Jump to content

Mikky Vrolijk

Moderator+
 • Content Count

  10,258
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Mikky Vrolijk last won the day on November 25

Mikky Vrolijk had the most liked content!

Community Reputation

352

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  financiering
  ondernemingsplannen
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  innovatief ondernemen
  internationaal ondernemen
  expert advies
  columns en algemene informatie

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  Ondernemen is 'a strugle with a smile': een avontuur waarbij je obstakels tegenkomt, maar die je wel kunt overwinnen. Elkaar naar een 'higher ondernemerslevel' tillen vraagt, net als bij een avontuur, om dezelfde mate van enthousiasme en uitdaging.
  Ik zoek mensen die elkaar binnen Higherlevel.nl willen ondersteunen, motiveren en adviseren met het ondernemerschap. Dit kan omdat je als ondernemer hier zelf ervaring mee hebt (gehad) of omdat je binnen je eigen bedrijfsvoering een speciale expertise hebt opgebouwd m.b.t. ondernemerschap (bijv. IPR of de niet-technologische aspecten van het ondernemerschap). Bij deze alvast dank voor het uitwisselen van je ervaring, dan wel expertise.
 • My opinion about entrepeneurship
  Het wordt wel vaker gezegd "ondernemen is een spel". Ik trek niet de vergelijking met voetbal, maar met een labyrint spel. Waar je het balletje tussen diverse muren manoeuvreert om uiteindelijk de juiste ondernemersweg te vinden. Zo was ik tijdens mijn ondernemerschap Alice in Wonderland. Je moet je eigen weg vinden. Het is "a struggle with a smile", soms afzien, maar als je eenmaal de obstakels hebt genomen ben je blij.
 • My opinion about innovation
  Innovatie kun je niet leren. Iedereen moet de ruimte krijgen om creatief te zijn en dan ontstaat innovatie vanzelf.
 1. Bron: Ondernemersplein De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is een rapport en bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde kwartaal 2019. De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemersvertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio's zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen. Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2019) Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op 6,6. Daarmee is de indicator met 4,0 punt gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland. Volg onderstaande link voor meer informatie en om het rapport te downloaden.
 2. Als je een eenmanszaak hebt, moet je vanaf 1 januari 2020 voor de btw 2 nummers gebruiken: Het omzetbelastingnummer: voor communicatie met de Belastingdienst Heb je een btw-nummer? Dat nummer heet vanaf 1 januari 2020 'omzetbelastingnummer'. Je blijft jouw huidige nummer gebruiken voor jouw contacten met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je de Belastingdienst een brief schrijft. Of als je de BelastingTelefoon belt. Alleen de naam verandert in omzetbelastingnummer. Het nieuwe btw-identificatienummer: voor zakelijke contacten Het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) gebruik je vanaf 1 januari 2020 voor al jouw contacten met klanten en leveranciers. Je zet het btw-id bijvoorbeeld op jouw facturen en website. Ook gebruik je het voor handel binnen de Europese Unie (EU). Op langere termijn streeft de Belastingdienst naar één btw-nummer dat je voor alle doeleinden gebruikt. Zie up-date informatie op Ondernemersplein: Eenmanszaken: 2 nummers voor de btw
 3. Het Ministerie van I&W denkt aan nieuwe regels voor het storten van afval, namelijk: - een wijziging van de minimumstandaard voor verwerking van kwikhoudend afval; - opnemen van een nieuw stortverbod voor asbesthoudend staalschroot; - aanpassing van het stortverbod voor afgedankte elektrische apparatuur m.b.t. verwerking van CRT-beeldbuizen; - verduidelijking en aanpassing van de opslagtermijn tot maximaal vijf jaar. Je kunt in de 1e helft van januari 2020 tijdens een panelgesprek meedenken met I&W en je mening geven over de werkbaarheid van die regels en de vraag of (regeldruk)kosten mogelijk lager kunnen? Wens je meer informatie over deze MKB-toets en/of wil je je opgeven voor het panelgesprek? Stuur dan voor 13 december a.s. een email aan Daan van den Brand. Wil je meer algemene informatie over de MKB-Toetsen van de overheid? Lees dan dit topic op ons forum op ons forum.
 4. Beste @neo-fley Ik ga er vanuit dat je al diverse gratis diensten bekeken hebt d.m.v. google search? Bij het grafisch lyceum in Rotterdam kun je een verzoek indienen. Óf ze studenten alleen inzetten voor logo's is nog maar de vraag. Wél zijn ze altijd op zoek naar stage-plekken, maar dat ligt er aan wat je hen als stage-plek kunt bieden? Zie deze informatie. Daarnaast wel een algemene opmerking: Gratis versus betaald logo: gratis wil niet zeggen dat je dan ook écht krijgt wat je wenst. Daarmee ook niet onbelangrijk dat het logo dé uitstraling van je bedrijf is, en je dan uiteraard wel wenst dat dit vanaf de start goed, mooi, perfect gebeurd. Daarnaast zul je wellicht je logo ook voor andere communicatie items willen gebruiken (bijv. flyers, web design e.d.) en dan dient je logo wel aan diverse eisen te voldoen..
 5. Heftig Hans. Een hele HELE dikke knuf van mijn kant In ons achterhoofd zit wel dat er van alles kan gebeuren rondom ons. Het verdriet wat daar mee gepaard gaat slijt wel, maar gaat nooit echt over. Maar, het is over het algemeen draagbaar. Totdat het nóg dichter bij komt en je eigen gezondheid een bepaalde onzekerheid en angst creëert voor je naasten en jezelf. We staan er niet dagelijks bij stil, totdat het besef er is dat we het niet voor het kiezen hebben als je geconfronteerd wordt met omstandigheden die je niet zelf in de hand hebt. Al het betrekkelijke, wat onze dagelijkse bedoeningen en gedachten zo "gewoon" maakt, wordt ineens belangrijker en op sommige vlakken misschien juist onbelangrijker. We worden geboren en opgevoed met de idee dat we alles aankunnen. Maar, door de levensjaren heen moeten we helaas accepteren dat dit niet zomaar de gewoonste zaak van het leven is. En een bericht als dat van jou Hans, komt dan hard aan. Ik wens je alle positieve kracht en hoop dat de uitslag van jouw gezondheid er één is waarmee je nog járen vrolijk door het leven kan
 6. Ik vind mensen die in de schuldsanering zitten/komen zeker een tweede kans moeten krijgen. Op de arbeidsmark is dat voor hen vaak niet makkelijk. Dus, wat mij betreft: TOP dat je deze persoon de kans geeft. Komt deze persoon van een andere werkgever of heeft hij momenteel geen werk? Geldt vaak als men als in de WNSP zit en geen werkinkomen, maar een uitkering heeft. Én dan nog is dit mede-afhankelijk van de hoogte van zijn schuld. Kan zijn dat vanuit een WW-positie naar arbeidsloon hij er daadwerkelijk wel op vooruit gaat. Gedoe krijgen met werknemers is vaak ter sprake als ze al bij je werken en er door schuldeisers loonbeslag word gelegd en de werkgever met jou gaat steggelen over dat feit. Je meldt: dat hij bijna de schuldsanering ingaat. Maar, dan lijkt het mij verstandig goed te informeren bij persoon die je aan wilt nemen wat zijn situatie zal zijn als hij geen WNSP-toezegging krijgt. Hij zal open kaart moeten spelen richting jou. In hoeverre je in kunt schatten dat hij dat ook doet/eerlijk is, is en blijft moeilijk. Als hij uiteindelijk niet in de WNSP komt, dan zal hij zijn eigen schulden alsnog af moeten lossen! Dan kan het gebeuren dat zijn schuldeisers na een uitspraak van de rechter bij jou aan gaan kloppen en loonbeslag eisen. Kom hij wel in de WNSP, dan heb je er als werkgever in principe weinig last van. Dan zal een bewindvoerder al zijn schulden coördineren en heb je als werkgever niet meer te maken met zijn schuldeisers.
 7. Bron: Kamer van Koophandel De wet DBA moest opdrachtgevers en zzp'ers duidelijkheid geven over de onderlinge arbeidsrelatie. Deze wet voldoet niet aan de verwachtingen. De wet DBA is nog steeds van kracht, maar wordt niet volledig gehandhaafd. Opdrachtgevers krijgen sinds oktober 2019 wel meer aandacht van de Belastingdienst. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving. Nieuwe wetgeving niet voor 2021 verwacht Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde in zijn derde voortgangsupdate van 24 juni 2019 een verdere uitwerking van zijn plannen. Zie Kamerbrief 'Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'. Invoering van een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro. Dit is een alternatief voor de eerder genoemde verplichte arbeidsovereenkomst voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en wordt geregeld in de voorgestelde Wet minimumbeloning zelfstandigen. Een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant van de markt. Opdrachtgever en zzp’er vullen de verklaring gezamenlijk in. Voor de zelfstandigenverklaring zijn een uurtarief van minimaal 75 euro en een overeenkomst van maximaal 1 jaar vereist. De zelfstandigenverklaring geeft vooraf zekerheid over onder andere loonheffing en werknemersverzekeringen en wordt geregeld in de voorgestelde Wet op de zelfstandigenverklaring. Een opdrachtgeversverklaring geeft opdrachtgevers een mogelijkheid om vooraf zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie met een zzp’er. Mogelijk wordt hiervoor een webmodule ingezet. De vragen voor deze webmodule zijn onder opdrachtgevers uitgezet voor een eerste test. In november volgt bericht over de voortgang van de webmodule. Naar verwachting wordt het definitieve wetsvoorstel voor de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Invoering van het minimum tarief en de zelfstandigenverklaring wordt niet voor 2021 verwacht. Voor de webmodule is geen wetswijziging nodig. Mogelijk wordt de webmodule al in de zomer van 2020 in gebruik genomen. De concept-wetsvoorstellen voor invoering van het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn eind oktober 2019 uitgezet voor internetconsultatie. Iedereen kan tot 09-12-2019 richting de overheid een reactie geven. Zie ook deze discussie op ons forum . Wat ging hieraan vooraf? In de zomer van 2018 bracht minister Koolmees zijn eerste voortgangsupdate over de vorderingen en plannen rondom de vervanging wet DBA. In deze hoofdlijnenbrief liet de minister weten dat er een toezichtplan komt en dat er vanaf juli 2018 minimaal 100 bedrijven bezocht worden die in verschillende branches en sectoren opereren. Met deze bedrijven wordt gesproken over de manier van werken. Ook wordt onderzocht of de te verwachten webmodule een juiste balans zal geven tussen het bieden van zekerheid, de haalbaarheid en het beperken van administratieve lasten. Verder worden de tariefstellingen, die een rol spelen bij het bepalen of er al dan niet sprake is van een dienstverband, tegen het licht gehouden. Het streven was toen nog om de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 in te laten gaan. In zijn tweede voortgangsupdate van 26 november 2018 liet minister Koolmees weten dat de nieuwe wet DBA minstens een jaar langer op zich laat wachten. Nieuwe wetgeving is dus niet voor 2021 te verwachten. Dit komt doordat de voorgenomen maatregelen om zzp’ers aan de onderkant van de markt te beschermen in strijd lijken te zijn met EU-recht en verdere aanpassingen nodig zijn. Om vast te stellen of iemand een dienstbetrekking heeft is de aanwezigheid van een ‘gezagsverhouding’ een belangrijk criterium. Dit gezagscriterium is verduidelijkt in het Handboek Loonheffingen. Huidige wet DBA en modelovereenkomsten De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Lees meer over de geldende wetgeving op Wet DBA en modelovereenkomsten. Wet DBA voor zzp’ers, intermediairs en opdrachtgevers. Zie ook de veel gestelde vragen m.b.tr.: Wet DBA voor zzp’ers, veelgestelde vragen Wet DBA voor zzp’ers die via intermediairs werken Wet DBA voor opdrachtgevers, veelgestelde vragen
 8. Zie bijvoorbeeld ook de oproep hier op ons forum geplaatst n.a.v. de mogelijkheid tot het geven van jouw mening over Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Reageren ri. Overheid kan tot 9 december a.s.
 9. @Jasper S. ik heb dit nagevraagd bij de coördinator. Lijkt mij op zich logisch, maar zó ver zijn ze nog niet. Wel is er een mogelijkheid om in te bellen. Instructie/uitleg ontvang ik nog en zal ik dan ter informatie hier plaatsen. Wát wel al een mogelijkheid is [zag ik op rijkoverheid], is je abonneren voor internetconsultatie. Door internetconsultatie krijg je informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kun je suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstelen te verbeteren. Je kunt bij abonneren op deze "dienst" aangeven in welke onderwerpen per ministerie je geïnteresseerd bent. Je word dan per email op de hoogte gehouden.
 10. Misschien had je deze zelf al gevonden? Maar alsnog... Misschien dat dit artikel in Sprout je op weg kan helpen. Én deze informatie over crowdfunding en pre orders.
 11. KVK belicht in een aantal podcasts de belangrijkste veranderingen in wet-en regelgeving voor ondernemers per 1 januari 2020. Aan het woord is Sylvester Schenk. Hij bespreekt opvallende zaken uit de kabinetsplannen voor ondernemers. Schenk studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit en fiscaal recht aan Tilburg University. Van 1987 tot 2017 was hij werkzaam in de fiscale adviespraktijk en sinds mei 2017 is hij directeur fiscale zaken bij de beroepsvereniging Register Belastingadviseurs. Kies de aflevering met het onderwerp waarover je meer wilt weten. Zodat je weet wat er speelt, wanneer je actie moet ondernemen en waar je voordeel kunt halen.
 12. Dit jaar bestaat de NOVU 30 jaar en om dit te vieren hebben zij besloten om meer inzicht te geven in het intrigerende innovatie- en uitvindproces. Voor het eerst in de historie van de Nederlandse Orde van Uitvinders openen de deuren naar de uitvinder. En wel op een hele bijzondere plek, namelijk Paleis Soestdijk. Op zaterdag 23 november tonen NOVU-leden hun uitvinding en geven zij inzicht in het proces en de bescherming van hun idee. Daarnaast zijn er belangrijke en interessante Nederlandse Innovaties te zien zoals o.a. de Tegenwindauto van de Hogeschool van Amsterdam, de InMotion van Technische Universiteit Eindhoven en de Hardt Hyperloop. Het programma brengt informatie en interactie en voor iedereen met een (nieuw) idee de mogelijkheid om deze op haalbaarheid te laten testen. Wil je aanwezig zijn? Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Paleis Soestdijk. Meer informatie over het programma en de uitvinders die in de spotlight staan vind je Nationale Uitvindersdag.
 13. Ambtenaren maken regels. Onder meer voor mkb ondernemers. Die moeten op de werkvloer dan maar zien of die regels uitvoerbaar zijn. Het zou handiger zijn als die ambtenaren daar achter hun Haagse bureau al rekening mee houden. Op zich gebeurt dat ook wel, maar de kleine ondernemer schiet er een beetje bij in, en die krijgt toch al een hoop op zich af. De overheid heeft een MKB-toets, een nieuw instrument tegen de regeldruk. Regelmatig wordt een groep van 5 tot 10 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf uitgenodigd op een ministerie in Den Haag om te komen praten over een wetsvoorstel. In de fase voordat het voorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, want dan kun je als ondernemer meedenken en valt er nog iets aan te veranderen. Op dit moment hebben al 12 MKB-toetsen plaatsgevonden en zijn een tiental in voorbereiding. Alle toetsen hebben een positief resultaat als het gaat om het leveren van constructief commentaar door MKB-ondernemers op voorgenomen wet- en regelgeving. De MKB-toets wordt zeer gewaardeerd door alle betrokken partijen, maar heeft geen kans van slagen als ondernemers niet deze kans grijpen om mee te praten. Geïnteresseerd om deel te nemen aan een panel welke in de toekomst georganiseerd wordt? Dan kun je je aanmelden via: bureau@mkb.nl Zie meer informatie over de MKB-toetst, met een overzicht over welke MKB-toetsen al zijn uitgevoerd of op de planning staan. Lees ook dit artikel van VNO NCW met interviews van ondernemers en hen mening over de MKB-toest. Heb je een mening over de MKB-toets? Dan kun je die uiteraard in dit topic plaatsen, ik zal er dan voor zorgen dat dit bij de juiste overheidspersoon terecht komt.
 14. De Rijksoverheid accepteert enkel nog e-facturen. Ben je als ondernemer al klaar voor elektronisch factureren (e-factureren)? Een elektronische factuur (e-factuur) is een gestructureerd digitaal bestand (géén pdf) waarbij de vereiste gegevens altijd op een vaste plek met specifieke-codering in het bestand staan. Voor ondernemers en de Rijksoverheid zijn passende e-facturatievoorzieningen beschikbaar. De e-factuur biedt praktische voordelen, zoals minder administratie, snellere boeking en betaling en de facturen worden veilig verwerkt. Het geeft u de mogelijkheid uw efficiëntie te verbeteren en het biedt uw klanten de mogelijkheid om sneller te betalen. E-factuur vanuit je (boekhoud)softwarepakket? Zorg er voor dat je leverancier van je boekhoudpakket op dit moment samenwerkt met Simplerinvoicing. Op de helpdesk van E-factureren vind je informatie over de mogelijkheden om een e-factuur te sturen aan de Rijksoverheid via: online portals: Get Simplerinvoicing (deze portals bieden een hoge gebruiksvriendelijkheid gecombineerd met en snelle service). e-factuurportaal van de Rijksoverheid Logius E-factuur via aansluiting dienstverlener op Digipoort TIP ! Regelhulp E-factuur wijzer De E-factuurwijzer is een online adviestool en geeft aan welke manier voor jouw als ondernemer het beste is om te e-factureren aan de Rijksoverheid. De mogelijkheden voor jou als ondernemer om te e-factureren worden uitgelegd. De uitkomsten worden in .pdf formaat aangeboden. Deze .pdf is te downloaden en/of per e-mail te ontvangen. Vragen over e-factureren? Heb je als ondernemer of leverancier vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid? Dan kun je terecht bij de helpdesk e-factureren voor: informatie over de verschillende manieren van e-factureren. het melden van incidenten in e-factuurketens. alle andere vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid.
 15. Fijn dat je het meldt. Het is mij niet eerder opgevallen dat vanuit "alle activiteiten" de pagina leeg is. Maar niet bij iedereen. Er is iets "vreemds" aan de hand met "bekijk activiteit" (grijze button rechts in het profiel). Deze werkt bijv. bij zrski niet, maar bij anderen wel (zie bijv. profiel TwaBla). Als je vervolgens in profiel zrski linkt op berichten zie je wel alles wat hij ooit geplaatst heeft. Het lijkt er op dat bij leden die lange tijd niet zijn ingelogd, dit het geval is. De zoekfunctie is wel aangepast. Gebleken is dat zoekresultaten heel veel gedateerde topics tonen, waardoor nieuwe bezoekers afhaken omdat ze denken dat we geen actief forum meer zijn. Besloten is om de zoekresultaten van niet ouder dan 2 jaar geleden te tonen. Voor vaste bezoekers kan het weer wel fijn zijn om ook de berichten van heel lang geleden te zien en de historie te bekijken. Verzoek is nu gedaan bij technisch beheer, dat men dan d.m.v. "laat meer zien" er voor kan kiezen om wel alle oude berichten te zien. Het kan zijn dat door aanpassing zoekresultaten een bug is ontstaan in "bekijk activiteit" in oude profielen (niet meer ingelogd sinds 2 jaar). Maar, zo vermoed ik, was dit wellicht al zo, maar was het alleen nog niet eerder gesignaleerd. Ik laat dit uitzoeken.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept