Jump to content

PeetersD

Junior
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Dat is geen boeking van verkoop, maar van inkoop: je bezittingen (activa links) nemen toe en daartegenover staat een schuld aan een crediteur (passiva rechts). De te vorderen omzetbelasting neemt daarbij toe en die mag je als voorbelasting terugvragen, maar dan was het kennelijk géén margegoed want die koop je van particulieren zonder btw. Schakel een boekhouder in. Excuus, ik zie het. In mijn testverkoopboek heb ik een verkoop als volgt genoteerd: Reknr. Omschrijving Debet Credit 130 Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen 800 Inkoopprijs verkopen aan 700 Voorraad goederen Of moet ik dan ivm de BTW het als volgt noteren? Reknr. Omschrijving Debet Credit 130 Debiteuren 181 Te betalen OB aan 840 Opbrengst verkopen (....) @Ward: Een boekhouder, ja zeker. Maar ik wil eerst zelf een en ander uitvogelen zodat ik er ook meer van begrijp voor mezelf, dat acht ik wel belangrijk. :) @Peter: Ik ben blij met de hulp en ben zeker wel iets opgeschoten al met de informatie hier. Dat ik niet alles direct begrijp dat klopt, maar ik ben dan ook maar een (toekomstig) beginner in deze zaken. Ik wil gewoon eerst e.e.a. goed leren begrijpen alvorens de volgende stap te nemen.
 2. Oke. Het wordt me allemaal langzaam duidelijker. De margeregeling globalisatie ga ik waarschijnlijk toepassen mbt de Lego-verkoop. Dit kan echter alleen over verkopen binnen de EU is mij verteld, correct? Nu ben ik als proef bezig mijn administratie te doen; op dit moment de verkopen noteren. Bij de margeregeling globalisatie bereken ik over de winst van een tijdsvak de BTW en wat ik dan moet betalen. Ik verkoop uitsluitend aan particulieren overigens. Moet ik bij iedere verkoop apart ook de BTW noteren? Wordt dat dan iets als: Reknr. Omschrijving Debet Credit 700 Voorraad goederen 10 180 Te vorderen OB 2.10 aan 140 Crediteuren 12.10 En voor een verkoop aan bijvoorbeeld Duitsland, geldt dan de 19% of 21% wat ik moet noteren? En hoe zit het de BTW buiten de EU? Is dit dan 0% of 21%? Dit valt dan uiteraard buiten de margeregeling als het goed is en dient duidelijk gescheiden te worden van de margeregeling-goederen. Alvast bedankt.
 3. Dat is helder Lex. Dank voor de uitleg. Ik ga ermee aan de slag met wat voorbeeldberekeningen om er wat feeling mee te krijgen :)
 4. Hoi Lex. Super deze uitleg. Ben een stuk wijzer geworden. Ik vermoed overigens onder de KOR te gaan vallen. Ik zal dan ook eens per kwartaal BTW-aangifte moeten doen. Moet ik dan in de eerste kwartalen gewoon de BTW afdragen en krijg ik dat aan het eind van het jaar terug als ik de limiet voor KOR niet heb overschreden? Of kan ik gedurende het jaar al vermindering toepassen? Ik schat dat mijn verkopen grotendeels binnen de EU liggen; mijn inkopen zijn sowieso allemaal binnen Nederland. Stel deze situatie voor: - Verkopen NL/EU = 1000 euro - Verkopen buiten EU = 150 euro - Inkopen NL = 250 euro Dan geldt voor de margeregeling 1000-250 = 750 euro. Daarvan moet ik dus 21/121 x 750 = 130.17 euro BTW over afdragen. Echter, mocht ik van die 250 euro inkoop zeg 50 euro besteden aan de verkoop buiten EU, dan wordt het, als ik het goed heb, 1000-200 = 800 euro. Daarvan moet ik dus 21/121 x 800 = 138.24 euro BTW afdragen. Dat brengt mij op de volgende vraag: wat moet ik exact doen met de verkopen buiten de EU? Kan ik deze leveren tegen 0% BTW tarief? Het zal voornamelijk gaan over enveloppen en pakketten die ik naar het buitenland stuur.
 5. Dankje voor je hulp. Dat is duidelijk, dus alleen de inkoop van de producten (Lego in dit geval) telt mee voor die regeling. De andere inkopen moet ik daarvan gescheiden houden (logisch ook eigenlijk). Met betrekking tot de voorraad: het betreft hier duizenden Lego-steentjes in honderden verschillenden soorten, dus maw tienduizenden, zo niet honderdduizenden steentjes die er in rap tempo doorheen gaan. Onmogelijk om alles (precies) te tellen en bij te houden. Een partij van 20 kg heeft al gauw 20.000+ steentjes in honderden verschillende onderdelen. Ik kan de inkoopwaarde wel goed inschatten, maar zoals gezegd het is onmogelijk om te bepalen wat de inkoopwaarde van de voorraad precies waard is, dat is onmogelijk te bepalen. Zou een periodieke, vrij nauwkeurige schatting (om de hoeveel tijd dan?) daarin voldoende zijn?
 6. Tot zover zit ik goed. Dus de voorraad waar ik mee begin is irrelevant. Het gaat puur om de verkopen minus inkopen per tijdvak. Valt onder inkopen in deze ook bijvoorbeeld aanschaf van verpakkingsmateriaal, of alleen de producten die binnen de margeregeling vallen? Verder nog een vraag over de voorraad: hoe moet ik deze berekenen als ik meerdere stukken uit diverse aankopen e.d. samenvoeg en verkoop? M.a.w. hoe moet je de voorraad noteren bij de globalisatiemethode?
 7. Ok, ik mag dus de margeregeling globalisatie toepassen. Hoe moet ik dit exact gaan toepassen. Ik heb een startvoorraad, waarvan ik de inkoopwaarde niet exact meer kan bepalen, maar schat op 1.000 euro. Als ik mijn privé-computer inbreng; gebruik hem dan naar schatting 90% zakelijk. Ik heb een startkapitaal op de bank van 300 euro. De beginbalans zou er dan ongeveer zo uitzien, neem ik aan: Debetzijde Vaste activa Immateriële vaste activa 100 Totaal vaste activa 100 Vlottende activa Voorraden 1000 Liquide middelen 300 Totaal vlottende activa 1300 Balanstotaal 1400 ---------------- Creditzijde Eigen vermogen 1400 Lang vreemd vermogen 0 Kort vreemd vermogen 0 Balanstotaal 1400 Margeregeling globalisatie Als ik het goed begrijp houdt de margeregeling globalisatie in dat ik niet per stuk de BTW moet afdragen, maar over het resultaat per kwartaal. Ik neem dat, bij bijvoorbeeld een startdatum van 1 februari 2016 ik het ieder kwartaal (is dat dan de eerste keer per 31 maart of 30 april?) die berekening moet doen en bepalen over welk bedrag ik BTW moet afdragen. Nu is dus mijn inkoopwaarde van mijn startvoorraad zeg 1.000 euro. Ik koop waarschijnlijk niet veel in, in het eerste kwartaal, gezien de voorraad voorlopig voldoende is. Stel ik verkoop voor 1.500 euro in het eerste kwartaal en koop voor nog 150 euro in. Dan zit ik dus met twee vragen: - Mijn voorraad stijgt door inkopen met 150 euro naar 1.150 euro. Maar hoe bepaal ik met hoeveel deze afneemt? Ik weet de exacte waarde daarvan niet, moet ik dit ook schatten? Ik combineer diverse aankopen samen in één verkoop (daarvoor is ook de globalisatiemethode). - Ik moet in dit geval dan over 1.500 - 150 = 1350 euro BTW afdragen toch? Alvast bedankt!
 8. PeetersD

  Margeregeling

  Dankje. Ik was al bang dat ik ieder steentje nóg één keer vaker moest vastpakken dan nu al het geval is :)
 9. Ik heb een paar vragen mbt het starten van een onderneming. Ik wil dus als bedrijf handelen in Lego, nu heb ik een paar vragen: - Stel ik heb 500 postzegels Nederland 1 (0.73 euro; 365 euro) hier liggen en 100 postzegels Internationaal 1 (1.25 euro; 125 euro). Deze heb ik nu enige tijd en zijn dus niet gekocht ivm starten bedrijf, maar ivm hobbyhandel destijds. Kan ik deze tegen dagwaarde, dus 365 en 125 euro opnemen op de balans? - Ik heb een computer die ik 90% zakelijk, 10% privé gebruik. Kan ik deze ook verwerken in het bedrijf? Ik heb deze twee jaar geleden voor privé-doeleinden aangeschaft. - De voorraad aan Lego die ik heb, daarvan is de exacte inkoopwaarde niet meer te achterhalen. Ik kan wel een redelijk betrouwbare schatting maken. Zeg de voorraad die ik heb heeft een geschatte inkoopwaarde van 1.000 euro, kan ik deze dan met dit bedrag inbrengen als voorraad op de balans? - Als ik de margeregeling globalisatie toepas, hoe gaat dat precies in zijn werk in het begin? Ik heb een redelijke voorraad, pak even die 1.000 euro. Ik koop nu niks in en ga vanuit mijn voorraad verkopen. Stel.. in het eerste kwartaal maak ik een omzet van 1.750 euro. Met aftrek van verzend- en verpakkingkosten etc hou ik 1.500 euro over. Moet ik dan over 500 euro BTW afdragen? Of moet ik eerst de voorraad naar beneden brengen naar, zeg 750 euro, en dan over 750 euro BTW afdragen? En hoe bepaal ik de voorraad? Deze neemt uiteraard af met ... een onmogelijk exact te bepalen bedrag van de inkoopprijs. Moet ik dit zelf realistisch schatten? Dus zeg ik verkoop 25% van het totaal (aan gewicht?), dan moet ik de voorraad veranderen naar 750 euro? Alvast bedankt.
 10. PeetersD

  Margeregeling

  Moet ik bij de belastingdienst speciaal aangeven als ik gebruik wil maken van de margeregeling? En is er nog een bijzonder iets als ik gebruik wil maken met de margeregeling van globalisatie. De belastingdienst stelt namelijk dat: Nu wil ik dus handelen in Lego, iets dat niet in bovenstaande lijst expliciet wordt benoemd. Voor sommige personen, volwassen, is het vaak een verzamelobject, maar voor kinderen staat het gelijk aan speelgoed. Kan ik de globalisatieregeling zo maar toepassen of moet ik dit speciaal aanvragen bij de belastingdienst? Alvast bedankt.
 11. Uiteindelijk beoordeelt de Belastingdienst of je ondernemer voor de inkomstenbelasting en/of ondernemer voor de btw bent; dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat had ik al gelezen. Maar is er een manier om met enige zekerheid te zeggen wat ik ga zijn? Is inschrijven bij de KvK verstandig om me bijvoorbeeld te beschermen tegen toekomstige belastingaanslagen / hoge(re) belastingen betalen? Een winst van 5.000 euro is dat genoeg om je in te schrijven? Verlies maak ik vrijwel niet tot nu toe.. heb tot op heden nog geen Lego ingekocht en met verlies doorverkocht. Misschien loopt het jaar beter dan gepland.. ik kan het niet zeggen. Het aanbod voor mij als koper varieert, net als het aanbod dat ik geef als verkoper. Sluit ik een paar goede deals, dan stijgt de winst misschien wel enorm.. zoiets kan ik op voorhand niet zeggen. De tijd die het kost qua administratie is niet heel relevant, dat vind ik leuk om te doen en te leren.
 12. Wederom dank voor de antwoorden. Ja, particulieren kunnen/mogen dan geen btw in rekening brengen, dus er is niets aan voorbelasting af te trekken. Duidelijk. Als je ondernemer voor de btw bent wel. Ben/wordt je echter niet btw-plichtig, dan ben jij op jouw beurt ook "maar" een particulier en kun je als hobbyist-verzamelaar geen btw rekenen. Ik ga er in dit geval vanuit dat ik dan ondernemer voor de BTW wordt, gezien het feit dat ik inkoop puur met het idee om winst te maken. Ja, de margeregeling geldt zelfs alleen voor gebruikte goederen die je hebt ingekocht zonder btw. Ook ongebruikte goederen die je van particulieren koopt — zoals een MISB voor ingewijden ;) — worden daarbij aangemerkt als gebruikte goederen. Duidelijk, dus al het spul wat ik aanschaf van particulieren valt onder de margeregeling. Je mag de partij inderdaad in delen en zelfs los per stuk verkopen. De btw bereken je bij de margeregeling over de marge, dus in dit geval 21% over € 400 verkoop - € 100 inkoop = 21% over € 300 marge voor de gehele partij. Verkoop je echter in delen, dan is het bijna onmogelijk of in elk geval onwerkbaar om de inkoopwaarde van elke individuele bouwsteen of minifiguur te bepalen. In dat geval kun je de margeregeling met globalisatiemethode toepassen. Oke, daar ga ik me nog even verder in verdiepen. Het is veruit het meest aantrekkelijk om partijen te sorteren en gesorteerd in delen door te verkopen. Hoe kan ik dat laten uitzoeken? Zoals ik zeg is de insteek bij mij puur en alleen winst maken met iets dat ik zie als hobby. Ik hou misschien maar 1% (waarschijnlijk nog minder) van de ingekochte Lego zelf als uitbreiding op de eigen collectie. Afgelopen jaar (vanaf mei tot en met december eigenlijk) was de winst ruim 3000 euro. En vooral de laatste maanden is het steeds actiever geworden + slimmere verkopen toegepast. Ik verwacht/hoop dit jaar - als alles normaal gaat - een winst van ca. 5.000 euro te genereren. Dat lijkt mij meer dan een uit de hand gelopen hobby, zeker gezien het feit dat ik het om de winst doe en niet eeuwig mij zal kunnen verschuilen achter het 'uitbreiden van de collectie en de restpartij met winst doorverkopen', toch?
 13. Dank voor het antwoord allen. Ik ben nog bezig met informatie inwinnen en hoop toch spoedig een beslissing te maken of ik een bedrijfje begin of niet. Met hobby bedoel ik trouwens dat ik het gewoon echt leuk vind om te doen (en hier en daar nog een leuk steentje of poppetje aan mijn eigen collectie kan toevoegen). Echter doe ik de inkoop van Lego puur met het doel om er winst op te maken. In dat geval ben ik puur ondernemend bezig toch? Nog een aantal vragen van mijn kant: - Kan de KOR en zelfstandigenaftrek samen worden 'gebruikt' (in theorie?). Ik verwacht de winst nog niet enorm hoog komend jaar, maar mogelijk dat ik wel aan het aantal uren kan komen. - Bij aankopen op Marktplaats - veelal van particulieren - heb ik geen recht om BTW terug te vorderen, correct? - Bij verkopen op Marktplaats - veelal aan particulieren - moet ik BTW afdragen, correct? Dus feitelijk om tien euro te verdienen, moet ik voor 10 euro + 21% verkopen? - Als ik Lego (tweedehands) inkoop op Marktplaats en dit uitsluitend doe met het doel winst te maken op de genoemde producten middels verkopen via Marktplaats en andersoortige sites, valt dit dan onder de margeregeling toch? - Als vervolg op de voorgaande vraag: stel ik koop 10 kilo ongesorteerde Lego in voor 100 euro. Ik sorteer alles netjes en verkoop het in delen (bijvoorbeeld poppetjes apart, setjes apart) voor 400 euro, valt het dan nog steeds onder de margeregeling? Of moet ik de ongesorteerde hoop dan ook als ongesorteerde hoop verkopen? Dus maw, moet ik BTW afdragen over 400 of 300 euro? Ik hoop dat jullie me hier mee kunnen helpen.
 14. Ja. Zelfs nog mooier: door combinatie van Zelfstandigenaftrek (ZA) en startersaftrek (SA)krijg je een negatieve winst (circa 5000-9000 = -4.000) en die negatieve winst wordt eerst verrekend met je (belasting over) je loondienst inkomen van dit jaar en - indien nodig - ook over de voorafgaande jaren. Je krijgt dan dus belasting terug, en mogelijk verhoog je zo ook nog je zorg- en huurtoeslagen ... geen wonder dat de ZA en SA zo razend populair zijn dus... ...en stiekem ook geen wonder dat het daarom maatschappelijk onhaalbaar is om ZA en SA ongewijzigd voor te zetten. de ZA en SA zijn ook nooit voor dit soort (part time) activiteiten en winsten bedoeld geweest Ahh.. nee dat lijkt me niet vol te houden op de langere termijn. Dank voor het antwoord, ik zal het meenemen in mijn beslissing om een bedrijfje te starten of niet (en zo ja wanneer!). Als ik nog vragen heb, dan kom ik zeker terug hier :)
 15. Als dat een doorslaggevend punt is: niet doen . Reken er maar op dat vooral voor dit soort omzetten / winsten de zelfstandigenaftrek gaat veranderen (winstafhankelijk bijvoorbeeld): als je hele bedrijfsconcept daar vanaf hangt, kun je er beter direct vanaf zien. Dank voor het antwoord. Ik werd inderdaad momenteel ook nog parttime. Verder is het zeker niet doorslaggevend, maar ik vind het wel een belangrijk punt dat ik tegenkwam. Ik had inderdaad al vernomen dat er heel wat te doen is omtrent de zelfstandigenaftrek. Maar heb ik het - in de basis - wel goed begrepen? Dat het inkomen niet geweldig is, dat weet ik ook. Het is naast 'ondernemen' ook veelal een hobby. Maar gezien de winst die ik behaal uit deze hobby acht ik het verstandig om een bedrijfje te starten. Wellicht dat het uitgroeit tot iets moois, maar misschien dat het over een jaar of vijf ook gedaan is. Dat kan en durf ik nu niet te zeggen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept