Jump to content

ARMAR.

Newbee
 • Content Count

  0
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 1. laat ik het zo zeggen ik ga 38,41 per mnd omhoog dus dit komt wel overeen met indexering 2018-2019 en ja ik heb hem al met ingang dec 19 gekregen maar daar ga ik nog even achtereen ivm opstelling contract
 2. Dit is wat er bij 17.1 t/m 17.4 staat Ron van der Kolk De huurprijs wordt jaarlijks per januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2020 aangepast overeenkomstig 17.1. t/m 17.4 algemene bepalingen. 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 18 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. 4.7.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: - de huurprijs; - de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting.;
 3. Oke, Ron dat dacht ik dus ook, zoals ik al zei het is niet de hoofdprijs maar omdat wij hebben ingestemd met de huurprijs van 2019 en niet van 2018 en dat er jaarlijks geïndexeerd wordt dat wist ik wel
 4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt over de huurperiode van 1 jaar € ---,-- zegge--- per jaar, exclusief omzetbelasting, vóór toepassing van artikel 4.5. 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. Het gestelde in 19.1 t/m 19.9 algemene bepalingen is dan niet van toepassing. 4.3 Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 4.4 Het boekjaar van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december. 4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2020 aangepast overeenkomstig 17.1. t/m 17.4 algemene bepalingen. 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 18 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. 4.7.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: - de huurprijs; - de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting.; En dit is wat ik kreeg per mail eind November 2019 Betreft: Huurverhoging juli 2016 Geachte heer / mevrouw, Onder verwijzing naar de huurovereenkomst van bovengenoemd perceel, zal de huurprijs met ingang van 1 december 2019 worden herzien op basis van het prijs-indexcijfer van gezinsconsumptie (2015=100). Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het prijs-indexcijfer van de periode 08-2018 104,40 en dat van de periode 08-2019 107,37. Dit houdt in dat de nieuwe huurprijs als volgt moet worden berekend:
 5. Vraagje, wij hebben nu 1 jaar een pand gehuurd en begrijpelijk dat er een nieuwe indexering komt voor 2020. Maar is het normaal als je een contract in dec 2019 voor huurprijs aangaat. En een indexering met terugwerkende kracht wordt berekend over 2018 & 2019 voor 2020. Bedragen zijn niet wereldschokkend maar kan dat !!!
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept