Ga naar inhoud

Dennis_van_Dijk

Retired Mod
 • Aantal berichten

  3614
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

Dennis_van_Dijk won de laatste dag op 1 september 2019

Dennis_van_Dijk had de meest gelikete inhoud!

Karma

307

Persoonlijke info

 • Jij bent:
  ondernemer
 • Geslacht
  Male
 • Adres
  Boeckstaetehof 570, Nijmegen, 6543HC, Nederland
 • Voornaam
  Dennis
 • Achternaam
  van Dijk
 • Bedrijfs- of organisatienaam
  Dennis van Dijk Advies, Administratie &
 • Websiteadres

Bedrijfsinfo

 1. Nee, dat kan niet zomaar. Maar ik neem aan dat er een voor bezwaar ontvankelijke beslissing ten grondslag ligt aan deze actie van de Belastingdienst. Daar kun je dus helder maken waarom zijn beslissing niet juist is. Heb je in 2007 de VoF netjes afgesloten. Dus niet alleen de VoF opheffen maar ook afgerekend over de stakingswinst en de hele boel toen opnieuw ingebracht in jouw eenmanszaak. Als dat niet goed gegaan is dan zou je fiscaal kunnen beargumenteren dat de VoF nooit is opgehouden te bestaan. Maar dit is kristallenbolwerk, we hebben hier totaal geen enkele inzage in jouw administratieve bescheiden en kunnen er op basis van deze gegevens geen zinnig woord over zeggen.
 2. En die managementfee declareer je in je eenmanszaak? En ben je dan ook ondernemer voor de BTW? Het probleem is dat je al heel snel gewoon in loondienst bent van de BV en dus daar verloond moet worden. Je bent immers geen DGA met minder dan 5% van de aandelen. Je hebt dus niet onbezoldigd gewerkt, je bent uitbetaald in aandelen. Dit is gewoon belast inkomen en dient ook als zodanig aangegeven te worden. De aandeelhouders lopen een risico tot de inbreng in de vennootschap. In jouw geval dus blijkbaar € 4.000,00. Dat de BV verder schulden heeft staat los van jouw aandeelhouderschap - maar staat niet los van jouw bestuurdersschap. De stelling klopt dus niet. De aandelen zijn aan jou verkocht voor € 4.000,00. Hoe ben je toentertijd tot deze waarde gekomen? En wat is er nu minder rooskleurig om tot een veel mindere waarde te komen? De schuld is geen argument, die was er immers ook al toen je de aandelen gekocht hebt. Wat dat betreft is er in de vennootschap niets veranderd. Dat is helemaal afhankelijk van wat er is afgesproken in de aandeelhoudersovereenkomst, als die er al is. Als het goed is staan hier zaken in over het behouden van aandelen, aanbiedingsplicht en wijze van waardebepaling. Mocht de aandeelhoudersovereenkomst er niet zijn dan ben je in principe vrij om de aandelen te houden. Hier kleven geen nadelen aan, ze kunnen geen negatieve waarde krijgen of zo. Het is wel zo dat, zoals Peter al schrijft, de aandelen kunnen verwateren. Maar ja, het allerergste wat je daar kan gebeuren is dat de aandelen € 1,00 per stuk waard worden. Ik zie niet in waarom je daar nu al genoegen mee zou nemen.
 3. Dit artikel ziet op Winst uit Onderneming. In de aangehaalde casus gaat het over een DGA en dus over een werknemer (want in loondienst bij de rechtspersoon). Voor werknemers is de heffing verlegd van de inkomstenbelasting naar de loonbelasting - er vindt voor werknemers dus geen aparte heffing in de inkomstenbelasting plaats voor de auto als zijnde bron van inkomsten. In de wet lonbelasting 1964 is artikel 13bis opgenomen - het artikel waar Norbert ook al verwijst. in dit artikel staat in lid 9:
 4. Ik vermoed dat je op het verkeerde forum zit, probeer het hier eens: https://forum.openoffice.org/nl/forum/ Ik sluit dit draadje omdat het niets van doen heeft met actief of innovatief ondernemerschap.
 5. Ik neem aan dat jij de huurovereenkomst niet opstelt maar de verhuurder. Gebruikelijk is dat de naam van de huurder, de werkmaatschappij, op de overeenkomst vermeld staat. Dat zou ik ook eisen. Als jouw naam erop staat dan moet dat zijn omdat een rechtspersoon natuurlijk niet zelf een overeenkomst kan tekenen maar dat doet door middel van haar bestuurder. Concreet, de holding is de bestuurder van de werkmaatschappij en zou dus voor de werkmaatschappij moeten tekenen. Aangezien de holding ook niet zelf kan tekenen dient dat te gebeurden door een natuurlijke persoon die tekenbevoegd is voor de holding, in dit geval jij dus. Dat jouw naam op de overeenkomst staat is enkel om aan te tonen dat een tekenbevoegde persoon de overeenkomst getekend heeft. Ik zou dus op de overeenkomst laten vermelden iets in de richting van: namens de huurder, naam holding B.V. en jouw naam als tekenbevoegde. Ja, dat is wel de reden om een holdingstructuur op te richten ;)
 6. Beide gevallen kan en in beide gevallen wordt inclusief BTW gefactureerd. De Belastingdienst geeft aan dat onder bepaalde omstandigheden de BTW verlegd is. Hierbij wordt verwezen naar artikel 24bb van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. Het afnemen of verkopen van versleten autobanden wordt niet in dit artikel genoemd. Als ik jou was zou ik inderdaad door middel van self-billing een creditfactuur naar de leverancier verzenden, dan houd je zelf controle op de juistheid van de factuur en de hoogte van de te factureren bedragen. De factuur dient aan alle factuurvereisten voor een BTW-factuur te voldoen, met als extra dat ook het BTW-nummer van de leverancier op de factuur vermeld moet worden. De BTW die jij aan de transporteurs betaalt is voor jou voorbelasting en kun je als zodanig terugvragen. Jij krijgt een netto prijs (exclusief BTW) gefactureerd door jouw opkoper, de BTW is verlegd naar jou. Dat betekent dat jij de BTW gaat aangeven bij categorie 2a van het aangifteformulier. Dus stel dat er € 1.000,00 aan jou betaald wordt door de opkoper, dan geef je bij 2a aan: € 1.000,00 netto en € 210,00 aan BTW (te betalen dus). Bij 5b (voorbelasting) tel je de BTW ban 2a op zodat je niets betaalt (€ 210,00 te betalen bij 2a en € 210,00 extra terugvorderen bij 5b is samen € 0,00). Dat er "kaal" gefactureerd wordt betekent dus zeker niet dat er geen BTW in beeld is. Zeker moet dat. De band is een bedrijfsmiddel dat door de transporteur verkocht wordt. Als de transporteur een BTW-ondernemer is (en dat zijn ze als het goed is allemaal) moet er over de verkoop van bedrijfsmiddelen gewoon BTW afgedragen worden.
 7. Wettelijke sociale premies en dienstverband horen bij elkaar. Zonder dienstverband zijn er geen wettelijke sociale premies, eventueel kan er wel loonheffing (loonbelasting) worden ingehouden. Zoals Hans al zij: wazig. Dat is van een aantal factoren afhankelijk. Als je zelfstandige arbeid uit gaat voeren (dus werk verricht zonder dienstverband) verlies je voor de werkloosheidswet de status van werknemer en dus het recht op WW. Het antwoord zou dus ontkennend moeten zijn: na beëindiging van een freelance-overeenkomst is er géén recht op WW. Het is echter iets genuanceerder. Tijdens de freelance-overeenkomst bouw je geen WW op. Maar in het verleden heb je wel WW-rechten opgebouwd. Daar profiteer je nu ook van. Als de freelance-overeenkomst binnen 26 weken eindigt kun je het oude WW-recht laten herleven, je gaat dan verder met de WW-rechten die he had voor je freelancer werd. Je moet dan wel de WW stopzetten als je freelancer wordt. Als je zelfstandig ondernemer wordt en om die reden de WW beëindigt heb je het recht tot herleving voor de duur van anderhalf jaar. Als altijd is het zeker stellen van deze rechten een kwestie van op de juiste wijze informatie verstrekken aan het UWV. Alleen dan stel je je rechten veilig.
 8. Even terug: [*]jij bent van mening dat je geld terug krijgt; [*]de Belastingdienst erkent dat (op papier?) en zegt je welke route je moet volgen; [*]jij bent het niet met de route eens omdat er geen bezwaarprocedure open zou staan. De Belastingdienst zegt het al met je eens te zijn. En toch ben je bang dat ze een ander besluit zullen nemen dan het standpunt dat ze tot nu toe hebben ingenomen. Ze zullen dan wel een goed verhaal moeten hebben om een ander standpunt in te nemen. Dat andere standpunt is er volgens jou niet, omdat de wet voor zich spreekt. De Belastindienst is er niet op uit om jou zoveel geld als mogelijk uit de zak te troggelen. De Belastingdienst heeft als doel om haar deel te krijgen, en geen stuiver meer dan dat. Dus als jij recht hebt op een teruggave dan zul je dat krijgen. Ik denk dat je je terecht zorgen maakt. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat er een beslissing genomen wordt die jou niet zint. Je kunt je afvragen waarom je de BPM al hebt afgedragen voordat de auto verkocht is. Nu levert het meerwerk op voor jou en voor de Belastingdienst en kost het altijd meer dan wanneer je BPM afdraagt op het moment dat het bedrag vast staat. Maar daar schiet je nu niets mee op. Het enige wat je nu rest is een bezwaarschrift indienen, dit goed te motiveren en ook te onderbouwen met eerdere berichten van de fiscus en er op vertrouwen dat er een correct besluit genomen wordt. Dat er geen beroep mogelijk is bij een niet-ontvankelijk bezwaarschrift is jammer, maar dat ontslaat de inspecteur er niet van om een beslissing te nemen die hetzelfde zou zijn als ware het bezwaarschrift wel ontvankelijk. Do4t de inspecteur dat niet dan staat zijn professionele integriteit ter discussie. Dat moet je als inspecteur niet willen...
 9. De procedure die je nu wilt opstarten maar waar de Belastingdienst het niet mee eens is.
 10. Dat kan op basis van de wet. 7:414 lid 2 BW: De lasthebber is partij B. Deze kan dus verplicht worden om in eigen naam te handelen (en dus de naam van de lastgever (A) te verzwijgen) of verplicht worden juist in naam van A te handelen. Dat is al naar gelang de overeenkomst van opdracht die de basis is van de consignatieovereenkomst.
 11. De ervaring leert, en dat is ook de interne richtlijn binnen de Belastingdienst, dat een niet ontvankelijk bezwaarschrift behandeld wordt als ware het wel ontvankelijk. En veelal neemt de Belastingdienst ook de juiste beslissing, zeker als je het verzoek juist motiveert. Stel nu dat de Belastingdienst toch een beslissing neemt die jou niet zint. Dan kun je dan toch alsnog op basis van artikel 16a wet BPM de procedure ingaan?
 12. Juridische vragen zijn nooit simpel, laat staan heel simpel ;) De eigenaar van een zaak heeft het eigendom. Het eigendom is (BW 5:1 lid 1:) het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Binnen een consignatieovereenkomst wordt B nooit de eigenaar van het goed. Consignatie valt onder BW 7:414. Daarin wordt geregeld dat degene die een zaak in consignatie heeft (B) door de eigenaar van de zaak (A) door middel van een overeenkomst van opdracht het recht wordt gegeven om namens A rechtshandelingen te plegen, in casu het verkopen van de zaak. In dezen verricht B dus rechtshandelingen voor A maar wordt B nooit eigenaar van de zaak. Nee, C koopt van A via B. Waarbij B nooit eigenaar van het goed wordt. B wordt dus nooit eigenaar. Nee, het wezen van consignatie is juist dat er een overeenkomst tot stand gebracht wordt tussen A en C. Waarbij het overigens mogelijk is om zowel op naam van A als op naam van B te handelen. Maar het eigendom gaat nooit over op B. Volgens mij kunnen een makelaar en een bemiddelaar beiden in consignatie handelen.
 13. Kun je ons dan ook vertellen wat die passie is? Dan kunnen we namelijk wat gerichter met je meedenken ;)
 14. Hier nog een partij die actief is op HL en goed schijnt te zijn in zijn vak ;)
 15. Voor jouw beeld, de afrekening bedraagt niet € 20.000,00. De stakingswinst bedraagt € 20.000,00 en daar ben je IB over verschuldigd. Het maximaal af te rekenen bedrag is dan ook (52% van € 20.000,00 =) € 10.400,00. Als je in aanmerking komt voor de MKB-winstvrijstelling bedraagt dit bedrag € 8.944,00. Dat is ook alweer een mooie meevaller ;)
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.