Jump to content

Joost Rietveld

Moderator
 • Content Count

  18,929
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  14

Everything posted by Joost Rietveld

 1. Ik zie het probleem niet zo, waarom kunnen jullie niet gewoon aantonen welke producten jullie voor X verkocht hebben? De reden is overigens carousselfraude, waarbij partij A voorbelasting terugvraagt van de fiscus op een zogenaamde gekochte zending van partij B, terwijl die zending door partij B feitelijk nooit geleverd is en/of partij B de BTW op hun levering aan A niet afgedragen heeft aan de fiscus
 2. Fraude is misschien een groot woord. Onzakelijk is in mijn ogen niet vreemd, gezien vanuit je eenmanszaak. Wat is het ondernemerschap in het factureren aan je eigen BV? Welk debiteurenrisico loopt je eenmanszaak daarbij? Hoe dan ook, ik denk dat alle vraagtekens hier nu wel bij geplaatst zijn. Ik hoop vooral voor je dat de discussie met de fiscus er nooit komt. Los van je gelijk halen, is dat altijd tijdrovend en soms behoorlijk irritatie opwekkend
 3. Alleen, de fiscus doet niet aan "alles meegerekend". Dat is ook geen argument als je wilt weerleggen dat de inbreng gericht is op overdracht van de onderneming. Bij ruisend kun je de stakingswinst, tot diverse maximum bedragen, nog onderbrengen in een lijfrente bij de BV. Dat scheelt een directe afrekening. Zolang die BV in NL blijft, lijkt mij dat geen probleem
 4. Die combinatie is mogelijk, maar reken er wel op dat je moet kunnen aantonen dat zij de werkzaamheden verricht en jij niet
 5. Ik ging er gemakshalve vanuit dat daarvoor reeds een oplossing bedacht was, maar sluit me uiteraard aan bij Prins' opmerkingen
 6. werkzaamheden moet je in deze definitie heel breed uitleggen: zowel bestuurlijke taken (zelfs het tekenen van de jaarrekening) als gewone dagelijkse werkzaamheden vallen daaronder. Een escape daarbij is dat voor louter beperkt bestuurlijk werk vaak onder de 5k grens voor het DGA-loon valt, op voorwaarde dat diezelfde persoon geen andere werkzaamheden verricht binnen de BV-structuur.
 7. Als de verhuurvoorwaarden en prijs zakelijk zijn, valt het inderdaad in box 3 bij je vader (dus geen TBS in box 1). Daarbij neem ik aan dat je meerderjarig bent. 2.500 huur per maand (30k per jaar) lijkt mij voor een pand van 100k evenwel veel te veel van het goede. Dan zou het bij je vader dus wel in box 1 terecht komen (inkomen uit (ongebruikelijke) terbeschikkingstelling TBS) en valt je plan in het water. Wat natuurlijk ook een vraagteken doet ontstaan, is waarom je dit zo wilt doen? Je vader wordt bevoordeeld terwijl in de toekomst jij waarschijnlijk van hem vermogen gaat
 8. Akkoord. Ik kan me zo voorstellen dat de geruisloze inbreng geen stand houdt als de aandelen van de BV vervolgens overgaan op de LLC. Immers, daardoor zou winst NL verlaten en zou de fiscus het standpunt kunnen innemen dat de inbreng gericht is op overdracht van de onderneming. Waarom niet: 1. Ruisend inbrengen, of 2. Drie jaar wachten en dan pas de LLC tussenvoegen?
 9. Voor de goede orde, een vaste inrichting is wel omvangrijker dan enkel een Nederlandse bestuurder aanstellen in je BV. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/btw_voor_buitenlandse_ondernemers/wat_is_een_buitenlandse_ondernemer/wat-is-een-vaste-inrichting
 10. Is die kennis het daar mee eens? Bij de verdeling van de werkzaamheden zou je iets van de volgende strekking kunnen opnemen: "Het staat vennoot A vrij om haar echtgenoot de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten" Daarbij lijkt het mij logisch dat de echtgenoot dat zonder vergoeding doet of dat zijn vergoeding uit jouw winstaandeel betaald wordt
 11. De deponering is niet hetzelfde als een jaarrekening vaststellen. De deponering is een verkorte weergave van de jaarrekening die binnen de 8 dagen voor de deponering, als het goed is, vastgesteld moet zijn. Dus ja, er hoort ook een volwaardige jaarrekening te zijn
 12. Akkoord. Wat niet klopt is deelneming in je holding. Daar verandert niets. De holding krijgt een vordering op de deelneming. Dus de balans na de transacties moet zijn: Holding Debet: Vordering op deelneming 50 Credit: schuld aan aandeelhouder 50 Werkmij Debet: goodwill 6 Debet: activa 44 Credit: schuld aan holding 50 Daarbij ga ik er vanuit dat er geen inbreng heeft plaatsgevonden omdat je steevast spreekt over verkoop en schuld. Bij inbreng stort je de aandelen van een BV vol met activa en ontstaat geen schuld aan d
 13. Waarom loopt de verkoop via de holding en niet gewoon rechtstreeks aan de werkmij?
 14. Per datum in dienst. Voor die periode was er immers geen BV en dus ook geen dienstverband mogelijk. Groet, Joost
 15. Topic heeft verder niet met ondernemen van doen, zodat er wel een slot op gaat
 16. Ook bij zakelijk vastgoed geldt het principe dat bij echtscheiding, waarvan dat vastgoed onderdeel uitmaakt, dat deze gewaardeerd moet worden op de waarde economisch verkeer. De boekwaarde speelt hierin voor jou geen rol. Voor de echtscheiding moet de waarde van de vof, dus niet alleen het vastgoed, vastgesteld worden op de waarde economisch verkeer.
 17. De fiscus benadert het andersom: loon, gezag en arbeid zijn de beginselen van een dienstbetrekking. Dat je andere opdrachtgevers hebt gehad, doet daar niets aan af. Zeker als 1 opdrachtgever voor het gros van je inkomen zorgt, kan het best zijn dat voor die ene opdrachtgever er sprake is van een dienstbetrekking, terwijl je overige inkomsten wel uit zelfstandigheid zijn. Ik wil alleen maar meegeven wat de risico's zijn als je vasthoudt aan factureren vanuit je eenmanszaak
 18. Omdat de kans bijzonder klein is dat de NL fiscus dit als winst uit onderneming zal zien
 19. Dan zitten ze toch wel erg dicht bij een dienstbetrekking! Dat ze een vat registratie hebben, doet daar niets aan af.
 20. Graag gedaan, Let er wel op dat hun legale dienst niet noodzakelijk kennis hoeft te hebben van NL fiscaliteit. Leuke casus in jouw voordeel: http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnBF9942.html Let wel: dit ging niet om een eenmanszaak maar om de vraag of NL het dga-loon kon toepassen. Tevens doe je er wellicht goed aan om in je NL IB aangifte geen beroep te doen op zaken als de zelfstandigenaftrek, maar deze inkomsten aan te geven onder overige werkzaamheden. Als laatste zou de NL fiscus deze inkomsten nog kunnen belasten bij jou als inkomen uit een buitenland
 21. Verpanding van die aandelen is geen probleem, mits: 1 akte van verpanding via de notaris, nadat 2 de andere 40% daarmee ingestemd heeft. De verpanding kun je zo opstellen dat die in omvang afneemt naarmate jij aflost
 22. Aha, maar als aandeelhouder (5%+?) van een Belgische NV komt ineens het dga-loon om de hoek kijken als de fiscus van mening is dat de NV in NL een vaste inrichting heeft. Juridisch kun je van alles rechtsgeldig afspreken, maar de fiscus heeft daarin ook een zegje. Een advieskantoor dat de handel en wandel in beide landen kent, is aan te raden
 23. Ja, BTW en je balans (inkomstenbelasting IB) zijn twee verschillende wetgevingen. Dus een keuze voor de IB kan afwijken van die voor de BTW
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept