Jump to content

riverenco

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  expert advies
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Goedenavond Joost en de anderen, het is alweer een tijdje geleden en ik heb even moeten zoeken naar mijn gegevens, maar gelukkig had ik mijn wachtwoord nog in het geheugen staan. Er is in de tussentijd van alles gebeurt (o.a. ontslagen door faillisement en inmiddels alweer een tijdje opnieuw aan de slag) waardoor ik het forum uit het oog verloren ben. Vandaar dat ik blij verrast was met een mail van Joost met het verzoek een update te plaatsen, bij deze... Na een gesprek met de belastinginspekteur ben ik tot de conclusie gekomen dat de kans van slagen nihil is daar ik enkele bezwaren van de inspekteur niet naar eer en geweten kan weerleggen. De zaken zijn te zeer in elkaar gevlochten om vol te kunnen houden dat ik absoluut niet de bedoeling had om er geld mee te verdienen. Bovendien wil ik andere belangen ook niet te zeer in de belangstelling van de belastingdienst brengen en wil ik de mogelijkheid behouden om de inkomsten dan in ieder geval toch over meerdere jaren te kunnen verdelen. Als ik alles wat ik op het forum en van Joost geleerd heb van tevoren geweten had was er een grote kans van slagen geweest en had ik in ieder geval mijn overeenkomst in andere bewoordingen laten opstellen, maar nu zijn er teveel duidingen die de andere kant opwijzen. Ik wil jullie in ieder geval nog bedanken voor alle moeite en heb jullie bijdragen als zeer waardevol ervaren. Wie weet, misschien voor een volgende keer... Groet aan allen, Riverenco.
 2. Hoi Joost en Ronaldinho, Één van de twee domeinnamen betreft de bedrijfsnaam en is ook de feitelijke reden waarom deze gekozen is. Dat was mij toen ook al bekend. De tweede naam heb ik echter zelf verzonnen en betreft de aktiviteiten van het bedrijf en richt zich hier ook op (zoals er zovelen zijn). Beide namen heb ik echter niet gekozen met als oogmerk deze te verkopen. Met de feitelijke bedrijfsnaam kon ik zonder toestemming toch niks doen. Ze kunnen deze volgens mij zo opeisen, of in ieder geval mij het gebruik van die naam verbieden. Daar was ik mij bij registratie (in 2000) ook al van bewust. De tweede naam betreffende de aktiviteiten is echter een ander verhaal. Deze is geregistreerd (in 2005) met als oogmerk om verder uitvoering te kunen geven aan mijn hobby en niet om deze te verkopen. Omdat je toen nog niet als particulier een domeinnaam kon registreren zijn deze eerst op naam van het bedrijf geregistreerd en later toen het wel mogelijk was om als particulier een domeinnaam te registreren zijn ze naar mijn naam overgeschreven. Door de verkoop van het bedrijf (in 2008)werd ook de verkoop van de domeinnamen echter noodzakelijk, hetgeen mij weer terug brengt bij mijn oorspronkelijke verhaal. Zelf kan ik heel goed de gedachtengang van de inspecteur volgen omdat het verhaal inderdaad gestoeld is op commerciële activiteiten. Het feit dat ik dat als hobby heb uitgevoerd doet volgens de inspecteur dan niet meer ter zake. Alleen begrijp ik niet waarom de inspecteur deze conclusie (aangaande het zakelijke karakter) niet meteen getrokken heeft. Tevens begrijp ik zijn definitie van hobby in deze niet. Als ik dus regelmatig domeinnamen registreer en verkoop mag ik het wel als hobby zien? Het feit dat dit mij maar incidenteel overkomen is zou toch juist in mijn voordeel moet werken? Ik ben toch geen handelaar in domeinnamen! Bij het maken van websites (ook hobbymatig) hoort volgens mij nu eenmaal het registreren van een domeinnaam. Daarmee is het volgens mij ook onderdeel van die hobby? Ik begrijp echter zelf ook wel dat dit een verwarrend geheel is wat voor een buitenstaander moeilijk te doorgronden is. Misschien moet ik eens aansturen op een afspraak met de inspecteur? Ik begrijp echter uit zijn reactie dat wat hem betreft de kous af is. Ik moet het eerst als inkomsten vermelden (mogelijk met terugwerkende kracht over al die jaren zodat ik wat meer in de lagere schijf blijf?) en daarna een bezwaar indienen. Ik vraag mij echter af of dat dan nog zin heeft en ik mij daarmee niet in een woud van haken en angels begeef. Waarschijnlijk is de materie ook wat te ingewikkeld om op een forum te behandelen maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de inzet en energie waarmee jullie mij tegemoet zijn getreden. Er zijn maar weinig mensen die van deze materie (webpagina's, registraties, inkomstenbelasing) iets af weten en jullie deskundigheid heeft mij in ieder geval op het juiste spoor gezet en verder geholpen, ongeacht de uitkomst! Groet, Richard.
 3. Hoi Joost, zoals beloofd weer een update. Ik heb inmiddels weer een schrijven terug van de inspecteur. Helaas geen goed nieuw voor mij. De inspecteur blijft bij zijn standpunt en wel om de volgende reden; "In uw reactie geeft u aan dat enkel deze twee domeinnamen indertijd door u zijn geregistreerd en de websides heeft geïnitieerd als hobby. Omdat de namen naar algemeen maatschappelijke opvattingen een meer dan zakelijk dan privé karakter hebben kan ik deze registratie niet onder een hobby activiteit plaatsen. Tevens is het uitoefenen van een hobby een vrijwillige activiteit die 'meer'dan regelmatig-en met incidenteel plaatsvindt. Door deze domeinnamen te registreren heeft u mijns inziens beoogd voordeel te behalen . Zoals aangeven kan ik mij standpunt niet herzien en blijf ik van mening dat er sprake is van een bron van inkomen. Ik verzoek u dan ook de inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting 2008 te vermelden." Hij vervolgt met; "Indien u het niet eens bent, kunt u nadat de aanslag inkomstenbelasting premievolksverzekeringen 2008 definitief is vastgesteld een bezwaarschrift indienen. Op het aanslagbiljet staat hoe u in dat geval moet handelen." Je begrijpt; toch nog een domper op de (kerst) feestvreugde. Ik had er natuurlijk al rekening mee gehouden dat ik belasting moest afdragen, maar toch. Ik weet niet of jij misschien nog tips hebt aangaande het voorgaande. Ik heb echter het gevoel dat ik in ieder geval met deze inspecteur niet veel verder zal komen. Graag jou mening hierover. Groet, Richard.
 4. Hoi Joost, Excuses voor mijn late reactie en dank alweer voor je nieuwe input. Ik heb naar eer en geweten de laatste vragen van de inspecteur beantwoord en ben in afwachting van zijn nieuwe oordeel. Ik hou je op de hoogte, Groet, Richard.
 5. Excuseer Joost, ik ben waarschijnlijk iets onduidelijk geweest in mijn poging om het zo compleet mogelijk weer te geven. Met 'derde' bedoelde ik het antwoord op de derde vraag ('3. een berekening van de totale opbrengst van de verkopen van de domeinnamen'), niet een derde domeinnaam. De eerste twee vragen kunnen makkelijk beantwoord en verantwoord worden. Ik twijfel een beetje over de derde vraag. Is het verstandig een verdeling aan te geven of kan ik het beter zo laten? Met de door mij verzonnen domeinnaam verwacht ik de minste problemen. Met de domeinnaam die hetzelfde is als de gevoerde bedrijfsnaam zou het wellicht iets gevoeliger kunnen liggen? Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ik heb namelijk de neiging af en toe wat onlogisch te formuleren (volgens sommigen). In het contract is overigens geen sprake van een verdeling, enkel over de som. Groet, Richard.
 6. Riverenco aan Denarius, Riverenco aan Denarius. Het vervolg... Gegroet Joost, Ik heb inmiddels een reactie van de belastinginspecteur op 'je' brief. Er zit duidelijk schot in de zaak want hij vraagt mij nu het volgende; 1. een specificatie van alle domeinnamen die ooit op mijn naam geregistreerd zijn; 2. een toelichting waarom deze domeinnamen op mijn naam geregistreerd zijn; 3. een berekening van de totale opbrengst van de verkopen van de domeinnamen. Mijn antwoord lijkt me vanzelfsprekend (en naar waarheid); 1. dit zijn de enige twee domeinnamen die ooit op mijn naam geregistreerd zijn; 2. om als hobby twee internetpagina's te bouwen en te beheren (tegen géén vergoeding) 3. dit is mij niet geheel duidelijk. Ik heb gewoon een vastgesteld bedrag gekregen voor beide namen. Er is nooit echt een verdeling afgesproken. Al betreft één domeinnaam de bedrijfsnaam van de koper (alhoewel niet letterlijk - er mist een spatie). De andere domeinnaam heb ik geheel zelf verzonnen en betreft het produkt (géén merknaam). De verkoop betrof echter vooral de tweede domeinnaam. De eerste (bedrijfsnaam) heb ik er als bonus bijgedaan. Daarvan wisten ze niet eens dat die op mijn naam stond. En daarvan was ik mij bewust dat ze deze gewoon op konden eisen indien zij dit nodig achtten. De eerste twee zijn dus géén punt. De derde vergt misschien een voorzichtige formulering. Of ik moet hier gewoon het bedrag vermelden om verder de zaak niet te gecompliceerd te maken? Zoals je ziet heeft je brief me dus in ieder geval al een stuk verder geholpen. Ik heb het gevoel dat de inspecteur er in ieder geval iets in ziet. Alvast dank daarvoor. Groet, Richard.
 7. Tussen de registratie van de domeinnamen en het tijdstip van overname zitten verschillende periodes. De eerste registratie dateert al van ongeveer 5 jaar geleden, de andere is wat recentelijker van aard maar ook ruim voor de overname. Beide registraties staan dus aantoonbaar los van de overname. De verkoop is zelfs min of meer afgedwongen door de overname. Eigenlijk heb ik ze met tegenzin verkocht omdat ik bang was hier ook mijn hobby mee te verliezen, maar gelukkig is dit achteraf nog meegevallen. Dus, dank aan Denarius en anderen voor de heldere uitleg! Ik ga aan de slag met jullie tips en de voorbeeldbrief en zal jullie op de hoogte houden van het verdere verloop. En mocht de belastinginspecteur het met jullie eens worden dan ben ik jullie eeuwige dank verschuldigd! Groet, Richard.
 8. Hmmm, hier gaat de schoen een beetje wringen. Het is een wat ongebruikelijke constructie. Beide websites met bijbehorende domeinnaam zijn altijd als een soort van uit de hand gelopen hobby door mij beheerd zonder dat ik hiervoor betaald werd. De domeinnamen zijn eerst door het bedrijf geregistreerd en enige tijd later naar mij overgeschreven. Dit met als oogpunt dat ik hierdoor mijn uit de handgelopen hobby zou kunnen blijven uitoefenen. Daarna zijn beide websites zo goed gaan lopen dat er door het bedrijf (en in geringere mate door mij via google adsense inkomsten) geld mee verdient werd. Na verloop van tijd is dit bedrijf van eigenaar gewisseld en werden als onderdeel van deze overname de domeinnamen door mij terug verkocht aan het bedrijf. De websites zelf blijven echter mijn eigendom. Na navraag bij de belastingtelefoon kreeg ik toen tot mijn verrassing te horen dat ik geen inkomstenbelasting hoefde te betalen bij de verkoop van de domeinnamen (tot drie keer toe - ik kon het gewoon niet geloven!). Je zult begrijpen dat ik blij verrast was. Totdat de belastinginspecteur zelf (bij een door mij verzochte standpuntverklaring) roet in het eten gooide. Vandaar dat ik nu wil proberen de zaak zo simpel als mogelijk te houden en enkel de overname van de domeinnamen aan de belastinginspecteur wil overleggen. Ik wil de zaak niet complexer maken dan dat hij is. Dus zoek ik nu eigenlijk naar een goed verweer tegen deze standpuntverklaring zonder dat ik teveel in detail moet treden over de rest. Begrijp me goed, verder is alles verder netjes geregeld, echter door de combinatie van dingen kan de schijn tegen mij werken.
 9. Òh wacht, misschien is mijn citaat iets te kort geweest. Er volgt nog; "Ik ben van mening dat bovengenoemde elementen in voldoende mate aanwezig zijn om een bron van inkomen te concluderen. Derhalve dient u uw opbrengst van verkopen twee domeinnamen van € xx.xxx in box 1 aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden" Excuses voor het slechte Nederlands, maar ik heb de brief letterlijk geciteerd. Dit is zo ongeveer de volledige tekst van de brief. Volgens mij verzuimd hij inderdaad om aan te geven waarom het in box 1 moet, en niet, zoals ik hem gevraagd had, in box 3.
 10. De reactie van de belastinginspecteur was; "Alleen als er sprake is van een bron van inkomen, betrekt de opbrengst in de inkomensbelasting. Voor een bron van inkomen dient aan een drietal voorwaarden te worden voldaan: Deelneming aan economisch verkeer, het oogmerk voordeel te behalen en het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn. Ik ben van mening dat bovengenoemde elementen in voldoende mate aanwezig zijn om een bron van inkomen te concluderen" Tsja, geen idee hoe ik dit moet interpreteren. Vanzelfsprekend hoop ik er voordeel mee te behalen, anders zou ik het toch niet doen?
 11. Vraagje; ik ben recentelijk in de gelegenheid geweest om twee domeinnamen die in mijn bezit waren voor een substantieel bedrag aan een bedrijf te verkopen. ik ben particulier en handel verder niet met domeinnamen. Moet dit bedrag nu belast worden in box 1, vanwege 'resultaat uit overige werkzaamheden' (alhoewel de definities voor werkzaamheden niet van toepassing zijn). Of valt dit onder box 3? Bij de belastingdienst zelf zijn de meningen verdeeld. De belastingtelefoon bevestigde mij tot 3 keer toe dat dit valt onder box 3. Na aanvraag van een standpunt van de belastinginspecteur was deze echter van mening dat het onder box 1 valt. Heeft iemand enig idee? Alvast dank, Richard.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept