Jump to content

Joost Rietveld

Moderator
 • Content Count

  18,694
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  14

Joost Rietveld last won the day on July 7 2020

Joost Rietveld had the most liked content!

Community Reputation

1,301

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  financiering
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management

Company info

 • Location
  Stolwijk
 • Phone number
  06-53948795
 • Branch
  Advies
 • Branch 2
  Juridisch
 • Branch 3
  Administratie & accountancy
 • Website address

Vision

 • My opinion about entrepeneurship
  Denk na over wat jouw competenties zijn. Wat kun jij beter dan jouw concurrent, maar ook beter dan jouw leveranciers. Ondernemen is meer dan nadenken over jouw doel. Beoordeel wat jij beter kunt dan een ander en pas jouw businessplan daarop aan.
 1. Begrijp ik Roel, maar het is voor ondernemers die hiermee te maken hebben wel goed dat ze weten waar hun rechten en plichten liggen.
 2. Volgens mij was dit de oude tekst
 3. Klopt, voor 2017 was die termijn 2 jaar
 4. Ja, maar voorbelasting die je geclaimd hebt op facturen die je vervolgens niet betaalt, moet binnen 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur al retour fiscus. Dat zou hier dus ergens in 2013 zijn geweest
 5. Dat is toch echt door de wetgever zo ontwikkeld. Daarbij moet je wel beschikken over veel lef (en een groot gebrek aan fatsoen) als je deze route bewust zou willen volgen. Komt de opzet tijdig uit, dan kost het je sowieso de verschuldigde belasting plus 100% boete en zijn er ook nog middelen in het strafrecht. Ik ga er vanuit dat een belastingplichtige inherent fatsoenlijk is in het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Als TS zich geroepen voelt om die btw alsnog af te dragen, dan vraag ik me echter oprecht af of de fiscus een suppletie 2012 überhaupt
 6. Het blijft gissen waar je nu heen wilt. De btw is verjaard, de boete (nb dit is juist geen strafrecht) kan niet meer opgelegd worden, maar je vindt dat TS wel een suppletie moet indienen? Vanwege wat dan?
 7. Om alles even met wetteksten aan elkaar te koppelen: Art 10a AWR: De termijn waarbinnen je een suppletie moet doen, is (volgens lid 2) beperkt tot een uiterste tijdstip. Dat tijdstip is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). In dit geval is dat het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968, te weten artikel 15: Volgens mij zijn we het hier wel over eens. Alleen jij gaat er vanuit dat TS - omdat ze 7 jaar geleden al wist dat er een onjuiste BTW-aangifte was gedaan - ze alsnog een suppletie moet indienen. Dat is een compleet ander
 8. Tot slot nog een quote van de site van de fiscus zelf: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/ Begrijp me goed, ik ben absoluut voor correct btw aangeven en afdragen, maar ik zie niet in waarom je ts niet zou kunnen wijzen op haar/zijn rechten
 9. 20 AWR: 1. Indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting naheffen. Met geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn wordt gelijkgesteld het geval waarin, naar aanleiding van een gedaan verzoek, ten onrechte of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding van belasting dan wel teruggaaf van belasting is verleend. 2. De naheffing geschiedt bij wege van naheffingsaanslag, die wordt opgelegd aan degene, die de belasting had behoren te betalen, d
 10. Het staat er letterlijk in. Zou ook tegen 20 AWR ingaan, want dan zouden btw-schulden nooit verjaren
 11. Dat is inderdaad het gevolg van verjaring. De niet terugbetaalde btw vormt dan wel weer een buitengewone bate in je bedrijf
 12. Dan houdt het in beginsel hiermee op jegens de fiscus
 13. Overigens blijft dan wel de vraag in welk jaar deze btw voor correctie komt. De facturen zijn immers deels betwist. Wanneer zijn jullie in het gelijk gesteld?
 14. Weliswaar verplicht 10a AWR je tot suppletie, maar de algemene termijn van verjaring van belastingschulden blijft gewoon 5 jaar: https://maxius.nl/algemene-wet-inzake-rijksbelastingen/artikel20
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept