Jump to content

Pepe

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. in de overeenkomst staat alleen dat de hoogte van de vergoeding jaarlijks achteraf wordt vastgesteld, met een bepaald maximum....
 2. Helaas is er geen uurtarief en of aantal te werken uren overeengekomen, alleen een maximum jaarbedrag.
 3. De eerder gemaakte afspraken staan niet in de statuten maar op een door beide partijen getekende management overeenkomst. Er wordt hier alleen gesproken over een maximale vergoeding (vast bedrag en ook een maximaal percentage van de netto winst, en er moet voldoende liquide middelen in de pot blijven). Helaas wordt hier niets gezegd over de minimale management fee. Ook is niets gezegd over de definitie van wat is dan "voldoende" liquide middelen
 4. Beste Norbert, Je geeft aan dat je moet kijken naar hoogte management 2013. WerkBV is gestart halverwege 2013, dus de management fee over dat jaar is relatief laag geweest, net begonnen, slechts deel van een jaar. In 2014 praten we wel over een heel jaar. De opbrengsten binnen de vrij jonge BV zijn nog niet dusdanig dat de management vergoeding op de hoogte van normaal DGA salaris kan. Aandeelhouder A is op zich ook nog bereid een iets lagere fee te krijgen over 2014, maar nihil is uiteraard niet bespreekbaar. B geeft als argument aan naast de investeringen die men nog moet doen, dat hij ook dingen voor de BV heeft gedaan, moet ik dit bij deze casus in beschouwing nemen of niet. B heeft nooit gehad over management vergoeding en of directeur willen te zijn.
 5. Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd en kunnen door de algemene vergadering ten alle tijde worden geschorst en ontslagen. De AV kan 1 of meer bestuurders de title algemeen directeur verlenen en ten alle tijde ontnemen.
 6. En vraag is ook: wat dan te doen inzake de managementvergoeding van 2014 indien je besluit er mee te kappen? Dat moet toch nog worden uitbetaald, en hoe moet dat als je niet eens wordt over de hoogte hiervan?
 7. Ermee kappen is inderdaad een optie. Daarom wilde A zijn 50% aandelen verkopen aan B. In de statuten staat dat aandelen eerst moeten worden aangeboden aan andere aandeelhouder, pas als die niet wil dan kan je aanbieden aan 3-den.
 8. vrouw van aandeelhouder A (die tevens directeur is), zag veel post hierop, zitten hiermee, dus wilde kijken wat de meningen van experts zijn.
 9. Beste forum, Ik heb de volgende casus: 2 aandeelhouders bezitten beide 50% aandelen in de werkBV middels de Holding BV van beide aandeelhouders. Aandeelhouders A is tevens bestuurder (directeur) in de werkBV, aandeelhouder B is "puur" aandeelhouder. Nu is de verstandhouding tussen beide aandeelhouders onwerkbaar geworden, wegens diverse akkefietjes in het verleden. De jaarcijfers van 2014 zijn verwerkt en hierbij is een voorstel van management vergoeding voor aandeelhouder A (tevens directeur)op tafel gekomen. De hoogte van de management vergoeding is (deels) vastgelegd in een management overeenkomst, waarbij alleen een maximale hoogte is afgesproken. Aandeelhouder A stelt een bedrag voor, waarna nog voldoende liquiditeit in de zaak blijft. Aandeelhouder B wil geen management vergoeding over het jaar 2014 uitkeren, hij geeft als redenen dat hij eerst wil praten over investeringen etc. De werkrelatie is echter al dusdanig verstoord dat men hier niet uit komt. Aandeelhouder A heeft aandeelhouder B een optie gegeven om of de management fee, die volgens hem redelijk is, uit te keren, of anders zijn aandelen (50%) over te kopen voor een bedrag dat vrijwel overeenkomst met de management vergoeding. Indien aandeelhouder B kiest voor optie 2 dan is hij 100% eigenaar van de werkBV. De kosten voor de aandelen hoeft hij niet uit eigen zak te betalen, daar er volgende liquide middelen in de werkBV zitten en er voor nog een bedrag aan uitstaande facturen zijn, die debiteuren aan de werkBV moeten betalen in 2015. Het voorstel van A is zowel mondeling als per mail gegaan en de deadline nadert en B reageert niet. Wat kan A volgens jullie het beste doen?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept