Jump to content

creatieve-boekhouder

Newbee
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Country
  Nederland
 • First name
  Toffe
 • Last name
  Gozer
 • Company or organization name
  Super Advies . NL
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemingsplannen
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management

Company info

 • Location
  Rotterdam
 1. Goed om te weten. Belde van de week een willekeurige tussenpersoon voor een premie-indicatie voor een dergelijke verzekering voor een DGA, maar die begon over een verzuimverzekering. Volgens mij wist die persoon dus niet helemaal waar ik het over had, dus nogmaals dank voor de waarschuwing. Wel vraag ik mij af wat de precieze reden is waarom een AOV-verzekeraar in een dergelijke situatie geen dekking zou verlenen? Staat er in die AOV-voorwaarden bijvoorbeeld standaard een bepaling dat er bij een sociale verzekeringsplicht geen dekking is (ook als de DGA eigenlijk nergens verzekerd is voor de eerste 2 jaar bij ziekte)? Daarnaast vraag ik mij af wat de premie voor een dergelijke verzekering (al dan niet met dubbele dekking, referentie aan jouw andere bericht) ongeveer kost, als je uitgaat van een DGA die bureauwerk verricht, die circa 40 jaar is, en een DGA-loon van 45.000 bruto op jaarbasis en 100% vergoeding daarvan tijdens jaar 1 en jaar 2, of anders een 100% dekking tijdens het 1ste jaar en 70% tijdens het 2de jaar? In welke orde van grootte kom je dan waarschijnlijk uit? € circa 100, 200, 300, 400 of 500 premie per maand? Kun je misschien kort toelichten wat de rol is van het UWV in de uitkeringsfase van een private verzekering? In geval van ziekte tijdens de eerste 2 jaar meld je je toch 'gewoon' ziek bij de OAV-verzekeraar? En die verzekeraar - of een uitvoerende partij - draagt vervolgens zorg voor betaling/begeleiding/reïntegratie/evaluaties/etc? Speelt het UWV hierbij - tijdens de eerste 2 jaar - ook ergens een rol, of begrijp ik dat verkeerd? Oké dus als ik het goed begrijp heb je een AOV nodig die enerzijds zorgt voor voldoende inkomen tijdens de eerste 2 jaar van ziekte/AO en die anderzijds ook zorgt voor voldoende aanvulling van een eventuele WIA-uitkering (kort gezegd omdat de kans bestaat dat het UWV maar voor 50% AO verklaard waarna je blijft zitten met een heel laag inkomen)? Kortom een AOV voor zowel jaar 1en2, als ook voor de periode daarna tot aan pensioenleeftijd. ================================================================================================== Inmiddels hebben we – mede dankzij de zeer gewaarde input van Norbert – een beslissing genomen over de door ons gewenste ‘constructie’, namelijk een ‘gewone’ holding met een DGA die een minderheidsbelang heeft in de werkmaatschappij en die ontslagen kan worden (door opzegging van de managementovereenkomst), zodat deze DGA dus verplicht verzekerd is en verplicht is aangesloten bij het betreffende pensioenfonds. De andere opties (kortweg: (a) geen holding en aandelen in privé, (b) een holding zonder geen verplichte verzekering voor de DGA, (c) of een combinatie van een holding en een dienstverband in de dochter) vinden we minder aantrekkelijk en/of zijn niet goed mogelijk. Tegen deze achtergrond willen we binnenkort een concept managementovereenkomst (M-OVK) gaan opstellen (op basis van een model). In dit kader hebben we nog wel verschillende vragen: I. Is een managementvergoeding voor onbepaalde / bepaalde tijd gebruikelijk? II. Welke opzegtermijn is gebruikelijk? 3 of 6 maanden, of langer zelfs? III. Klopt het dat je in een M-OVK meestal (enkel) werkt met een jaarvergoeding? IV. Zit er in die jaarvergoeding dan ook vakantiegeld 8% verwerkt, of neem je dit los op in de M-OVK? V. Hoe ga je om met vakantiedagen en ADV-dagen in een managementovereenkomst, reken je die om naar geld of zet je die ook als vakantiedagen of ADV-dagen erin? (de betreffende werknemer heeft als werknemer circa 30 vakantiedagen en circa 10 ADV-dagen). VI. Is het mogelijk en/of gebruikelijk om in een M-OVK te bepalen dat de werkmaatschappij de volgende zaken, kosteloos, ter beschikking stelt: - een mobiele telefoon, inclusief simkaart; - een laptop, inclusief dongel; - een bedrijfsauto (zoals een Mercedes Vito). Of mag een M-OVK niet te veel aspecten bevatten die lijken op een arbeidsovereenkomst? VII. Is het daarnaast mogelijk en/of gebruikelijk om in een M-OVK te bepalen dat er sprake is van: - Vaste werktijden; - Persoonlijke verplichting tot verrichten van de arbeid; - Loondoorbetaling bij ziekte van 12 maanden (of meer)? Of gaat de M-OVK dan - alles tezamen bekeken - te veel lijken op een arbeidsovereenkomst (in plaats van een overeenkomst van opdracht)? Kan zoiets – een M-OVK die te veel lijkt op een AOVK – geen problemen opleveren met de kwalificatie van ondernemer voor de BTW/VPB? En als de M-OVK (ook) voldoet aan de voorwaarden van een AOVK (persoonlijke arbeid, loon, gezagsverhouding), bestaat dan niet de kans dat een rechter dit als een AOVK kwalificeert waardoor er ook ontslagbescherming van toepassing is? Of kan zoiets - een M-OVK die te veel lijkt op een AOVK - eventueel problemen opleveren bij het UWV (in geval van een onverhoopte WW of WIA-aanvraag)? VIII. Is het gebruikelijk om een vrijwaring voor LH, bijdrage ZVW en eventuele premies werknemersverzekeringen in de M-OVK op te nemen, waarbij de holding Piet BV de Werkmaatschappij BV vrijwaart voor de inhouding/afdracht/naheffing? IX. Wat bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering betreft: wat is een gebruikelijke premie hiervoor (grove inschatting) en welke BV draagt meestal deze kosten, als het gaat om een manager die geen statutair bestuurder is in de Werkmaatschappij BV, maar wel gevolmachtigde van die BV? X. Is het gebruikelijk om op te nemen dat de M-OVK vervalt, als de holding Piet BV geen aandeelhouder meer is van de Werkmaatschappij BV, of zodra de natuurlijke persoon achter Piet BV overlijdt? XI. Stel dat de M-OVK wordt ontbonden, kan de betreffende DGA dan ‘gewoon’ een WW-uitkering aanvragen bij het UWV (en wat zijn daarbij de eventuele valkuilen)? Zie met belangstelling uit naar eventuele reacties. Alle input wordt van harte gewaardeerd. 😊 Goed weekend! 😎
 2. Vriendelijk dank voor de heads up. In een ander topic lees ik overigens dat je zegt: "Een passende oplossing voor de eerste 2 jaar bieden verzekeraars niet, en UWV ook niet." Bron: Zijn die passende oplossingen er inmiddels wel, denk je? En waar moet je vooral op letten bij een dergelijke AOV? - wachttijd (als dit 1 of 2 jaar is, heb je er weinig aan) - specifiek doorgeven dat het gaat om een verplicht verzekerde DGA met minderheidsbelang (ook geen ontslag-tegenhoud-constructie in de statuten) - hoogte van de uitkering uiteraard - verder nog? Wat betreft Ziektewet (ZW) vraag ik mij daarnaast af waarom de ZW niet zou gelden/uitkeren voor een DGA met minderheidsbelang (die tegen zijn wil ontslagen kan worden), kan je dit misschien - voor mijn begrip - even toelichten? Wat betreft de verplichte verzekering voor werknemersverzekeringen (WW, WIA) vraag ik mij overigens af of ten aanzien daarvan niet eventueel - met beroep op recente jurisprudentie - het standpunt ingekomen kan worden dat er (privaatrechtelijk gezien) geen arbeidsverhouding is tussen de natuurlijke persoon en de Werkmaatschappij BV, zodat er ook (fiscaal) geen verplichting inzake deze werknemersverzekeringen bestaat? In het bovenbedoelde topic, schreef je immers onder meer: In dat geval zal je wel naar de rechter moeten, begrijp ik? Of is de stand van zaken inmiddels veranderd, mede gelet op het feit dat de staatssecretaris in een dergelijke procedure afzag van cassatie? Daarnaast zul je dan alsnog alles wat betreft ziekte/AO zelf moeten gaan regelen met een uitgebreide AOV. Alles overziend vraag ik mij inmiddels af of het mogelijk en/of verstandiger is om te kiezen voor een gecombineerde constructie, enerzijds gewoon bij de Werkmaatschappij in dienst te blijven met een salaris van € 3750 bruto per maand, hetgeen de Werkmaatschappij circa € 4900 per maand kost, en anderzijds het gedeelte daarboven (8000-4900) van € 3100 vanuit de holding Piet BV te factureren (aan Werkmaatschappij BV)? Als dat kan, dan blijft Piet als werknemer in Werkmaatschappij BV gewoon volledig verzekerd voor alles (ZW, WIA, WW, pensioen), maar kan hij maandelijks - en bij de uitkering van dividend - wel fiscaal gunstig 'sparen' in de holding Piet BV (en/of dit geld geheel of gedeeltelijk gebruiken voor de aflossing van de lening met holding Jan BV waarmee de aandelen zijn gefinancierd). Is een dergelijke constructie mogelijk en/of verstandig en is er in die situatie ook weer sprake van bepaalde valkuilen/keuzes? Had ik al gezegd, dat ik je input/advies zeer waardeer Norbert? 🙂
 3. Dag Norbert, Ik zie zojuist de aanvullende vragen: - Piet is nu 40 jaar; - Prijs wordt bepaald door de accountant van Jan (maar Piet wil ook zijn eigen accountant hierbij gaan betrekken); - Die 30% wordt gefinancierd door een lening tussen holding Piet BV en holding Jan BV (die nu nog 100% van de aandelen heeft in Werkmaatschappij BV), waarop waarschijnlijk jaarlijks wordt terugbetaald, aan de hand van het uitgekeerde dividend uit Werkmaatschappij BV. - Afspraken over ziekte/AO zijn thans nog niet uitgekristalliseerd: alle tips/ideeën zijn welkom. Lange termijn doelstelling (maar dan hebben we het over 10 jaar of meer) zou volledige overname kunnen zijn, maar dat is nog niet duidelijk op dit moment. Kun je a.u.b. toelichten waarop dit lange termijn aspect nu al relevant is? Ingewikkelde materie, ook voor een civiel jurist haha 😊
 4. Beste Norbert (en eventuele andere meelezers), Vriendelijk dank voor de snelle en duidelijke reactie. Kort samengevat – correct me if I’m wrong – geldt dus (i) dat de Werkmaatschappij BV (alleen) de premies werknemersverzekeringen – meer specifiek de premies WW en WIA – inhoudt/afdraagt, en (ii) dat de holding Piet BV verantwoordelijk is voor ‘de rest’, namelijk inhouding en/of afdracht van BTW, loonbelasting (LB), premie volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ en AKW) en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW). Vraag 1 t/m 3: deze vragen hadden betrekking op de situatie waarin Piet al ervoor had gekozen om een holding op te zetten, maar ik begrijp wat je bedoelt dat het eigenlijk een (fundamentele) ‘keuze’ is. Een keuze die inderdaadgoed doordacht moet worden... 🙂 Mede op basis van jouw antwoord op vraag 3 (en 6) denk ik te kunnen concluderen dat er voor de DGA géén ziektewet (ZW) geldt en dus ook géén loondoorbetaling tijdens de eerste 2 jaar. Zie ik dat goed? Zo ja, wat is daar dan vaak een goede oplossing voor? Een private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Of bijvoorbeeld een ziektewetverzekering via het UWV (indien mogelijk)? En/of is het mogelijk of gebruikelijk om in een managementovereenkomst af te spreken dat er bij ziekte wel gewoon loondoorbetaling plaatsvindt (tijdens 12 of 24 maanden)? Vraag 4 en 7: op de Werkmaatschappij BV is m.i. het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verplicht van toepassing (althans laten we dat even aannemen). Op hun website lees ik het volgende: Die passage wekt m.i. de indruk dat Piet, die geen bestuurder wordt, met een aandelenbelang van 30% toch verplicht dient deel te nemen. Wat is jouw visie hierop? In aansluiting hierop: stel dat we aannemen dat er (wel) een verplichte aansluiting bij het PMT van toepassing is, wat zou dan het antwoord zijn op vraag 13: Verder vraag ik mij af hoe ik – bij een gebruikelijk jaarloon van € 45.000 vanuit de holding Piet BV – de hoogte van de diverse belastingen/premies kan berekenen c.q. inschatten. Als ik via VISMA/REAT een voorbeeldberekening/salarisstrook maak dan kom ik uit op het volgende: (zie ook de salarisstrook in PDF: https://www.docdroid.net/CjEhNtt/salarisstrook-45k-jaarbasis-3750-maandbasis-incl-wg-lasten.pdf). - Managementvergoeding van € 8000 ex BTW; - BTW wordt afgedragen, dus verder buiten beschouwing gelaten; - Gebruikelijk loon van € 3750 bruto per maand; - Premies werknemersverzekeringen (WW/WIA): circa € 275 (zie de PDF); - Werkmaatschappij is verplicht om deze premies in te houden; - Holding Piet BV ontvangt dus circa € 8000 minus € 275 = € 7725; - Daarna moet Holding Piet BV nog kosten maken, zoals: - Holding Piet BV is werkgever, dus bijdrage ZVW: circa € 240 p.m. (zie de PDF) - Holding Piet BV wil/moet deelnemen aan pensioen: circa € 500 p.m. (zie de PDF) - Holding Piet BV wil ook een AOV (i.v.m. ontbreken ZW), ingeschatte kosten € 250 p.m. (zie de PDF) - Holding Piet BV heeft een accountant, ingeschatte kosten: € 150 p.m. - Na aftrek van deze kosten blijft er circa € 6585 over in de BV (als je daar een bruto salaris van € 3750 van afhaalt, dan blijft er circa € 2835 over). Klopt dit – tot dusver – ongeveer of zie ik iets belangrijks over het hoofd? - Bruto salaris van € 3750 per maand (vakantiegeld gemakshalve buiten beschouwing); - Aangenomen dat er verplichte pensioendeelname is, premie werknemer: circa € 290; - Loon LH: circa € 3450 (i.v.m. pensioenpremie, zie ook de PDF); - Loonheffing + premie volksverzekeringen: circa € 930 (zie de PDF); - Subtotaal: € 1220 (290+930); - Van € 3750 wordt € 1220 ingehouden, dus netto blijft er circa € 2530 over. Klopt dit laatste gedeelte ook ongeveer of zie ik iets belangrijks over het hoofd? Kortgezegd: bij een managementvergoeding van € 8000 ex BTW en een gebruikelijk loon van € 45.000 op jaarbasis, gaat er ongeveer € 1500 aan kosten vanaf in de holding Piet BV, zodat je circa € 6500 overhoudt. Van dat bedrag moet vervolgens het bruto salaris worden betaald en daarvan blijft netto circa € 2500 over. In die situatie resteert er maandelijks een bedrag van circa € 2800 dat ‘overblijft’ in de holding Piet BV, zodat jaarlijks circa € 34.000 kan worden gespaard. Klopt deze samenvatting ook ongeveer / in grote lijnen? Afrondend, je hebt gelijk dat er meerdere keuzes gemaakt moeten worden en dat advies van een specialist daarbij aan te bevelen is. Dat is t.z.t. ook zeker de bedoeling, maar we willen nu graag alvast wat rekensommen maken, ook om redelijk nauwkeurig in te kunnen inschatten wat er ‘overblijft’ (in de situatie van ofwel loondienst in de Werkmaatschappij BV ofwel werken via de holding Piet BV). Zie met belangstelling uit naar de reactie(s). Uiteraard is de eventuele visie anderen ook van harte welkom...😊
 5. Beste mensen, Ben zelf civiel jurist en wil graag een goede vriend helpen met het opzetten van een BV. Hoop dat jullie met ons willen meedenken. De casus is samengevat als volgt: Piet werkt op dit moment als leidinggevende voor Werkmaatschappij BV. Piet heeft met eigenaar Jan besproken dat hij 30% aandelen mag overnemen in Werkmaatschappij BV (reguliere aandelen met zowel stemrecht als winstrecht). Piet overweegt om hiervoor een eigen holding BV op te zetten (Piet BV). De overige aandelen in Werkmaatschappij BV (70%) zijn eigendom van Jan BV, de holding van eigenaar Jan. Piet en Jan hebben gesproken over een (management)vergoeding van € 8000. Stel dat Piet er inderdaad voor kiest om een dergelijke holding op te zetten, hoe werkt dat dan precies en wat is – mede ter vergroting van ons begrip – het antwoord op de onderstaande vragen: 1. Klopt het dat Piet – na oprichting van Piet BV – een managementovereenkomst moet sluiten tussen Werkmaatschappij BV en Piet BV? 2. Klopt het dat Piet – na oprichting van Piet BV – een arbeidsovereenkomst moet sluiten met zijn (eigen) Piet BV? 3. Klopt het dat Piet – nadat alle afspraken gemaakt zijn – zijn huidige arbeidsovereenkomst met Werkmaatschappij BV met wederzijds goedvinden moet beëindigen? 4. Is het mogelijk om – tegen betaling van de fee – via de holding Piet BV in de Werkmaatschappij BV te werken als leidinggevende, manager of directeur, zonder dat Piet statutair bestuurder wordt (o.a. omdat Piet als statutair bestuurder niet kan deelnemen aan het pensioenfonds)? 5. Is het verstandig om Piet – die geen statutair bestuurder wordt – wel in de KvK op te laten nemen als gevolmachtigde van Werkmaatschappij BV? 6. Is Piet – als minderheidsaandeelhouder die via Piet BV werkzaamheden verricht voor de Werkmaatschappij BV, en die ontslagen kan worden door meerderheidsaandeelhouder Jan – (waarschijnlijk) verplicht verzekerd voor de premies werknemersverzekeringen (ZW, WAO,WIA, WW)? 7. Is Piet – als minderheidsaandeelhouder die via Piet BV werkzaamheden verricht voor de Werkmaatschappij BV – (waarschijnlijk) verplicht aangesloten bij het pensioenfonds (PMT)? 8. Dient er BTW in rekening te worden gebracht over de managementfee (als er geen sprake is van een fiscale eenheid tussen Piet BV en Werkmaatschappij BV)? Als er wordt uitgegaan van een maandelijkse managementfee van € 8000 ex. BTW die door Werkmaatschappij BV aan Piet BV wordt voldaan, alsook een gebruikelijk loon van € 3750 bruto per maand die door Piet BV aan Piet wordt betaald, wat is dan het antwoord op de volgende vragen: 9. Klopt het dat Piet BV verantwoordelijk is voor de inhouding/afdracht van de loonbelasting, over het loon van € 3750 bruto per maand? Kan ik de hoogte van deze LB berekenen als zijnde een reguliere werknemer (via: https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen), of zijn er bepaalde bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden? 10. Klopt het dat Piet BV verantwoordelijk is voor de inhouding/afdracht van de premie volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ en AKW), met in principe het loon van € 3750 als grondslag (gemaximaliseerd op € 34.300)? Kan ik voor de hoogte van deze premie uitgaan van het maximale jaarbedrag van € 9.483 op jaarbasis in 2019 (https://bit.ly/2maAvga)? 11. Welke BV is er verantwoordelijk voor de inhouding/afdracht van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)? Welk bedrag is de grondslag, bijvoorbeeld het loon van € 3750 of de fee van € 8000 ex? Hoe bereken ik de hoogte van deze bijdrage? Moet ik daarbij bijv. uitgaan van een percentage van 6,95% voor verzekerde DGA’s (https://bit.ly/2VMSudj)? 12. Klopt het dat Werkmaatschappij BV verantwoordelijk is voor de inhouding/afdracht van de premies werknemersverzekeringen (ZW, WAO, WIA, WW)? Welk bedrag is de grondslag: het loon van € 3750 of de fee van € 8000? Indien dit het loon is: hoe weet de Werkmaatschappij BV wat de juiste hoogte van het loon is (in de andere BV)? En kan ik dan de hoogte van deze premies berekenen als zijnde een reguliere werknemer (https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen)? 13. Welke BV is er verantwoordelijk voor de inhouding/afdracht van de pensioenpremies (het werknemersdeel en het werkgeversdeel)? Welk bedrag is de grondslag, bijvoorbeeld het loon van € 3750 of de fee van € 8000 ex? Hoe bereken ik de hoogte van deze premie(s)? Als iemand ons zou kunnen helpen, dan zou dat niet alleen zeer gewaardeerd worden, maar dan kunnen wij ook een concrete voorbeeldberekening maken en die berekening vervolgens hier posten. Wij zien met belangstelling uit naar de reacties. Alle feedback is welkom. 😊
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept