Jump to content

Dennis_van_Dijk

Retired Mod
 • Content Count

  3,614
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Dennis_van_Dijk last won the day on September 1 2019

Dennis_van_Dijk had the most liked content!

Community Reputation

305

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • Address
  Boeckstaetehof 570, Nijmegen, 6543HC, Netherlands
 • First name
  Dennis
 • Last name
  van Dijk
 • Company or organization name
  Dennis van Dijk Advies, Administratie &
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen

Company info

 1. Nee, dat kan niet zomaar. Maar ik neem aan dat er een voor bezwaar ontvankelijke beslissing ten grondslag ligt aan deze actie van de Belastingdienst. Daar kun je dus helder maken waarom zijn beslissing niet juist is. Heb je in 2007 de VoF netjes afgesloten. Dus niet alleen de VoF opheffen maar ook afgerekend over de stakingswinst en de hele boel toen opnieuw ingebracht in jouw eenmanszaak. Als dat niet goed gegaan is dan zou je fiscaal kunnen beargumenteren dat de VoF nooit is opgehouden te bestaan. Maar dit is kristallenbolwerk, we hebben hier totaal geen enkele inzage in jouw administra
 2. En die managementfee declareer je in je eenmanszaak? En ben je dan ook ondernemer voor de BTW? Het probleem is dat je al heel snel gewoon in loondienst bent van de BV en dus daar verloond moet worden. Je bent immers geen DGA met minder dan 5% van de aandelen. Je hebt dus niet onbezoldigd gewerkt, je bent uitbetaald in aandelen. Dit is gewoon belast inkomen en dient ook als zodanig aangegeven te worden. De aandeelhouders lopen een risico tot de inbreng in de vennootschap. In jouw geval dus blijkbaar € 4.000,00. Dat de BV verder schulden heeft staat los van jouw aandeelhouder
 3. Dit artikel ziet op Winst uit Onderneming. In de aangehaalde casus gaat het over een DGA en dus over een werknemer (want in loondienst bij de rechtspersoon). Voor werknemers is de heffing verlegd van de inkomstenbelasting naar de loonbelasting - er vindt voor werknemers dus geen aparte heffing in de inkomstenbelasting plaats voor de auto als zijnde bron van inkomsten. In de wet lonbelasting 1964 is artikel 13bis opgenomen - het artikel waar Norbert ook al verwijst. in dit artikel staat in lid 9:
 4. Ik vermoed dat je op het verkeerde forum zit, probeer het hier eens: https://forum.openoffice.org/nl/forum/ Ik sluit dit draadje omdat het niets van doen heeft met actief of innovatief ondernemerschap.
 5. Ik neem aan dat jij de huurovereenkomst niet opstelt maar de verhuurder. Gebruikelijk is dat de naam van de huurder, de werkmaatschappij, op de overeenkomst vermeld staat. Dat zou ik ook eisen. Als jouw naam erop staat dan moet dat zijn omdat een rechtspersoon natuurlijk niet zelf een overeenkomst kan tekenen maar dat doet door middel van haar bestuurder. Concreet, de holding is de bestuurder van de werkmaatschappij en zou dus voor de werkmaatschappij moeten tekenen. Aangezien de holding ook niet zelf kan tekenen dient dat te gebeurden door een natuurlijke persoon die tekenbevoegd is voor de
 6. Beide gevallen kan en in beide gevallen wordt inclusief BTW gefactureerd. De Belastingdienst geeft aan dat onder bepaalde omstandigheden de BTW verlegd is. Hierbij wordt verwezen naar artikel 24bb van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. Het afnemen of verkopen van versleten autobanden wordt niet in dit artikel genoemd. Als ik jou was zou ik inderdaad door middel van self-billing een creditfactuur naar de leverancier verzenden, dan houd je zelf controle op de juistheid van de factuur en de hoogte van de te factureren bedragen. De factuur dient aan alle factuurvereisten voor een BTW-fa
 7. Wettelijke sociale premies en dienstverband horen bij elkaar. Zonder dienstverband zijn er geen wettelijke sociale premies, eventueel kan er wel loonheffing (loonbelasting) worden ingehouden. Zoals Hans al zij: wazig. Dat is van een aantal factoren afhankelijk. Als je zelfstandige arbeid uit gaat voeren (dus werk verricht zonder dienstverband) verlies je voor de werkloosheidswet de status van werknemer en dus het recht op WW. Het antwoord zou dus ontkennend moeten zijn: na beëindiging van een freelance-overeenkomst is er géén recht op WW. Het is echter iets genuanceerder. Tij
 8. Even terug: [*]jij bent van mening dat je geld terug krijgt; [*]de Belastingdienst erkent dat (op papier?) en zegt je welke route je moet volgen; [*]jij bent het niet met de route eens omdat er geen bezwaarprocedure open zou staan. De Belastingdienst zegt het al met je eens te zijn. En toch ben je bang dat ze een ander besluit zullen nemen dan het standpunt dat ze tot nu toe hebben ingenomen. Ze zullen dan wel een goed verhaal moeten hebben om een ander standpunt in te nemen. Dat andere standpunt is er volgens jou niet, omdat de wet voor zich spreekt. De Belastindienst is er
 9. De procedure die je nu wilt opstarten maar waar de Belastingdienst het niet mee eens is.
 10. Dat kan op basis van de wet. 7:414 lid 2 BW: De lasthebber is partij B. Deze kan dus verplicht worden om in eigen naam te handelen (en dus de naam van de lastgever (A) te verzwijgen) of verplicht worden juist in naam van A te handelen. Dat is al naar gelang de overeenkomst van opdracht die de basis is van de consignatieovereenkomst.
 11. De ervaring leert, en dat is ook de interne richtlijn binnen de Belastingdienst, dat een niet ontvankelijk bezwaarschrift behandeld wordt als ware het wel ontvankelijk. En veelal neemt de Belastingdienst ook de juiste beslissing, zeker als je het verzoek juist motiveert. Stel nu dat de Belastingdienst toch een beslissing neemt die jou niet zint. Dan kun je dan toch alsnog op basis van artikel 16a wet BPM de procedure ingaan?
 12. Juridische vragen zijn nooit simpel, laat staan heel simpel ;) De eigenaar van een zaak heeft het eigendom. Het eigendom is (BW 5:1 lid 1:) het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Binnen een consignatieovereenkomst wordt B nooit de eigenaar van het goed. Consignatie valt onder BW 7:414. Daarin wordt geregeld dat degene die een zaak in consignatie heeft (B) door de eigenaar van de zaak (A) door middel van een overeenkomst van opdracht het recht wordt gegeven om namens A rechtshandelingen te plegen, in casu het verkopen van de zaak. In dezen verricht
 13. Kun je ons dan ook vertellen wat die passie is? Dan kunnen we namelijk wat gerichter met je meedenken ;)
 14. Hier nog een partij die actief is op HL en goed schijnt te zijn in zijn vak ;)
 15. Voor jouw beeld, de afrekening bedraagt niet € 20.000,00. De stakingswinst bedraagt € 20.000,00 en daar ben je IB over verschuldigd. Het maximaal af te rekenen bedrag is dan ook (52% van € 20.000,00 =) € 10.400,00. Als je in aanmerking komt voor de MKB-winstvrijstelling bedraagt dit bedrag € 8.944,00. Dat is ook alweer een mooie meevaller ;)
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept