Jump to content

Ondernemersvraag

Newbee
  • Content Count

    5
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Bedankt voor je reactie, helaas kom ik er nog niet mee uit. Kortlopende schulden is een balanspost, geen W&V. Commercieel W&V heb ik uiteraard een post Vennootschapsbelasting, maar indien ik die als overige kosten meeneem in de aangifte klopt de vermogensvergelijking niet, waardoor ik verwacht dat het niet hoeft te worden meegenomen. Wellicht goed om te vermelden: ik gebruik de aangiftesoftware van de Belastingdienst zelf. De notariskosten zijn inderdaad als oprichtingskosten meegenomen in de W&V, maar moet ik deze ook opnemen in de beginbalans? Hoe zou mijn beginbalans er dan uit komen te zien met zeg €10 Aandelenkapitaal, nog niet volgestort (dus kortlopende vordering) en €450 Oprichtingskosten?
  2. Ik heb een BV opgericht met verlengd eerste boekjaar, waarvoor ik zelf de administratie heb gedaan. De eerste aangifte VPB heb ik in concept afgerond maar voor de zekerheid check ik nog twee punten: - Onder Belastingplichtige - Winst-en-verliesrekening: Klopt het dat ik hier de VPB niet meeneem, zoals in de commerciële W&V wel gebeurt? - Onder Belastingplichtige - Balans - Begin boekjaar: Moet ik de notariskosten ook meenemen in de openingsbalans? De kosten zijn direct privé gepind bij de notaris en in RC geboekt. Daarnaast ook de €50 inschrijvingskosten voor de KvK (na twee weken betaald, wel als oprichtingskosten in W&V)? Indien ik deze kosten moet meenemen in de openingsbalans maar niet wil activeren, wat wordt dan de tegenpost? Alvast bedankt!
  3. Bedankt voor je reactie! Omdat het geld van het aandelenkapitaal dan nog in de BV zit waardoor er nog baten zijn. De KvK lijkt dan niet akkoord te gaan met een turboliquidatie. Wordt het aandelenkapitaal voor de liquidatie terugbetaald, zit je met een vordering op de aandeelhouder tot volstorten.. De BV wordt mede gebruikt als SpaarBV en moet wellicht na volgend jaar Prinsjesdag al weer leeg, mocht de situatie fiscaal veranderen. Dat zou in versie 2b goedkoop kunnen, waarna evt. een nieuwe BV kan worden gestart mocht dat voor andere activiteiten nodig zijn.
  4. Ik ben aan het onderzoeken hoe ik mijn BV wil inrichten, aangezien ik bij de liquidatie graag een turboliquidatie zou willen doen zonder een notarisbezoek. Na wat onderzoek lijken er een paar opties te zijn: 1) Geheel als aandelenkapitaal storten. 1a) Bij liquidatie de normale procedure volgen waardoor een advertentie in een landelijk dagblad moet worden geplaatst en verklaring van non-verzet moet worden aangevraagd. Daarna is het aandelenkapitaal terug te betalen en is er geen vervreemdingsvoordeel. Lang en omslachtig zonder schuldeisers. 1b) Kapitaalvermindering bij de notaris (statutenwijziging) waarna aandelenkapitaal kan worden terugbetaald. Verkrijgingsprijs wordt verlaagd waardoor er fiscaal geen voordeel in aanmerking wordt genomen. BV kan later nog worden gebruikt of geliquideerd worden. 2) Minimaal aandelenkapitaal en restant als agio storten. 2a) Bij liquidatie omzetten in formeel aandelenkapitaal en vervolgens 1a of 1b. Omslachtig en duurder. 2b) Bij liquidatie het agio terugbetalen en vervolgens een turboliquidatie. Ik neig nu naar optie 2b omdat er een turboliquidatie mogelijk is zonder dat er een notaris moet worden bezocht of andere kosten moeten worden gemaakt. Van belang hierbij is dat de terugbetaling belast is als regulier voordeel (4.13-1-b IB 2001) omdat er geen statutenwijziging heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat dat de verkrijgingsprijs gelijk blijft (4.33 IB 2001) waardoor er bij liquidatie een negatief vervreemdingsvoordeel overblijft (4.34-3 IB 2001). Dit zou in het jaar van liquidatie tegen elkaar wegvallen, zodat er fiscaal geen gevolg lijkt te zijn in het aanmerkelijk belang. Bijkomend voordeel lijkt te zijn dat in het eerste (verlengde) boekjaar de agiostorting niet zichtbaar is bij de KvK, pas na de eerste jaarrekening wordt dit dan openbaar. Klopt deze redenatie? Alvast bedankt voor jullie inzichten!
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept