Jump to content

Jean.b

Junior
  • Content Count

    8
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Jean.b

  1. Bedank voor jouw antwoord Rik, ik ga de situatie verder uitleggen :
    1 juni 2019 bedrijf bij de KVK stopgezet
    1 maart 2020 jaarlijks BTW aangifte ingevuld
    1 augustus 2020 inkomstenbelasting  aangifte ingevuld

    De voorraad en materiaal is naar privé gegaan. Dat was nog niet in de BTW aangifte van 1 maart 2020 vermeld.

    In feite heb ik op 1 maart al een slot aangifte btw gedaan als ik het goed begrijp. Moet ik dan een Suppletie omzetbelasting van jaar 2019 invullen?

  2. Ik weet dat ik na het opzeggen van mijn bedrijf een slot aangifte omzetbelasting moet invullen. Mijn probleem is dat ik geen expliciet verzoek van de belastingdienst heb gekregen en dat ik geen formulier slot aangifte kan vinden.
    Mijn vraag is: waar kan ik die slot aangifte formulier invullen? Moet ik een Suppletie omzetbelasting invullen?

  3. De stakingsaftrek kan een keer worden gebruikt. Ik heb weinig stakingswinst, voor deze reden wil ik geen gebruik van maken. Ik wil de materiaal in "Privéonttrekkingen in natura en in goederen "opgeven (geen boekwaarde maar wel marktwaarde) en in "Winst-en-verliesrekening Opbrengsten uit leveringen en diensten" aan mezelf verkopen. Vervolgens wil ik op de vraag "Is er stakingswinst behaald?" nee zeggen en ook 0 voor "Winst op activa"? (voor de andere vragen in "Is er stakingswinst behaald?") ga ik ook 0 opgeven)
    Is dat een correct manier om de stakingswinst  aan te geven zonder stakingsaftrek?

  4. 13 hours ago, prinsrachid said:

    Liquide middelen (ik neem aan geld op een zakelijke bankrekening) boek je gewoon over naar je privérekening. Dat is vervolgens een privéonttrekking

    Het was een zakelijke bankrekening die "automatisch" privé is geworden en nu is opgeheven. Dat is een privéonttrekking.

     

    13 hours ago, prinsrachid said:

    Je neemt dit gewoon mee op in het toepasselijke kwartaal. Als je stopt in kwartaal 3 dan vul je het gewoon in op je aangifte van kwartaal 3. Mocht je iets vergeten zijn, vul je dat gewoon in in kwartaal 4. Suppletie omzetbelasting zou ik alleen doen als je het per se in dit jaar wilt corrigeren en je het de laatste aangifte van het jaar al hebt verstuurd.

    Ik stuur mijn omzetbelastingaangifte per jaar en niet per kwartaal, en die is al een tijdje geleden verstuurd.  Ik moet dan een  Suppletie omzetbelasting formulier invullen dan in mijn geval verwacht ik. Ik zie in toelichting_suppletie_omzetbelasting pdf van de belastingdienst "Vul op het suppletieformulier niet de verschillen in, maar vul de bedragen in zoals ze in de btw-aangifte hadden moeten staan": Dat is duidelijk.

    Dan moet ik 1d privé gebruik corrigeren, klopt dat?

  5. Quote

    Je onttrekt die goederen tegen de waarde in het economische verkeer. Gewoon voor "wat ze waard zijn" of "wat de gek ervoor geeft". Bij voorraad mag dat meestal tegen inkoopprijs.

     

    Oke over de voorraad. Ik moet het ook doen voor de liquide middelen, klopt dat?

     

    Quote

    Je moet zelf aangifte omzetbelasting doen. Dus als je goederen onttrekt naar privé, moet je daar wel btw over afdragen.

     

    Moet ik dan een correctie btw-aangifte met formulier "Suppletie omzetbelasting" invullen?

  6. 15 jaar geleden was ik begonnen met een eenmanszaak, in die tijd heb ik in totaal voor 800 EURO aan vak materiaal gekocht.
    Ik ben in 2019 gestopt en had toen 1000 EURO aan liquide middelen, en 15 EURO aan voorraad.
    Ik ben nu bezig met mijn jaarrekening (en de inkomstenbelasting aangifte)

     

    1) Mijn eerste vraag is gerelateerd aan de activa transfer aan het einde van het bedrijf
    Moet ik zorgen dat het bedrag voor liquide middelen en voor voorraad naar 0 eindigt omdat ze naar privévermogen gaan en dus worden onttrokken?

     

    2) Mijn tweee vraag is gerelateerd aan de omzetbelasting over voorraad of materiaal die naar privé gaan
    Hoe zit het dan met de omzetbelasting die je moet betalen over voorraad of materiaal die naar privé gaan na het eindigen van de zaak.
     Krijg ik nog automatisch een omzetbelasting aangifte nadat de inkomstenbelastingaangifte is ontvangen?


    3) Mijn derde vraag is gerelateerd aan de stakingswinst:
    Het materiaal dat ik nog heb is al lang afgeschreven, ik heb ingeschat dat het voor minder dan 100 euro nog waard is. 
    Moet ik het toch in de stakingswinst invullen of is het niet nodig omdat ik recht heb op een vrijstelling?

     

    Alvast bedankt voor jullie antwoorden

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept