling op basis van verkoopvoorwaarden wil handhaven of niet.
 17. UwJurist

  UwJurist

 18. Kan iemand het woord bijteling in de titel van het topic corrigeren?
 19. De AVG heeft de inhoud van deze begrippen niet gewijzigd t.o.v. de oude wetgeving. Lees deze blog eens door: https://www.solv.nl/weblog/verwerkingsverantwoordelijke-of-verwerker-wat-is-je-rol-onder-de-avg/21735
 20. Nog even een kleine aanvulling ter lering en vermaak: onder omstandigheden en op bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om bij of na het aangaan van een huurovereenkomst bij notariële akte een ontruimingsverplichting vast te leggen. Die akte geldt dan als een executoriale titel, zoals een vonnis van de rechter ook is, waarmee tot ontruiming kan worden overgaan m.b.v. een deurwaarder.
 21. Mooi! Hou ons op de hoogte.
 22. Mee eens. De huidige titel dekt de lading niet.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké