Jump to content

wirrawirra

Junior
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  kamer van koophandel
 1. Hallo, heb gesprek geehad met de bank. Vordering bank is nu duidelijk voor mij. Bank staat open voor betalingsregeling op lange termijn. Daarnaast is er bij mij de afweging om in de WSNP te gaan. Ik denk dat ik hiervoor in aanmerking kom. het is geen pretje, maar dan ben ik na 3 jaar op een (klein) houtje bijten van alles af. is dit correct? Is in mijn geval WSNP beter dan faillisssement om ik dan altijd nog aansprakelijk kan worden gesteld als ik later een hoger nkomen heb. Vraag dus: als ik moet kiezen wat is dan beter voor mij; WSNP of Failissement. Mijn man is Spaans ingezetende en komt dus niet in aanmerkling voor WSNP. Is dit correct? Stel nu dat de schuldeisers een failissement aanvragen en er wordt een faillissement uitgesproken kan ik dan altijd nog een beroep doen op WSNP of is dit na het uitspreken van het failissement niet meer mogelijk? Stel dat mijn man naar Spanje gaat, moet ik dan alleen voor alle schulden opdraven of kunnen ze hem ook nog in het buitenland aansprakelijk stellen? Hoor graag van jullie!
 2. Met 'wederpartij' bedoel je dus de bank en/of de Inbev, de schuldeisers dus. Ja toch?
 3. Bepaling in uitreksel van KvK: Rechten t.o.v. derden: Er zijn beperkende bepalingen. Blijkens deze bepalingen zijn de vennoten afzonderlijk bevoegd tot een bedrag van 5000 euro. Raadpleeg dossier voor overige beperkende bepalingen. Beide vennoten zijn Beperkt bevoegd volgens hetzelfde uitreksel
 4. wat bedoel je met als het bij de KvK ingeschreven staat. Dat is namenlijk het geval! Blijft voor mij nog de vraag of de verhuurder (Inbev) de huur had mogen verlengen terwijl het huurcontract niet door 2 vennoten was ondertekend. Afgezien van mijn vordering op mijn man is dat contract volgens mij niet rechtsgeldig omdat het niet door mij is ondertekend of zie ik dat verkeerd?
 5. Nieuwe ontwikkelingen. Inbev heeft huur opgezegd omdat mijn man niet meer bepaalde. Restaurant is nu gesloten en er wrodt waarschijnlijk faillissement uit gesproken. Mijn man woonde in het restaurant en heeft nu geen vaste verblijfplaats en dus ook geen postadres. Alle brieven krijg ik nu in mijn brievenbus waaronder ook die van deurwaarder. Bank en Inbev willen geld zien (totale schuld van ca. 160.000 euro). Beslaglegging dreigt. Ik heb geen baan en leef van de ww. Daarnaast moet ik per 1 januari 2010 mijn huisje uit (sloopflatje) vanwege nieuwbouw. Ik ben de wanhoop nabij. Nu heb ik 2 vragen over de schuldenlast. Inbev heeft 2 jaar geleden het huurcontract verlengd en had daarvoor de handtekeningen van mij en mijn man nodig. Vanwege toen al verstoorde relatie met mijn man heb ik dat contract niet getekend. Toch heeft Inbev de huur verlengd omdat ze waarschijnlijk hoopten dat mijn man het toch zou redden. Il vraag mij af of ik aansprakelijk ben voor de huurschuld van de afgelopen 2 jaar omdat ik dat contract voor huurverlenging nooit heb getekend. Volgens het VOF contract mag mijn man niet eigenhandig een grotere schuld aangaan dan 5000 euro. Hoe zit het nu met mijn aansprakelijkheid? Mijn man is Spaans ingezetene en is momenteel in Spanje en ik sta er dus alleen voor. Ik ga nu rechtshulp zoeken, maar wat zijn mijn mogelijkheden. Graag advies!
 6. Als mijn man een onderhandse lening afsluit op persoonlijke title en naam. Vervolgens krijgt de advocaat dat bedrag onder zijn beheer om schuldeisers te betalen. Uiteindelijk lukt de sanering maar heeft de VOF toch nog een schuld aan derden die op termijn moet worden afgelost. Hoe kan ik dan ooit aantonen dat ik niet aansprakelijk ben voor het bedrag dat destijds door hem op persoonlijke titel is geleend?
 7. Mijn man is bereid de volmacht tekstureel aan te passen. Hij zal het saneringskrediet op persoonlijke naam en titel aanvragen zodat ik daar niet verantwoordelijk voor ben. Zijn advocaat heeft nu de volgende tekst voor de volmacht. Tekst wordt: M volmacht H (mijn man) Om mede in haar naam althans namens de vennootschap onder firma- al hetgeen te ondernemen dienstig tot bereik van een buitenrechtelijk akkoord met al haar schuldeisers waaronder het aantrekken van een saneringskrediet (mits uitsluitend op naam en persoonlijke titel van H), het treffen van de nodige voorzieningen, het voeren van minnelijke besprekingen en het sluiten van akkoorden met schukdeisers en verder al hetgeen noodzakelijk cq wenselijk is teneinde voornoemde bedrijfs- en schuldsanering te doen slagen. De volmacht omvat tevens verlening van de opdracht tot rechtsbijstand onder de conditie dat alle berichtgeving en overleg inzake uitvoering en gevolgen daarvan uitsluitend via gevolmachtigde verloopt, onverminderd de verplichting van gevolmachtigde op telkens op eerste afroep rekening en verantwoording te dezen aan haar persoonlijk af te leggen. De overige wettelijke bepalingen van zaakwaarneming zijn in deze tevens van toepassing. Ben ik met deze aangepaste tekst (sanering op persoonlijke titel) inderdaad gedekt/gevrijwaard van aansprakelijkheid voor de lening die hij nu niet namens de VOF maar op persoonlijke titel aanvraagt? Wat houden overigens de wettelijke bepalingen van zaakwaarneming in die van toepassing zouden zijn? Indien mogelijk snelle reactie op deze aanpassing.
 8. Mijn man stelt nu dat hij op persoonlijke titel het saneringskrediet aanvraagt. Kan dat nu we nog een VOF hebben? We zijn getrouwd onder huwelijks voorwaarden. Als mijn man zelf een lening aanvraag, kan dat dan buiten de VOF om?
 9. Wij hebben inderdaad een VOF-contract. Zal weinig helpen. Ik krijg geen informatie over de concrete financiele situatie. Heb wel copie contract. Man dreigt nu ook advocatenkosten die hij gemaakt heeft voor de helft door mij te laten betalen omdat de correspondentie over mijn vragen over de volmacht hem geld kost. Vennotschap eindigt: door ontbinding in onderling overleg door opzegging van 1 van de vennoten met opzegtermijn van 6 maanden met aangetekende brief. (NB> mijn man heeft in september 2007 de VOF opgezegd op deze wijze. Maar dit is nooit gefromaliseerd en er is ook geen uitschrijving geweest bij de KvK. Door overlijden van een vennoot Door het vonnis waarbij een der vennoten wordt failliet verklaard; door de verlening van surcéance van betaling aan een der vennoten en door het verlies door een van de vennoten van het vrije beheers- en/of beschikkingsrecht over zijn vermogen. Is dat laatste wellicht voor mij van toepassing?
 10. Joost, jij maakte de opmerking dat ik er niet aan ontkom om de volmacht te tekenen vanwege de VOF. Wa bedoel je daarmee? Kan ik dus niet besluiten de volmacht niet te tekenen? Pfff.. Mijn man dreigt de zaak te laten klappen als ik niet teken. Dat de kinderen (volwassen, maar wonen wel in de onderneming/restaurant) ook de dupe worden als ik besluit niet te tekenen. Maar ik kan toch niet tekenen als ik helemaal niet weet wat de de totale schuld is, hoeveel geld hij wil gaan lenen en onder welke condities, de fiscus heeft ook al met beslaglegging gedreigd etc. Ik begin wanhopig te worden. Heb het gevoel dat ik emotioneel gechanteerd wordt en ben bijna geneigd te tekenen.. omdat ik het emotioneel ook niet meer aankan.
 11. Beste Joost, je hebt de volmacht gelezen. Heb je daar opmerkingen over? Ik heb mijn medevennoot beloofd voor woensdag 4 februari uitsluitsel te geven over het tekenen van de volmacht. Heb veel moeite met het tekenen van de volmacht vanwege de verstoorde relatie. Besef wel dat er zonder volmacht geen sanering kan plaatsvinden. Is dit juist? Ik heb er echter geen vertrouwen in gezien de grote schuldenlast en het feit dat er wellicht geen saneringskrediet kan worden verkregen. maar als ik niet teken gaat de vof failliet en ik en mijn medevennoot dus ook gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat betekent een eventueel faillissement en hoe lang gaat duren. Ik hoorde iets over een periode van 3 jaar, maar iemand anders vertelde dat dat alleen geldt voor de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Rechtspersonen). Voor mij een duivelsdilemma: of de volmacht tekenen of faillissement riskeren. Wat is wijsheid??!!
 12. Hoi Manon, de reden dat ik nog geen juridisch advies heb ingewonnen is simpelweg omdat ik daar geen geld voor heb. Daarnaast wil op dit moment mijn man geen medewerking verlenen aan het formeel beeindigen van de VOF. Ik zal dan e.e.a. moeten afdwingen en ik vrees dat advocatenstrijd mij meer kost dan oplevert. Daarnaast zal er een verharding ontstaan tussen beide partijen waardoor een schikking ook steeds moelijker wordt. Ik streef nog steeds om er onderling uit te komen maar ontbeer helaas de kennis om e.e.a. goed in te schatten. Vandaar steeds mijn vragen op het forum. ik heb nu wel werk maar dat is tijdelijk. Dus straks zal ik waarschijnlijk moeten scheiden om in aanmerking te komen voor een uitkering/bijstand. Dat is toch juist?
 13. Eind deze week krijg ik de volmacht te zien. Mij is wel gebleken dat het ernst is met de schuldsanering. Dat het slagen daarvan ook in mijn voordeel is. Ja toch? Zijn er valkuilen voor mij als ik hem bijvoorbeeld volmacht om extra leningen af te sluiten t.b.v. schuldsanering? Wat gebeuert er als de schuldeisers niet accoord gaan met een minnelijke schikking. Betekent dat failissement of komen we dan in aanmerking voor de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke rechtspersonen)?
 14. Mijn man heeft mij gevraagd een volmacht te ondertekenen voor zijn advocaat met betrekking tot de schuldsanering. Wat betekent het voor mij als ik teken? Is het uberhaupt verstandig te tekenen? Is dit vanwege het feit dat we nog steeds een VOF zijn en hij mijn handtekening nodig heeft? Ik ben bang dat als ik teken is ook belast kan worden met de schuldsanering. Wat moet ik doen??
 15. Ik heb dus nu een nieuwe baan. Kan het zo ziijn dat in het kader van schuldsanering is als echtgenoot/medevennoot geconfronteerd kan worden met loonbeslag. Met andere woorden dat mijn inkomsten die ik nu genereer voor een groot deel moet inleveren in het kader van de schuldsanering??
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept