Jump to content

mkruizinga

Junior
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  commercie en marketi
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Er zijn inderdaad geen stille reserves. Het is allemaal erg basic. Geld op een rekening en heel klein beetje inventaris waarop wordt afgeschreven. Ik snap je opmerking over vermogen wat mogelijk niet altijd 50/50 verdeeld bleef. In dit geval is dat echter wel zo. Op de balans staat dus een ondernemingsvermogen wat 50/50 van ons beiden is/was. Door nu op 31-12-2104 mijn voormalige partner zijn bedrag over te maken, is uiteindelijk zijn aandeel in het ondernemingsvermogen naar 0 gebracht. En dat voor mij dus op 100%. Ik ben amper op de hoogte van het fenomeen stakingswinst of verlies. Daar heb ik dus nu wel mee te maken? En dus in mijn voorbeeld heb ik een stakingswinst van 150 euro en mijn collega een stakingsverlies van 150? En verder heeft het geen effect op de andere posten (kapitaalaandeel etc. ) zoals ik in mijn vraag noemde? Wat zou ik in mijn voorbeeld daar dan moeten invullen?
 2. Graag een advies hoe een en ander in mijn situatie in de belastingaangifte moet worden opgenomen. De situatie is de volgende (voor gemak afgeronde, fictieve cijfers): • Begin 2014 een VOF met 2 personen. • Ondernemingsvermogen 2000 euro. Elk 50% eigenaar. • In 2014 wordt 500 euro verlies gemaakt. Dus ondernemingsvermogen gedaald naar 1500. • Mijn partner wil met de VOF stoppen. Ik wil de zaak voort zetten. • We besluiten de VOF te beeindigen per 31 december 2014. Ik maak een doorstart per 1 januari 2015. Inmiddels allemaal netjes geregeld bij KvK en Belastingdienst. • We spreken af dat mijn voormalig partner 40% van het ondernemingsvermogen krijgt en ik dus 60%. Die 40% is dus 600 euro. (Ook allemaal netjes vastgelegd). Op 31 december 2041 maak ik hem die 600 euro over. • Het ondernemingsvermogen op einddatum VOF is 900 euro en 100% mijn vermogen wat ik inbreng in de nieuwe eenmanszaak. Mijn vraag is wat ik in mijn fiscale aangifte over 2014 moet vermelden als specificatie kapitaal-en winstaandeel Kapitaalaandeel volgens samenwerkingsverband einde boekjaar 900 (*) Kapitaalaandeel begin boekjaar 1000 (*) Het zou betekenen een verlies van 100 euro. Dat zou in mijn redenatie kunnen kloppen omdat ik 150 euro ‘teveel’ heb gekregen bij de verdeling van het ondernemingsvermogen eind 2015. Dus ook al hebben we elk in de VOF 250 euro verlies gemaakt, heb ik maar 100 euro verlies gemaakt (en mijn voormalig partner dus 400 verlies?) Klopt mijn bovenstaande redenatie? En kloppen de cijfers (*) die ik voorstel in te vullen bij mijn belastingaangifte
 3. mkruizinga

  VOF stoppen

  Ik heb een paar vragen: Ik heb samen met een collega een VOF. Mijn collega kan er echter onvoldoende tijd meer in steken. In goed overleg hebben we besloten dat hij uit de VOF stapt. Dan blijf ik alleen over en zou het dus een eenmanszaak worden. • Vraag 1a : betekent dit stoppen van de VOF en beeindigen bij de KvK en Belastingdienst? En daarna opnieuw starten van eenmanszaak incl. aanmelden bij KvK en Belastingdienst? • Vraag 1b: Uiteraard moet je je zakelijke relaties informeren of KvK nummer en Belastingnummer? • Vraag 1c: wat moet je nog meer regelen? Mijn collega neemt zijn computer, die ‘op de zaak’ stond, mee. Wordt nu prive voor hem. Bij de afrekening van het ondernemingsvermogen in de zaak, koopt hij de computer als het ware van de zaak voor de resterende boekwaarde. • Vraag 2a: Moet ik daarvoor BTW bij de ‘prijs’ optellen omdat de BTW bij aanschaf is afgetrokken? En die BTW dus afdragen? • Vraag 2b: Is die ‘verkoop’ aan hem dan omzet in het lopende boekjaar? Die ‘verkoop’ zou daarmee de winst van het lopende jaar dus verhogen. Klopt dat? • Vraag 2c: Als deze ‘verkoop’ tot de omzet behoort, zou het de winst verhogen. Bij gelijke aandelen in de zaak, zou mijn collega daar dan weer 50% van krijgen. Is dat niet raar? Daarmee zou ik voor 50% mee ‘betalen’ aan de computer die hij meeneemt. Hoe doe je dat netjes c.q. hoe moet dat boekhoudkundig? • Vraag 2d: De inventaris wordt verlaagd met boekwaarde en de afschrijving in komende jaren wordt ook verlaagd. Boek je dat in de boekhouding door de afschrijving van de computer in volgend boekjaar gewoon op nul te zetten? Aangenomen dat bovenstaande redenatie klopt, ontstaat het volgende plaatje (met vb. cijfers) Inventaris = 2000 euro waarvan 1000 euro boekwaarde voor de mee te nemen computer Ondernemingsvermogen = 6000 euro. Dus bij gelijke verdeling is ieders kapitaalaandeel 3000 euro. Collega krijgt dan cash 3000 minus 1210 euro (1000+BTW) vanuit de zaak = 1790 euro. • Vraag 3a: Klopt dat? • Vraag 3b: Als ik hem die 1790 euro overmaak (plus de computer ‘verkoop’), is dat dan te zien als een prive opname uit de zaak? Is de priveopname in dat geval 1790 of 3000? • Vraag 3c: En daarna is zijn kapitaalaandeel nul?
 4. Ik heb de discussie gevolgd en het heeft me zeker verder gebracht. Het gaat allereerst om een laag bedrag (behoorlijk lager dan 100 euro) en het is inderdaad beslist niet van substantiele invloed op de jaarcijfers. En hij is inderdaad uit het eerste kwartaal van 2012. Ik ga 'm gewoon boeken in 2013 en maak er een aantekening bij voor het geval er ooit vragen over komen. Naar de BTW kijk ik nog even. Gaat natuurlijk ook over weinig. Ik voel wel iets voor de suggestie om die niet mee te nemen in de aangifte van Q1 van 2013. Dan klopt de aangifte van 2013 gewoon met de werkelijkheid en zal het minder opvallen bij een eventuele controle. Het bedrag incl. is dan in zijn geheel kosten in Q1 van 2013. Maar als gezegd ik kijk er nog even naar.
 5. Ik blijk een rekening uit 2012 over het hoofd te hebben gezien. Dat komt nu pas boven water, nu de boekhouding voor 2012 al is afgesloten. En de belastingaangifte ook al is gedaan. Die rekening zit natuurlijk ook niet in de BTW aangifte en afrekening van 2012. Het gaat om een bedrag onder de 100 euro. De rekening is nu nog wel betaald in 2013. Wat kun je nog doen? Kun je de rekening alsnog in de boekhouding,maar nu van 2013, opnemen? Alsnog in 2012 lijkt me wel heel veel toestanden op te leveren. Wat zou nog een alternatief zijn?
 6. Ik heb vragen over de vermelding van gegevens van een gestaakte onderneming (VOF) bij de opgave IB over 2012. Na staken van de onderneming gaan resterende zaken over naar prive. Eventuele liquide middelen gaan naar prive, en zijn dan boekhoudkundig gezien feitelijk een priveopname. Een nog openstaande rekening (zowel debet als credit) kun je ook 'afboeken' naar prive. Als je dat allemaal gedaan hebt, staat het ondernemingsvermogen in de boekhouding op nul. Activa en Passiva zijn nul en de balans is 'leeg'. Als je nu de IB formulieren gaat invullen, zou je dus (behalve misschien bij W+V rekening) overal nullen kunnen invullen. Maar gaat dat dan wel goed? Bij kapitaalaandeel in het samenwerkingsverband vul je nul in, maar bij kapitaalaandeel begin boekjaar niet (want toen bestond de onderneming nog). Dat lijkt dus een verlies, maar .....Vul je dan bij priveopname het saldo van alle bovengenoemde overhevelingen naar prive in? Waardoor het in totaal weer klopt? Is dit de goede redenering??? Mag je het voor de IB ook anders doen n.l. alle gegevens invullen/vermelden van voor de genoemde overhevelingen naar prive? Is dat mogelijk afhankelijk van de vraag die je bij Ondernemingsgegevens hebt moeten beantwoorden n.l. "Hebt u bestanddelen van ondernemersvermogen overgebracht naar uw privevermogen?" Bij antwoord 'ja' breng je het hierboven genoemde naar een lege balans met nullen. Bij antwoord 'nee' vermeld je de cijfers zoals geldend vóór de overhevelingen?
 7. Moet jij bij een eenmanszaak of VOF het saldo van de bankrekening ook (geheel resp. deels) vermelden bij je bezittingen : bank- en spaartegoeden? Dat bedrag zit toch ook al in de opgave van je liquide middelen en ondernemingsvermogen van je zaak?
 8. Hallo, -je aannames in het reactie kloppen. De bedragen zijn voor beide vennoten samen. Ik noem het toch maar even EV omdat het in de boekhouding nu eenmaal zo wordt genoemd, ook al klopt dat, begrijp ik nu, voor een VOF niet precies. In essentie blijft het wel hetzelfde natuurlijk. -LB is inderdaad IB -En prive opname leidt inderdaad natuurlijk niet tot verlies. Ik beschreef het zo omdat het verschil precies verlies in 2012 + opname is. De eyeopener zat in je uitleg over het feit dat de 2e vennoot natuurlijk niet hoeft mee te betalen aan de opname van de eerste. En dat daardoor de verdeling in het samenwerkingsverband niet 50/50 is in 2012. Met de rest van je uitleg erbij is het kloppend. bij vennoot 1 is er een groter verschil tussen eind en begin saldo (344 groter dan bij vennoot 2), maar dat wordt weer rechtgetrokken in de prive opname. En dan klopt het fiscaal winstsaldo ook precies op -48. Bedankt, ik kan dit nu vermoedelijk wel afhandelen.
 9. Ik heb nu genoeg gepuzzled. Ik kan mijn situatie niet vinden in eerdere cases. Misschien kan iemand me helpen: Onderneming VOF, 2 personen 50/50 eigenaar EV eind 2011 : 2538 euro Omzet 2012 excl. BTW : 893 Kosten 2012 excl. BTW : 988 m.a.w. een verlies van 95 euro BTW saldo nul (net zoveel betaald als ontvangen, door paar kosten zonder BTW) Geen debiteuren en crediteuren saldi : alles is betaald. Prive opname door 1 van de partners : 344 euro D.w.z. EV eind 2012 = 2538+893-988-344 = 2099 Daaruit lijkt een verlies van 2538-2099=439. Dat komt dus door die prive opname. Maar hoe vermeld je dit nu in de LB opgave van beide partners? Bij specificatie samenwerkingsverband kun je het volgende invullen: Kapitaalaandeel in samenwerkingsverband (50/50%) Volgens contract = 50% van 2099 = 1050 (afgerond) Kapitaal aandeel begin boekjaar = 50% van 2538 = 1269 en Winstaandeel samenwerkingsverband Verdeling restant winst = 50% van -95 = -48 euro Als je nu de prive opname van 344 vermeld bij de betreffende partner (bij Winst uit onderneming - prive ontrekkingen) dan volgt bij accorderen van het overzicht de melding : "saldo fiscalewinstberekening (125) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening of aan het winstaandeel van uw onderneming (-48)" (want saldo fiscalewinstberekening= (1050+344)-1269 = 125) Ik snap dat het niet klopt. En ook dat het komt door die eenzijdige priveopname. Maar wat moet je dan invullen bij 'specificatie samenwerkingsverband' en 'prive onttrekkingen'???
 10. Er zit dus een gedachtenkronkel bij mij. Bedankt voor de toelichting. Ik denk dat ik het nu begrijp. Een voorbeeld met 1000 euro. Ofwel je EV=1000 en de prive opname = nul Ofwel je EV=0 omdat je de priveopname hebt verwerkt en dan is de prive opname dus 1000 In beide gevallen is de som van die twee 1000 en wordt het ondernemingsvermogen van het begin van het boekjaar eraf getrokken. Het verschil is het vermogensverschil waarover belasting wordt betaald. Blijft nog de vraag voor mij over : moet in de 'eindbalans' het EV op nul worden gezet, ook als het saldo nog niet prive is opgenomen of mag dat ook later? Of geldt het dan niet als 'eindbalans'?
 11. om de eindbalans op nul te krijgen, ga je geld 'opnemen' uit de zaak. Die opname moet je dan niet meetellen bij de normale prive opname? Om te voorkomen dat je dubbele belasting betaalt?
 12. Ik heb mijn onderneming , een eenmanszaak, eind 2012 gestopt. Er is geen voorraad dus valt er wat dat betreft niks naar prive over te dragen Stakingswinst, oudedagsreservering is ook niet van toepassing. Wat gebeurt er fiscaal met het resterende eigen vermogen (= in dit geval alleen geld op de bank)? Natuurlijk gaat het over naar prive, maar is dat dan een priveopname in de opgave inkomstenbelasting 2012? Of pas in 2013? M.a.w. waar vermeld je dat in je aangifte inkomstenbelasting? Qua belasting is in mijn ogen over het eigen vermogen al inkomstenbelasting betaald. Je betaalt tenslotte de Ib over de winst (= verschil tussen vermogen einde jaar en begin jaar plus eventuele onttrekkingen). Maar moet je dan dat bedrag op de bank vermelden bij de 'spaar'rekeningen. Als dat zo is, klopt het dan dat je dat pas in het volgende belastingjaar (2014 over 2013) moet doen omdat je het saldo van 1-1 moet nemen. En op 1-1-2012 zat dat geld nog 'in de zaak'. Of moet je dat sowieso altijd bij de geldtegoeden opnemen omdat het een eenmanszaak is en in die zin toch allemaal 'jouw geld' is?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept