Jump to content

Robert van Haaften

Junior
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Company info

 • Location
  Den Haag
 • Branch
  Relatiebeheer
 • Branch 2
  Life sciences
 • Branch 3
  Overig
 • Website address
 1. ProRail en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dagen ondernemers in deze SBIR perronrandbeveiliging uit om nieuwe producten te ontwikkelen om te voorkomen dat mensen van het perron in het spoor terecht komen. We zoeken nieuwe creatieve ideeën om efficiënt en veilig met de beschikbare ruimte om te gaan en die het in- en uitstapproces niet vertragen, juist liefst versnellen. De perronrand is bij al deze processen het raakvlak tussen perron en trein. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze SBIR uit. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 22 juli 2020 worden ingediend. Meer informatie over deze oproep staat op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir Een SBIR bestaat uit 2 fasen. In fase 1 krijgen ondernemers een opdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De beste projecten krijgen in fase 2 een opdracht voor verdere onderzoek en ontwikkeling tot een werkend prototype. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten.
 2. SBIR is oorspronkelijk een Amerikaans instrument voor MKB. RVO heeft ervoor gekozen SBIR ook voor niet-MKB open te stellen. Informatie over met SBIR gefinancierde projecten staat op www.volginnovatie.nl
 3. Van de SBIR Energietransitie vaarwegen lopen de haalbaarheidsonderzoeken tot 17 juni 2019. De beste projecten krijgen vervolgens een opdracht om hun product of proces in fase 2 door te ontwikkelen. Het gaat bij de SBIR milieuvriendelijke sportvelden om de ontwikkeling van kunstgras sportvelden welke hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar zijn en niet zomaar om de ontwikkeling van nieuwe kunstgras sportvelden. De huidige kunstgras sportvelden zijn veelal laagwaardig recyclebaar. Er is gekozen voor sportvelden omdat de SBIR milieuvriendelijke sportvelden voort komt uit de afspraken die gemaakt zijn in de Green Deal gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Indien de binnen deze SBIR ontwikkelde producten breder inzetbaar zijn, kan en mag dit door de ondernemers ook buiten sportvelden vermarkt worden. In het verleden hebben overheden elkaar meerdere keren gevonden als gezamenlijk opdrachtgever voor een SBIR, ook combinaties van Rijksoverheid met Provincie/regio/gemeente). Zo ook bijvoorbeeld de SBIR Artificiële intelligentie die op dit moment nog openstaat en waar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid samen opdrachtgever zijn.
 4. Op 1 april is een nieuwe SBIR gepubliceerd, SBIR milieuvriendelijke sportvelden. In deze SBIR is het ministeries van VWS op zoek naar nieuwe producten op het gebied hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden en bescherming tegen onkruiden en ander problemen op sportvelden. Een SBIR bestaat uit twee fasen: fase 1 haalbaarheidsonderzoek. fase 2 R&D traject. SBIR is een innovatieve competitie. Ondernemers kunnen een voorstel indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeeld de voorstellen. De voorstellen welke het beste aan de criteria voldoen krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). Partijen die met goed resultaat fase 1 hebben afgerond kunnen op verzoek van RVO een aanbod doen voor fase 2. In deze SBIR zitten 2 thema’s en dagen wij ondernemers uit voor: (1) de ontwikkeling van hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden. (2) bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden (ontwikkeling van innovatieve preventieve niet-chemische en laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en biociden die milieuvriendelijk zijn). Meer informatie en de oproeptekst staan op onderstaande link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-milieuvriendelijke-sportvelden
 5. In deze SBIR oproep dagen de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers uit om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen om te bewerkstelligen dat de kades en oevers van provinciale vaarwegen voldoende energie zullen gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van deze vaarwegen te compenseren. Het gaat om oplossingen die geïntegreerd worden met de bovenzijde oeverconstructie, de deksloof en/of de basaltglooiing. Daarbij zijn oplossingen die de functie van de oeverconstructie, deksloof en/of basaltglooiing overnemen (en energie opwekken) ook toegestaan. Ondernemers kunnen tot en met maandag 5 november om 17:00 een offerte indienen. Website Naar website van evenement Organisator Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met Provincie Zuid-Holland SBIR oproep Energietransitie vaarwegen 13 september 2018.pdf
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept