Jump to content

Joost Rietveld

Moderator
 • Content Count

  18,277
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Everything posted by Joost Rietveld

 1. Vergeef mij mijn achterdocht, maar Sylvia, je komt over als iemand die exact weet wat hier fiscaal speelt. Je benoemt het onderscheid tussen IB en OB haarfijn, haalt de uitzonderingen erbij en je benoemt ook nog de oplossing. Als moderator en fiscalist, waarom dan deze vraag?
 2. Dan moet de vof eerst gewaardeerd worden. Zomaar een percentage noemen, werkt niet. Maar zoals gezegd, kun je daar met een eigendomsvoorbehoud omheen werken. Winst mag vrij verdeeld worden, zolang je geen vennoot uitsluit van de winst.
 3. Dat gaat niet zonder een kleine maatregel: De bestaande vennoten geven door jouw toetreding immers een stukje eigendom op. Daar niet voor betalen, zou niet zakelijk zijn. Fiscaal gezien staken de huidige vennoten namelijk ieder een stukje van de vof. Dat betekent in beginsel dat ze moeten afrekenen met de fiscus over stille reserves en eventuele goodwill. Dat valt echter op te lossen door een zogenaamd eigendomsvoorbehoud op te nemen in de vof akte. Daarin staat, kort gezegd, dat alles wat de vof bezit op het moment van jouw toetreding in eigendom aan de zittende vennoten blijft voorbehouden. Zodoende staken ze niets. Daarmee, mits goed verwoord, los je het probleem op. Succes Joost
 4. Degene die de beschikking heeft over de goederen om er vervolgens een onderneming mee te exploiteren. De directe overgang van juridische eigendom is volgens mij geen vereiste. Is op EU niveau de nodige jurisprudentie over waarin de overgang niet per se gekoppeld wordt aan de juridische eigendom
 5. Huurkoop is volgens de wet OB (3.1.b) gelijkgesteld aan de levering van een goed, omdat het feitelijk gebruik al overgaat. 37d zou dus IMHO ook op huurkoop van toepassing moeten zijn, mits de goederen samen en onderneming vormen.
 6. Als de vof aan de CV huur zonder btw gaat rekenen, voldoet de vof op haar beurt mogelijk ook niet meer aan de eis dat voor de btw op huur 90% vd omzet van de vof btw belast moet zijn. Immers de inkomsten uit onderhuur tellen voor die 90% mee. Ander adres is dan idd een oplossing
 7. Beste Mark Op zich is het mogelijk en toegestaan, maar zorg wel dat de dekking van de stamrechtverplichting niet beïnvloed wordt door je ondernemingsactiviteiten. Voorkom in elk geval de neiging om in slechte tijden qua ondernemerschap het stamrecht geld te gebruiken om gaten te dichten. Tweede nadeel kan het uitkeren van dividend zijn aan privé zijn, ook als dat dividend ontstaan is uit de winst van je bedrijf. Voordat je dividend uitkeert aan privé, moet het bestuur eerst vaststellen dat de BV na de dividenduitkering kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Onder die verplichtingen valt ook het stamrecht. Door de huidige lage rekenrente op stamrechten, staan de meeste te laag gewaardeerd op de fiscale balans. Fiscaal reken je immers met 4% rente, terwijl de marktrente nu nul of ligt negatief is. Als je dat fiscale stamrecht nu zou moeten omzetten in een (commercieel te waarderen) uitkering (bijvoorbeeld vanwege echtscheiding of overblijven) dan komt de BV een gigantisch bedrag tekort. Wat op haar beurt betekent dat dividend uitkeren er vaak niet bij is. Of dit echt speelt hangt van jullie specifieke situatie af en van de stamrechtovereenkomst. Meest veilige zou zijn om naast de stamrecht BV's gewoon nieuwe schone holdings te gebruiken. Dat neemt ook een hindernis weg, mocht je de vof geruisloos in willen brengen in de BV. Dat kan namelijk alleen in een bestaande BV als die BV reeds voor de inbreng al dezelfde activiteiten verrichtte als de vof. Succes Joost
 8. Dat is zeker niet verboden. Wat wellicht bedoeld wordt, is dat het fiscaal lastig is uit te leggen welke activa en passiva overgedragen zijn als beide ondernemingen hetzelfde blijven doen. Dat zou alleen werken als met de overdracht van die activiteiten geen goodwill of stille reserves zijn gemoeid. Anders kan de fiscus daar alsnog over heffen omdat er wel stakingswinst is. Jouw eenmanszaak laat immers zonder tegenprestatie klanten en omzet overgaan naar een andere juridische entiteit. Je moet die BV beschouwen als een derde. Je geeft je klanten immers ook niet voor niets weg aan een derde. Ik zou dit advies van je boekhouder niet zondermeer opvolgen.
 9. Als er een vestiging is in NL waarom hebben ze dan geen NL btw-nummer?
 10. Beste Antonia Het is de vraag of jouw werkzaamheden voor die derde BV niet (verkapt) in dienstbetrekking worden uitgevoerd. Hebben jullie dat al beoordeeld of laten beoordelen? Groet Joost
 11. Met alle respect, dan valt dit ook buiten de scope van dit forum (ondernemerschap) en sluit ik dit topic.
 12. Idd, maar hij brengt jou ook geen btw in rekening, dus scheelt jou niets
 13. Als het pand ouder is dan 2 jaar en de koper is geen ondernemer voor de btw die minsten 90% van zijn eigen omzet met btw in rekening brengt, dan kan het pand niet met btw geleverd worden. Gevolg daarvan is dat de voorbelasting op het pand niet teruggevraagd kan worden. Doorgaans verreken je dat in de koopsom.
 14. Suppletie indienen. Als de fiscus wil weten waarom nemen ze contact met je op
 15. Dag Bianca Een bedrijf in Duitsland starten als Nederlander vereist óf een GMHB (rechtspersoonlijkheid, vergelijk BV in Nederland) of een Duitse eenmanszaak met zogenaamde vaste inrichting (fysieke plek waarvandaan de handel gedreven wordt, geen postadres of virtueel kantoor). Op die manier is er inderdaad sprake van twee afzonderlijke ondernemingen, elk in beginsel belastingplichtig in de respectievelijke landen. In DLD zou je dan plichtig zijn voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting. In NL idem, met dien verstande dat je Duitse inkomen ook belast is met NL inkomstenbelasting. Wel verleent NL dan aftrek ter voorkoming van dubbele heffing voor de inkomstenbelasting. De omzetbelasting blijft per land gescheiden. Verder reikt mijn kennis terzake niet. Een goede tip is om contact te leggen met een adviseur in de grensstreek. Er zijn voldoende goede belastingadviseurs te vinden die exact weten hoe e.e.a. tussen DLD en NL samenloopt. Succes Joost
 16. Nog even terugkomend op vraag 1: BTW wordt berekend over de waarde van de prestatie, ongeacht hoe die waarde betaald/vergoed wordt. Als die waarde voor jou gelijk is aan het terugbetalen van de gangbare verkoopprijs, dan is er nog steeds BTW verschuldigd. Immers, voor jou staat de review gelijk aan de verkoopwaarde zodat voor de BTW er weldegelijk een tegenprestatie is, namelijk de review ter waarde van de gangbare verkoopprijs. Geen BTW zou pas aan de orde zijn als er sprake is van een gift zonder tegenprestatie (denk bijvoorbeeld aan samples die weggegeven worden in cosmeticazaken). groet Joost
 17. Dat moet geen probleem zijn. Naar de notaris, gegevens opgeven, kopie ID erbij en dan per volmacht oprichten. Daar moet in zijn woonland en verklaring van een lokale notaris bij (zogenaamde apostille, indien het woonland meedoet aan het apostilleverdrag). Anders een zogenaamde legal opinion van een lokale advocaat of notaris. En bewijs van het lokale adres in het woonland. Voorts moet hij wellicht rekening houden met het verplichte dga-loon in NL. Succes Joost
 18. Buiten yuki om is dat reeds vaker bevestigd. Zie bijvoorbeeld hier: https://www.belastingbelangen.nl/artikel/DGA_een_lager_gebruikelijk_loon_met_de_WKR
 19. Hangt er vanaf wie en waarom ze dat percentage willen weten.
 20. Die verwerk je correct en is idd inkomen voor de BV
 21. Waarom verreken je die 1.000 met rc privé? Dat privédeel zijn gewoon kosten voor de BV. Die laatste boeking hoeft niet
 22. Dat principe is mij bekend uiteraard, maar waar ik vaak begin is het waarom. Waarom wil je de BV overnemen? Ben je voorbereid op een andere rol, die van eigenaar ipv werknemer? Waarom sorteert de huidige eigenaar via deze constructie voor op een buy out? Zijn er alternatieven geopperd? Waarom minder dan 5%? Dat laatste lijkt niet veel zoden aan de dijk te zetten richting een buy out. Voor de managers in kwestie is het omzetten van hun bonus in aandelen gewoon loon (in natura). Werkgever zal daarover dus loonheffing moeten afdragen. Fiscaal maakt het niet veel uit (netto bonus of aandelen), maar uitgaande van een toekomstige structuur met een persoonlijke holding voor jou (bij een volledige buy out), is het kopen van aandelen in privé niet per se handig. Valt heel veel over te zeggen, ook qua alternatieven, maar daarvoor ontbreekt het aan informatie.
 23. Helemaal mee eens, ook wel, HO Waarom zou je daaraan mee willen werken en je in de schulden steken?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept