Jump to content
 • Nieuws en artikelen


  • Betere regelgeving
   Nieuws en artikelen De overheid en ondernemers Columns en octrooiblogs
   Recent zijn de webpagina’s over het regeldrukbeleid voor ondernemers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat herzien, te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/regeldruk-bij-ondernemers. Op de pagina van de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/regeldruk-bij-ondernemers/strategische-commissie-betere-regelgeving-bedrijven) is ook een link te vinden naar het Meldpunt Regelgeving (op Ondernemersplein.nl), voor klachten over regelgeving.
   Aanleiding van de herziening was de aanbieding op 4 april van twee rapporten aan de staatssecretarissen van de ministeries van SZW en EZK. Het gaat om het “Actieprogramma” van de Maatwerkaanpak Winkelambacht en het eerste advies van de  “Strategische commissie betere regelgeving bedrijven”. Zowel de maatwerkaanpak als de Strategische commissie zijn instrumenten om te werken aan merkbaar betere regelgeving. Het advies en het actieprogramma bevatten dan ook oplossingen voor regeldruk waaraan gewerkt gaat worden. De beide documenten zijn te vinden op de webpagina’s.
    

  • Norbert Bakker
   Nieuws en artikelen Contracten en aanverwante onderwerpen KvK, UWV en overige juridische zaken
   De ACM roept op om de wetgeving aan te passen om zzp’ers en consumenten beter te beschermen. Dat staat in het Signaal, het jaarlijkse advies aan de wetgever dat de ACM vandaag uitbrengt.
   De toename van het aantal zzp’ers en de ontwikkeling van de digitale economie vragen om een nieuwe impuls op het gebied van de consumentenwetgeving. Daarom wil de ACM dat de wetgeving wordt aangepast.

  • BIZZvertising
   KvK, UWV en overige juridische zaken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nieuws en artikelen
   Autoriteit Persoonsgegevens gaat ook bij kleinere bedrijven handhaven
    
   Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de privacywaakhond in Nederland, was gisteren aanwezig tijdens de Data Summit. De Autoriteit liet gisteren nog aan Nu.nl liet weten dit jaar de eerste AVG-boetes uit te delen. De woordvoerder liet weten dat er op dit moment meerdere onderzoeken lopen naar mogelijke overtredingen van de AVG.
    
    
   Wanneer blijkt dat er inderdaad sprake is van een overtreding, kunnen er snel boetes volgen. Ook tijdens de presentatie van de AP tijdens de Data Summit bleek dat de focus van 2019 op handhaving ligt. De boodschap van Thijs Drouen, directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de AP, was duidelijk: de tijd van afwachten voor het ZZP en MKB is voorbij, in 2019 gaat de AP ook bij kleinere bedrijven actief handhaven.
    
    
   Tijdens verschillende presentaties, paneldiscussies, en kennis- en inspiratiesessies kwamen onder andere de volgende vragen aan bod:
   Hoe ga je als ondernemer op een verantwoordelijke manier met data om?
   Weegt het afschermen van gegevens zwaarder dan weten met wie je zaken doet?
   Wat is de verhouding tussen privacy en gebruiksgemak?
   Wat moet bij wet worden geregeld en wat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal?
    
    

  • RuudB.
   Columns en octrooiblogs Columns en octrooiblogs Columns en octrooiblogs
   Het aantal octrooi aanvragen ingediend door Nederlandse bedrijven bij het Europees Octrooibureau (EOB) is in 2018 gegroeid met 1.4%. Het laat daarmee, volgens het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het EOB, voor het tweede opeenvolgende jaar een gestage groei zien na een daling twee jaar geleden (-4% in 2016). Met 7.140 octrooiaanvragen neemt Nederland de 4e plaats in onder de 38 lidstaten van het Europees Octrooibureau en is de achtste wereldwijd.

  • Jolanda van GS1
   Nieuws en artikelen Intellectueel eigendomsrecht en productbescherming Wat vinden jullie van mijn...
   Het belang van goede productidentificatie is in zowel de fysieke als de digitale wereld steeds belangrijker. Online blijven producten en bijhorende productinformatie altijd te vinden, zelfs als ze al lang zijn verlopen en niet meer worden geproduceerd. Internationaal hebben bedrijven een wijziging van de status-quo geëist. GS1 Nederland vraagt daarom aan bedrijven – met ingang van januari 2019- barcodes (GTIN) niet meer opnieuw te gebruiken.

  • UwJurist
   Nieuws en artikelen Arbeidrechtelijke onderwerpen Columns en octrooiblogs
   Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd.

   Deze treedt in werking per 1 april 2020 en een aanvraag om compensatie kan vanaf dan worden ingediend. De aanvraag voor compensatie die ziet op ‘oude’ (dat wil zeggen  tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) betaalde transitievergoedingen moet uiterlijk worden ingediend op 30 september 2020. De compensatie voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 worden uitbetaald (‘nieuwe gevallen’) moet binnen 6 maanden na betaling worden aangevraagd. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547.html

  • UwJurist
   Nieuws en artikelen De overheid en ondernemers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
   Barbara Baarsma is het nieuwste lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.
    
   Het Comité zet zich in voor duurzame groei van het midden- en kleinbedrijf. Baarsma: “De ontwikkelingen gaan snel: we digitaliseren, we verduurzamen, we internationaliseren. Het Comité voor Ondernemerschap motiveert mkb’ers en overheden zich aan te passen. Daar werk ik met mijn kennis en netwerk graag aan mee.”
    
   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/26/barbara-baarsma-nieuw-lid-van-nederlands-comite-voor-ondernemerschap

  • Cosara
   Nieuws en artikelen Leiderschap en (zelf)management Ondernemingsplan en businessplanning
   Speelgoedketen Intertoys is omgevallen. Wat al een tijdje in de lucht hing, is vandaag werkelijkheid geworden. Hoewel niet alle winkels zullen sluiten en er momenteel met diverse partijen wordt gesproken over een mogelijke doorstart, voorziet retaildeskundige Paul Moers een sombere toekomst voor Intertoys. ,,Het is te dom voor woorden dat ze de slag naar online verkoop hebben gemist.”
    
   Faillissement Intertoys is ‘te dom voor woorden’ volgens retailexpert Moers

  • Norbert Bakker
   Columns en octrooiblogs Columns en octrooiblogs Columns en octrooiblogs
   (Bron: AMWEB)
    
   Het wordt gemakkelijker voor ondernemers om een bedrijf te starten. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil de zogeheten personenvennootschap in een nieuwe, moderne jas steken.
    
   De winst is dat ondernemers en beroepsbeoefenaren met de personenvennootschap-nieuwe-stijl flexibeler kunnen opereren in het handelsverkeer zonder dat zij extra juridisch advies hoeven in te winnen. Ook wordt duidelijker wat de rechten en plichten van vennoten zijn en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. Verder wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Geldverstrekkers lopen dan minder risico en zullen sneller geneigd zijn financiering te verstrekken.
    
   Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap dat de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Dit komt tegemoet aan de behoeften in de praktijk.

 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept