Jump to content

Lavdm

Junior
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

-2

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Company or organization name
  Landelijk Adviesbureau Voor De Middensta
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Branch
  Overheid
 1. Laat ik voor alle duidelijkheid even zeggen dat er geen ontevreden klanten zijn. De enigste klant was madelief200 en daar heb ik al het een en ander over gezegd en daar persisteer ik bij. Volgens mij is het nog steeds zo dat wanneer men een product wilt hebben dat men daarvoor ook moet betalen. Zij heeft mij destijds ingeschakeld om haar bij te staan in een aantal civiele procedures. Ik heb haar toen een bedrag in rekening gebracht van € 50,00 per dossier. Er zijn vijf dossiers dus een simpel rekensommetje is dan ook: 5*50 = € 250,00. En ja als zij dit bedrag na verschillende aanmaningen niet wilt betalen ja dan wordt de gang gezet naar de deurwaarder. Logisch. Met betrekking tot hetgeen wat Robbert12 heeft gezegd. Ik heb niet gelijk met U op school gezeten dus ik wens niet om door U getutoyeerd te worden. Verder met betrekking tot hetgeen wat Robbert12 heeft gezegd over een schimmig handeltje. Er is niets schimmigs aan. Als het zo schimmig zou zijn waarom verlenen notarissen dan hun medewerking. Waarom verlenen banken hun medewerking? En ga zo maar door. Ze verlenen hun medewerking omdat het gewoon een legale manier van werken is.
 2. Dit topic is door mij geopend om ondernemers te helpen. Het was en is niet mijn bedoeling geweest dat ik steeds word afgeschilderd als een of andere crimineel en dat ik mij steeds moet verdedigen. Ik zie dat mijn antwoord heel erg ingekort is en dat de posting van raarmaarwaar (identiteit is bij mij bekend) nog steeds niet is verwijderd. Helaas zal ik dan hetgeen moeten doen wat ik heb aangegeven.
 3. Geachte bezoekers van dit forum, Allereerst een goed en voorspoedig 2010 gewenst. Ten tweede wil ik mijn walging uitspreken over de inhoud van het bericht wat door een zekere “raarmaarwaar”is geschreven. Ten derde begin ik het langzamerhand beu te worden om steeds maar weer mij te moeten verdedigen tegen verschillende insinuaties van individuen die niet weten waar ze over praten. Helaas moet dit weer gebeuren. Ik zal dit nog een keer doen. Ik kan ook net doen als of mijn neus bloedt en niet reageer maar ik ben van mening dat er nu een aanval wordt gedaan op mijn persoon. Ik heb voor raarmaarwaar een aantal zaken gedaan. Ik heb voor deze zaken een bedrag van € 50,00 per zaak in rekening gebracht. Zij moest alleen de dossierkosten betalen en voor de rest niets. Er is bij haar geen uurtarief in rekening gebracht. Ik heb een vijftal zaken gedaan voor haar en zij moest mij € 250,00 betalen. Zij heeft dit nog steeds niet betaald. Ik ben al vanaf 2008 voor haar bezig geweest en tot op heden heeft zij niets betaald. Zij heeft zelfs een lening bij mij gehad omdat zij geen geld meer had. Dat geld zou zij mij in augustus 2009 terug hebben betaald. U raadt het al zij heeft niets betaald. Als ik iemand bij sta in een gerechtelijke procedure dan is het logisch dat er voor die werkzaamheden betaald moeten worden. Ik ben geen liefdadigheidsinstelling. Als men de facturen niet betaald en na sommaties en aanmaningen nog steeds niet betaald wordt ja dan wordt er een deurwaarder ingeschakeld. Raarmaarwaar zegt dat er door mij processuele fouten zijn gemaakt. Ik kan U verzekeren dat dit niet zo is. Als ik fouten zou hebben gemaakt waarom komt er dan een rechter op het adres van raarmaarwaar. Zelfs medewerkers van de griffie van het kantongerecht te Rotterdam hebben zelf verklaard dat het zeer ongebruikelijk is dat een rechter een bezoek brengt aan een woning waar de eiseres heeft verzocht om het huurcontract te ontbinden. Er wordt gezegd dat ik met jaarcijfers fraudeer bij de Kamer van Koophandel. Dit vind ik een gotspe. Het is zo dat wanneer er een bedrijf wordt overgenomen al de jaarcijfers zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Mocht dit niet zo zijn dan stuurt de boekhouder de jaarstukken zelf rechtstreeks naar de Kamer van Koophandel. Nu ik de berichtgevingen heb gelezen van raarmaarwaar zal ik bij het arrondissementsparket te Rotterdam aangifte doen tegen raarmaarwaar terzake van smaad, smaadschrift, laster, bedreiging tegen het leven gericht althans met zware mishandeling (art. 285 Sr). Met betrekking tot hetgeen wat de heer R. van den Oord heeft gezegd over het feit dat een officier van justitie je van het bed licht in opdracht van de curator kan ik hem het volgende mededelen. Een curator neemt contact op met de rechter-commissaris en deze beveelt dan de inverzekeringstelling. Wat betreft het verslag van de curator kan ik U mededelen dat de curator mij op een heel ander adres heeft benaderd waardoor ik niet wist dat een curator op zoek was naar mij. Ik wens niet meer aangesproken te worden met Peter Nihof maar gewoon met de heer Nihof aangezien ik niemand ken op dit forum en ook ben ik niet tegelijk met U op school geweest. Tevens verzoek ik en zo nodig sommeer ik U om de berichten van raarmaarwaar te verwijderen. Indien dit niet gebeurd zal ik ook stappen tegen dit forum ondernemen. Mijn excuses voor deze eis maar ik laat mijn goede naam niet te grabbel gooien door raarmaarwaar.
 4. Allereerst mijn oprechte verontschuldigingen dat ik niet eerder heb gereageerd dit had te maken met familieomstandigheden. De familieomstandigheden hielden in dat mijn zoontje is overleden. Ik wil hierbij reageren op hetgeen wat Madelief200 heeft neergezet in dit forum over het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand. Ik zal dit puntsgewijs doen. 1. Het bevreemdt mij ten zeerste dat deze Madelief200 niet haar gegevens openbaar heeft gemaakt. Haar gegevens zijn bij mij wel bekend. 2. Het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand heeft haar onderneming niet overgenomen. Haar onderneming is overgenomen door een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 3. De schuld die Madelief200 had, had betrekking op een huurschuld waardoor zij geen uitweg meer zag om het bedrijf nog overeind te houden. Aangezien het pand waarin zij zat was gehuurd van een particulier en deze particulier had het pand ondergebracht bij een makelaar. In het huurcontract wat was getekend stond bij dat er indien een derde het pand zou huren dat er dan contact opgenomen moest worden met zowel de eigenaar van het pand en de makelaar aangezien er dan een indeplaatstelling moest komen. Dit hield in dat zij de eigenaar c.q. de makelaar schriftelijk op de hoogte moest stellen van het feit dat zij het huurpand waar haar bedrijf was gevestigd aan een derde wilde overdragen. De kosten om deze indeplaatsstelling te verrichten kwamen voor rekening en risico van de huurder. In casu Madelief200. 4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft nadat haar onderneming was overgenomen geen contact meer opgenomen met zowel de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als met het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand. Op een gegeven moment kwam Madelief200 op kantoor en zei ze dat er een schuld openstond van € 70.000,00. De directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft toen gezegd dat hij eerst inzage wilde hebben in de papieren waaruit blijkt dat er daadwerkelijk een schuld was van € 70.000,00. Hierop werd door Madelief200 het volgende gezegd. Ik citeer: "U krijgt pas inzage in de stukken nadat die € 70.000,00 was betaald." Ja hoor je gaat eerst betalen en dan pas krijg je inzage in de stukken. Madelief200 beticht het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand van oplichting maar volgens mij probeerde zij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zelf op te lichten. Wellicht is Madelief200 een familielid van Pieter Knabben. 5. Madelief200 heeft de algemene voorwaarden van het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand overhandigd gekregen en daar is zij accoord meegegaan. In deze algemene voorwaarden staat in artikel 7.4 het volgende. Ik citeer: "Het LAVDM is bevoegd om derden in te schakelen indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht nodig acht. De keuze van de door het LAVDM in te schakelen derde zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het inschakelen van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Het LAVDM is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden." 6. Nu Madelief200 bezig is om een hetze te ontketenen tegen het LAVDM heeft deze zich tot een advocaat gewend en er is aangifte gedaan tegen Madelief200 terzake van poging tot oplichting, oplichting, diefstal, verduistering, smaad, smaadschrift en laster.
 5. Ik zal wederom van antwoord dienen. Aangezien er meerdere personen hebben gereageerd zal ik alles in een keer behandelen. Ik hanteer hiervoor dat ik de naam noem van de persoon die iets heeft geschreven en waarvan ik vind dat deze persoon recht heeft op uitleg. Fred Wiersma 1. Welke bedrijfstak is om zeep geholpen door nieuwe wetgeving? (1 individueel bedrijf is natuurlijk geen argument, zijn concurrenten gaan toch wel door?) 2. Tja. In sommige gevallen te voorzien (en dus ondernemersrisico). Ook hier geldt, als een bedrijf voldoende reserves heeft om een recessie te doorstaan (ze vallen niet allemaal om tenslotte) geldt een omvallend bedrijf als persoonlijk tragisch voor ondernemer en werknemers, maar is dat wel goed voor de sterkte van de bedrijfstak. 3. en 4. zijn ondernemersrisico's. Blijkbaar geen goede afspraken met leveranciers? 5. Debiteurbeheer onvoldoende. 6. Voor BTW lijkt me dit niet opgaan. Voor andere belastingen misschien wel, maar ik vermoed dat er dan meer aan de hand is dan alleen een trage belastingdienst. 7. Te verzekeren. Ad 1. Verschillende bedrijfstakken waaronder horeca, uitzendbureau's, call centra, hoveniersbedrijven, groothandels; Ad 2. De recessie was helemaal niet te voorzien. Kijk er werden door de regeringen koeien met gouden horens beloofd. Er werden onder andere miljarden euro's gestoken in banken, grote multi-nationals. Maar aan de kleine ondernemer wordt door de regering niet aan gedacht. Ad 3 & 4. Leveranciers zijn ook weer afhankelijk van de fabrikanten. Als deze te laat leveren of verkeerde producten leveren dan heeft dat weer consequenties voor de leveranciers en dat heeft weer consequenties voor de afzetmarkt met als uiteindelijke gevolg daling in de omzet en door de daling van de omzet is er ook een daling in de winst. Ad 6. De meesten ondernemers hopen dat de belastinggelden op tijd terugkomen zodat ze weer rekeningen kunnen betalen. Als de fiscus te laat betalen dan heeft dat gevolg weer op de openstaande rekeningen. Ad 7. Het is te verzekeren daar heeft U gelijk in maar veel ondernemers laten zich daar niet voor verzekeren omdat ze anders nog meer posten hebben. Nils de Witte In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen (denk aan de code Tabaksblat!). Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn: * Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak. * Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractspartners. Hierdoor kan uw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming. * Nalaten uw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico's, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen. * Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico. Oorzaken In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de vraag: "Hoe maakt u winst met een bedrijf dat technisch failliet is en derhalve meer schulden heeft dan bezittingen, zonder de schuldeisers of de oude aandeelhouder voor het verlies te laten opdraaien." Het gaat ons niet om winst te maken. Wij kijken eerst of we het bedrijf weer levensvatbaar kunnen maken. Als dat zo is dan zullen we dat zeker doen. Als we het bedrijf niet meer levensvatbaar kunnen maken dan is dat het risico wat wij lopen en niet de vorige aandeelhouder(s)
 6. Geachte heer Van den Oord, Mijn dank voor het geven van een reus. Ik kan het begrijpen dat U het een verwerpelijke manier vindt van ondernemen, maar denk eens aan ondernemers die een huis hebben gekocht en die het kwijt kunnen raken door een faillissement. Dit heb ik in de praktijk ook meegemaakt en die mensen zijn blij als hun huis wordt gered. Laten we wel wezen het zal je maar gebeuren dat er om wat voor reden dan ook je huis onder je "kont" vandaan wordt verkocht terwijl de ondernemer in 99% van de gevallen er niets aan kunnen doen dat het slecht gaat met het bedrijf. Immers men gaat voor zichzelf beginnen om op deze manier een goed belegde boterham te verdienen. Hieronder zal ik een aantal redenen opgeven waarom er met het bedrijf slecht kan gaan en dan wel op zo een manier dat een faillissement onafwendbaar is. 1. Het bedrijf is slachtoffer geworden van nieuwe regels welke door de regering zijn opgelegd. Laten we wel wezen we hebben nu hier in Nederland een betuttelingsregering; 2. Het bedrijf is slachtoffer geworden van de recessie; 3. Doordat leveranciers niet op tijd leveren met als gevolg dat het bedrijf boete op boete krijgt; 4. Doordat leveranciers verkeerde producten bezorgen met als gevolg dat het bedrijf boete op boete krijgt; 5. Doordat het bedrijf geen geld meer krijgt van hun afnemers; 6. Dat de belastingdienst te traag is met de terugbetaling van gelden waar de ondernemer recht op heeft. Dit kan als gevolg hebben dat U als bedrijf ook uw schuldeisers niet kan betalen; 7. Ongeval en ziekte. Met betrekking tot dikke winsten kan ik U zeggen dat wij daar niet op uit zijn. Wij rekenen wel een bedrag voor de overname maar dit bedrag ligt ver beneden de percentages die andere bedrijven vragen. Andere bedrijven presteren het om een voorschot te vragen en als dat betaald is dan zie je ze en hoor je ze niet meer. Ik vraag mij af hoeveel van dit soort bedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Ik denk dat dit niet zoveel is omdat men dan te traceren zijn. Het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand staat wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 7. Geachte heer de Witte, Bij ons wordt elke schuldeiser betaalt. Wij werken met investeerders. U vergist zich met de zinsnede dat de schuldeisers een briefje krijgen met daarin dat er niet te halen valt. Als er een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank dan wordt er een curator aangesteld. Deze curator is door de rechtbank aangesteld om de schuldeiseres (zowel preferente als concurrente schuldeisers) uit te keren. Helaas werkt zo een curator niet. Ik heb zelf ervaring opgedaan bij verschillende curatoren en ik U zeggen dat het grootste gedeelte van het geld toe komt als salaris voor de curator. In een faillissement waar ik destijds betrokken was ging het als volgt te werk. De curandus had op een rekening een bedrag staan van € 48.826,56. Als voorschot op het salaris van de curator rekende deze een bedrag van € 44.625,00. Er bleef dus een restant over van € 4.201,56. Terwijl er toen een schuld openstond van € 2.2 miljoen. U schrijft in de laatste regel het volgende: "De ondernemer is van zijn problemen af en de schuldeisers (vaak ook kleine ondernemers) betalen de rekening. Niet zo chique lijkt mij." Dit is ook niet chique maar dat dit gebeurd is geheel te wijten aan de extreem hoge salarissen die de curator berekent voor zijn/haar werkzaamheden. Zodra de curator zijn/haar salaris binnen heeft dan wordt het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Wat betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer indien deze aanwezig is is op een legale manier te omzeilen.
 8. Wij hebben een andere BV die het ander bedrijf overneemt.
 9. In het kort komt het hier op neer dat een ander bedrijf de onderneming overneemt en mocht de onderneming een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn dan worden de aandelen bij een notaris gepasseerd en de vorige eigenaar krijgt dan een notariële vrijwaring. Deze notariële vrijwaring is bedoeld als vrijbrief voor eventuele schuldeisers. Al;s de overname is gerealiseerd dan zullen de schuldeisers schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de overname.
 10. Ik hoop de site vandaag of morgen actief te krijgen. Om de kosten heel laag te houden heb ik de website zelf gemaakt en aangezien ik geen webdesigner ben van professie duurt het wat langer om een site goed werkend te krijgen.Ik moet nog een script hebben voor een contactformulier mocht dat niet lukken dan zal ik op de website een link zetten naar het e-mailadres waar geïnteresseerden een e-mail kunnen sturen. En ja ik heb al een paar referenties van ondernemers die door mijn bedrijf zijn geholpen en er zijn ook bedrijven waar we momenteel in onderhandelingen zijn.
 11. Mijn verontschuldigingen dat het lijkt op spam maar dat is het in zijn geheel niet. Ik ben via een link op deze site gekomen en ik zag dat er veel ondernemers hier zijn met problemen aangaande hun onderneming en dat is ook de reden dat ik een onderwerp heb gestart. Het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand is gewoon een bonafide bedrijf die keurig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik geef ruiterlijk toe dat ik de regels met betrekking tot de spam- en etiquetteregels van dit forum niet heb gelezen. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Dat de website nog niet werkt is in het feit gelegen dat ik er op dit moment mee bezig ben om de site actief te laten maken. Dat ik mischien iets voorbarig ben gewest met het plaatsen van de link in het profiel is in het feit gelegen dat ik van mening was dat ik maar een keer mijn profiel kon aanpassen. Mocht het de forumbezoekers tegen de borst stuiten dat ik hier heb uitgelegd wat het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand inhoud dan hoor ik dat graag en dan zal ik het door mij zelf geopende onderwerp verwijderen.
 12. Het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand adviseert en en begeleidt bedrijven bij overnames. Tevens verleent het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand haar diensten bij het totstandkomen van overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen, een en ander in de ruimste zin van het woord. Het Landelijk Adviesbureau Voor De Middenstand adviseert en begeleid bedrijven die om welke reden dan ook in grote financiële problemen zitten met als gevolg dat een faillissement haast niet onafwendbaar is.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept