Jump to content

Univers

Junior
  • Content Count

    9
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Snap ik ook. ;) Er zitten een paar onwelriekende aspecten aan dit verhaal. Univers brengt werkkapitaal in, deelt 50% van de aandelen en betaalt dan ook nog eens goodwill? Er moet onderweg werkkapitaal bij? Er wordt betaald vanuit de BV maar de inkomsten gaan via de VOF? Intellectueel eigendom is nooit ingebracht? Er bestaat een soort van overeenkomst en het lijkt dat de tegenpartij zich daar amper aan houdt. Voer voor een jurist, niet voor de politie. Dat klopt ik zal me ook wenden aan een jurist :)
  2. Zal de oplossing op dit geheimzinnige verhaal zo eenvoudig blijken te zijn... Gewoon terugdraaien, die hap! Geld terug, handel terug, niets aan de hand. Hoop het! Was het maar zo makkelijk:)
  3. Dat is de BV waar je naar verwijst. Daar heb jij 15.000 euro werkkapitaal in gestoken? En de goodwill is aan de ontwerpsters betaald? Dat snap ik niet goed, want ze kregen ook al 50% van de aandelen. Hoe dan ook: er zit schijnbaar geld in de BV. En later heb je nog eens 11.000 euro bijgestort. IK zal dit stuk even verhelderen. De ontwerpsters had al een VOF alvorens wij een partnership aan gingen. Na de onderhandelingen hebben wij samen besloten om een nieuwe BV op te richten en daar nu alles te laten verlopen. Dat was voor december. Heb jij ooit iets gedaan? Kunnen doen? Ja ik heb naast investeringen, veel aan marketing en grafisch gedaan. Daarnaast heb ik een evenement georganiseerd betrekking tot de nieuwe collectie. Door deze inspanning heeft het merk 25% meer aanhangers bijgekregen Zijn er ooit betalingen gedaan vanuit de BV? Door wie? Ja er zijn betalingen verricht door mijn partner.Ook zijn er minimale inkomsten binnengekomen. De ontwerpsters zijn blijkbaar gewoon doorgegaan op de oude voet. Ze hebben ingekocht en verkocht vanuit hun oorspronkelijke VOF. Er missen factuurnummers en er missen inkomsten. Lijkt erop dat een deel van de omzet aan jouw zicht onttrokken wordt. De waarde van een BV die nooit iets heeft ingekocht of verkocht? De BV vertegenwoordig zeker een waarde de 15.000 euro werkkapitaal plus de laatste investering van 11.000 euro in december voor nieuwe stock voorraad. Dat is over de eerste vier maanden van het jaar. Een heel jaar omzet zou tienduizend euro en een bietje zijn? Uit een BV waar jij 10.000 euro goodwill en 15.000 euro werkkapitaal in hebt gestoken, en later nog eens 11.000 euro extra? Op advies van een adviseur... Ik heb 11.000 euro betaald 500 tassen waarnu nog maar 300 tassen over van zijn die ik gelukkig in mijn bezit heb kunnen krijgen. Het is een geschil tussen twee partijen, geen strafbaar feit. Dat kan ik wel begrijpen. Een patent op een tas? Het kan zijn dat de merknaam of het merkbeeld geregistreerd is. Het design valt mogelijk onder het modelrecht. Het is niet om het design patent, maar de toepassing ervan die uniek is. Lang verhaal kort: kun je niet terug naar de oude situatie? Ontwerpsters gaan door met hun VOF. Doen hun eigen inkoop en verkoop, en jij bent gewoon hun afnemer. Ik weet niet of de reeds betaalde goodwill in de BV is blijven hangen en wat er met het werkkapitaal is gebeurd, maar het lijkt erop dat de overeenkomst* die ten grondslag ligt aan de BV nooit is nagekomen door je vennoten. Dus als ze jouw geld nog niet verbrast hebben, kunnen ze dat netjes terug geven. Of in de BV achterlaten. Dat heb ik meerdere malen verzocht maar het het lijkt erop dat alles verbrast is. * Het is een beetje vaag wat voor soort overeenkomst dat nou is. Misschien dat jullie samen een mediator kunnen inschakelen die helpt met het uitvlooien. Succes. ;) Die fase is inmiddels ook gepasseerd en heeft tot niets geleid.
  4. Bedankt voor je reactie! - Je hebt 50% aandelen in een nieuw opgericht bedrijf. - Omdat de omzet van december 2015 jou tegenviel, ben je gaan klagen bij je medeaandeelhouders. - Omdat dit de medeaandeelhouder in het verkeerde keelgat schoot, zijn zij vanaf dan alle verkopen vanuit “hun oude VOF” gaan doen in plaats vanuit de BV. - En dus ben je naar de politie gegaan voor een aangifte van verduistering (die niet tot verdere acties leidt). Dat klopt allemaal! "De vraag is dan natuurlijk: Wat is afgesproken tussen de aandeelhouders? Dat moet in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst en/of aanvullende (schriftelijke) stukken staan lijkt mij" Staat in een documentatie van de plan van aanpak. ======== Zo denk ik er ook over. Mijn ervaringen zijn dat veel ontwerpers/creatievelingen in de modebranche weinig affiniteit hebben met administratieve en boekhoudkundige disciplines. Wat te doen? ... In ieder geval niet direct het meest negatieve denken en naar de politie lopen. Daarvan gaan de hakken alleen maar extra diep in het zand en krijg je geen enkele medewerking meer. Zorg voor een goede taakverdeling (op papier) binnen de samenwerking en zorg er voor dat die taken in de praktijk ook uitgevoerd gaan worden. Misschien moet je ook een elegante oplossing aanbieden voor de administratie van de tegenpartij. Mij heeft dat vaak geholpen ... de betreffende tegenpartijen trouwens ook. Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe Bedankt voor je reactie. Dat kan ik me goed indenken maar hun overtuigingskracht dat ze het allemaal konden met ruime ervaring deed mij overhalen dat dit de juiste keuze was. Ik begrijp dat ik niet direct naar de politie had moeten stappen. Maar er is nog wel veel meer gebeurd ik vertel het zo kort mogelijk maar eigenlijk kan ik er wel een boek overschrijven. In december moest ik 11.000 investeren voor nieuwe stock dit bedrag was al veel hoger uitgevallen dat de oorspronkelijk begroting. Maar goed ik stemde hiermee in op 1 voorwaarde als ik ergens geld te kort kwam dat ik deze gelden terug zou kunnen halen van de BV. Maar je raad het al er kwamen maar geen betalingen binnen op onze zakelijke rekening. Terwijl er garanties was afgegeven dat we de maand december een top maand zou zijn. Ik weet dat je aan garantie niet altijd kan blijven vast houden. Ik hoop dat je nu een beetje begrijp waar de frustratie vandaan komt. ======
  5. "Het is niet mijn bedoeling je onderuit te halen, maar als die e-mail op dezelfde manier geschreven is als je beschrijving hierboven, dan lijkt me dat niet in voldoende mate vaststaan. Voor mij is het in elk geval niet duidelijk. Ik adviseer dan ook met klem de gemaakte afspraken door een deskundige te laten evalueren. Niet alleen met oog op de afhandeling van de ontstane situatie, maar ook met het oog op de toekomst." Ooh nee zo zie ik dat absoluut niet ik ben blij met je reactie alle adviezen zijn welkom. Wat voor soort deskundige zal ik hier voor benaderen? "Ben je ook bestuurder van de BV? Als medebestuurder van de BV kun je jezelf niet zomaar van verantwoordelijkheden distantiëren. Bestuurdersaansprakelijkheid gaat ook over wat collega bestuurders hebben gedaan of nagelaten" Ja ben bestuurder van de BV. Maar als er duidelijke afspraken zijn gemaakt van te voren. Heb echt aangeven om alleen als investeerder en een paar taken op me te nemen uit te voeren. Wat ik niet snap is .. dat de actie van de tenaamstelling facturen gewoon word vrijgepleit. Met andere woorden men kan dit gewoon doorzetten. Is dit geen kwalijke zaak? ========== In dit soort (complex) is het in mijn ervaring het beste om uit te gaan van de goede wil en eerlijkheid van beide partijen, en dan te kijken waar het misgegaan is. Grote kans dat de andere partij gewoon wat adminstratieve foutjes heeft gemaakt, of de overeenkomst anders eerlijk anders geinterpreteerd heeft dan jij. Door meteen te gaan steigeren help je de zaak niet vooruit. Weet je zeker dat die andere partij iets fout heeft gedaan? Of is dit alleen in jouw visie zo? Uit je bericht komt een hoop frustratie/boosheid naar voren. Laat je daar niet door leiden, maar ga open in gesprek (desnoods samen met een neutraal persoon, bijv een externe boekhouder) om te kijken waar de problemen zitten. ===================== Dat klopt er zit heel veel emotie in vooral frustratie. Ik bedoel voel me erg bedonderd! Ik heb harde bewijs dat er is gesjoemeld met de voorraad beheer. Tevens de tenaamstelling is ook echt bewezen. de vof heeft geen betrekking tot facturen namens de BV.
  6. "Dat is niet te zeggen, want uit je verhaal blijkt niet of er daadwerkelijk sprake is van genoemde zaken en zo ja, wie daar nu eigenlijk verantwoordelijk voor is. Je verhaal is uitgebreid, raakt allerlei potentiele probleempunten, maar voor mij niet echt helder. Mogelijk is geen fraude maar vooral onduidelijkheid en kennisgebrek bij jou en je zakenpartners. Elkaar beschuldigen zonder gedegen onderbouwing helpt niet om de zaken goed af te wikkelen. Ik adviseer je om iemand, die je volledig inzicht geeft, uit te laten zoeken hoe een en ander nu precies in elkaar zit; bijvoorbeeld je boekhouder. Op basis van de bevindingen kan de advocaat mogelijk adviseren wat je daar juridisch mee kan" == Beste Ron, Bedankt voor je snelle reactie, Wij hebben dit verhaal vastgezet in een e-mail ter bevestiging "takenverdeling" Dus in mijn ogen staat het in voldoende mate vast. ====== Over de boekhouder gesproken, dat is een voorbeeld van wat voor mij onduidelijk is. Je zakenpartners moeten hun administratie overleggen aan jouw boekhouder, schrijf je. Maar blijkbaar hebben jullie samen een 50/50 BV; wie is daar dan de boekhouder van? Het lijkt als of er "wij/zij" wordt geopereerd in plaats van "ons". Als er binnen de BV fouten worden gemaakt, is dat niet "hun" fout of probleem, maar net zo goed jouw probleem, want het is ook jouw onderneming. Is er een adviseur betrokken geweest bij het opzetten van de BV constructie? === Yes er is een adviseur geweest en die heeft ons netjes begeleid. IK had de vertrouwen dat alles netjes op tijd aangeleverd zou worden. Mag men zomaar de tenaamstelling van de facturen wijzigingen? Ik gaf aan dat ik me distantieerde van de boekhouding. Dit omdat ik andere ondernemingen heb die mijn aandacht nodig hadden.Dit was bekend bij mij partners en vonden het een ideale situatie voor de rolverdeling. ==
  7. Beste HL's! Vorig jaar zijn wij op een beurs geweest waarbij wij veel tassen inkochten van een unieke ontwerp. Dit sloeg bij ons wel aan. En besloten weer bij hen in te kopen. Nadien werden wij benaderd door de ontwerpsters van de tassen en deed ons een voorstel om een partnership aan te gaan. Na wat onderhandelingen hebben wij afgesproken een verdeling van 50% aandelen. (10.000 goodwill en 15.000 werkkapitaal) Wij hebben toen na deze deal een plan van aanpak besproken. Ik zou de marketing, grafisch, ondersteuning van personeel betrekking tot de verkoop en uiteraard als investeerder optreden. Mijn partners doen de rest zoals administratie, verkoop etc. De boekhouding hebben wij afgesproken deze elke maand in te leveren om ze vervolgens te verwerken bij de boekhouder van mij. Om een lang verhaal kort te maken. Ging het ergens mis tussen onze partnership. Na een bekritiseerde mail van mij naar hen toe heb ik daar aangeven dat ik erg teleur gesteld was over hun verkoop resultaat in de maand december. Vervolgens is er even een radiostilte ontstaan, waaruit volgde een maand later een afspraak met elkaar. In deze afspraak hebben we zaken uitgesproken en zouden weer met een frisse start beginnen vol energie en creativiteit! Op herhaaldelijke verzoeken van mijn boekhouder en van mij zelf verzochten wij de boekhouding van december. Deze werd uiteindelijk ingeleverd. Tot mijn grote verbazing zie ik dat alle facturen een verkeerde tenaamstelling bevatten. Deze tenaamstelling behoort tot hun oude VOF. Terwijl wij een nieuwe BV en een zakelijk rekening hebben. Mmm vreemd waarom? Heb mijn partner hiermee geconfronteerd, en hun antwoord was na het mail in december heb ik besloten om deze actie uit te voeren. Na deze antwoord was ik geheel het vertrouwen in hun kwijt. En ging meer onderzoek verrichten. Ik kwam zo tot ontdekking dat alle facturen die zijn ingediend op een bepaald voorraad moet uitkomen. Zo heb ik de facturen van een crediteur de naaister ook nader bekeken. Ik kon precies herleiden hoeveel zij klaar heeft geproduceerd. Dat stond netjes in haar factuur beschreven. Met deze info ben ik toen alle verkoop facturen en de ingediende crediteuren facturen van de naaister met elkaar gaan vergelijken. Wat blijkt .. dat er minder verkoop facturen zijn ingediend tegenover de producties wat er bij de naaister is vermeld. Daarbij zijn factuurnummers niet op chronologisch volgorde. Na deze bevindingen heb ik besloten hun hiermee te confronteren bij mijn boekhouder. Ik heb ze gevraagd om de boekhouding te overhandigen en een waarde te gaan bepalen. Na het verlies in vertrouwen vonden wij beiden een goed optie om te kijken of ik hun aandelen kon kopen of andersom. Op die belangrijke dag kwamen ze met de boekhouding aan. Ook hun oude boekhouding van hun VOF hadden ze bij. Ik kon het niet laten en ik begon hun vrijwel direct met mijn bevindingen te confronteren. Vol verbazing konden ze niet direct antwoord op geven. Helaas hebben wij ook niks vastgesteld kwa voorraad begin. Dus hun hadden de boekhouding weer nodig om daarop antwoord te kunnen geven. Vervolgens zijn ze weggegaan met de boekhouding en heb ze tijd gegeven om hierover te een verklaring af te geven. Nadien sturen ze een excel sheet op met de voorraad verantwoording. Deze sheet leg verders weinig uit en de voorraad word niet hiermee verklaard in mijn ogen. Ik heb ze gevraagd om de boekhouding geheel af te staan om een duidelijker beeld te vergaren. Hun antwoord tot op heden is dat ik daar geen inzage in krijgt. Een paar weken geleden hebben ze de boekhouding van Jan tot heden bij mij boekhouder ingediend. En wederom zijn het facturen van een verkeerd tenaamstelling. Deze inkomsten waren 3200 euro die niet op het zakelijk rekening van de onderneming gekomen zijn. Ik heb ze hiermee weer geconfronteerd geen antwoord tot op heden. In april heb ik aangifte gedaan voor verduistering. Heb inmiddels een terugkoppeling gekregen dat de politie het maar te druk heeft en kan hiervoor geen inspanning kan leveren. Dus ik moet me wenden tot het civiel recht. Daarbij ben ik een zijspoor ingeslagen om het merk te voorzien van een nieuw naam. Om vervolgens een nieuw bedrijf op te zetten met het zelfde concept. Het product is gepatenteerd ik ben de helft eigenaar van dit patent. Welles waar niet papier maar wel zwart op wit dat ik het de helft van het patent zou krijgen. Dit is tot op heden nog steeds niet op de BV gebeurd. Ik heb ze hiermee op de whatsapp geconfronteerd en hun antwoord was hierop, vergeten. Mijn vraag naar jullie wijze raadslieden :) Wat kan ik meer doen?? Naast dat ik al een advocaat in armen heb die voor mij gaat uitzoeken of ik een schade-claim vormen. Is het niet mogelijk om hun aan te klagen voor niet goed functioneren aandeelhouder, slechte boekhouding, verduistering, fraude etc?? Bedankt voor jullie tijd!
  8. bedankt voor de reacties. Misschien stomme vraag maar waar concreet kan ik dan bij een expediteur terecht? websites?
  9. Beste.. Ik heb een probleem. Hoop hier wat oplossingen te krijgen. Onze handgemaakte tassenlijn werpt onlangs zijn vruchten af. Wat zeer goed is ...maar ons op dit moment een beetje kwetsbaar heeft gemaakt. Onze voorraad zijn wij nu doorheen en proberen nu vanuit china waar onze leverancier zit. Inplaats van via zee wat veel tijd in beslag neemt. Proberen te evalueren of er mogelijkheden bestaat dit via luchtpost doen. ik heb rond de 25 dozen nodig die elk een 15 kilo weegt.Liefs zie ik alle 25 per express luchtpost binnen een week binnen. Maar zoals ik heb gelezen schijnt dat aardig prijzig te zijn. Dus misschien ook een optie een deel zee en een deel lucht te doen. Iemand ideeën hoe we dit kunnen oplossen?? Bedankt Melissa
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept