Jump to content

frankadam

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Hallo Jantax, Bedankt voor het antwoord. Goed om te horen dat de fiscus hier in de praktijk geen punt van maakt. Maar dan zou ik toch alsnog graag willen weten wat ik zou moeten doen om het echt volgens de regels te doen. Groet, Frank
 2. Goedemorgen experts, Ik heb als zzp-er in 2019 een youngtimer gekocht die ik in 2019 eigenlijk nauwelijks zakelijk heb gebruikt. Nu wil ik die toch direct zakelijk opvoeren op de IB-aangifte over 2019 aangezien ik hem dit jaar en naar verwachting de komende jaren wel vooral zakelijk gebruik. Nu zit ik met de vraag hoe om te gaan met het begrip 'excessief privegebruik'. Ik heb hierover het forum al helemaal afgestruind maar kom er net niet helemaal uit. Hopelijk kan iemand enige duidelijkheid scheppen. Aanschafprijs 4000, restwaarde 1000, jaarlijkse afschrijving 600. Overige kosten over 2019 zijn 4100 (MRB, onderhoud, brandstof, verzekering). Als ik er vanuit ga dat de dagwaarde gelijk is aan de aanschafprijs, dan zou de bijtelling 35% van 4000 = 1400 zijn in het geval er geen sprake zou zijn van excessief privegebruik. Vragen: De kosten van het privegebruik zijn dus 4700. Betekent dat dat in dit duidelijke geval van excessief privegebruik de bijtelling dan ook inderdaad 4700 moet zijn? Met andere woorden, wordt het begrip 'percentage van de dagwaarde' dan volledig losgelaten? Stel je voor dat in 2019 60% van de kilometers voor privedoeleinden waren geweest, dan zouden de kosten van het privegenot dus 2820 zijn geweest en dus nog steeds ruim hoger dan de 35% youngtimerbijtelling. Zou in dat geval de bijtelling toch slechts die 35% (= 1400) zijn? Gezien de bovenstaande parameters, wat zou het 'omslagpunt' zijn vanaf waar je van excessief privegebruik moet spreken? Ik heb gelezen dat er geen specifiek omslagpuntpercentage bestaat, maar ik ben dan toch benieuwd hoe ik dit zelf moet bepalen bij het invullen van de IB-aangifte. Groet, Frank
 3. Bedankt Richard, Het is een echte laatste-moment-actie. We hebben al gesproken over inhoud van de opdracht en tarief en ik heb over een paar uur een gesprek over hoe we het allemaal gaan regelen en daar zal de rest aan bod komen. Groet, Frank
 4. Goedemorgen, Ik ben door een Indonesisch bedrijf gevraagd in Jakarta ter plaatse voor een paar weken IT consultancy te verlenen, dus ik reis daar deze week heen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk eenmalig zijn. Vragen: - Voor zover ik begrijp heeft de Nederlandse belastingdienst niets te maken met de BTW die ik daarvoor in rekening breng, maar moet ik dat wel bij de Indonesische belastingdienst aangeven. Heeft iemand daar ervaring mee? Hoe gaat dat in zijn werk? - Aangezien het hier om een nieuwe klant gaat die ik waarschijnlijk slechts een keer zal factureren en die bovendien in een land ver weg zit, ben ik huiverig voor wanbetaling. Is het 'netjes' om te vragen om vooruitbetaling of wellicht betaling halverwege de opdracht? Groet, Frank
 5. Bedankt voor je reactie, Peter. Als ik het goed begrijp (en het goed wil doen naar mijn klant toe), moet ik dus 863.80 euro op mijn factuur plaatsen, plus 21% BTW er overheen? De daadwerkelijk betaalde BTW is niet relevant? En wat als mijn klant een Duitse klant is? Bij het factureren van de activiteiten die ik voor een buitenlandse klant verricht vermeld ik altijd dat de BTW wordt verlegd (en reken ik dus 0% BTW). Moet ik dan voor de onkosten ook vermelden dat de BTW wordt verlegd en daar dus ook 0% BTW over rekenen? Groet, Frank
 6. Dag allemaal, Ik heb als consultant een Nederlandse klant. Ik ga naar Duitsland, om bij een klant van mijn NLse klant een klus te doen. Alle gemaakte kosten in Duitsland kan ik een-op-een aan mijn NLse klant factureren. Daarvoor geef ik hem de scans van de bonnetjes (de originelen blijven bij mij). Na toch behoorlijk wat te hebben rondgeneust op het internet in het algemeen en dit forum in het bijzonder, is het me nog steeds niet helemaal duidelijk hoe ik de gemaakte kosten op de factuur aan mijn NLse klant behoor te plaatsen en of en hoe ik dat BTW-tecnnisch aan moet geven. Stel dat de gemaakte kosten als volgt zijn: - hotel: 300 euro + 7% BTW = 321 euro - vlucht: 400 euro + 0% BTW = 400 euro - diners: 120 euro + 19% BTW = 142.80 euro Op de factuur aan mijn NLse klant laats ik ten eerste het bedrag voor de uitgevoerde activiteiten, tegen 21% BTW. Kan ik vervolgens volstaan met een onuitgesplitst onkostenbedrag van 863.80 euro? Als ik het goed begrijp moet ik op de IB-aangifte later de volledige 863.80 euro aan mijn omzet toevoegen en kan ik de volledige 863.80 opvoeren als bedrijfskosten, toch? Ik heb dus verder niets te maken met de BTW die in het buitenland over de kosten is geheven? Als ik het tot nu goed heb, betekent dat dus ook dat ik in mijn BTW-aangifte hier verder niets mee hoef, toch? Groet, Frank
 7. Bedankt Joost, voor je reactie. De opmerking dat de fiscus zich er niet zo druk over zal maken geeft in ieder geval een wat rustiger gevoel. Dat wordt dus toch maar splitsen die banktegoeden. En zo snel mogelijk een zakelijke bankrekening openen. Groet, Frank
 8. Bedankt Odeon, voor je snelle reactie. Uit verschillende threads heb ik begrepen dat er nogal wat discussie bestaat over de enigszins kromme situatie dat de FOR een privéaangelegenheid is, maar wel aan de passivakant moet worden geplaatst van de balans van je eenmanszaak. Daar moet je dan aan de activakant wel voldoende liquide middelen tegenover hebben staan. Dat heb dan ook jarenlang zo gezien: ik heb mijn FOR laten groeien en de zakelijke liquide middelen ook. Dan terug naar mijn vraag hoe ik daar op de IB-aangifte 2010 mee om moet gaan. Uit je reactie begrijp ik dat je aanraadt om de volledige 120.000 in box 3 op te voeren. Maar dat zou een enorme wijziging opleveren vergeleken met voorgaande IB-aangiftes en dat zou ook betekenen dat ik dit jaar geen FOR-toevoeging kan doen en zelfs mijn bestaande FOR tot 0 moet terugbrengen. Heeft iemand anders nog goede raad? Groet, Frank
 9. Goedemiddag, Op de inkomstenbelastingaangifte voor 2010 moet tegenwoordig in box 3 per bankrekening het saldo per 1/1 en 31/12 worden gemeld. Nu is het zo dat in mijn geval mijn twee rekeningen (één courant, de ander spaar) tegoeden bevatten die deels als zakelijk kunnen worden aangemerkt en deels als persoonlijk. Ik weet dat het niet handig is om geen aparte zakelijke rekening(en) te hebben dus daar ga ik spoedig iets aan doen, maar de vraag is nu hoe met de bestaande situatie om te gaan in de aangifte. Totale banktegoeden 1/1: 100.000. Daarvan beschouw ik 40.000 als zakelijk (dekking FOR; investeringen 2010; onvoorziene uitgaven), dus 60.000 als privé. Totale banktegoeden 31/12: 120.000. Daarvan beschouw ik 50.000 als zakelijk (dekking FOR; investeringen 2011; onvoorziene uitgaven), dus 70.000 als privé. Kan ik volstaan met in box 3 60.000 resp. 70.000 op te geven als saldi voor 1/1 en 31/12? Gaan er bij de BD dan niet allerlei bellen rinkelen omdat dat niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid op die rekeningen staat (40.000 resp. 50.000 meer)? Kan ik op een bepaalde manier op de aangifte laten blijken dat en hoe ik deze scheiding tussen zakelijk en privé verantwoord? Alvast dank, Frank
 10. Bedankt voor je reactie, dArgent. Prima, voor de ICP kan ik dat doen via de correctievelden op het formulier. Maar inderdaad, voor de aangifte omzetbelasting is het mij nog onduidelijk. De zes weken zijn duidelijk om. Afzonderlijke brief sturen? Groet, Frank
 11. Goedemiddag allemaal, Ik lever electronische diensten vanuit NL aan opdrachtgevers in andere EU-landen. Nu heb ik zojuist pas begrepen dat daar met ingang van 1 januari 2010 andere BTW-aangifteregels voor gelden. Inderdaad, veel te laat. Dat betekent dus dat ik voor de eerste twee kwartalen van dit jaar: 1) niet het deel 'diensten in landen binnen de EU' (3b) op de aangifte omzetbelasting heb ingevuld 2) geen opgaaf ICP heb gedaan Hoe kan ik dit het beste herstellen? Voor het derde kwartaal heb ik tot nu toe nog geen aangifte gedaan: dat wil ik morgen gaan doen. Groet, Frank
 12. Hoi Karen, Ten eerste bedankt voor je reactie. Het klinkt inderdaad niet logisch dat je prive-onttrekkingen ten koste van de winst mogen gaan. Uit de helptekst in de aangifte (box 1 / winst uit onderneming / prive-ontrekkingen / prive-onttrekkingen in contanten) blijkt dat inderdaad ook expliciet. En verder kan ook op het overzicht van de aangifte achter 'saldo fiscale winstberekening' ook worden gezien dat de prive-onttrekkingen niet ten koste van de winst gaan. Ten aanzien van de geaccepteerde hoogte van het ondernemingsvermogen: ik heb al jaren geen investeringen (laptop, en that's it) dus redelijkerwijs zou het ondernemingsvermogen 0 kunnen zijn (wat ik op zich ook prettiger vind dan bijvoorbeeld 5.000 omdat het dan gewoon wat duidelijker is allemaal en volgens mij moet het belastinghoogtetechnisch niet zoveel uitmaken). Nog steeds zoekende dus. Groeten, Frank
 13. Dag allemaal, Ik heb een eenmanszaak en gebruik één bankrekening voor zowel zakelijk als privé. Niet verstandig, maar dat is op dit moment nu eenmaal zo. Nu heb ik voorgaande jaren in box 3 altijd aangegeven dat ik onder de drempelwaarde zat voor wat betreft mijn bezittingen zodat ik mijn bezittingen nooit heb hoeven preciseren. Ik nam daarmee dus aan dat mijn banktegoeden boven die drempelwaarde tot mijn ondernemingsvermogen behoren en ik gaf dus ook altijd netjes mijn renteinkomsten daarover op in box 1. Nu heb ik begrepen dat mijn banktegoeden simpelweg te hoog zijn om redelijkerwijs als ondernemingsvermogen te mogen worden opgevoerd, vanwege het feit dat ik geen investeringen doe. Dus ik heb besloten om het gehele banktegoed over te hevelen naar box 3. Om dit te doen vul ik het volgende in: - is het fiscale ondernemingsvermogen aan het begin van dit boekjaar gelijk aan het fiscale ondernemingsvermogen aan het einde van het vorige boekjaar? Antwoord: ja - ondernemingsvermogen begin boekjaar: 100.000 (dit is het bedrag dat ik op de aangifte 2007 als totaal ondernemingsvermogen heb opgegeven) - liquide middelen/banktegoed einde boekjaar: 0 Op mijn balans heb ik als activa alleen 10.000 aan vorderingen en als passiva een FOR saldo van 24000 en dus een eigen vermogen van -14000. Gezien het feit dat mijn netto-omzet 45.000 is, zijn mijn prive-onttrekkingen 59.000. Uiteindelijk resulteert dit in een vermogensverschil van (10.000 + 59.000) - 100.000 = -31.000 en dus een saldo fiscalewinstberekening van -31.000. Op het overzicht van de aangifte komt dit uiteindelijk neer op negatieve belastbare winst. Dit lijkt me niet logisch. Dus, ik doe zeker iets fout, begrijp een of ander boekhoudkundig principe niet, maar kom er niet achter waar het fout gaat. Heeft iemand een suggestie? Bij voorbaat dank. Groeten, Frank
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept