• 0

VOF met loononttrekkingen en wisselende uren / zorgverzekeringswet vragen

Beste lezers,

 

Ik heb een vraag die gaat over enerzijds loon/belasting en anderzijds de zorgpremie. Met twee andere net afgestudeerden ben ik een VOF gestart. In eerste instantie was het de bedoeling om ervaring op te doen naast onze banen, echter willen we echt groeien en hebben we besloten om het serieuzer aan te pakken. Omdat de VOF bij lange na geen fulltime salaris kan bieden op dit moment (net gestart) maar we hier wel naartoe willen (iedere ondernemer heeft wensen) hebben we nu naast onze banen afgesproken om er meer tijd in te stoppen. Echter zoals bij iedereen waarschijnlijk zo is, weten we niet wie wanneer wat doet en hoeveel tijd iemand heeft per maand. Daarom willen we betalen naar hoeveelheid werk (uurtje factuurtje). Er ontstaan hiermee gelijk een aantal problemen die wij niet weten op te lossen:

 

-   Als vennoot betaal je geen loonbelasting, maar aan het einde van het jaar draag je belasting af over je winst. In de tussentijd kun je geld uit de VOF trekken als salaris. Dat is prima echter zullen de inkomsten heel wisselend zijn en hebben we geen idee over de hoogte ervan. Daarnaast moet je geld in het bedrijf hebben voor kosten etc.. Het makkelijkste is dat je aan het eind van het jaar een verdeling maakt, maar dan heb je maandelijks geen inkomsten uit de VOF….voor mij geen punt voor de andere 2 een probleem. Hoe maak je een verdeling op basis van uren werken en daar de inkomsten over verdelen per maand?

 

-   Het kan daarnaast zo zijn dat je in maand A veel werkt maar een deal pas rond krijgt in maand B. In maand B werk je weinig en dus krijg je weinig inkomsten over maand B terwijl je ook weinig kreeg over maand A maar veel gewerkt hebt en door veel effort in maand B wel iets bereikt hebt. Je zou kunnen denken aan provisie….maar je hebt ook iemand die meer achtergrond werk verricht en dan nooit iets zou verdienen. Hoe tackle je dit probleem?

 

 

Mijn andere vragen gaan over de zorgverzekeringswet. Hoe zit dit precies? Ik las hierover het volgende:”Halverwege het kalenderjaar ontvang je een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet. Hierop staat hoeveel je moet betalen. In de loop van het volgende jaar ontvang je de definitieve aanslag op basis van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen/inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Deze definitieve aanslag wordt met je voorlopige aanslag verrekend.”

 

Mijn vragen hierover:

-   Hoe bepalen ze de hoogte van je aanslag? Waar is deze op gebaseerd?

-   Hoe kun je dit koppelen aan een maandelijkse betaling van salaris uit winst van de VOF? Je weet immers nog niet wat de hoogte is van de aanslag waardoor het dus kan zijn dat je flink moet terugbetalen.

 

Hopelijk is er iemand die mij op deze vragen antwoord kan geven. Het liefst per vraag zodat ik het overzicht kan behouden.

 

Vriendelijke bedankt voor de gedane moeite

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

7 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hoe maak je een verdeling op basis van uren werken en daar de inkomsten over verdelen per maand?

 

Hier lopen twee zaken door elkaar heen. Het eerste is het bedrag dat je uit de VoF onttrekt (jij noemt dat een loononttrekking). Dit is totaal iets anders dan de winst waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Het is dus heel wel mogelijk om geld uit de VoF te onttrekken en geen winst te maken (dus ook geen inkomstenbelasting te betalen) of om veel winst te maken maar geen stuiver uit de VoF te onttrekken.

Wat ik zou doen is bezien wat het netto uurloon is dat jullie in loondienst verdienen. Spreek af dat je voor ieder gewerkt uur in principe dit bedrag onttrekt. Dus als dit € 15,00 per uur is onttrek je voor 10 uur werk € 150,00 (of als dat geld ert niet is dan spreek je af dat dat onttrokken wordt zodra dat geld er is). Dat staat dus helemaal los van de winstverdeling en de aangifte inkomstenbelasting die je jaarlijks doet.

 

Het kan daarnaast zo zijn dat je in maand A veel werkt maar een deal pas rond krijgt in maand B. In maand B werk je weinig en dus krijg je weinig inkomsten over maand B terwijl je ook weinig kreeg over maand A maar veel gewerkt hebt en door veel effort in maand B wel iets bereikt hebt.

 

Door niet te kijken naar omzet of winst die iemand heeft verzorgt maar naar de uren die er in gestoken zijn. Dus als er in maand A 100 uur gewerkt is mag die persoon € 1.500,00 onttrekken (als dat op de rekening staat). Als er in maand B 20 uur aan die opdracht gewerkt wordt onttrekt die persoon € 300,00. Ik zie niet in waarom je gecombineerd over maand A en maand B weinig betaald zou moeten krijgen. En het doel is dat er iedere maand veel verdiend wordt, en daar zijn meestal uurtjes voor nodig ;)

 

Hoe bepalen ze de hoogte van je aanslag? Waar is deze op gebaseerd?

 

Die wordt vastgesteld aan de hand van het genoten inkomen uit dienstverband of pensioen, resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming. De exacte informatie vind je hier. De voorlopige aanslagen worden geschat, de definitieve aanslag wordt vastgesteld aan de hand van je aangifte IB.

 

Hoe kun je dit koppelen aan een maandelijkse betaling van salaris uit winst van de VOF?

 

NIet, de winst staat geheel los van wat je maandelijks onttrekt.

 

Je weet immers nog niet wat de hoogte is van de aanslag waardoor het dus kan zijn dat je flink moet terugbetalen.

 

In dit geval gaat het niet om terugbetalen maar om bijbetalen. Maar dit is inderdaad heel lastig. De maximale bijdrage bedraagt € 2.846,00 per jaar. Je zou dit dus achter de hand kunnen houden. Gezien het feit dat jullie allen in loondienst werken en ook nog eens ondernemer zijn is het onwaarschijnlijk dat je in het eerste jaar van ondernemen daar aan komt. Veel waarschijnlijker is dat je helemaal niets hoeft te betalen. En als je wel moet betalen dan is er ook naar verdiend. Als je voor de veiligheid iedere maand € 80,00 achter de hand houdt kan hier niet veel mis gaan.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Beste Dennis,

 

Allereerst bedankt voor je reactie! Je hebt me/ons al flink op weg geholpen. Echter nog een paar vragen:

- Hoe kun je in dienst treden bij de VOF? Bedoel hoe/wanneer is het mogelijk om salaris uit de VOF te onttrekken? Welke zaken moet je daarvoor regelen?

 

- In het begin hebben we geen saldo en kun je dus niet onttrekken. Het kan dan natuurlijk ook zo zijn dat je even uitgaande van jouw voorbeeld 100 uur met elkaar hebt gewerkt ==> 15x100 = 1500 euro loon. Maar dat jaar is er slechts 1000 binnengekomen. Hoe verdeel je het dan? Dan zou je een x aantal uren niet uit kunnen betalen.

 

- Over welk deel van de inkomsten haal je salaris? Want de winst is er pas nadat de kosten eruit onttrokken zijn. De winst zou dus heel laag kunnen zijn omdat je salaris onttrekt?

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hoe kun je in dienst treden bij de VOF? Bedoel hoe/wanneer is het mogelijk om salaris uit de VOF te onttrekken? Welke zaken moet je daarvoor regelen?

 

In dienst treden doe je net als bij iedere andere werkgever: door het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Ik neem aan dat je bedoelt hoe je kunt toetreden tot een VoF, hoe je firmant wordt. Dat kan door:

 

[*]een vennootschap op te richten;

[*]samen met de firmanten een vennootschapsovereenkomst af te sluiten;

[*]de firmanten in te schrijven bij de KvK;

[*]de VoF aan te melden bij de Belastingdienst.

 

Zie deze informatie van de KvK.

 

In het begin hebben we geen saldo en kun je dus niet onttrekken. Het kan dan natuurlijk ook zo zijn dat je even uitgaande van jouw voorbeeld 100 uur met elkaar hebt gewerkt ==> 15x100 = 1500 euro loon. Maar dat jaar is er slechts 1000 binnengekomen. Hoe verdeel je het dan? Dan zou je een x aantal uren niet uit kunnen betalen.

 

In dat geval zou je kunnen bijhouden waar ieder recht op heeft. Zodra er wel geld is kan dat naar rato verdeeld worden. Houd er rekening mee dat geld op de rekening hebben niet automatisch betekent dat vennoten betaalt kunnen worden. Eerst zullen de verplichtingen van de VoF (bijvoorbeeld betalen leveranciers) nagekomen moeten worden.

 

Over welk deel van de inkomsten haal je salaris? Want de winst is er pas nadat de kosten eruit onttrokken zijn. De winst zou dus heel laag kunnen zijn omdat je salaris onttrekt?

 

Heel belangrijk voor jouw begrip: je onttrekt geen salaris - salaris is voor mensen in loondienst. Je onttrekt gewoon geld. De onttrekkingen zijn geen kosten en drukken dan ook niet de winst.

 

[*]winst = omzet minus kosten;

[*]onttrekkingen zijn geen kosten en drukken dus niet de winst;

[*]over de winst betaal je belasting, wat je onttrekt heeft daar geen enkele invloed op.

 

Je kunt dus een winst hebben van € 100.000,00 en toch geen geld op de bankrekening hebben omdat je dat allemaal onttrokken hebt. Overigens maakt dat helemaal niet uit, jij als ondernemer (mede-firmant) betaalt privé inkomstenbelasting over de winst. Inkomstenbelasting is altijd een privé-post en nooit een zakelijke post. Als je geld in de VoF houdt om de inkomstenbelasting te kunnen betalen onttrek je dat geld dus op het moment dat je het betaalbaar stelt aan de Belastingdienst.

 

Is het allemaal nog te volgen? Anders verneem ik dat graag!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

thnx wederom. Hoe je tot de VOF toetreedt weet ik. Maar wat ik door elkaar haal is of we nu wel/niet een arbeidscontract aangaan met de VOF. Zo ja dan is het geld dat ik als "salaris" zie toch salaris en onttrek je salaris uit de VOF?

 

De winst is dan hetgeen dat overblijft na de salarissen van de 3 vennoten ervan uitgaande dat we alledrie een arbeidscontract tekenen.

 

Wat ik daarnaast ook niet helemaal snap is hoe het dan zit met je inkomstenbelasting. Want er voor 100 uur werken met salaris a 15 euro per uur is leuk. Maar als dit niet realiseerbaar blijkt het je wel een arbeidscontract dat niet werkt omdat het niet te betalen is. i.vm. je toeslagen etc. is dit nadelig omdat je fictieve salaris dan wel bij je andere baan wordt opgeteld, maar het niet altijd betaald is.

 

Of is de oplossing een 0 uren contract?

Link naar reactie
 • 0

thnx wederom. Hoe je tot de VOF toetreedt weet ik. Maar wat ik door elkaar haal is of we nu wel/niet een arbeidscontract aangaan met de VOF. Zo ja dan is het geld dat ik als "salaris" zie toch salaris en onttrek je salaris uit de VOF?

 

Als firmant kun je geen arbeidsovereenkomst aangaan met jouw VoF. Dat kan alleen als je de aandelen hebt in een rechtspersoon. Er is een scheiding tussen een rechtspersoon en jijzelf als bezitter van de aandelen van die rechtspersoon zodat je bij de rechtspersoon in dienst kunt treden. Die scheiding is er niet tussen de VoF en jijzelf en je kunt niet bij jezelf in dienst treden. De VoF kan dus werknemer hebben, maar deze werknemers kunnen geen firmant in de VoF zijn.

 

De winst is dan hetgeen dat overblijft na de salarissen van de 3 vennoten ervan uitgaande dat we alledrie een arbeidscontract tekenen.

 

Nee, die vlieger gaat dus niet op. Dat gaan alleen maar als jij bijvoorbeeld vanuit een BV gaat werken. Maar een BV is niet fiscaal transparant (de BV betaalt belasting en niet jij als ondernemer) en dat is dan fiscaal veel minder voordelig dan werken vanuit een VoF. Ik zou daar voorlopig dan ook nog even mee wachten.

 

Wat ik daarnaast ook niet helemaal snap is hoe het dan zit met je inkomstenbelasting. Want er voor 100 uur werken met salaris a 15 euro per uur is leuk. Maar als dit niet realiseerbaar blijkt het je wel een arbeidscontract dat niet werkt omdat het niet te betalen is. i.vm. je toeslagen etc. is dit nadelig omdat je fictieve salaris dan wel bij je andere baan wordt opgeteld, maar het niet altijd betaald is.

 

Dat is dus helemaal geen issue omdat er geen salaris genoten wordt. Bij een negatieve winst (= fiscaal verlies) daalt je inkomen en kun je ook recht hebben op meer toeslag.

 

Of is de oplossing een 0 uren contract?

 

Een 0-urencontract is bijna nooit een geschikte oplossing... Maar in jullie geval al helemaal niet omdat je geen arbeidsovereenkomst met jezelf aan kunt gaan.

 

Ik denk dat het tijd wordt voor een goed adviesgesprek met een kundige adviseur. Gewoon om je bij te laten praten over alle inns en outs. Dan kan die je bijvoorbeeld vertellen dat je, als je voldoet aan het urencriterium, jullie over de eerste € 60.000,00 winst geen belasting hoeven te betalen (uitgaande van drie firmanten die in gelijke mate delen in de winst). En dat voor startende ondernemers een fiscaal verlies leidt tot een aftrekpost in de inkomstenbelasting waardoor je misschien zelfs wel geld terug krijgt van de Belastingdienst. Tja, waar maak je je dan nog druk om ;D

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hoi Dennis,

 

Ik snap je wel, maar ik mis één ding. Met betrekking tot salaris onttrekken. Je had het over een arbeidscontract maar later dat dat niet kan omdat je vennoot bent. Hierdoor haal ik de zaken door elkaar.

 

Heel concreet, hoe en op welke vorm kan ik per uur uitbetaald krijgen? Hoe regel ik dat in de VOF, onderling en middels het VOF contract (artikel over onttrekkingen) of is er dan een los contract nodig.

Link naar reactie
 • 0

Heel concreet (en dat is het laatste dat ik vandaag zakelijk doe ;)):

 

[*]Een VoF is een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers;

[*]De winst is voor ieder van de firmanten belast in de inkomstenbelasting;

[*]De winst wordt bepaald door van de omzet de kosten af te trekken;

[*]Onttrekkingen zijn geen kosten en drukken de winst dus niet.

 

Dat is dus het hoofdstuk inkomstenbelasting. Jullie maken met zijn drieën winst, deze wordt door drie gedeeld (of welke sleutel je ook afspreekt) en ieder geeft zijn winstdeel aan bij de aangifte inkomstenbelasting en betaalt daar zelf inkomstenbelasting over.

 

Dan nu het hoofdstuk onttrekkingen. Hoeveel je onttrekt maakt niet zoveel uit. Als je minder onttrekt dan er binnen komt groeit het vermogen van de onderneming. Je laat er dan meer in zitten dan waar je recht op hebt. Pas als je stopt met de VoF (je treedt uit) claim je dan dit geld.

 

[*]Je kunt onttrekken wat je wilt, dus ook meer dan waar je recht op hebt;

[*]Je kunt afspreken dat je per uur € 15,00 onttrekt;

[*]Als je € 1.500,00 onttrekt voor 100 uur werken en je verdient er € 15.000,00 mee bijft er dus € 13.500,00 in de onderneming zitten;

[*]Over die € 15.000,00 winst wordt belasting betaald, die € 13.500,00 die in de zaak blijft is dus belastingvrij vermogen.

 

Binnen een VoF is het niet mogelijk om op uurbasis te werken. Je werkt immers niet op uurbasis, je deelt in de winst. Het is iets als water en vuur, als het een er is kan het andere er niet zijn. Wil je op uurbasis betaald worden dan moet je in loondienst gaan. Dit kan bijvoorbeeld door niet een VoF of een stichting op te richten. Maar fiscaal is dat veel en veel minder interessant dan werken vanuit een VoF of welk ander fiscaal transparant samenwerkingsverband dan ook.

 

Heb ik het zo helder uitgelegd?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 206 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.